Aktuality webu ZČU http://zcu.cz/ Vyučující ze ZČU obdržela vysoké belgické státní vyznamenání http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_879.html Pavla Kocourková z Ústavu jazykové přípravy ZČU se 19. dubna stala rytířkou Řádu Leopolda II. Ocenění za zvláštní zásluhy pro belgické království převzala z rukou belgického velvyslance v České republice Grégoira Varkadise jako první občanka v historii České republiky.<br> <p>Pavla Kocourková se významně zasloužila o propagaci belgických veteránů z druhé světové války v Plzni. Vojáci ze 17. střeleckého praporu přišli do Plzně v roce 1945 jako součást americké armády. <i>„Dříve se moc nevědělo, že kromě Američanů se na osvobození Plzně podíleli i Belgičané,“</i> vysvětluje Pavla Kocourková, která na Ústavu jazykové přípravy ZČU působí jako vedoucí oddělení románských jazyků a latiny, vyučuje zde francouzštinu a češtinu pro cizince. S&nbsp;belgickými veterány se pravidelně setkává na plzeňských Slavnostech svobody a jezdí za nimi i do Belgie. <br></p> <p><i>„Poprvé jsme se potkali před 12 lety na Slavnostech svobody, kam jsem byla pozvána jako tlumočnice, a byl z toho začátek krásné spolupráce,“</i> vzpomíná Pavla Kocourková na setkání, které považuje za osudové. <i>„Tehdy tu byli pouze tři veteráni, dnes jich do Plzně jezdí pravidelně šest včetně rodinných příslušníků, takže je nás kolem třiceti,“ </i>doplňuje Kocourková, která každý rok pobyt belgických veteránů v Plzni organizuje – od ubytování přes tlumočení, účast na akcích i propagaci. Překládala například sborník jejich vzpomínek, v roce 2015 iniciovala vznik dokumentu o belgických veteránech v Plzni či speciální expozici v Muzeu generála Pattona. Na webu Slavností svobody jsou k dispozici rozhovory s belgickými veterány, na jejichž vzniku spolupracovala. <br></p> <p><i>„Když jsem se dozvěděla, že mi chce belgický velvyslanec předat ocenění, byla jsem velmi překvapená. Je to pro mě velká čest. Všechno vlastně vzniklo docela spontánně – když jsem veterány poznala, byli tak úžasní, že jsem zkrátka měla potřebu dát o nich vědět i ostatním. Chtěla jsem, aby se vědělo, že spolu s Američany přišli do Plzně v roce 1945 i Belgičané, lidé, kteří se po osvobození vlastní země nevrátili ke svým rodinám, ale rozhodli se dále riskovat svůj život při osvobozování pro ně tehdy neznámých zemí,“ </i>říká oceněná lektorka.<i> „Stali se z nás přátelé a já j</i><i>sem hrdá na to, že se je podařilo spojit do jedné velké rodiny. Společně se snažíme předat štafetu dalším generacím, veteráni s sebou berou do Plzně své děti, vnoučata a pravnoučata. Je důležité, aby se povědomí o událostech roku 1945 a roli Belgičanů při osvobozování udrželo,“ </i>dodává Pavla Kocourková, která už má z roku 2015 od členů bratrstva 17. střeleckého praporu čestný kříž za oddanost a horlivost při propagaci praporu.</p><p>Řád Leopolda II. je třetí nejvyšší belgické státní vyznamenání, je udělován na základě královského dekretu. Hodnost rytíře řádu Leopolda II. získalo za 117 let jeho existence asi jen 40 lidí na světě, většina z nich je belgické národnosti.</p> <br><br><br> Thu, 20 Apr 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_879.html 2017-04-20T22:00:00Z Odstartovaly Jaderné dny na univerzitě http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_874.html Ve čtvrtek 20. dubna byly slavnostně zahájeny sedmé Jaderné dny, které se poprvé konají v prostorách ZČU a potrvají až do 25. května. Nejen studenti, ale i široká veřejnost může zavítat na výstavu o jaderné energetice v přízemí Fakulty strojní ZČU v univerzitní kampusu v Plzni na Borech. Otevřeno je od pondělí do soboty od 9 do 17 hodin.