Aktuality webu ZČU http://zcu.cz/ Technické fakulty se představí na veletrhu studijních příležitostí http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_737.html Study Map Day je netradiční veletrh studijních možností zaměřený na technické vzdělávání a uplatnění absolventů v Plzeňském kraji, který se koná 27. a 28. ledna v Plzni. Jeho součástí bude i prezentace tří technických fakult ze ZČU.<br> Fakulta aplikovaných věd, fakulta elektrotechnická a strojní fakulta se zúčastní veletrhu studijních příležitostí, aby potencionální zájemce o studium technických oborů seznámily s průběhem studia a jejich případném uplatnění. Návštěvníci se tak mohou těšit kromě společné přednášky na téma Možnosti studia techniky na ZČU na stánky fakult, na kterých se představí jejich úspěchy jako chytrý hasičský oblek, cross motocykl či roboti arduino.<br> <p>Veletrh studijních možností Study Map Day chce poskytnout ucelený přehled o možnostech studia technických oborů v západočeské metropoli, navíc doplněný o následné uplatnění absolventů v praxi. Kromě škol se veletrhu účastní také firmy – budoucí zaměstnavatelé kvalifikovaných odborníků – podnikající v regionu. V rámci veletrhu vznikla také speciální tištěná mapa, která pomůže jednoduchým způsobem zájemcům o technické vzdělání vybrat nejvhodnější technický obor a ukáže jim, jak se po absolvování školy mohou uplatnit v praxi.</p><p>Více o veletrhu se dozvíte na stránkách <a href="http://smartedu.plzen.eu/nepropasnete-veletrh-studijnich-prilezitosti-technickych-oboru-study-map-day/" rel="nofollow" target="_blank">Smart Edu Plzeň.</a><br></p><br> Sun, 22 Jan 2017 23:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_737.html 2017-01-22T23:00:00Z Knihovna uspořádala workshop „Technické vybavení prostoru učení“ http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_736.html Ve dnech 17.-18. ledna uspořádala Univerzitní knihovna na Západočeské univerzitě dvoudenní workshop, kterého se zúčastnili zástupci čtyř významných knihoven. <br> Akce byla jedna z prvních v rámci projektu „Prostor učení – Knihovnická informační platforma“ z Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.<br>Workshopu se zúčastnili kooperační partneři z <a href="https://www.tu-chemnitz.de/ub/" rel="nofollow" target="_blank">Univerzitní knihovny Technické univerzity v Chemnitz</a>, <a href="http://hsb.hszg.de/startseite-hsb.html" rel="nofollow" target="_blank">Vysokoškolské knihovny Vysoké školy Zittau/Görlitz</a> a ze dvou libereckých knihoven - <a href="http://www.kvkli.cz/" rel="nofollow" target="_blank">Krajské a vědecké knihovny</a> a <a href="https://knihovna.tul.cz/" rel="nofollow" target="_blank">Univerzitní knihovny Technické univerzity</a>. Knihovníci si vyměnili zkušenosti s technickým vybavením knihoven a zamysleli se nad dalšími možnostmi využití techniky do budoucna. <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1506592142685584.1073741856.131293523548793&amp;type=3" rel="nofollow" target="_blank">Fotografie z workshopu</a> naleznete na facebooku knihovny.<br>Důležitým přínosem projektu je dále konsorciální pořízení elektronických informačních zdrojů - databází, e-knih. Už od ledna 2017 získala Univerzitní knihovna přístup ke dvěma kolekcím <a href="http://tandfonline.com/" rel="nofollow" target="_blank">databáze vědeckých časopisů Taylor &amp; Francis</a> (<em>Social Science &amp; Humanities Library</em> a <em>Science &amp; Technoloy Library</em>).