Aktuality webu ZČU https://zcu.cz/ 86 procent mladých lidí chce při studiu na VŠ pracovat, ukázal výzkum katedry sociologie https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1592.html <b>Jací jsou dnešní středoškoláci? Jsou motivováni k dalšímu studiu, a pokud ano, co je nejvíce láká? Co od studia očekávají a jaké hodnoty považují za důležité pro život? A na co by se univerzity měly připravit? Takové otázky si klade nejedna univerzita včetně Západočeské.</b> <b>Výzkumný tým z Fakulty filozofické ZČU nejen na ně hledal odpověď pomocí sociologického výzkumu. Jedním z jeho nejdůležitějších zjištění je, že celých 86 % středoškoláků, kteří mají v úmyslu studovat na vysoké škole, chce při studiu pracovat.&nbsp;</b> <p><i>„Chtějí-li být moderní univerzity úspěšné, a to Západočeská univerzita chce, musejí reagovat na společenské změny, především na požadavky pracovního trhu a očekávání nastupující generace,“</i> říká rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček. <i>„Rozhodli jsme se proto pomocí sociologického průzkumu blíže a detailněji poznat, jaká je vlastně generace dnešních středoškoláků, jak se rozhoduje a co očekává od vysokoškolského studia,“ </i>dodává.</p><p>Studie hodnot a motivací generace Z nebo také jinak nazývané generace digitálních dětí se prováděly i jinde ve světě. V loňském roce zveřejnila podobnou mezinárodní srovnávací studii například britská agentura Barnes and Nobles College. Studie ze Západočeské univerzity je ale výjimečná svou metodologií. Výzkumníci se rozhodli využít metody censu, kdy se ptali studentů posledních ročníků na všech středních školách v jeden okamžik, tedy podobným způsobem, jakým například probíhá sčítání lidu. Výzkumný tým Západočeské univerzity navštívil všechny střední školy v Plzeňském kraji a vybrané školy v kraji Karlovarském. Snažil se tak postihnout oblast, odkud přichází nejvíce studentů na plzeňskou univerzitu.</p> <p><i>"Podařilo se nám oslovit skutečně obrovské množství mladých lidí na 68 středních školách. Celkem jsme vyhodnocovali 2831 dotazníků, což je dvakrát více, než vyhodnocovali v Barnes and Nobles. Dokázali jsme tak zajistit rekordní návratnost 72 procent. To je u podobné studie naprosto unikátní a díky tomu jsme získali velmi přesná data,"</i> řekl člen výzkumného týmu z katedry sociologie František Kalvas.&nbsp; &nbsp;</p> <p>Výzkum probíhal během jednoho týdne, kdy výzkumníci osobně realizovali dotazníkové šetření na všech zapojených školách. <i>"Výzkum bychom nebyli schopni takto úspěšně uskutečnit bez otevřenosti zúčastněných středních škol, které s námi aktivně a na profesionální úrovni spolupracovaly,"</i> dodává vedoucí výzkumného týmu Jan Váně.</p> <p>Výsledky výzkumu vypovídají o chování, strategiích volby vysoké školy, kdo a co středoškoláky v těchto rozhodnutích nejvíce ovlivňuje, dále přibližují hodnotové orientace, sebehodnocení vlastních schopností či dlouhodobé životní cíle generace Z.</p> <p>Jedním z nejdůležitějších zjištění je, že z těch studentů, kteří ve vzorku uvedli, že chtějí dále pokračovat ve studiu na vysoké škole (bylo jich celkem 2055), celých 86 % počítá s nějakou formou práce (brigáda, stálá práce při studiu, již pracují a chtějí nebo musí v práci pokračovat). <i>„Jen 5 % uvedlo, že chce pouze studovat a soustředit se na studium. To znamená, že pokud chce univerzita přilákat, ale i udržet studenty, musí důraz na praxi a možnost práce při studiu výrazněji začlenit do svých programů, než jak je tomu doposud,“</i> upozorňuje vedoucí výzkumného týmu Jan Váně.</p> Thu, 16 Aug 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1592.html 2018-08-16T22:00:00Z Strojírenství má smysl, říká studentka ZČU. V Temelíně z ní udělali krále https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1589.html <p>Třiadvacetiletá Eva Berková z Kladrub má za sebou čtyři roky studia na katedře energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU v Plzni. Získala bakalářský titul a věří, že po nadcházejícím roce navazujícího studia bude mít také titul inženýra. Energetika jí učarovala. O oboru vypráví stejně nadšeně jako&nbsp;o letošní <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1587">dvoutýdenní stáži v jaderné elektrárně Temelín</a>, kam se jen tak někdo nedostane. Ona ale úspěšně zvládla i závěrečný test, získala diplom a stala se jejím králem. „Králem asi proto, že holky tam často nevidí,“ usmívá se.