<br> <p>Jaderné dny 2017 se snaží přiblížit oblast využití jaderné energie zejména studentům středních a vysokých škol. Expozice zahrnují nejen modely různých jaderných zařízení, ale i skutečná zařízení či jejich části a přístroje určené k využití jaderné energie. K vidění je zde například mlžná komora, modely reaktorů a kontejnerů na vyhořelé palivo, maketa palivové kazety či model hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.</p> <p>Program zahrnuje také přednášky pro studenty středních škol, na něž navazují soutěže o tablet. „<i>Soutěže se těší obrovskému úspěchu, studenti projevují velkou snahu a především praktická část je vždy velice zaujme</i>,“ říká Jan Zdebor ze strojní fakulty, jeden z členů organizačního týmu. Letos si středoškoláci můžou poslechnout například přednášky Mýty a fakta o jádru – Fukušima šest let poté, Žijeme v poli záření nebo Životní prostředí a radioaktivní odpady. </p> Jaderné dny slavnostně ve čtvrtek 20. dubna zahájil rektor ZČU Miroslav Holeček, garant akce Jan Zdebor z fakulty strojní a s přednáškou Od jádra země k jádru dneška vystoupil ředitel jaderné elektrárny Temelín Bohdan Zronek.<br> Wed, 19 Apr 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_874.html 2017-04-19T22:00:00Z Katedrála sv. Bartoloměje hostí závěrečný koncert akademického roku http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_871.html Koncert se uskuteční 17. května od 19 hodin v katedrále sv. Bartoloměje. Univerzita srdečně zve všechny akademické pracovníky, zaměstnance, studenty i širokou veřejnost. <br> Na koncertě vystoupí akademické sbory Dívčí akademický sbor FPE ZČU, Plzeňský akademický sbor FPE ZČU, Consortium musicum, Laetitia Praha a Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy pod vedením Romany Feiferlíkové a Víta Aschenbrennera.<br><br>Program:<br><ul><li>François-Joseph Krafft (1721-1795) - <b>Benedicamus Domino</b></li></ul><ul><li>Philipp Heinrich Erlebach (1657-1714) - <b>Halleluja</b></li></ul><ul><li>Wolfgang Amades Mozart (1756-1791) - <b>Missa solemnis c moll, KV 139 (Waisenhausmesse)</b> pro sóla, sbor a orchestr (1768)</li></ul><ul><li>Jan Nepomuk Augustin Vitásek (1770-1839) - <b>Te Deum in D </b>(k poslední pražské korunovaci 1836) pro sóla, sbor a orchestr </li></ul><br><br><br><br> Mon, 17 Apr 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_871.html 2017-04-17T22:00:00Z Zástupci ZČU jednali na Ukrajině o vzdělávání odborníků pro jaderné elektrárny http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_867.html Ve dnech 5.–6. dubna se zástupci Západočeské univerzity zúčastnili v Kyjevě jednání o spolupráci s ukrajinskými vysokými školami a&nbsp; podnikem Energoatom, který na Ukrajině provozuje jaderné elektrárny.<br> Cílem bylo prodiskutovat možnou spolupráci v oblasti vzdělávání odborníků pro jaderné elektrárny.<br><br>Západočeskou univerzitu v Plzni na setkání zastupovali prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Ladislav Čepička, děkan Fakulty strojní ZČU Milan Edl a proděkan fakulty pro spolupráci s praxí Jan Zdebor. Společně zde představili plzeňskou vysokou školu a nastínili další možnosti spolupráce s ukrajinskými partnery. Již loni se například studenti a pedagogové ZČU účastnili letní školy pořádané Energoatomem, děkan Edl s proděkanem Zdebor navštívili jaderné elektrárny na jihu Ukrajiny a setkali se zde s představiteli místní samosprávy, zaměstnanci úřadu práce, zástupci institucí pro mládež, sport a kulturu či rodiči studentů a absolventů středních škol.<br><br>Výsledkem letošního jednání je uzavření dohody o partnerství mezi společností Energoatom a Západočeskou univerzitou v Plzni. Na jejím základě se mohou plzeňští studenti i v tomto roce účastnit letní školy jaderné energetiky na Ukrajině či praxí v ukrajinských jaderných elektrárnách, pro manažery a další pracovníky Energoatomu je připravena možnost školení a vzdělávání na Západočeské univerzitě. Další setkání je naplánováno na říjen letošního roku.