Přejít k obsahu

MOTIVAČNÍ SYSTÉM ZČU v roce 2018

 

Motivační systém, část Smluvní výzkum pro rok 2018, podporuje získávání zakázek smluvního výzkumu. Základní podmínkou pro získání podpory je úspěšné ukončení zakázky smluvního výzkumu uskutečněné podle směrnice o doplňkové činnosti (činnost 9011). Podpora komponenty SMLUVNÍ VÝZKUM je popsána v části VI. čl. 20 směrnice rektora č. 3R/2015.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část SMLUVNÍ VÝZKUM v roce 2018 

Pro rok 2018 byla na podporu motivačního systému ZČU – část Smluvní výzkum vyčleněna částka ve výši 500 000 Kč. Základní podmínkou pro získání podpory je úspěšné ukončení zakázky SV uskutečněné podle směrnice o doplňkové činnosti (činnost 9011).

Data ke zpracování byla vygenerována z IS MAGION ve spolupráci s ekonomickým oddělením. Sběr dat probíhal za období prosinec 2017 až květen 2018 a červen až listopad 2018. 

Za první sledované období byla částka vyplacena 64 osobám v celkové výši 62 277 Kč, v druhém sledovaném období pak 62 osobám v celkové výši 120 089 Kč. Obě částky zahrnují odvody zaměstnavatele v zákonné výši.


Kontaktní osoba:

Silvija Piterková

Projektové centrum

tel.: 377 63 1089

email: silvi@rek.zcu.cz

Patička