Přejít k obsahu

Fakulty otevřou své dveře uchazečům

Během ledna se na jednotlivých fakultách ZČU uskuteční Dny otevřených dveří, při kterých se zájemci o studium dozvědí potřebné informace k přijímacímu řízení i ke studiu, prohlédnou si posluchárny a laboratoře či pobesedují s vyučujícími.

Jako první otevře své dveře fakulta filozofická, ve středu 11. ledna mohou uchazeči přijít od 15 hodin do Sedláčkovy ulice 15 diskutovat se zástupci jednotlivých kateder o studiu.
Druhý den, ve čtvrtek 12. ledna, se představí fakulta strojní, zájemcům o studiu na této fakultě se otevřou dveře již v 9 hodin a vedle proděkana a děkana fakulty, kteří představí fakultu a studium, se návštěvníci mohou těšit na prohlídku zázemí fakulty, laboratoří a samozřejmě také na informace o přijímacím řízení, stipendiích, možnosti ubytování a ukázky prací studentů fakulty.
Ekonomická fakulta se představí v úterý 17. ledna v Plzni a v pátek 20. ledna v Chebu. Kromě informací o studiu zavede návštěvníky do prostor fakulty i univerzitního kampusu.
Své dveře otevře ve středu 18. ledna od 9 do 16 hodin fakulta zdravotnických studií ve svých budovách v Tylově ulici 59 a na nám. Odboje 18 v Plzni.
Čtvrtek 19. ledna od 10 do 16 hodin pak bude patřit zájemcům o studiu na elektrotechnické fakultě, kde kromě informací o studiu budou také moci nahlédnout do poslucháren a laboratoří, chybět nebude ani prohlídka výzkumného centra RICE.
Pedagogická fakulta přivítá návštěvníky v pátek 20. ledna od 8 do 16 hodin ve svých třech budovách ve Veleslavínově 42, Klatovské 51 a Chodském náměstí 1.
Fakulta aplikovaných věd ukáže zájemcům o studium své výukové a laboratorní pracoviště ve středu 25. ledna od 8:30 a chybět nebude ani beseda o studiu a přijímacím řízení na této fakultě.
Ve stejný den se uchazeči mohou podívat na právnickou fakultu, kde od 10 hodin bude probíhat setkání s pedagogy i s odborníky z praxe.


01.01.70

Zpět na seznam aktualit

Patička