Přejít k obsahu

Odbor Strategie:

  • zpracovává dlouhodobý záměr a strategii rozvoje ZČU a jejich roční aktualizace
  • zpracovává institucionální rozvojový plán a sleduje naplňování jeho ukazatelů
  • koordinuje přípravu a projednávání dlouhodobých záměrů a výročních zpráv o činnosti fakult a vysokoškolských ústavů
  • zpracovává metodiku tvorby rozpočtu
  • koordinuje přípravu a vyhodnocení centralizovaných rozvojových projektů
  • provádí analytickou činnost související s přípravou dlouhodobého záměru, institucionálního rozvojového plánu a dalších strategických dokumentů
  • provádí agendu prorektora

Vedení pracoviště

sekretářka Odboru strategie Ivana Čadová

Patička