Přejít k obsahu

Centrum didaktických a multimediálních výukových technologií

  • Vedoucí týmu:

Mgr. Jan Krotký

Mgr. Jan Krotký

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Techmania Science Center, o.p.s.

  • Členové týmu:

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy

Specializace: odborný metodický konzultant

PaedDr. Petr Mach, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy

Specializace: metodik týmu

Ing. Jindřich Korytář

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy

Specializace: technik týmu

Mgr. Magdaléna Tošnerová

7. ZŠ Plzeň

Specializace: metodik-praktik

Mgr. Veronika Jiránková

17. ZŠ a MŠ Plzeň

Specializace: metodik-praktik

Mgr. Pavel Benajtr

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra výpočetní a didaktické techniky

Specializace: konzultant technolog

Mgr. Michaela Boudová

KS-Europe s.r.o.

Specializace: administrátor akcí

Dále pak jsou členy týmu studenti Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy FPE ZČU v Plzni

Patička