<br>Knihovna může v rámci projektu opět zdarma nabídnout mezinárodní meziknihovní výpůjčky knih<strong>&nbsp;</strong>z německých knihoven Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek (<a href="https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/Search/Advanced" rel="nofollow" target="_blank">katalog</a>) a Hochschule ZIttau/Görlitz - Hochschulbibliothek (<a href="https://katalog.hszg.de/" rel="nofollow" target="_blank">katalog</a>).<br>V rámci projektu bude probíhat řada dalších aktivit - workshopy ke knihovnické problematice, stáže pracovníků, podpora Open Acces. Projekt byl zahájen v říjnu 2016 a končí koncem roku 2018. Navazuje na projekt „<a href="http://www.knihovna.zcu.cz/projekty/Chemnitz/projekt.html" rel="nofollow" target="_blank">Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic</a>“, který proběhl v roce 2014.<br>Více informací k projektu můžete najít na <a href="http://www.knihovna.zcu.cz/projekty/ProstorUceni/index.html" rel="nofollow" target="_blank">webové stránce projektu</a>.<br> Wed, 18 Jan 2017 23:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_736.html 2017-01-18T23:00:00Z Univerzita se představí na veletrhu Klíč k příležitostem http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_733.html 5. ročník veletrhu práce a vzdělávání připravuje plzeňská společnost Grafia na 26. ledna v plzeňském kulturním domě Peklo. <br> Letošní ročník se koná opět za spolupráce krajské pobočky Úřadu práce, Hospodářské komory, Západočeské univerzity v Plzni a Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR.<br><br>„Pátý ročník bude specifický tím, že v Plzeňském kraji máme zatím nejnižší nezaměstnanost za posledních několik let - 3,4 procenta, a v míře zaměstnanosti soutěžíme s Prahou," sdělila za organizátory Štěpánka Pirnosová. Pracovní nabídky převažují nad množstvím lidí bez práce. V takové situaci bývají zaměstnavatelé ochotni připlatit na mzdách.<strong></strong> „Je to jedinečná příležitost přijít pohovořit osobně s personalisty a zjistit cenu své práce na trhu či poohlédnout se po zaměstnavatelích, kteří nabízejí lepší pracovní podmínky," dodává Pirnosová. <br><br>Mezi vystavovateli jsou významní zaměstnavatelé v regionu, kteří nabídnou několik stovek pracovních pozic. Jsou mezi nimi například Sony DADC, Hoffmann Wizzard, Profesia CZ, Mubea, ČEZ, Viza Auto, RSF Elektronik, Typos, Daikin, Kermi, MD Elektronik, O2 Czech Republic, ZAT, Solar Turbines EAME, Dioss Nýřany a další.<br><br>Na stánku Západočeské univerzity v Plzni se představí dvě z jejích technických fakult - elektrotechnická a strojní. Zájemci zde získají bližší informace k možnostem studia a také k následnému uplatnění absolventů technických oborů. <br><br>Veletrh je určen všem, kdo hledají práci či brigádu - lidem bez rozdílu věku či vzdělání, těm, kteří chtějí změnu či jsou aktuálně nespokojeni se svým místem, studentům posledních ročníků středních škol a jejich učitelům, vysokoškolákům i lidem registrovaným na úřadu práce. Všichni návštěvníci mají vstup v plném rozsahu zdarma. <br><br>Velký zájem bývá tradičně i o <strong></strong>doprovodný program. Témata přednášek souvisí s hledáním práce - například jak se připravit na pracovní pohovor, jak se naučit „prodávat" sám sebe či jak získat příspěvek na své vzdělávání a zlepšit tak svoji kvalifikaci, apod. <br><br>Na veletrhu budou opět vyhlášeny ceny <strong></strong>Mamma/Parent Friendly pro podniky přátelské rodině,<strong></strong> které vytvářejí dobré podmínky pro zaměstnance s rodinami, např. zkrácené úvazky, pružnou pracovní dobu, firemní školky či jesle, pořádají akce pro rodiny s dětmi či umožňují péči o rodinné příslušníky. <br><br>Po celý den bude probíhat zdarma <strong></strong>poradenství v oblasti vzdělávání a trhu práce, image poradna, grafologické poradenství pro osobní rozvoj a řada dalších aktivit.