Přejít k obsahu

Kontakt

Správa kolejí a menz ZČU v Plzni

Adresa: Správa kolejí a menz, Kollárova 19, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 37763 4851
E-Mail: hurtovaj@skm.zcu.cz
www: http://skm.zcu.cz/

Vedení pracoviště:

Ředitelka SKM
Blanka Frejlachová (místnost: KO 224)
Tel: +420 37763 4850
E-Mail: frejlach@skm.zcu.cz
Sekretářka SKM
Jitka Hurtová (místnost: KO 223)
Tel: +420 37763 4851
E-Mail: hurtovaj@skm.zcu.cz
Tajemnice SKM
Hana Menclová (místnost: KO 222)
Tel: +420 37763 4853
E-Mail: hmenclov@skm.zcu.cz
Vedoucí stravování SKM
Jitka Hlavatá (místnost: KO 222)
Tel: +420 37763 4854
E-Mail: hlavataj@skm.zcu.cz

Ubytování:

VŠ kolej Borská 53 (A1,2,3)
Gabriela Vostracká
Tel: +420 37763 4877
E-Mail: gvostrac@skm.zcu.cz
VŠ kolej Máchova 14-16 (B1)
Ilona Polívková
Tel: +420 37763 4875
E-Mail: polivkov@skm.zcu.cz
VŠ kolej Máchova 20 (B2)
Dagmar Keglerová
Tel: +420 37763 4876
E-Mail: keglerov@skm.zcu.cz
VŠ kolej Baarova 36 (B3)
Ing. Dana Stanková
Tel: +420 37763 4898
E-Mail: stankov@skm.zcu.cz
VŠ kolej Klatovská 200 (K1)
Ing. Dana Stanková
Tel: +420 37763 4898
E-Mail: stankov@skm.zcu.cz
VŠ kolej Bolevecká 30-32 (L1,2)
Ing. Michaela Pšeidlová
Tel: +420 37763 4878
E-Mail: pseidlom@skm.zcu.cz
Mgr. Ivana Bartoňová
Tel: +420 37763 4879
E-Mail: bartonov@skm.zcu.cz
Hotelové ubytování na VŠ kolejích
Gabriela Vostracká
Tel: +420 37763 4877
E-Mail: gvostrac@skm.zcu.cz

Stravování:

VŠ menza 1 (M1)
Vladimír Tománek
Tel: +420 37763 4863
E-Mail: tomanekv@skm.zcu.cz
VŠ menza 4 (M4)
Václav Kotlan
Tel: +420 37763 4881
E-Mail: kotlanv@skm.zcu.cz

Správce budov SKM
Michal Manda
Tel: +420 727 916 947
E-Mail: manda@skm.zcu.cz

Patička