<br><br><br> Wed, 12 Apr 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_867.html 2017-04-12T22:00:00Z Univerzita otevře od září školku pro děti zaměstnanců http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_858.html <p>Univerzitní školka, jejímž provozovatelem se stane Mateřská škola kardinála Berana Plzeň, bude sídlit v budově vysokoškolských kolejí v Baarově ulici a pojme celkem 38 dětí. <br></p> <p>Dvacet míst plánuje univerzita vyhradit pro děti zaměstnanců, případně studentů, zbylá místa bude moci využít veřejnost. Objekt budoucí mateřské školy projde v následujících měsících důkladnou rekonstrukcí. Součástí školky bude také zahrada pro pobyt dětí venku. K dispozici budou dvě třídy o kapacitě 18 a 20 dětí, z nichž jedna může podle zájmu rodičů poskytovat vzdělávání založené na křesťanských hodnotách. Vzdělávací program budou garantovat a podporovat vyučující z pedagogické fakulty, kteří připravují pro budoucí povolání studenty v programu Učitelství pro MŠ. Tito studenti se zároveň do provozu školky zapojí v rámci praxe jako asistenti pedagoga ve třídách. </p> <p>Univerzitní mateřská školka bude přijímat standardně děti ve věku od tří do šesti let, v případě volné kapacity umožní nástup i dětem od dvou let věku. Školka by měla být otevřena zhruba devět až deset hodin denně, při čemž konkrétní provozní doba se upřesní až podle dohody s rodiči<i>. </i>V provozu bude 11 měsíců v roce, tedy částečně i během letních prázdnin. </p> <p>Rodiče zaplatí paušál za stravu podobně jako v jiných školkách a také školné – to je v MŠ kardinála Berana Plzeň stanoveno na 1100 Kč měsíčně a týká se všech dětí včetně předškoláků. Rodičům se zaplacená částka vrací zpět v rámci uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění coby sleva za umístění dítěte.</p> <p><b>Oficiální zápis</b> do Mateřské školy kardinála Berana Plzeň bude probíhat <b>10. a 11. května 2017</b> na adrese sídla školy, tj. ve Žlutické ulici 2 v Plzni na Košutce. <b>Zaměstnanci ZČU se mohou dostavit k předzápisu již 27. a 28. dubna v budově Fakulty pedagogické ZČU </b>na Chodském náměstí 1, kde získají také další informace o programu a provozu mateřské školy.</p><p></p><p> </p><p>Univerzitní škola je zřízena na základě smlouvy o spolupráci, uzavřené mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a Biskupstvím plzeňským jako alokované pracoviště Mateřské školy kardinála Berana Plzeň. Mateřská škola kardinála Berana je zapsána v Rejstříku škol a školských právnických osob MŠMT a splňuje tak všechny náležitosti, závazné pro předškolní vzdělávání. Školka bude sídlit v ulici Baarova 36, v přízemí stávajících vysokoškolských kolejí. </p> <p></p><br> Thu, 06 Apr 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_858.html 2017-04-06T22:00:00Z Univerzitní upír vysál přes stovku studentů http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_844.html Možnost darovat krev s Univerzitním upírem využilo poslední březnový týden 117 účastníků, přičemž pro 30 z nich to bylo vůbec poprvé.<br> Již po jedenadvacáté zorganizovali studenti Západočeské univerzity v Plzni a personál Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Plzeň akci na podporu dobrovolného dárcovství krve Univerzitní upír. <br> <p>Mezi dárci byli zastoupeni studenti všech fakult, zaměstnanci, absolventi i lidé, kteří nejsou se ZČU nijak spřízněni. Nejvíce účastníků přišlo z fakult pedagogické, strojní a aplikovaných věd. Transfuzní oddělení má tak nyní k dispozici pro potřebné o 50 litrů krve navíc.