<br><br><br> Wed, 11 Jan 2017 23:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_733.html 2017-01-11T23:00:00Z Vznik Charty 77 připomíná památník vytvořený studentem ZČU http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_728.html Martin Brůha, student FDULS, vytvořil pomník, který byl odhalen ve čtvrtek 5. ledna na Praze 6, v místě, kde STB zatkla Václava Havla a Pavla Landovského.<br> Student z ateliéru nových médií na fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Martin Brůha je autorem památníku, který se skládá ze sloupu s několika poštovními schránkami s klíčky nad sebou. Jejich stěny jsou průhledné a uvnitř nich je text Charty, který si lidé mohou vzít. Pomníček stojí v místě, kde 6. ledna 1977 zatkla Státní bezpečnost Václava Havla a Pavla Landovského poté, co před ní ujížděli s prohlášením Charty 77 a seznamem podpisů k poštovním schránkám. Dočasný pomník na svém místě zůstane jeden měsíc, v jehož průběhu budou dopisy s původním zněním Charty 77 do schránek průběžně doplňovány.<br>„<i>Dílo je stavěno primárně na dvou faktorech odkazujících na rok 1977. Transparentnost, která znázorňuje jistým způsobem potlačené povědomí o existenci dopisů Charty 77 a nedosažitelnost dvou až tří vrchních schránek navádějících pozorovatele k úvaze nad dostupností, či spíše nedostupností těchto dopisů v tehdejší kritické době. Vizualitu díla jsem zakládal na vzhledu schránek, ze kterých jsem se snažil vytvořit výraznou, nicméně citlivou a čistou kompozici s ohledem na již zmíněné dva základní faktory</i>, " vysvětluje Martin Brůha.<br>Autor pracoval pod vedením Vladimíra Merty a tvorba díla, jehož finální podoba se v průběhu realizace od původních návrhů příliš nezměnila, mu zabrala zhruba tři týdny.<br><br><br> Thu, 05 Jan 2017 23:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_728.html 2017-01-05T23:00:00Z Soutěž O pohár rektora je v poločase http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_727.html Celouniverzitní sportovní klání se dostalo do poloviny, v čele se zatím drží loňský vítěz, fakulta aplikovaných věd. <br> <p>Na soutěžící čekají ještě během letošního jara čtyři soutěžní disciplíny z celkových osmi. Nejvíc se dařilo zástupcům fakulty aplikovaných věd, s mírným odstupem následují další tři fakulty v pořadí fakulta ekonomická, strojní a elektrotechnická. Překvapivě až na průběžném 6. místě je zatím pedagogická fakulta, která by teoreticky měla bojovat o příčky nejvyšší (má k dispozici studenty oborové TV). Bohužel se zúčastnila pouze turnaje ve florbale, a to je pro úspěch málo. </p> <p>V jednotlivých soutěžích byli zatím nejúspěšnější: 2x FAV (florbal a stolní tenis), 1 x FEK (basketbal) a 1x FEL (sportovní lezení). Soutěž O pohár rektora bude pokračovat v letním semestru dalšími čtyřmi disciplínami, a už teď je jasné, že o přední místa budou bojovat hlavně technické fakulty společně s ekonomickou fakultou. Bude jen dobře, pokud se k nim připojí sportovci některé z dalších fakult. <br></p><p>Průběžné výsledky a další informace o soutěži si můžete přečíst na <a title="Link: http://kts.zcu.cz/Pohar_rektora/2016-17/Body/" href="http://kts.zcu.cz/Pohar_rektora/2016-17/Body/" rel="nofollow" target="_blank">stránkách KTS.</a><br></p><p><br></p> <br><br><br><br> Thu, 05 Jan 2017 23:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_727.html 2017-01-05T23:00:00Z Fakulty otevřou své dveře uchazečům http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_724.html Během ledna se na jednotlivých fakultách ZČU uskuteční Dny otevřených dveří, při kterých se zájemci o studium dozvědí potřebné informace k přijímacímu řízení i ke studiu, prohlédnou si posluchárny a laboratoře či pobesedují s vyučujícími. <br> Jako první otevře své dveře <a href="http://ff.zcu.cz/files/2016/aktuality/FF-DOD-2017.pdf" rel="nofollow" target="_blank"><b>fakulta filozofická</b></a>, ve středu <b>11. ledna</b> mohou uchazeči přijít od 15 hodin do Sedláčkovy ulice 15 diskutovat se zástupci jednotlivých kateder o studiu.