Přejít k obsahu

Vzory dokumentů/Patterns of documents

Průvodní list smlouvy
Smlouva o výkonu odborné praxe

Smlouva komisionářská, příkazní smlouva, smlouva o zprostředkování

Příkazní smlouva
Smlouva o zprostředkování
Komisionářská smlouva

Commission sales agreement, mandate agreement, mediation agreement

Mediation-agreement
Mandate-agreement
Commission-sales-agreement

Smlouva kupní, smlouva darovací

Kupní smlouva_movitá věc
Kupní smlouva_nemovitá věc
Darovací smlouva_nemovitá věc
Darovací smlouva_finanční částka
Darovací smlouva_movitá věc

Purchase contract, donation agreement

Purchase-contract_property
Purchase-contract_movable-item
Donation-agreement_property
Donation-agreement_movable-item
Donation-agreement_financial-gift

Smlouva licenční

Podlicenční smlouva
Licenční smlouva školní dílo
Licenční smlouva_MSMT_OPVK
Licenční smlouva nakladatelská
Liceční smlouva nakladatelská s příspěvkem ZČU na vydání díla

Licence agreement

Sub-licence-agreement
Publishing-licence-agreement
Publishing-licence-agreement-with-a-UWB-contribution
License-agreement_students-work

Smlouva o spolupráci, smlouva o utajení

Smlouva o utajení
Smlouva o spolupráci
Smlouva o spolupráci_zahraniční neuniverzitní partner_čj
Smlouva o spolupráci_mezi univerzitami_čj
Smlouva o spolupráci_mezi univerzitami_aj
Smlouva o spolupráci_zahraniční neuniverzitní partner _aj

Agreement on cooperation, agreement on confidentiality

Agreement-on-cooperation
Agreement-on-confidentiality

Smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služeb

Smlouva-o-dilo_ZCU-objednatel
Smlouva o dílo_ZČU objednatel_autorské dílo
Smlouva o dílo_ZČU zhotovitel
Smlouva o dílo_ZČU zhotovitel_autorské dílo
Smlouva o dílo_ZČU objednatel_VZMR
Smlouva o poskytnutí vzdělávacích služeb

Contract for work, contract on provision of educational services

Contract-on-Provision-of-Educational-Services
Contract-for-work_VZMR_UWB_customer
Contract-for-work_UWB_customer_authors-work
Contract-for-work_UWB_customer
Contract-for-work_UWB_contractor_authors-work
Contract-for-work_UWB_contractor

Smlouva nájemní, smlouva o výpůjčce

Nájemní smlouva_prostor sloužící podnikání_doba neurčitá
Smlouva o výpůjčce_nebytový prostor
Smlouva o výpůjčce_nemovitá věc
Smlouva o výpůjčce_movitá věc
Nájemní smlouva_krátkodobý pronájem nebytového prostoru
Nájemní smlouva_movitá věc

Agreement on lease, loan agreement

Loan-agreement_property
Loan-agreement_non-residential-space
Loan-agreement_movable-item
Agreement-on-the-lease_commercial-premises
Agreement-on-short-term-lease_commercial-premises
Agreement-on-lease_movable-item
Archív

Patička