</p><p>Na akci se podíleli studenti z pedagogické fakulty spolu se studenty z fakulty zdravotnických studií a personál Transfuzního oddělení FN Plzeň. Univerzitního upíra finančně podpořil GRAS – Grantová podpora aktivit studentů ZČU.</p><i>„Letos předala pedagogická fakulta organizační žezlo fakultě zdravotnických studií a ukázalo se, že bylo odevzdáno do dobrých rukou. Studentky, které se nově organizace Upíra chopily, jsou samy dobrovolnými dárkyněmi krve a navíc je jim toto téma oborově bližší než studentům učitelství,“ </i>uvedl Petr Setvín z organizačního týmu.<br><br> Thu, 30 Mar 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_844.html 2017-03-30T22:00:00Z O prázdninách se na univerzitě otevře osm letních škol http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_843.html Letošní letní školy se zaměřují na cizí jazyky, design, techniku či informatiku a jsou určeny pro nejrůznější věkové skupiny, od žáků základních škol přes středoškoláky a vysokoškoláky až po širokou veřejnost. Do kurzů je možné se hlásit již nyní. <br> <b><p>Mezinárodní letní jazyková škola<br></p></b>28. ročník <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://isls.zcu.cz/">Mezinárodní letní jazykové školy (MLJŠ)</a> se koná již tradičně po dobu tří týdnů v červenci. Jazykové kurzy, na které se hlásí stovky zájemců, jsou vedeny kvalifikovanými lektory včetně rodilých mluvčích, a to neformální, zábavnou formou. Díky účasti zahraničních lektorů i studentů se tak na ZČU sejde pestrá mezinárodní společnost. Účastníci se nejen zdokonalí v komunikaci v cizím jazyce, ale zažijí i mnoho zábavy a navážou nová přátelství. Vybrat si mohou z kurzů angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a také češtiny pro cizince, a to jak obecného, tak profesně zaměřeného jazyka. Letní škola je určena pro zájemce různého věku – pro děti od šesti let, žáky základních škol, studenty středních škol, vysokoškoláky a samozřejmě pro širokou veřejnost. V rámci letošního ročníku se uskuteční také <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.zameknectiny.cz/index.php/akce/item/362-letni-detsky-jazykovy-kurz">letní dětský jazykový kurz</a> "Na zámku jen anglicky", který pořádá správa kolejí a menz v univerzitním školicím a rekreačním středisku Nečtiny pro děti od 7 do 11 let. Čeká je týden plný angličtiny, celotáborová hra a pestrý program nabízející zábavu, výlety i dobrodružství. Děti se na jeden týden ocitnou v prostředí „anglického zámku“, kde budou nenuceně používat angličtinu celý den při běžných činnostech. <br>Pořadatel: Ústav jazykové přípravy ZČU<br>Termín: 10. 7.–28. 7. 2017<br>Místo konání: areál ZČU v Plzni na Borech, Univerzitní 22<br>Uzávěrka přihlášek: 21. 5. 2017 <br><br><b>Artcamp</b><br>Již 13. ročník mezinárodní letní školy umění<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://fdu.zcu.cz/cz/415-artcamp-obecne-informace"> ArtCamp</a> opět nabízí všem příznivcům umění nejen příjemné zpestření léta, ale i možnost objevit či prohloubit svůj talent nebo se připravit ke studiu umění na vysokých uměleckých školách. Letošní ročník se bude opět konat v inspirativních prostorách ateliérů moderní budovy fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Záštitu letošnímu ArtCampu udělil první náměstek primátora Martin Baxa. Zájemci mohou vybírat ze čtyřicítky uměleckých kurzů, které proběhnou pod vedením pedagogů fakulty a hostujících umělců z Íránu, Polska, Japonska, Kanady, Slovenska, Velké Británie a České republiky. Mezi novinky letošního roku patří dva kurzy zaměřené na ilustraci. V prvním z nich odhalí účastníci pod vedením japonské umělkyně Hiroko Matsushity principy japonských a dalších tradičních technik skládání a stříhání papíru pro tvorbu trojrozměrného díla, v druhém pak íránský umělec Ali Bozari nabídne vhled do historie perské i do současnosti íránské ilustrace. Další novinkou jsou kurzy hudební kompozice a sborového zpěvu, které ArtCamp pořádá ve spolupráci s katedrou hudební kultury fakulty pedagogické. <br>Pořadatel: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU<br>Termín: 10.