</p> <p><b>Jak se člověk dostane ke studiu energetických strojů a zařízení? Máte v rodině někoho z oboru?</b></p><p><i>Vůbec, bratr studuje ekonomii a já jsem se na katedru, konkrétně na obor Stavba energetických strojů a zařízení, dala, neboť v něm vidím velký potenciál.</i></p><p><b>Myslíte pracovní příležitost?</b></p><p><i>Ano, jistotu zaměstnání, hlavně tady v Plzni. Vlastně už dva roky pracuji při studiu v Doosan Škoda Power jako trainee - Tepelné výpočty a servis výměníků v oddělení Kondenzace a regenerace.</i></p><p><b>Skloubit práci a studium, jde to vůbec nějak rozumně?</b></p><p><i>Někdy je to náročné, ale dá se to stíhat. Přece jenom je Doosan Škoda Power kousek od školy a pro studenty tam mají úžasně nastavený program. V rámci programu pro studenty máme možnost získat stipendium a chodit na kurzy angličtiny, které platí firma. Velkou výhodou je volná pracovní doba. To znamená, že pokud zrovna musím dělat doma semestrální práce a podobně, nevadí to. Někdy pracuji dva až tři dny v týdnu, někdy jenom jeden den.</i></p><p><b>Vychází vám vstříc i univerzita?</b></p><p><i>Je to určitě oboustranné. Katedra má zájem na tom, abychom získávali praxi v oboru a udržovali kontakty se zaměstnavateli. V ročníku nás je na oboru Stavba energetických strojů a zařízení &nbsp;osm a téměř všichni již při studiu pracujeme v Doosan Škoda Power.</i></p><p><b>Osm je podle vás málo. Když porovnáte vaši katedru s ostatními, je to opravdu takový rozdíl?</b></p><p><i>Je, na naši katedru chodí každoročně nejméně studentů, protože se říká, že studium je těžké a studenti si raději vyberou něco jednoduššího. Ale pak se zase najdou studenti, kteří vyhledávají výzvy a dají se právě na energetiku.</i></p><p><b>A to jste třeba vy.</b></p><p><i>Mně se energetika líbí, mám k ní vztah.</i></p><p><b>Že je studium těžké, si tedy nemyslíte.</b></p><p><i>Nemyslím, jde o to, jak se k tomu člověk postaví. Navíc přednášející i cvičící nám vycházejí vstříc, jejich přístup je pohodový a hodně osobní, což je dáno také tím, kolik nás je.</i></p><p><b>Jste jediná dívka v ročníku?</b></p><p><i>Ještě je tam jedna, ale ta vycestovala na Erasmus.</i></p><p><b>A Kateřina Vašíčková, která s vámi byla v Temelíně a skončila na druhém místě?</b></p><p><i>Ta je mladší než já. Teď má teprve po druhém ročníku bakalářského studia, ale energetika ji baví stejně jako mě.</i></p><p><b>Na stáži v Temelíně jste byla poprvé?</b></p><p><i>Ono se tam ani víckrát nemůže, každý student jen jednou. Byla to ale určitě skvělá zkušenost, všem doporučuji. Navíc díky tomu, že jsem jela až ve čtvrtém ročníku, jsem si dokázala spoustu věcí spojit. Bylo to úžasné, člověk jadernou elektrárnu zblízka jen tak nevidí. Třeba v Doosan Škoda Power se vyrábějí turbíny, ale elektrárenský režim je něco jiného.</i></p><p><b>I když byla zrovna odstávka?</b></p><p><i>Tím to právě bylo lepší! Vzali nás i do strojovny, která byla v provozu, odstavený blok byl ale mnohem zajímavější. Bylo tam toho více k vidění. Je super, když se o něčem učíte a pak to vidíte i v praxi. Ale dostat se tam nebylo vůbec jednoduché.</i></p><p><b>Proč?</b></p><p><i>Všichni jsme napřed museli projít psychodiagnostikou. Trvala čtyři hodiny a byla hodně náročná, asi ze stovky přihlášených jich nakonec vybrali třicet pět. Právě kvůli těmto testům je pro studenty lepší hlásit se už ve druhém nebo ve třetím ročníku. Kdyby neuspěli, mohou to za rok zkusit znovu.</i></p><p><b>O tom, co chcete dělat po škole, máte jasno. Co byste ale řekla budoucím studentům, kteří do Plzně možná přijdou po vás – proč by si měli vybrat Fakultu strojní ZČU v Plzni?</b></p><p><b></b> <i>V první řadě si myslím, že studovat strojírenství má smysl. Studentů je málo a těch, kteří školu dokončí, ještě méně, ale když to člověk zvládne, má dobrý pocit, že může jít vlastně kamkoliv a dveře na trhu práce má otevřené. Že je velká poptávka, pociťujeme už jako studenti.