Přejít k obsahu

Tiskové zprávy 2018

Volba kandidáta na rektora

Ve středu 28. listopadu od 15 hodin se v budově Fakulty právnické v sadech Pětatřicátníků 14 v místnosti PC 408 uskuteční volba kandidáta na rektora Západočeské univerzity v Plzni.

Na konci února 2019 končí funkční období současného rektora Západočeské univerzity doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka. Ten je zároveň jediným kandidátem na rektora na funkční období 2019 – 2023.

Rektora volí Akademický senát ZČU tajným hlasováním. Ke zvolení je potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech 59 senátorů, tedy 30 hlasů. Členům Akademického senátu ZČU a ostatní univerzitní veřejnosti představil Miroslav Holeček svůj program na dvou besedách, které proběhly 24. října a 7. listopadu.

Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát získal na Západočeské univerzitě v Plzni v oboru mechanika a ve stejném oboru se zde také habilitoval. Začínal jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu Škoda Plzeň, v roce 1996 přešel na Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vyučoval předměty zaměřené na mechaniku na Fakultě strojní a Fakultě aplikovaných věd. V letech 2007 – 2015 působil jako ředitel vysokoškolského ústavu ZČU Nové technologie – výzkumné centrum. V březnu 2015 vystřídal Ilonu Mauritzovou v čele Západočeské univerzity. V případě zvolení a následného jmenování zahájí své druhé funkční období 1. března 2019.23.11.18

Zpět na seznam

Patička