Přejít k obsahu

Studijní plány

Studijní plány

V následující tabulce najdete studijní plány oborů nabízených jednotlivými fakultami. Studijní plány jsou součástí DVD "Informace o studiu", které je určeno především studentům prvních ročníků. Vizualizace studijních plánů jednotlivých oborů je dostupná na adrese: http://portal.zcu.cz .

 

Studijní plány oborů - akademický rok 2016/17 Stav ke dni

Fakulta aplikovaných věd

12.5.2016

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

12.5.2016

Fakulta ekonomická

12.5.2016

Fakulta elektrotechnická

12.5.2016

Fakulta filozofická

12.5.2016

Fakulta pedagogická

12.5.2016

Fakulta právnická

12.5.2016

Fakulta strojní

12.5.2016

Fakulta zdravotnických studií

12.5.2016

Patička