Přejít k obsahu

Dny otevřených dveří

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

20. 10. 2017

Univerzitní 28, Plzeň

10:00 - 15:00  Prohlídka ateliérů a budovy fakulty, ukázky studentských prací, informace pro uchazeče o studium, možnost konzultace domácích prací

12:00 - 13:00 Prezentační a informační blok: informace ke studiu, informace k přijímacím zkouškám a možnostem přípravy na ně, akce a projekty fakulty, kurzy pro veřejnost, letní škola ArtCamp

Podrobnější informace zde.

 

Termíny dnů otevřených dveří pro rok 2018 budou zveřejněny v průběhu prosince.

banner_DOD_2017_stranka

Dny otevřených dveří v roce 2017

Fakulta aplikovaných věd

25. 1. 2017

Technická 8, Plzeň

8:30-14:00 Individuální prohlídka výukových a laboratorních pracovišť

9:00 a 11:00 Oficiální setkání se studenty, rodiči, učiteli a dalšími zájemci o studium - informace o možnostech studia, oborech, uplatnění absolventů a další (kongresový sál US 217)

Podrobnější informace zde.

Fakulta ekonomická

17. 1. 2017

Univerzitní 26, Plzeň

9:00 a 10:30 Informace o studiu a přijímacím řízení - bakaláři (posluchárna EP 110)

12:00 Informace o o studiu a přijímacím řízení - navazující magistři (posluchárna EP 110)

Součástí Dne otevřených dveří je prohlídka kampusu ZČU a prostor fakulty ekonomické. 

20. 1. 2017

Hradební 22, Cheb

10:00 a 15:00 Informace o studiu a přijímacím řízení - bakaláři (posluchárna CD 254)

13:00  Informace o o studiu a přijímacím řízení - navazující magistři (posluchárna CD 254)

Součástí Dne otevřených dveří je prohlídka prostor budovy fakulty v Chebu. 

Podrobnější informace zde.

 

Fakulta elektrotechnická

19. 1. 2017

Univerzitní 26, Plzeň

10:00-16:00 Individuální prohlídka výukových a laboratorních pracovišť

10:00 a 14:00 Informace o studiu

Podrobnější informace zde.

 

Fakulta filozofická

11. 1. 2017

Sedláčkova 15, Plzeň

15:00-19:00 Informace o studiu na jednotlivých katedrách (posluchárna SP 319)

Podrobnější informace zde.

 

Fakulta pedagogická

20. 1. 2017

Veleslavínova 42, Klatovská 51, Chodské nám. 1, Plzeň

8:00-16:00 Informace o studiu na jednotlivých katedrách

9:00, 11:00 a 14:00 Obecné informace o studiu (Veleslavínova 42 - posluchárna VC 301, Klatovská 51 - posluchárna KL 228)

Podrobnější informace zde.

 

Fakulta právnická

25. 1. 2017

Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň

10:00 Informace o studiu a přijímacím řízení (posluchárna PC 408)

Podrobnější informace zde.

 

Fakulta strojní

12. 1. 2017

Univerzitní 22, Plzeň

9:00 Obecné informace o studiu, informace o dalším uplatnění, setkání se zástupci podniků, prohlídka zázemí fakulty, laboratoří, ukázky prací studentů fakulty (Bečvářova posluchárna)

Podrobnější informace zde.

 

Fakulta zdravotnických studií

18. 1. 2017

Tylova 59, nám. Odboje 18, Plzeň

9:00-16:00 Obecné informace o studiu, informace o jednotlivých katedrách

Podrobnější informace zde.

 

Patička