Přejít k obsahu

Volná pracovní místa na ZČU

Projektový manažer Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara
Akademický pracovník /odborný asistent/ Katedry energetických strojů a zařízení Fakulty strojní
Finanční účetní
Oborový didaktik českého jazyka Fakulty pedagogické
Stavební technik / technička pro správu budov
Akademický pracovník Katedry výtvarné kultury Fakulty pedagogické
Akademický pracovník Katedry financí a účetnictví Fakulty ekonomické
Akademický pracovník /matematická statistika/ Katedry matemtiky Fakulty aplikovaných věd
Akademický pracovník /teorie vyučování/ Katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd
Výzkumný pracovník RTI Fakulty strojní
Technický pracovník RTI Fakulty strojní
Akademický pracovník /specializace elektroenergetika, průmyslové systémy a SKŘ/ Fakulty elektrotechnické
Akademický pracovník /specializace elektronika/ Fakulty elektrotechnické
Akademický pracovník /specializace mechanika/ Fakulty elektrotechnické
Akademický pracovník /specializace výkonová elektronika a pohony/ Fakulty elektrotechnické
Akademický pracovník Katedry občanského práva Fakulty právnické
Akademický pracovník Katedry občanského práva Fakulty právnické
Vědecko-výzkumný pracovník ústavu Nové technologie - výzkumné centrum
Akademický pracovník Katedry ošetřovatelství a porodní asistence /pneumologie/ Fakulty zdravotnických studií
Akademický pracovník Katedry ošetřovatelství a porodní asistence /pediatrie/ Fakulty zdravotnických studií
Akademický pracovník Katedry ošetřovatelství a porodní asistence /onkologie/ Fakulty zdravotnických studií
Akademický pracovník Katedry rehabilitačních oborů /neurologie/ Fakulty zdravotnických studií
Akademický pracovník Katedry rehabilitačních oborů /chirurgie/ Fakulty zdravotnických studií
Systémový specialista RICE Fakulty elektrotechnické
Zkušební technik RICE Fakulty elektrotechnické
Archív

Patička