<br>Druhý den, ve čtvrtek <b>12. ledna</b>, se představí <a href="http://fst.zcu.cz/pro-uchazece/dny-otevrenych-dveri/" rel="nofollow" target="_blank"><b>fakulta strojní</b>,</a> zájemcům o studiu na této fakultě se otevřou dveře již v 9 hodin a vedle proděkana a děkana fakulty, kteří představí fakultu a studium, se návštěvníci mohou těšit na prohlídku zázemí fakulty, laboratoří a samozřejmě také na informace o přijímacím řízení, stipendiích, možnosti ubytování a ukázky prací studentů fakulty.<br><a href="http://fek.zcu.cz/aktuality.php?zobraz=3977&amp;page=0&amp;IDWorker=0&amp;shortcutdiv=0#a3977" rel="nofollow" target="_blank"><b>Ekonomická fakulta</b></a> se představí v úterý <b>17. ledna </b>v Plzni a v pátek <b>20. ledna</b> v Chebu. Kromě informací o studiu zavede návštěvníky do prostor fakulty i univerzitního kampusu. <br>Své dveře otevře ve středu <b>18. ledna</b> od 9 do 16 hodin <a href="http://fzs.zcu.cz/study/dod2016.html" rel="nofollow" target="_blank"><b>fakulta zdravotnických studií</b> </a> ve svých budovách v Tylově ulici 59 a na nám. Odboje 18 v Plzni. <br>Čtvrtek <b>19. ledna</b> od 10 do 16 hodin pak bude patřit zájemcům o studiu na <a href="http://fel.zcu.cz/applicants/DOD/index.html" rel="nofollow" target="_blank"><b>elektrotechnické fakultě</b></a>, kde kromě informací o studiu budou také moci nahlédnout do poslucháren a laboratoří, chybět nebude ani prohlídka výzkumného centra RICE.<br><a href="http://fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/study/applicants/den-otevrenych-dveri/pozvanky/Den_OD_2017.pdf" rel="nofollow" target="_blank"><b>Pedagogická fakulta</b> </a>přivítá návštěvníky v pátek <b>20. ledna</b> od 8 do 16 hodin ve svých třech budovách ve Veleslavínově 42, Klatovské 51 a Chodském náměstí 1.<br><a href="http://fav.zcu.cz/pro-uchazece/den-otevrenych-dveri/" rel="nofollow" target="_blank"><b>Fakulta aplikovaných věd</b></a> ukáže zájemcům o studium své výukové a laboratorní pracoviště ve středu <b>25. ledna</b> od 8:30 a chybět nebude ani beseda o studiu a přijímacím řízení na této fakultě. <br>Ve stejný den se uchazeči mohou podívat na <a href="http://fpr.zcu.cz/export/sites/fpr/study/ruzne_info_pro_studenty/Den2017-9.pdf" rel="nofollow" target="_blank"><b>právnickou fakultu</b></a>, kde od 10 hodin bude probíhat setkání s pedagogy i s odborníky z praxe.<br> Mon, 02 Jan 2017 23:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_724.html 2017-01-02T23:00:00Z PF 2017 http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_720.html <p>Přání rektora Miroslava Holečka<br></p> <p>Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,<br></p><p>končí rok, v němž jsme si připomněli 25. výročí založení naší univerzity. Bývá zvykem, že v závěru každého roku většinou bilancujeme a ohlížíme se zpět za uplynulými měsíci. Jsem rád, že i díky Vám je Západočeská univerzita v Plzni ve svých 25 letech krásnou mladou dámou v plném rozkvětu, pyšnou na dosažené úspěchy a dychtivě vyhlížející věci budoucí. Těší mě, že jsme důstojně oslavili její narozeniny řadou akcí, na kterých byla mnohdy příležitost a čas se osobně setkat a vzájemně pohovořit. Velmi si přeji, aby takové příležitosti ke společnému setkávání a diskusi přinesl i rok nadcházející.