</i><br></p> Wed, 15 Aug 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1589.html 2018-08-15T22:00:00Z Univerzita třetího věku spustí elektronické rezervace https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1591.html <p><b></b>Univerzita třetího věku ZČU spustí příští týden elektronické rezervace pro akademický rok 2018/2019. Zájemci o studium z řad seniorů a osob ve třetím stupni inv<b></b>alidního důchodu si budou moci od úterý 21. do neděle 26. srpna elektronicky zamlouvat místa v pobočce v Plzni a od 23. srpna také v Chebu.&nbsp;</p> <p>V uplynulém akademickém roce navštěvovalo Univerzitu třetího věku ZČU v celých západních Čechách 2241 posluchačů. Bylo to téměř o sto více než v roce 2016/2017. Aby její posluchači dospěli k promoci, musí absolvovat čtyři semestry (dva akademické roky) zvoleného oboru a k tomu dva semestry dalšího volitelného předmětu. Protože o řadu oborů bývá velký zájem, připravuje se univerzita na zápisy už čtvrtým rokem právě <a target="_blank" rel="nofollow">systémem elektronických rezervací</a>. </p> <p><i>„Systém elektronických rezervací je spolehlivý a osvědčil se nám. Pokud se zájemce o studium hlásí na konkrétní obor, který už má plný stav, dozví se to okamžitě a může si vybrat jiný obor nebo se nechat zaregistrovat jako náhradník. Náhradníky pak oslovujeme, jakmile se místo uvolní,“</i> vysvětluje vedoucí Univerzity třetího věku ZČU Magdalena Edlová. Při rezervaci není třeba nic platit, kurzovné uchazeči uhradí až přímo při zápisech, které se budou konat od 3. do 6. září. Rezervovat si zatím lze jen místa na pobočkách v Plzni a Chebu, systém se ale má postupně rozšířit i na ty zbývající.</p> <p>Univerzita třetího věku ZČU zahájí nový akademický rok ve čtrnácti západočeských městech. Kromě Plzně a Chebu ještě v Aši, Karlových Varech, Sokolově, Tachově, Spáleném Poříčí, Mariánských Lázních, Plasích, Klatovech, Stříbře, Zbirohu, v Rokycanech a poprvé také v Dobřanech, kde se usídlí na radnici. <i>„Víme, že v Dobřanech zájem o studium bude. Jako první obor nabídneme Regionální historii a archeologii Dobřan a okolí,“</i> pokračuje Magdalena Edlová.</p> <p>V Plzni si studenti budou moci vybrat celkem z 33 oborů, jako jsou například Vybrané kapitoly z malířství a sochařství, Egyptologie, Církevní dějiny, Historie Československa, Dějiny opery nebo Umělecké řemeslo/Užité umění. <i>„Obory obměňujeme, neopakujeme je. Spíše se na ně snažíme navazovat, abychom mohli nabízet stále něco nového. Například v Historii Československa se tentokrát zaměříme na období třetí říše,“ </i>dodává Magdalena Edlová s tím, že většina plzeňských poslucháren Univerzity třetího věku se nachází v centru města, jen některé obory najdou posluchači v kampusu ZČU na Borech. <i>„Místem konání bude zajímavá například výuka oboru Umělecké řemeslo/Užité umění, která se bude konat v prostorách Západočeského muzea v Plzni, nebo výuka oboru Člověk a technika v laboratořích Fakulty strojní,“ </i>míní Magdalena Edlová. Nouze přitom nebude ani o zajímavé přednášející. Například Dějiny opery studentům přiblíží šéf opery plzeňského Divadla J. K. Tyla Tomáš Pilař.</p> <p>Univerzita třetího věku ZČU je součástí systému celoživotního vzdělávání, které plzeňská univerzita nabízí, a je členem české Asociace univerzit třetího věku. Její historie sahá do roku 1992.</p> Tue, 14 Aug 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1591.html 2018-08-14T22:00:00Z Srpnové letní školy budou zaměřené na kybernetiku, elektrotechniku a mechaniku https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1590.html <p>Také srpen je na ZČU ve znamení letních škol. Uskuteční se tu dvě kybernetická soustředění Campo Arduino a Campo Lampone, žáci základních škol se zájmem o elektrotechniku se poslední srpnový týden setkají na letní škole JuniorFEL a stejně zaměření středoškolští studenti budou navštěvovat školu nazvanou [JuniorFEL²]. První týden v září se středoškoláci, které baví matematika a fyzika, zúčastní na Fakultě aplikovaných věd letní školy MechCamp. Ten letošní cyklus letních škol na ZČU uzavře. </p> <p>Kybernetické soustředění <b>Campo Arduino</b>, jehož šestý ročník se uskuteční na Fakultě aplikovaných věd ZČU od 20. do 24. srpna, je určeno žákům druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií i studentům středních škol. Téma soustředění zní <i>kybernetika </i>hrou. Účastníci si postaví jednoduché roboty založené na platformě Arduino a naučí se je programovat s pomocí vizuálního prostředí Scratch. V průběhu kempu budou řešit rozmanité úlohy a účastnit se soutěží, jejichž výsledky se budou započítávat do celotáborové hry. Kemp se koná ve spolupráci s Plzeňským krajem v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji. Nově se letos kemp uskutečnil také v Klatovech (9. – 13. 