Přejít k obsahu

Kooperativní učení a vedení studentských týmů - 2.běh

Anotace

Smyslem kurzu je rozšířit repertoár vzdělávacích strategií o ty, které jsou založeny na vzájemném učení studentů a jejich týmové práci. Jde o praktický kurz s podporou informací, má tedy část prezenční a on-line samostudium. Jeho jádrem je vytváření dovedností plánovat, realizovat a hodnotit vzdělávací strategie, založené na kooperativním učení. Vyzkoušeny a informacemi doplněny budou kooperativní strategie a techniky pro různé formy vysokoškolského vzdělávání (přednášky, semináře, cvičení, praxe, studium mimo přímou výuku): jednoduché, které jsou nenáročné na čas a organizaci, i ty, které jsou komplexnější. Součástí kurzu je i navazující téma vedení studentských týmů – představí různé druhy studentských týmů a různé přístupy k jejich vedení, problematiku tvorby týmů a jejich činnosti v různých fázích týmové práce, vyhodnocování práce kooperativních učebních skupin a studentských týmů.

Pořadatel: Oddělení CŽV

Lektoři kurzu: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

Datum zahájení 2018-02-21 00:00:00.0
Datum ukončení 2018-02-21 00:00:00.0
Místo konání Budova CIV, Univerzitní 20, UI 127, čas konání 14 - 17 hod.
Více informací https://czv.zcu.cz/Kurz/kooperativni-uceni-a-vedeni-studentskych-tymu/
Počet účastníků z ČR 10
Počet zahraničních učastníků 0
Zpět na seznam akcí

Patička