</p> <p>V něm před námi stojí řada úkolů a výzev, o nichž již teď tušíme, že nebudou lehké a že nás čeká tvrdá práce. Teď ale přichází období, na které se většina z nás těší z celého roku nejvíce: čas strávený v klidu domova s rodinou a přáteli, radost z obdarování, naděje a očekávání toho, co přinese rok 2017. Ať je pro nás všechny rokem příznivým, úspěšným, vydařeným, rokem, za kterým se budeme při dalším bilancování rádi ohlížet.</p> <p>Miroslav Holeček, rektor<br></p><br><p></p> Mon, 19 Dec 2016 23:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_720.html 2016-12-19T23:00:00Z Univerzita má tři nové profesory http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_719.html <p>Ministryně školství Kateřina Valachová předala v pondělí 19. prosince jmenovací dekrety 55 novým profesorům. Nejvyšší vědecko-pedagogický titul získali i tři pracovníci Západočeské univerzity. <br></p> <p> Na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni byl profesorem v oboru Aplikovaná matematika jmenován doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D., DSc., který od roku 2000 vyučuje na katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd ZČU, poslední dva roky je také prorektorem univerzity pro výzkum a vývoj. Kromě Západočeské univerzity působí rovněž na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, Institutu teoretické informatiky.</p><p>Na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni byla profesorkou v oboru Strojní inženýrství jmenována doc. Ing. Katarína Monková, PhD., která od roku 2016 působí na Regionálním technologickém institutu Fakulty strojní, Západočeské univerzity v Plzni. Kromě Západočeské univerzity v Plzni působí rovněž na Technické univerzitě v Košicích, Fakultě výrobních technologií se sídlem v Prešově.<br></p><p> <strong></strong> Na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze byl profesorem pro obor Chemické inženýrství jmenován doc. Dr. Ing. Juraj Kosek z výzkumného centra Nové technologie (NTC) Západočeské univerzity v Plzni, který působí rovněž na Fakultě chemicko-inženýrské<strong></strong> Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Ústavu chemického inženýrství.</p><br><p><br></p> Mon, 19 Dec 2016 23:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_719.html 2016-12-19T23:00:00Z Chytrý zásahový oblek z RICE zvítězil v mezinárodním tendru http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_717.html <p>České konsorcium sdružující výzkumný tým z RICE a společnosti VOCHOC, Holík International, Elitronic a Applycon zvítězilo v mezinárodním předkomerčním tendru, organizovaném v rámci projektu Smart@Fire. Na konferenci v Bruselu 14. a 15. prosince bylo vyhlášeno jako jediné, které splnilo veškerá kritéria tendru včetně závěrečných testů.<br></p> <p> Ukázalo se, že české konsorcium má velký technologický náskok oproti dalším potenciálním dodavatelům, a výrazně se tak zvyšují jeho šance v chystaných výběrových řízeních na dodávku chytrých hasičských obleků pro hasiče ze čtyř evropských zemí: Belgie, Francie, Německa a Velké Británie, které jsou v následujících třech letech připraveny za tyto technologie zaplatit přibližně 15 milionů eur.&nbsp;</p><p>„<i>Porota ocenila především kompletnost našeho obleku, který splnil všechny technické i technologické požadavky vypsané při vyhlášení tendru. Vyzdvihla také vysokou kvalitu a profesionálnost zpracování prototypů těchto obleků</i>,“ uvedl lídr českého konsorcia Milan Baxa, jednatel firmy Applycon. <br>České konsorcium, jehož součástí byl tým z výzkumného centra RICE, se do tříletého tendru přihlásilo na podzim roku 2014 a úspěšně prošlo třemi koly výběrového řízení. Z celkového počtu 54 uchazečů jako jediné úspěšně dokončilo finální fázi a prošlo testem na francouzském hasičském polygonu v Aix-en-Provence, kde obleky testovali hasiči z