7.) a Domažlicích (30. 7. – 3. 8.). </p> <p>V návaznosti na Campo Arduino proběhne od 27. do 31. srpna první ročník vyšší úrovně kybernetického soustředění <b>Campo Lampone</b>. Fakulta jeho uspořádáním reagovala na zájem z řad těch, kteří se často několikrát zúčastnili letní školy Campo Arduino a chtějí řešit složitější úlohy. Tématem soustředění zůstává <i>kybernetika hrou</i>. Účastníci však budou pracovat s platformou jednodeskového počítače Raspberry Pi. Odtud také pochází název, který je vytvořen analogicky k italskému Campo Arduino, ale zdůrazňuje jinou platformu (raspberry – angl. malina, it. lampone). Účastníci budou každý den řešit jednu vybranou úlohu z oblasti kybernetiky, kterou bude lektorovat někdo z výzkumných pracovníků katedry kybernetiky FAV nebo z výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS).</p><p>Poslední srpnový týden se na Fakultě elektrotechnické ZČU sejdou zájemci o elektrotechniku. Uskuteční se tu už dvanáctý ročník letní školy <b>JuniorFEL</b>, určené žákům 5. – 9. tříd základních škol nebo primy až kvarty víceletých gymnázií, a druhým rokem tu proběhne letní škola <b>[JuniorFEL²]</b>, která je určena pro studenty netechnických středních škol ve věku 16 – 19 let. Účastníci se srozumitelnou a hravou formou seznámí se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika, a to s ohledem na jejich věk a znalosti. Žáci základních škol se dozvědí, co je vlastně elektřina, jak vznikají blesky, jak si mohou vytvořit a zapojit elektrický obvod, jakým způsobem se šíří rádiové vlny nebo jak funguje gyroskop. Vyzkoušejí si naprogramovat robota, poměřit své síly při výrobě elektřiny nebo odhalit skrytý vysílač. Účastníci [JuniorFEL²] se budou věnovat různým druhům běžně používaných elektrotechnických zapojení, reálnému využití 3D tisku při sestavování jednoduchého elektrického motoru nebo chodicího robota. Zabývat se budou také satelitní technikou, přesněji řečeno příjmem dat z českého pikosatelitu VZLUSAT-1, který komunikuje pomocí pozemní komunikační stanice umístěné na střeše Fakulty elektrotechnické.&nbsp;</p> <p>Poslední letošní letní školou je <b>MechCamp</b>. Uskuteční se od 5. do 7. září a je určen pro studenty středních škol, které baví matematika a fyzika a kteří se chtějí dozvědět něco o moderních materiálech, dynamice vozidel nebo biomechanice. Účastníci si vyzkouší výrobu kompozitních vzorků a jejich testování na trhacím stroji, seznámí se s počítačovým modelováním silničních vozidel a uvidí, jak probíhá počítačové modelování srážky vozidla s chodcem. Dozví se, jak se určují mechanické vlastnosti lidských tkání nebo jak probíhá počítačová simulace proudění krve v cévách člověka. Kurz bude probíhat nejen v laboratořích Fakulty aplikovaných věd, ale také ve firmě, která se využitím počítačových simulací v praxi zabývá.</p> Mon, 13 Aug 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1590.html 2018-08-13T22:00:00Z Studentky ZČU přivezly z Letní univerzity v Temelíně první a druhé místo https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1587.html Eva Berková a Kateřina Vašíčková z Fakulty strojní si hravě poradily se závěrečným testem, který završil jejich dvoutýdenní studijní pobyt v jihočeské jaderné elektrárně. Kromě nabírání nových vědomostí si díky prázdninovému studiu také zvýšily možnost budoucího pracovního uplatnění. <p>Letní univerzitu v Temelíně letos absolvovalo 35 studentů z deseti českých fakult. Každý den je zaměstnal téměř dvanáctihodinový program složený z přednášek a prohlídek vnitřních prostor elektrárny, díky aktuální odstávce elektrárny se mohli všichni podívat i přímo k jadernému reaktoru či navštívit chladicí věž. Viděli také odkrytou turbínu. </p> <p>Na úplný závěr čekal studenty test, jenž prověřil jejich nabyté znalosti a ve kterém zabodovaly právě dívky ze Západočeské univerzity. Evě Berkové tak patří titul Král Letní univerzity, Kateřina Vašíčková skončila druhá. „Obtížnost byla podle mě přiměřená, ale bylo potřeba během přednášek i exkurzí dávat pozor. Celkově program univerzity byl velmi dobře připraven, hodně mě zaujal profesionální přístup a odbornost zdejších pracovníků,“ popsala test i pobyt třiadvacetiletá Eva Berková.