–28. 7. 2017 <br>Místo konání: ateliéry v budově FDULS, Univerzitní 28, Plzeň (areál Bory) + plenér<br>Uzávěrka přihlášek: 25. 5. 2017<br><br><b>JuniorFEL</b><br>Fakulta elektrotechnická pořádá již 11. ročník <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.juniorfel.zcu.cz/">letní univerzity JuniorFEL</a>. Ta je tradičně určena pro žáky 5.–9. tříd základních škol nebo primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku.Novinkou v letošním roce je [JuniorFEL2] pro studenty netechnických středních škol ve věku 16–19 let. Během posledního srpnového týdne se všichni účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika. Pro obě části JuniorFEL je připraven samostatný program zohledňující věkovou skupinu a znalosti účastníků. Během týdne se například dozvědí co je elektřina, jak vznikají blesky, jak si vytvořit elektrický obvod, jakým způsobem se šíří rádiové vlny, co pohání tramvaje a trolejbusy a jak funguje gyroskop. Všichni si také vyzkoušejí naprogramovat robota, poměřit své síly při výrobě elektřiny nebo odhalit skrytý vysílač. Na závěr je čeká slavnostní promoce, při které budou všem studentům předány absolventské diplomy. <br>Pořadatel: Fakulta elektrotechnická ZČU<br>Termín: 28. 8. – 1. 9. 2017<br>Místo konání: Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, Plzeň (areál Bory)<br>Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2017 <br><br><b>TyLIDi-Týden letní informatiky pro dívky </b><br><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.pc-tabor.zcu.cz/">Letní škola TyLIDi</a>&nbsp; je určena pro studentky druhých a třetích ročníků středních škol zejména z Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje, které se již zajímají se o IT (informační technologie) nebo které tuší, že IT by mohlo být dobrou alternativou jejich dalšího studia. Cílem soustředění je zvýšit informovanost středoškolaček o možnostech studia informatiky a jejich následného uplatnění <br> v IT profesích. Letošní ročník bude zaměřen na téma počítačová grafika a účastnice letní školy si při práci na společném projektu vyzkoušejí, že programování může zvládnout každý, pokud chce. Postupně se také seznámí s postupy pro tvorbu 3D modelů a virtuálních scén, s tvorbou textur pomocí digitální fotografie a metod počítačového zpracování digitálního obrazu a s technikami zobrazování scén ve virtuální realitě. Jako bonus se dozví, jaké je uplatnění žen v současném IT. <br>Pořadatel: Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU<br>Termín: 7.–11. 8. 2017<br>Místo konání: Katedra informatiky a výpočetní techniky FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)<br>Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2017<br><br><b>Campo Arduino</b><br>Pátý ročník letního kybernetického soustředění <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://campoarduino.zcu.cz/">Campo Arduino </a>je určen studentům středních škol včetně víceletých gymnázií a žákům 2. stupně základních škol. Tématem soustředění je „kybernetika hrou“. Účastníci si postaví jednoduché roboty založené na platformě Arduino a naučí se je programovat. Řešit budou rozmanité úlohy, jako je jízda po čáře, vyhýbání se překážkám nebo průjezd bludištěm. V průběhu soustředění budou probíhat soutěže o ceny.<br><br>Pořadatel: Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU<br>Termín: 14.