Přejít k obsahu

REŽIJNÍ NÁKLADY PROJEKTŮ 2018

 

Výpočet režijních nákladů v projektech je aktuálně upraven Pokynem č. 3K/2017.

Výpočet režijních nákladů pro rok 2018 byl proveden na nákladech 2017.

Pro zjištění režií stávajících projektů použijte list „Režie-stávající projekty-FTE“. Zde do příslušného pole vyplňte počet FTE evidovaný na daném projektu v roce 2018. Po doplnění FTE se vám na listu „Režie-stávající projekty-Kč“ zobrazí výše režie, kterou můžete v daném projektu v roce 2018 použít.

Pro režie projektů nově zahajovaných v roce 2018 použijte list „Režie-nové projekty“. Tento list použijte i pro projekty zahajované na nových pracovištích popř. pro projekty řešené na správním středisku výkonové jednotky.

Ekonomický odbor počátkem ledna 2019 doplní do listu „Režie-stávající projekty-FTE“ skutečné počty FTE k 31.12.2018 jednotlivých projektů dle sestavy MZ920u. Na listu „Režie-stávající projekty-Kč“ pak budete mít uvedenu skutečnou výši režií projektů realizovaných v roce 2018 pro případnou kontrolu resp. vypořádání projektů.

 

Přehled aktualizovaného výpočtu režií projektů pro rok 2018 po jednotlivých fakultách:

Výpočet režií pro FST

Výpočet režií pro FEL

Výpočet režií pro FPR

Výpočet režií pro FF

Výpočet režií pro FDULS

Výpočet režií pro FPE

Výpočet režií pro FEK

Výpočet režií pro FAV

Výpočet režií pro FZS

Výpočet režií pro UJP

Výpočet režií pro NTC

Výpočet režií u projektů bez FTE_2018

Výpočet režií u projektů servisních jednotek 2018

 

Případné dotazy či připomínky prosím směrujte na Ekonomické oddělení: Ing. Michael Holenda.

Patička