</p> <p>Na závěr Letní školy přijela studenty podpořit předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. „Je jiná doba a dnešní studenti jsou bezesporu jiní, než když jsem studovala. Ale stejně jako kdysi my mají zájmem o to, jaký bude svět kolem nich. Proto je důležité poskytnout jim pohled na širší souvislosti toho, jak energetika ovlivňuje náš každodenní život,“ uvedla.</p> <p>Většinu studentů, kteří mají Letní univerzitu v Temelíně za sebou, čekají ještě tři roky studia. Pak se možná do elektrárny vrátí. Podle zdejších personalistů mají absolventi velkou šanci získat v ČEZ další uplatnění. „Přibližně s polovinou absolventů navážeme pracovní spolupráci. Někteří jsou už během studia zařazeni do stipendijního programu,“ vysvětlil náborový expert společnosti Pavel Šimák.</p> Tue, 07 Aug 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1587.html 2018-08-07T22:00:00Z FAV získala akreditace studijních programů na dalších deset let https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1586.html <p>Fakulta aplikovaných věd ZČU má za sebou první vlnu posuzování a schvalování žádostí o akreditaci podle nové podoby vysokoškolského zákona z roku 2016. Úspěšně. Studijním programům, které už zhodnotily odborné komise, udělila Rada Národního akreditačního úřadu akreditaci na maximální možnou dobu, tedy na deset let.</p> <p><p>Fakulta získala akreditaci pro doktorské studijní programy <i>Informatika a výpočetní technika</i> a <i>Computer Science and Engineering</i> v oblasti vzdělávání Informatika. Dále uspěla s balíkem studijních programů pokrývajících celé portfolio oborů nabízených v oblasti vzdělávání Matematika – akreditaci mají bakalářské studijní programy <i>Matematika a její aplikace</i> a <i>Matematika a finanční studia</i> i na ně přímo navazující stejnojmenné magisterské programy. Spolu s nimi Rada akreditovala rovněž doktorské studijní programy <i>Matematika</i> a <i>Mathematics</i>.</p> <p>Vše jmenované má v Plzni dlouholetou tradici. Dříve šlo o studijní obory, které vysokoškolská novela změnila v programy, po obsahové stránce se tak vlastně jedná o jejich reakreditaci. Programy splnily požadované akreditační standardy i díky tomu, že už jako studijní obory měly velmi moderní podobu.</p> <p>Pro FAV to znamená, že má téměř po roce příprav vyřešenou zhruba pětinu nabízených studijních programů a nové akreditace již obdržely dvě z celkových šesti kateder. Žádosti o akreditace dalších &nbsp;programů už prošly Radou pro vnitřní hodnocení a posuzuje je Národní akreditační úřad. Na přípravě zbývajících se intenzivně pracuje.</p> <p>Části oborů českých vysokých škol měla podle novely vysokoškolského zákona končit akreditace příští rok v srpnu. Původně se předpokládalo, že do konce letošního roku už bude akreditována většina nových studijních programů, ale celý proces se výrazně zpomalil. Nejprve senátoři a poté i prezident proto letos schválili poslaneckou úpravu zákona, která nynější akreditace prodlouží zhruba o pět let. </p> <p>Zcela nový studijní program si nedávno nechala akreditovat Fakulta pedagogická ZČU. Navazující magisterský double degree program Pedagogika pohybové prevence se otevře poprvé v nadcházejícím akademickém roce a jeho absolventi získají diplom Západočeské univerzity i Technické univerzity v Chemnitz.</p></p> Mon, 06 Aug 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1586.html 2018-08-06T22:00:00Z Baví mě vymýšlení příběhů, říká studentka Sutnarky, která ilustrovala Hochy od Bobří řeky https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1584.html Celé loňské léto pracovala Ester Kuchynková, studentka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, na ilustracích Hochů od Bobří řeky. Nové vydání legendární knihy Jaroslava Foglara vyjde v září a pro pětadvacetiletou rodačku z Prahy znamená její zatím nejprestižnější práci. Jen nerada mluví o tom, že je první ženou, která ilustrovala Foglara. Ostatně už dříve vytvořila jeden krátký příběh Rychlých šípů. <p><b>Kdy jste Hochy od Bobří řeky četla poprvé? Co je na nich podle vás nejpůsobivější a proč jsou tak legendární?