Přejít k obsahu

Motivační systému, část POSTDOC, se zaměřuje na podporování mladých absolventů doktorských studijních programů dosahujících vynikajících výsledků v oblasti výzkumu a vývoje a inovací. Podpora komponenty POSTDOC je popsána v části VIII Směrnice rektora č. 03R/2015.

 

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část POSTDOC v roce 2016, Dodatek č. 1, Příloha č. 1, Příloha č. 2.

 

Aktuality:


Nejpozději do 11. listopadu 2016 odevzdejte závěrečné zprávy svému zástupci součásti.

Do 18. listopadu 2016 odevzdají zástupci součástí své vyjádření k závěrečným zprávám na VYZ.

Komise POSTDOC se sejde 25. listopadu 2016.

 
Dne 30. září 2016 zasedala komise POSTDOC za účelem vyhodnocení průběžných zpráv. Komise rozhodla o pokračování všech projektů.

Dne 17. května 2016 zasedala komise k projednání a posouzení obdržených žádostí. Výsledky hodnocení: Pro rok 2016 bylo podáno 30 žádostí (v celkovém zastoupení 35 osob) s měsíčními požadavky 237 850 Kč. Podpora byla schválena 29 osobám (25 žádostí) v částce 175 000 Kč měsíčně, 5 žádostí bylo zamítnuto (v celkovém zastoupení 6 osob).

 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Svatoslava Marková, Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1032, e-mail: markovas@rek.zcu.cz

Patička