Přejít k obsahu

prof. doc. Dr. Ing. Mgr. Alexander BĚLOHLÁVEK

Nadřazené pracoviště: Fakulta právnická
Katedra mezinárodního práva

Pracoviště: Katedra mezinárodního práva

Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracovní zařazení profesor
E-mail

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Mgr. Eliška FISCHEROVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra občanského práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Ochrana slabší smluvní strany

Patička