Přejít k obsahu

Tiskové zprávy 2018

Dětská technická univerzita Fakulty strojní má prvních 37 absolventů

37 dětí prvního a druhého stupně základní školy dnes na Fakultě strojní Západočeské univerzity převzalo z rukou děkana Milana Edla diplomy stvrzující jejich absolvování Dětské technické univerzity. Tu fakulta letos za podpory Plzeňského kraje, města Plzně a průmyslových podniků otevřela poprvé. Smyslem bylo zpřístupnit technické vzdělání dětem od první do deváté třídy. Zájem vyvolal nejen pokračování v podobě navazujících kurzů, ale otevření Dětské technické univerzity také žákům v Klatovech a v Tachově.

Každou středu odpoledne se bezmála čtyřicet žáků prvního i druhého stupně základní školy, rozdělených do nejvýše desetičlenných skupin, sešlo v laboratořích fakulty, aby za odborného vedení pedagogů Západočeské univerzity řešili různé technické úkoly a seznamovali se přístupnou formou se zákonitostmi techniky. V každé skupině nechyběly ani dívky, těch se prvního ročníku Dětské technické univerzity zúčastnilo pět.

„Všechny naše katedry připravili pro malé studenty zajímavý program odpovídající jejich věku,“ říká Milan Edl, děkan Fakulty strojní, která se rozhodla zpřístupnit technické vzdělávání už dětem nejútlejšího školního věku. „Technické jevy jsou všude kolem nás a dají se i malým dětem přiblížit tak, aby to pro ně bylo zajímavé a aby děti přistupovaly k technickým a přírodovědným předmětům bez předsudků,“ doplňuje děkan Milan Edl.  

Děti se na Dětské technické univerzitě seznámili s 3D tiskem, sestavovali ze stavebnic jednoduché stroje, zjistili, jak funguje fotovoltaická či jaderná energie, podívali se do digitální jeskyně a pomocí 3D brýlí viděly, co všechno nabízí virtuální realita. Mezi tématy byly také principy fungování tajného písma a řada dalších jevů, které mohou stát na začátku zájmu o techniku.

„Dětská technická univerzita je další střípek do mozaiky technického vzdělávání, jejímž smyslem je zabezpečit dostatek technicky vzdělaných absolventů,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček, který současně připomíná další aktivity fakult ZČU, jakou jsou Olympiáda techniky Fakulty pedagogické, Den s fyzikou, pořádaný stejnou fakultou, nebo Technická olympiáda Plzeňského kraje, na níž se podílejí všechny technické fakulty ZČU. „Velkým přínosem Dětské technické univerzity Fakulty strojní je, že je úzce napojena na průmyslové podniky a se světem techniky seznamuje už děti v první třídě,“ upozorňuje rektor.

V náplni Dětské technické univerzity nechyběla ani návštěva Techmania Science Center a průmyslových podniků LEAR Corporation Czech Republic a ZF Engineering, které konání Dětské technické univerzity podpořily. Zástupci společností Doosan Škoda Power a Siemens se přímo podíleli na výuce. Mezi partnery Dětské technické univerzity patří také firmy iniciativa SmartEdu, nvias, nakladatelství Fraus.

Prvních 37 malých absolventů Dětské technické univerzity dnes zažilo promoci se vším všudy, při níž převzalo diplom z rukou děkana Fakulty strojní Milana Edla. Vzhledem k velkému zájmu se vedení fakulty rozhodlo otevřít pokračovací kurzy, tak aby letošní absolventi mohli navázat studiem vyšší úrovně. Kromě toho bude Dětská technická univerzita opět přijímat i zcela nové zájemce, kteří si nově budou moci vybrat, zda chtějí výuku absolvovat v Plzni, v Klatovech nebo v Tachově.  Celkem fakulta plánuje v příštím školním roce přijmout 40 dětí do pokračovacího ročníku a 170 dětí do základního kurzu. Přihlašování probíhá od června prostřednictvím webových stránek www.detskatechnickauniverzita.cz.23.05.18
  • absolvent
  • absolventi DTU
  • absolventka
  • společná

Zpět na seznam

Patička