–18. 8. 2017<br>Místo konání: Katedra kybernetiky a centrum NTIS FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)<br>Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2017<br><br><b>Letní škola virtuální reality</b><br>Již popáté pořádá katedra průmyslového inženýrství a managementu Letní školu virtuální reality, a to s podtitulem „Udělej si vlastní hru“. Akce je určena pro zvídavé studenty středních škol, kteří se seznámí s možnostmi 3D zobrazení, se speciálními haptickými ovladači a s náhlavním displejem Oculus Rift. Zjistí, jak lze rychle a efektivně vytvářet za pomocí nástroje Unity3D virtuální krajinu, která bude obsahovat stromy, vlastní 3D modely (např. domek), vodu, pohybující se objekty (např. plošinky, padající objekty s fyzikálními vlastnostmi) atd. Studenti si pak sami zkusí vytvořit jednoduchou 3D hru, určenou jak pro konvenční PC sestavu, tak pro laboratoř virtuální reality. Organizátoři předvedou také možnost převést produkt pro náhlavní displej.<br>&nbsp; <br>Pořadatel: Katedra průmyslového inženýrství a managementu<br>Termín: 10.–12. 7. 2017<br>Místo konání: Fakulta strojní ZČU, Univerzitní 22, Plzeň<br>Uzávěrka přihlášek: průběžně (do obsazení kapacit)<br><br><b>Homo Economicus</b><br>6. ročník letní školy <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.lsfek.zcu.cz/">Homo Economicus</a> je určen žákům a studentům základních a středních škol ve věku od šesti let, kteří mají zájem nahlédnout do světa ekonomických věd. Účastníci zjistí, že na fakultě ekonomické se studenti nezabývají jen nudnými čísly, tabulkami a grafy, ale že studium může být kreativní a zábavné. Stěžejním tématem tohoto ročníku bude Příběh barokní krajiny a jejích stavitelů v rámci Plzeňského kraje se zaměřením na Letní barokní festival. Pro studenty bude od 9 do 13 hodin připraven program formou interaktivních workshopů, přednášek, her a exkurzí. Letní školu zakončí slavnostní promoce s předáním certifikátů.<br>Pořadatel: Fakulta ekonomická ZČU<br>Termín: 10.–14. 7. 2017<br>Místo konání: Fakulta ekonomická ZČU, Univerzitní 22, Plzeň<br>Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2017<br><br><b>Letní škola pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami</b><br>Letní škola je zaměřená hlavně na stávající studenty či nově přijaté studenty prvních ročníků se <a target="_blank" rel="nofollow" href="/pracoviste/ipc/poradenstvi-pro-studenty-se-specifickymi-potrebami/Letni_skola_2017/">specifickými potřebam</a>i. Přesný program letní školy bude upraven dle potřeb přihlášených studentů. S určitostí se ale zaměří zejména na podporu jazykové oblasti, a to jak výuku anglického jazyka, tak českého jazyka. Jedná se zejména o aktivity typu doučování anglického jazyka s přihlédnutím ke specifickým potřebám studentů, orientace při práci s textem a pomoc při zpracování kvalifikačních prací. Pokud se přihlásí nově přijatí studenti prvních ročníků, bude program letní školy rozšířen o blok psychologický, speciálně pedagogický, informační blok o bezbariérovosti ZČU a informace o podpůrných aktivitách univerzity pro studenty se specifickými potřebami.<br><br>Pořadatel: Informační a poradenské centrum ZČU<br>Termín: 11.–15. 9. 2017<br>Místo konání: Informační a poradenské centrum ZČU, Univerzitní 22, Plzeň<br>Uzávěrka přihlášek: 31. 8. 