Přejít k obsahu

UMĚNÍ - cyklus přednášek, workshopů a exkurzí

Anotace

Katedra výtvarné kultury FPE ZČU v Plzni věnuje k 70. výročí založení fakulty pedagogické studentům i veřejnosti cyklus přednášek, workshopů a exkurzí na téma:

UMĚNÍ

Program:

2. 3.  14-17 hod.  - MgA. Barbara Benish - Workshop na téma „SEEING/ Vidění“, Ateliér KL/321

12. 3.  11-15 hod. - Bc. Petr Kalous - Přednáška a workshop na téma „Tvůrčí koncepty plakátové tvorby nejen pro výtvarné pedagogy!,  Učebna KL/326

21. 3. 14-15:30 hod. - Mgr. Veronika Rollová, Ph.D.  - Přednáška na téma „Pražský hrad na cestě k socialistické utopii (1948−1968)“, Učebna KL/326.

Cyklus exkurzí „Návraty a převraty“

13. 3. 2018, 10:30 – 16:00 - Mgr. Monika Plíhalová - 1. část: „Návraty“ – exkurze do stálých expozic Národní galerie v Praze;

11. 4. 2018 11:00 – 16:00 - Mgr. Monika Plíhalová  - 2. část: „Převraty“ – středa, exkurze do Prahy za současným uměním.

19. 4. 2018 od 17 hod. - doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. - Přednáška na téma „SUBJEKTIVNÍ DEFORMACE SVĚTA. Dekadence a expresionismus ve výtvarném umění a hudbě na přelomu 19. a 20. stol.“,ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni, místo konání – Masné krámy.

14. 6. ve 13 hod. - Prof. Andreas Brenne - Přednáška na téma „Künstlerisch-Ästhetische Bildung in Deutschland/Umělecko-estetické vzdělávání v Německu“, Učebna KL/326

Akce se realizují s podporou města Plzně a ve spolupráci se ZČG v Plzni. Oběma partnerům srdečně děkujeme!

Datum zahájení 2018-03-02 00:00:00.0
Datum ukončení 2018-06-14 00:00:00.0
Místo konání KVK FPE ZČU v Plzni, Klatovská 51, Plzeň a Masné krámy, Pražská 18, Plzeň
Kontaktní osoby Martina Šurkalová - suromar@kvk.zcu.cz, 377636493
Počet účastníků z ČR 150
Počet zahraničních učastníků 10
Zpět na seznam akcí

Patička