Belgie, Francie, Německa a Velké Británie. Představení unikátního chytrého hasičského obleku na závěrečné konferenci v Bruselu vzbudilo u jejích účastníků z evropských zemí velký ohlas a zájem. <br>Hodnotitelé ocenili i to, že v jednotlivých kolech byl právě u českého konsorcia patrný výrazný posun vpřed a že často přicházelo s dalšími novinkami a vylepšeními. „<i>Chytrý zásahový oděv se skládá ze samotného obleku – kalhot a bundy, dále z bot a rukavic. Při závěrečné prezentaci v Bruselu jsme mohli ukázat funkčnost vzájemného propojení těchto jednotlivých částí</i>,“ dodal Baxa. <br>Chytrý zásahový oblek smartPRO je v současné době tím nejlepším, co bylo doposud ve světě vyvinuto a vyrobeno v oboru nositelných technologií pro hasiče. Je vybaven senzory, aktivním osvětlením, alarmem a řídicí jednotkou. Tento systém nepřetržitě monitoruje a vyhodnocuje bezpečnost prostředí, ve kterém se hasiči pohybují. „<i>Systém sleduje nejen vlastnosti prostředí, tedy teplotu, vlhkost, přítomnost toxických plynů či lokalizaci hasiče uvnitř objektu, ale monitoruje i důležité tělesné funkce zasahujících osob</i>,“ popisuje vedoucí výzkumného týmu Aleš Hamáček.<br>Senzory se nacházejí nejen v samotném obleku, ale také v obuvi a v rukavicích. „<i>Například polohu hasiče sledují pohybové senzory jako akcelerometr, gyroskop a magnetometr, které jsou umístěné na jeho botě. K předávání informací využíváme i rukavice, které dokáží změřit teplotu vzdálených předmětů</i>,“ dodává Radek Soukup z výzkumného týmu.<br>Jako první si v přímé akci oblek vyzkoušeli hasiči z požární stanice Plzeň-Košutka. „<i>Jeho hlavní předností je možnost kontroly okolního nebezpečného prostředí bez nutnosti ovládání různých detekčních přístrojů. Velkou výhodou je přenos těchto výstupů v reálném čase do velitelského tabletu. Velitel tak má přehled nejen o prostředí, ve kterém se hasič pohybuje, ale hlavně o jeho pozici </i><i>a aktuální kondici. Zároveň může podle aktuálních dat operativně měnit rozhodnutí a nasazovat další síly a prostředky u zásahu</i>,“ pochvaluje si velitel stanice Michal Pathy.<br>„<i>Řešení chytré rukavice s integrovaným systémem pro dálkové měření teploty shledáváme jako velice užitečné. Za nás je okamžitě použitelná a máme o ní eminentní zájem. Rukavice bude velmi přínosná nejen na tréninku v hasičském polygonu, ale hlavně v reálném zásahu</i>,“ dodává Vincent Duboi, zástupce velitele francouzské stanice v Miramas.<br></p> Sun, 18 Dec 2016 23:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_717.html 2016-12-18T23:00:00Z Vedení ZČU navštívilo ústeckou univerzitu http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_716.html <p>Vedení Západočeské univerzity v Plzni se ve čtvrtek 15. prosince setkalo se zástupci Univerzity J. E. Purkyně, aby prohloubilo dosavadní vzájemnou spolupráci.<br></p> <p>V rámci České konference rektorů se vytvořila skupina rektorů podobných univerzit, aby společně diskutovali příbuzná témata, jakými jsou&nbsp; stále se snižující rozpočet veřejných vysokých škol, nelehká pozice mladých univerzit anebo aspekty související se změnou zákona o vysokých školách. Právě tato témata se otevřela při jednání na ústecké univerzitě, stejně jako problematika zajišťování kvality vnitřního hodnocení, z čehož vyplynuly další oblasti diskuse: univerzitní kariérní řády nebo zkušenosti se systémem HAP (Hodnocení akademických pracovníků). Společně byla projednána také novela zákona o veřejných zakázkách či přeshraniční spolupráce a nechyběla ani diskuze nad realizací volnočasových aktivit pro studenty i akademiky.<br></p> Thu, 15 Dec 2016 23:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_716.html 2016-12-15T23:00:00Z