Přejít k obsahu

PRACOVNÍ SKUPINA PRASK

 Tým pro zavedení systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality-Rozhodnutí rektora č. 6R/2016

Pod vedením prorektorky pro kvalitu a projektovou činnost, PhDr. Terezy Šlehoferové, Ph.D., je od 1. března 2016 jmenován rektorem Tým pro zavedení systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality, jehož úkolem je zavedení systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností Západočeské univerzity v Plzni.

 

Členové týmu:

 

doc. Ladislav Čepička, Ph.D. – prorektor pro studijní a pedagogickou činnost

doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D. – FAV

Mgr. Tomáš Chochole, Ph.D.  – FDU

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.  – FPR

Mgr. Vlasta Klausová – UJP

Ing. Tomáš Kotouč – CIV

Ing. Pavel Mičke – FPE

Ing. Petr Netolický, Ph.D. – FEL

PhDr. Eva Pasáčková, CSc. – FPE

PhDr. Alena Pistulková – FZS

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D. – FF

Ing. Vlastimil Šetka – FAV

Ing. Jan Šroub, Ph.D. – NTC

Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D. – FEK

doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D. – FST

 

Patička