Přejít k obsahu

MOTIVAČNÍ SYSTÉM ZČU v roce 2018

 
 

Motivační systém, část PROGRAMY Evropské unie vyhlašované Evropskou komisí, podporuje podávání projektů výzkumu, vývoje a inovací, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Základní podmínkou pro získání podpory je podání projektu do některého z programů financovaného přímo z prostředků evropského rozpočtu za předpokladu, že je tento projekt přijat k financování bez ohledu na to, zda ZČU je v pozici hlavního příjemce nebo dalšího účastníka (partnera). Podpora komponenty PROGRAMY EK je popsána v části VII., čl. 21 směrnice rektora č. 3R/2015.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část PROGRAMY EK v roce 2018

Výše uvedené podmínky splnily 3 projekty, mezi které byla rozdělená částka ve výši 397.929,20 Kč. Tato částka zahrnuje odvody zaměstnavatele v zákonné výši.

Pro rok 2018 byla na podporu motivačního systému ZČU – část Programy EK vyčleněna částka ve výši 500.000,- Kč. Zbývá rozdělit částku ve výši 102.070,80 Kč.

Kontaktní osoba:

Silvija Piterková

Projektové centrum

tel.: 377 63 1089

email: silvi@rek.zcu.cz

Patička