Přejít k obsahu

Workshop "Vybrané otázky pedagogického výzkumu"

Anotace

V rámci cyklu metodologických seminářů z oblasti pedagogického výzkumu je připravena další zajímavá akce pro zaměstnance a doktorandy FPE.

Od 12:30 hod. proběhne přednáška Prof. PhDr. Věry Janíkové, Ph.D., vedoucí Katedry německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU.

V přednášce bude nastíněna současná koncepce didaktiky cizích jazyků, která se dynamicky rozvíjí pod vlivem nejnovějších poznatků jejích četných referenčních disciplín a aktuálních společenských i jazykově politických požadavků na znalosti cizích jazyků. Následovat bude stručná charakteristika současného směřování empirického výzkumu učení a vyučování cizím jazykům, který je založen na polydisciplinární bázi. Z metodologického hlediska bude hlavní pozornost věnována kvalitativním přístupům, jež v tomto výzkumu postupně nalézají své stabilní místo.

Poté bude následovat metodická přednáška doc. PhDr. Jana Kiliána, Ph.D. věnovaná publikačním strategiím a možnostem kvalitních vědeckých výstupů na FPE.

Na závěr workshopu  vystoupí RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. a otevře diskusi k možnostem podpory výzkumu a vědecké práce na FPE.

 

 

 

 

Datum zahájení 2018-01-16 00:00:00.0
Datum ukončení 2018-01-16 00:00:00.0
Místo konání Plzeň, Klatovská 51, 306 14, KL 301 , od 12:30 do 16:00
Více informací https://czv.zcu.cz/akce/vybrane-otazky-pedagogickeho-vyzkumu/
Kontaktní osoby PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. Celoživotní a distanční vzdělávání Západočeská univerzita v Plzni
Počet účastníků z ČR 0
Počet zahraničních učastníků 0
Zpět na seznam akcí

Patička