</b><br><i>Hochy od Bobří řeky jsem četla poprvé až předtím, než jsem je měla začít ilustrovat. Za sebe bych chtěla nejvíc vyzdvihnout jejich morální hodnotu, důraz na čestnost, pravdivost a pomáhání druhým. Legendární jsou myslím proto, že je to taková „skautská bible“.&nbsp;</i></p><p><b>Jak jste se k té práci vlastně dostala?</b><br><i>Když Skautská nadace Jaroslava Foglara hledala současné mladé ilustrátory pro nové vydání Foglarovek, tak jim mě někdo doporučil. Líbily se jim mé práce a oslovili mě.&nbsp;</i></p><p><b>Ilustrace vonící foglarovským letním dobrodružstvím, to je všechno váš osobitý styl, nebo jste se musela Hochům třeba nějak přizpůsobit?</b><br><i>Námětově je mi to blízké. Děti, lesy, indiáni. Krom toho jsem měla za úkol pojmout vše co nejvíc podle sebe, takže jsem se přizpůsobovat moc nemusela.&nbsp;&nbsp;</i></p><p><b>A jak jste pracovala?</b><br><i>Nejdřív jsem si knížku dvakrát přečetla a vybrala scény, které jsem chtěla ilustrovat. Potom jsem si pro sebe nakreslila návrhy jednotlivých hochů, protože mi záleželo na tom, aby každý z nich byl něčím charakteristický. Chtěla jsem, aby čtenář vždy poznal, kdo je kdo. Potom jsem začala navrhovat jednotlivé ilustrace – jsou pojaté jako komiksové strany, přičemž jednotlivé panely dělí spáry, které tvarem připomínají například větve stromů, stébla trávy, vlnky, blesky… Cokoli, co se hodí k dané scéně. </i><br><i>Když jsem měla takhle rozmyšlenou většinu stran, začala jsem kreslit načisto – tužkou na papír. Potom jsem ilustrace naskenovala a vybarvila v počítači. </i><br><i>Práce mi zabrala celé loňské léto, od začátku června do konce září, a to jsem ani nestihla všechno. Některé ilustrace, mapy, obálku a pár menších obrázků jsem dokreslovala ve školním roce.&nbsp;</i></p><p><b>Dá se říct, že Hoši od Bobří řeky jsou zatím vaše nejprestižnější práce? Nebo to byla hlavně radost a práce až ve druhé řadě?</b><br><i>Rozhodně jsou moje zdaleka nejprestižnější práce. Ale zároveň mě i hodně bavili.&nbsp;</i></p><p><b>Nejde ale o vaše první setkání s Jaroslavem Foglarem, že? Jedním příběhem jste už přece přispěla do letošní sbírky Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství. Ten příběh jste i psala? </b><br><i>Psala, ale nejsem s ním úplně spokojená. Hoši se mi myslím povedli víc.&nbsp;</i></p><p><b>O čem je?</b><br><i>Je o tom, jak Rychlé šípy zachraňují vlky před sedláky, kterým vlci zabíjejí ovce... Takové docela současné téma. Chtěla jsem dělat něco o ekologii, protože ji považuji za důležitou, ale bylo překvapivě těžké vymyslet příběh, který by byl zajímavý, nebyl negativní a nabízel alespoň nějaké řešení.</i></p> <p><b>V Plzni studujete magisterský obor Ilustrace, v čem je studium nejnáročnější?</b><br> <i>Občas je pro mě náročné plnit zadání, která jsou například o historii – člověk si musí dohledávat, jak věci vypadaly, a to je časově náročné a občas skoro nemožné.&nbsp;</i></p><p><b>A co vám naopak nejvíce vyhovuje?</b><br><i>Jsem ráda, když mám ve škole čas věnovat se vlastním projektům. Baví mě vymýšlení příběhů, proto nejraději kreslím komiksy s vlastním scénářem. Mám ráda sci-fi a magický realismus.&nbsp;</i></p><p><b>Každá z knih Jaroslava Foglara, které teď budou nově vycházet, má mít jiného ilustrátora, ale chtěla byste se k jeho dílu vrátit, kdyby to šlo? </b><br><i>Mám Foglarovo dílo ráda, jako dítě jsem četla Rychlé šípy a dokonce jsme měly s kamarádkami na základce klub, který byl Foglarem částečně ovlivněný. Příležitost se k jeho dílu vrátit bych určitě neodmítla, ale raději bych se nějaký čas věnovala projektům, které nebudou mít takovou mediální pozornost.&nbsp;</i></p><p><b>Kdybyste si tedy mohla vybrat jakoukoliv knihu a ilustrovat ji, jaká by to byla?</b><br><i>Nekonečný příběh od Michaela Endeho, Bartimaeova trilogie od Jonathana Strouda nebo Mycelium od Vilmy Kadlečkové.