Přejít k obsahu

Dny otevřených dveří v roce 2018

banner_DOD_2017_stranka

Fakulta aplikovaných věd

24. 1. 2018

Technická 8, Plzeň

8:30-14:00 Individuální prohlídka výukových a laboratorních pracovišť

9:00 a 11:00 Oficiální setkání se studenty, rodiči, učiteli a dalšími zájemci o studium - informace o možnostech studia, oborech, uplatnění absolventů a další (kongresový sál US 217)

Podrobnější informace zde.

Fakulta ekonomická

23. 1. 2018

Univerzitní 22, Plzeň

9:00 a 10:30 Informace o studiu a přijímacím řízení - bakaláři (posluchárna EP 130)

13:00 Informace o o studiu a přijímacím řízení - navazující magistři (posluchárna UL 412)

Součástí Dne otevřených dveří je prohlídka kampusu ZČU a prostor fakulty ekonomické. 

26. 1. 2018

Hradební 22, Cheb

13:00 a 15:00 Informace o studiu a přijímacím řízení - bakaláři i navazující magistři (posluchárna CD 254)

Součástí Dne otevřených dveří je prohlídka prostor fakulty ekonomické v Chebu. 

Podrobnější informace zde.

 

Fakulta elektrotechnická

30. 1. 2018

Univerzitní 26, Plzeň

10:00-16:00 Individuální prohlídka výukových a laboratorních pracovišť

10:00 a 14:00 Informační setkání ke studiu

Součástí Dne otevřených dveří je také prohlídka laboratoří výzkumného centra RICE.

Podrobnější informace zde.

 

Fakulta filozofická

10. 1. 2018

Sedláčkova 15, Plzeň

15:00 Základní iformace o bakalářských (popř. navazujících magisterských a doktorských) studijních oborech (posluchárna SP 319)

Další informace o studiu přímo na příslušných katedrách

Podrobnější informace zde.

 

Fakulta pedagogická

19. 1. 2018

Veleslavínova 42, Klatovská 51, Chodské nám. 1, Plzeň

8:00-16:00 Informace o studiu na jednotlivých katedrách

9:00, 11:00 a 14:00 Obecné informace o studiu (Veleslavínova 42 - posluchárna VC 301, Klatovská 51 - posluchárna KL 228)

Podrobnější informace zde.

 

Fakulta právnická

24. 1. 2018

Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň

10:00 Informace o studiu a přijímacím řízení (posluchárna PC 408)

12:00 - 13:00 Prohlídka prostor a učeben

Podrobnější informace zde.

Fakulta strojní

11. 1. 2018

Univerzitní 22, Plzeň

9:00 Obecné informace o studiu, informace o dalším uplatnění, setkání se zástupci podniků, prohlídka zázemí fakulty, laboratoří, ukázky prací studentů fakulty.

Podrobnější informace zde.

Již proběhlo

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

20. 10. 2017

Univerzitní 28, Plzeň

10:00 - 15:00  Prohlídka ateliérů a budovy fakulty, ukázky studentských prací, informace pro uchazeče o studium, možnost konzultace domácích prací

12:00 - 13:00 Prezentační a informační blok: informace ke studiu, informace k přijímacím zkouškám a možnostem přípravy na ně, akce a projekty fakulty, kurzy pro veřejnost, letní škola ArtCamp

Podrobnější informace zde.

Fakulta zdravotnických studií

4. 10. 2017 Den s fakultou

Husova 11, Plzeň

9.00 - 17.00 Představení studijních programů a oborů, informace o přijímacím řízení a zahraničních stážích, prezentace partnerů fakulty.

Patička