Přejít k obsahu

Motivační systém, část TALENT, podporuje mladé talentované studenty akreditovaných magisterských a doktorských studijních programů, kteří se účastní výzkumných, vývojových a inovačních a dalších tvůrčích činností. Podpora komponenty TALENT je popsána v části IX Směrnice rektora č. 03R/2015 a Dodatku č.1.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému -část TALENT v roce 2016, Dodatek č. 1

Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3.

 

Aktuality - 3. kolo 2016

 MS ZČU část TALENT byl pro rok 2016 již uzavřen. MS ZČU část TALENT bude dále pokračovat v roce 2017, předpokládaný termín vyhlášení pravidel duben 2017 - po obdržení rozhodnutí ministerstva o poskytnutí dotace na institucionální plán.

 

 

Výsledky jednotlivých kol:

1. kolo - podáno 68 žádostí ve výši 500 700 Kč, podpora přiznána 65 osobám ve výši 457 000 Kč, 3 žádosti  nebyly podpořeny

2. kolo - podáno 72 žádostí ve výši 473 000 Kč, podpora přiznána 68 osobám ve výši 473 500 Kč, 4 žádosti nebyly podpořeny

3. kolo - podáno 49 žádostí ve výši 316 500 Kč, podpora přiznána 48 osobám ve výši 250 000, 1 žádost nebyla podpořena

 

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Vavřičková, DiS., Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1037, e-mail: lvavrick@rek.zcu.cz

Patička