Přejít k obsahu

Studentská komora Akademického senátu ZČU

Studentská komora je studentskou částí Akademického senátu naší univerzity, je tedy vrcholným studentským zastupitelským orgánem v samosprávě ZČU. Jejím hlavním úkolem je hájení zájmů studentstva všech součástí ZČU, tedy i studentských organizací, které podporuje a částečně koordinuje i jejich činnost.

Má celkem 20 členů – po dvou z každé fakulty a dva studenty doktorských studijních programů. Jsou voleni na dva roky. Kromě samotného AS mají členové SK své zastoupení také v různých komisích a pracovních skupinách ve vedení ZČU a mohou tak ovlivňovat celou řadu rozhodovacích a řídících procesů. 

Kontakt: Ing. Vlastimil Šetka
                předseda Studentské komory Akademického senátu ZČU
                email: setka@ntis.zcu.cz
                web: http://skas.zcu.cz/

 Adresa:  Univerzitní 8
                 Plzeň, 301 00

 Studentské organizace

Vedení Západočeské univerzity v Plzni si je plně vědomo významu a nezastupitelnosti studentů sdružených ve studentských organizacích, a proto plně podporuje činnost a rozvoj těchto organizací. Za účelem prohloubení vzájemné spolupráce vedoucí k rozvoji společných zájmů nabídla ZČU studentským organizacím Smlouvu o spolupráci.

Podepsaly ji následující studentské organizace, které tím získaly právo oficiálně vystupovat jako studentské organizace Západočeské univerzity v Plzni. Další celouniverzitní studentské organizace mohou ke Smlouvě o spolupráci kdykoliv přistoupit.

AEGEE-Plzeň

AIESEC Plzeň

Akademici Plzeň

ELSA Plzeň

ESN Pilsen

IAESTE ZČU Plzeň

Ius Infinitum

Přednáškový klub

Stavovská unie studentů Západočeské univerzity v Plzni

Student´s life

Ve věcech týkajících se studentských organizací se můžete obracet na manažera.

Kontakt: Mgr. Petr Baierl
              e-mail: pbaierl@ntc.zcu.cz

Studentské organizace ZČU

AEGEE-Plzeň

E-mail: office@aegee-plzen.cz Web: www.aegee-plzen.cz
Adresa: Jungmannova 1, Plzeň

AIESEC Plzeň

E-mail: plzen@aiesec.cz      Web: plzen.aiesec.cz
Adresa: Jungmannova 1, Plzeň
Kontaktní osoba: Miroslav Procházka, e-mail: miroslav.prochazka@aiesec.cz

Akademici Plzeň

E-mail:   franek@akademiciplzen.com   Web:www.akademiciplzen.com
Kontaktní osoba: Vilém Franěk

ELSA Plzeň 

Web: www.elsa.cz/plzen
Kontaktní osoba: Kateřina Obadalová, e-mail: obadalova@elsa.cz

ESN Pilsen

E-mail: esn@students.zcu.cz     Web: www.esn.zcu.cz
Adresa: Bolevecká 30, Plzeň (budova L2, druhé patro)
Kontaktní osoba: Jakub Nedvěd, e-mail: nedvedj@email.cz  

IAESTE ZČU Plzeň

E-mail: zcu@iaeste.cz     Web: www.iaeste.cz
Adresa: Jungmannova 1, Plzeň
Kontaktní osoba: Aneta Fejtová, e-mail: Aneta.Fejtova@iaeste.cz  

Ius Infinitum

Web: www.ius-infinitum.cz
Kontaktní osoba: Michal Volf, e-mail: volfmi@students.zcu.cz

Přednáškový klub

E-mail:                           Web: www.iaeste.cz
Adresa:
Kontaktní osoba: Petr Šrámek

Stavovská unie studentů

E-mail: suszcu@centrum.cz      Web: sus.zcu.cz
Adresa: Riegrova 17, Plzeň
Kontaktní osoba: Eliška Dostálová

Student´s life

E-mail:                                   Web: sus.zcu.cz
Adresa:
Kontaktní osoba: Jan Korunka

Fakultní studentské organizace

AS CPSSU  (Fakulta filozofická)

E-mail:  info@ascpssu.cz           Web: www.ascpssu.cz
Kontaktní osoba: Jana Pleyerová 

Koordinátoři FEL  (Fakulta elektrotechnická)

E-mail: koo@fel.zcu.cz      Web: www.koo.fel.zcu.cz
Kontaktní osoba: Václav Mužík, e-mail: vmuzik@students.zcu.cz  

KYČN  (Fakulta umění a designu)

E-mail: info@kycn.cz      Web: www.kycn.cz
Kontaktní osoba: Radim Pekárek, e-mail: radimpekarek@pekarek.eu

SKVAIP (Fakulta pedagogická)

E-mail: skvaip@email.cz      Web: www.skvaip.fpe.zcu.cz
Kontaktní osoba: Karolína Strychová, e-mail: karols@students.zcu.cz

Studentská média

Dioné

E-mail: sefredaktor@dione.zcu.cz      Web: www.dione.zcu.cz
Kontaktní osoba: Lada Zadranská, LadaZadranska@gmail.com

Rádio Bomba

E-mail: radiobomba@mail.zcu.cz      Web: www.bomba.zcu.cz
Adresa: Máchova 16, 301 00 Plzeň
Kontaktní osoba: Eduard Štůla, e-mail: info@eduardstula.cz 

Studentská galerie

Vestředu

E-mail: vestredu@gmail.com      Web: www.vestredu.com
FB: facebook.com/vestredu
Adresa: Martinská 3, 301 00 Plzeň
Kontaktní osoba: Jana Trávníčková, e-mail: jana.travnic@gmail.com

Patička