</i></p> Sun, 05 Aug 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1584.html 2018-08-05T22:00:00Z Nejvýznamnější vědeckovýzkumné centrum Tchaj-wanu navazuje spolupráci s elektrotechniky ze ZČU https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1581.html <p>Studenti i vědci z Tchaj-wanu se chystají do Plzně, ti plzeňští zase do Tchaj-wanu. Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity bude totiž úzce spolupracovat s tamním Výzkumným ústavem průmyslových technologií (ITRI) a se dvěma prestižními univerzitami. Podle proděkana pro mezinárodní spolupráci a projekty Jana Michalíka se při tom mají obě strany co naučit.&nbsp; </p> <p>Západočeši se na pracovní návštěvu jihovýchodní Asie vydali na přelomu června a července. Najít oblasti, v nichž si mohou být instituce navzájem prospěšné, bylo pro zástupce fakulty doprovázené prorektorem pro vědu a výzkum Tomášem Kaiserem nejdůležitější. <i>„Je pro nás velmi významný krok, že se to podařilo,“</i> říká Jan Michalík.</p> <p>Tchaj-wan chce například do čtrnácti let elektrifikovat veškerou veřejnou dopravu. <i>„Přestože je tato země vlastně elektronickou mocností, soustředí se především na vývoj mikročipů pro nejrůznější aplikace. V oblasti výkonové elektroniky ale zatím nedisponuje dostatečným počtem expertů a&nbsp; množstvím zkušeností.&nbsp; Spolu například s komunikací pro záchranné složky uvnitř budov nebo Al bateriemi to jsou oblasti, které jsme identifikovali jako velmi zajímavé a výhodné pro obě strany,“ </i>vysvětluje Pavel Turjanica za Regionální inovační centrum elektrotechniky RICE s tím, že poznatky z oblasti vývoje čipů například pro výkonové moduly budou zase velmi přínosné pro plzeňskou fakultu. &nbsp;</p> <p>Ústav ITRI není v České republice nový – vloni v říjnu jeho zástupci podepsali memorandum o porozumění&nbsp; s Akademií věd ČR.</p> <p>Podobně jako s ITRI se povedlo zahájit také spolupráci Západočeské univerzity a dvou tchajwanských univerzit v městech Tchaj-pej a Sin-ču. <i>„Půjde o výměnné pobyty studentů, stáže pedagogů i takzvaný Double degree program (po úspěšném absolvování získá student titul na domácí i zahraniční univerzitě). Univerzita&nbsp; Tsing Hua ve městě Sin-ču má čtyři laureáty Nobelovy ceny, Tchaj-wan jako takový disponuje vlastním ‘Silicon Valley‘,” </i>dodává Jan Michalík. On i jeho kolegové z fakulty věří, že představa pobytu v tak prestižním prostředí přesvědčí plzeňské studenty, aby do Tchaj-wanu jeli. </p> Fakulta elektrotechnická má na kontě několik patentů včetně evropských, v poslední době získala ocenění například za chytrý zásahový oblek pro hasiče. V oblasti výkonové elektroniky spolupracuje s řadou významných světových partnerů na projektech spojených s výzkumem, vývojem, prototypováním a testováním měničů a napájecích a nabíjecích systémů, elektrických pohonů a speciálních průmyslových systémů a technologií, robotů a manipulátorů. Wed, 01 Aug 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1581.html 2018-08-01T22:00:00Z Galerie Ladislava Sutnara představuje oceněné absolventské práce https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1578.html Výběr nejlepších bakalářských a diplomových prací absolventů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara je v centru Plzně k vidění do 18. srpna. Špička ledovce je tradiční prezentací bakalářských a diplomových prací oceněných Cenou děkana za diplomovou práci a Čestným uznáním děkana v případě bakalářských prací, a to pro svou originální myšlenku a vynikající zpracování. V prostoru galerie jsou zastoupeny téměř všechny ateliéry. <br><br>Návštěvník může letos obdivovat luxusní pánskou kolekci Pavla Dobrovolného, která je pohodlná a praktická a zároveň opěvuje krejčovské řemeslo a doplňky z kvalitních materiálů. Dále je k vidění soubor plakátů s edukačním přesahem na téma Odsun německého obyvatelstva 1945 od Jiřího Císlera či digitální komiks s tématem Továrna na umění, který zpracovávala Lucie Dynterová. Komiks pojala formou hry s nevtíravým prvkem vstupu do světa umění. Bakalářská práce Zdeňky Kudrnové pak monumentálně ztvárňuje japonskou pohádku „Urašima“. Podivuhodné a v závěru nešťastné putování mladého japonského rybáře za štěstím podtrhují obrovité detaily podmořské fauny a flóry. Svou morbiditou umocňují zvláštnost celého příběhu.<br><br>Působivé jsou rovněž malby-sochy z polystyrenu od Terezy Liškové z ateliéru malba, na výstavě jsou i šperky od studenta Marka Hrehy, jenž se ve své bakalářské práci zabývá architekturou budovy fakulty s odhalenými technickými prvky. Student si vybral různé detaily a do výsledných broží a objektů je zapracoval.<br><br>Všechna díla popisuje fakulta <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://fdu.zcu.cz/cz/1860-spicka-ledovce-2018">na svém webu</a>.<br><br>Návštěva výstavy se pro vás jistě stane příjemným zpestřením letních dní, a zakončit ji můžete v prostředí nově otevřené zahrádky univerzitní kavárny Družba, s níž galerie sousedí.<br><br><br>Fotoreport z vernisáže: Linda Kratochvílová. Wed, 25 Jul 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1578.html 2018-07-25T22:00:00Z Virtuální návodky odborníků z Fakulty strojní pomůžou efektivně školit nové zaměstnance https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1576.html <p><b></b>Jsou názorné, jednoduché pro pochopení a zjednoduší práci firmám s velkou fluktuací zaměstnanců – virtuální animované 3D návodky, s jejichž pomocí je možné efektivně proškolovat nové zaměstnance. Koncept vymysleli odborníci z Fakulty strojní Západočeské univerzity. Software pro přípravu animovaných návodek začínají nabízet firmám.<b></b><b></b></p> <p>Na monitoru běží ve 3D pracovní postup zaměřený například na sestavení sifonu do umyvadel. Pracovník sleduje video s animovanou návodkou a současně se u jeho pracovní plochy dataprojektorem osvěcují zásobníky právě s těmi součástkami, které má pracovník v danou chvíli použít. Po každém kroku si ovladačem video posouvá. Tak se dá jednoduše popsat způsob, jak se pracuje s využitím virtuální animované 3D návodky odborníků z Fakulty strojní Západočeské univerzity.&nbsp; &nbsp; &nbsp; </p> <p><i>„Jedná se o počítačové animace s takzvanou in situ projekcí,“ </i>říká Jiří Polcar z katedry průmyslového inženýrství a managementu. Upozorňuje, že video i projektor promítají postup po jednotlivých krocích. Jak říká Jiří Polcar, jsou natrackované. Po splnění daného úkonu si člověk stiskem tlačítka posouvá návodku dál. „<i>To, co je potřeba právě udělat, se ale dá také promítat přímo na montážní stůl, takže se člověk, který se učí pracovní postup, nemusí otáčet na monitor,“ </i>dodává Jiří Polcar. Když už pracovník postup zná, návodku přestane používat. Podle odborníků se jedná o velmi názornou formu učení, která je přístupná takřka pro každého.</p><p><i></i></p> <p>Virtuální animovaná návodka odborníků z Fakulty strojní je jednou z možností, jak efektivně proškolovat nové zaměstnance.<i> „Při použití naší návodky má člověk úplně volné ruce, a navíc nepotřebuje žádné 3D brýle,“ </i>připomíná přednost animované návodky s in situ projekcí Jiří Polcar, podle kterého jsou brýle využívané ve virtuální realitě dost těžké, takže při několikahodinové práci těžko využitelné.&nbsp;&nbsp;</p> <p>S myšlenkou vytvořit pracovní postup formou animace si Jiří Polcar začal pohrávat před půldruhým rokem. <i>„Když se podíváme do akademických článků, málokde se zabývají konkrétním výrobkem, spíš možnosti animace demonstrují na kostkách stavebnice Lego. U reálných výrobků je ale potřeba animovat nasazování, šroubování, zaklapnutí, zaměřit se na detaily,“ </i>popisuje Jiří Polcar, který na vytvoření animovaných 3D návodek pracuje ještě se třemi studenty Fakulty strojní.&nbsp;</p> <p>V současné době mají odborníci vytvořený software, ve kterém se návodky tvoří a začínají ho nabízet podnikům. <i>„Na každý výrobek se musí připravit nová návodka. Buď ji můžeme udělat my a prodávat pak jako hotové řešení, nebo si podniky koupí náš software a budou si návodky dělat samy,“</i> popisuje Petr Hořejší, který se virtuální realitou na katedře průmyslového inženýrství a managementu zabývá.&nbsp;</p> <p>Návodky jsou vhodné především pro firmy s velkou fluktuací zaměstnanců. Kromě toho, že jsou dobře využitelné i v hlučném prostředí, je jejich velkou výhodou, že spoří finanční prostředky, vydávané na zaškolení nových zaměstnanců.</p> Mon, 23 Jul 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1576.html 2018-07-23T22:00:00Z