2017<br><br> Wed, 29 Mar 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_843.html 2017-03-29T22:00:00Z Na Západočeské univerzitě se potkali odborníci na oblast smart city http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_840.html 28. března se v prostorách Fakulty elektrotechnické ZČU uskutečnila konference Smart City Plzeň. Pátý ročník zdůraznil téma Moderní doprava a čistá mobilita, rozvoj Plzně a Plzeňského kraje do roku 2030. <br> Konferenci představující chytrá města pro lepší a bezpečnější život zahájil rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček. Účastníky přivítal rovněž náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner, primátor Plzně Martin Zrzavecký, náměstek primátorky hlavního města Prahy pro dopravu Petr Dolínek a děkan elektrotechnické fakulty Jiří Hammerbauer. Hlavní přednášky na téma Průmysl 4.0 - výzvy pro dopravu se zhostil Vladimír Mařík z ČVUT. Západočeskou univerzitu zastupoval v přednáškovém bloku ředitel výzkumného centra RICE Zdeněk Peroutka, který přítomné seznámil s modelováním a optimalizací vozidel a linek města Plzně. S odbornými příspěvky vystoupili například také děkan dopravní fakulty ČVUT v Praze Miroslav Svítek, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík či Jaroslav Kepka z ministerstva životního prostředí. Hovořilo se mimo jiné o Národním akčním plánu Čistá mobilita a podpoře elektromobility ve městech, dopravních prostředcích s alternativními pohony nebo železničních koridorech. <br><br>Informační program Smart City vychází z iniciativy Průmysl 4.0, kterou v loňském roce schválila vláda. Cílem je udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky. Program předpokládá myšlenkový skok v procesech a technologiích, a tím i nutnost vytvořit informační a vzdělávací programy pro všechny věkové skupiny. Čtvrtá průmyslová revoluce, k níž se hlásí i Západočeská univerzita v Plzni, přináší změny nejen v oblasti technologického rozvoje, ale i v dalších oblastech, jako jsou trh práce nebo vzdělávání.<br><br><br><br> Mon, 27 Mar 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_840.html 2017-03-27T22:00:00Z Hejtman ocenil Karla Raunera z pedagogické fakulty za jeho úspěšnou pedagogickou práci http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_838.html <p>Symbolicky v Den učitelů ocenil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard 23 pedagogů ze škol v Plzeňském kraji. Mezi oceněními je také Karel Rauner z katedry matematiky, fyziky a technické výchovy pedagogické fakulty.<br></p> Karel Rauner se od roku 1971 věnuje profesi vysokoškolského učitele a připravuje budoucí učitele fyziky na plzeňské pedagogické fakultě. Významným úsekem jeho celoživotní práce je příprava talentů a práce s mládeží. Je znám jako skvělý experimentátor a lektor přednášek a seminářů pro školy. Již 30 let opravuje úlohy krajských kol fyzikální olympiády a ani pořádání Dnů vědy a techniky či Nocí vědců si nelze bez Karla Raunera představit. <br><br><br> Mon, 27 Mar 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_838.html 2017-03-27T22:00:00Z Zápis do kurzů Mezinárodní letní jazykové školy právě odstartoval http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_832.html Již po osmadvacáté se bude na ZČU v Plzni konat oblíbená červencová akce, během níž se v univerzitním kampusu sejdou stovky zájemců o jazykové kurzy se skvělými lektory. <br> <p>Zveme všechny zájemce o cizí jazyky k zapsání do kurzů v rozsahu jednoho, dvou nebo tří týdnů v termínu 10. - 28. července. Nabízíme různé úrovně pokročilosti, obecný jazyk či profesně zaměřenou výuku v kurzech angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a češtiny pro cizince. Kurzy jsou určeny studentům vysokých i středních škol, žákům základních škol od 6 let věku i široké veřejnosti. Studenti mají zvýhodněnou cenu a mohou požádat o uznání kreditů na základě úspěšně absolvovaného kurzu. Účastníci se zdokonalí v komunikaci v cizím jazyce a zažijí mnoho zábavy během výuky i doprovodného programu.</p> <p>Vyberte si ze široké nabídky různě koncipovaných kurzů, více na novém webu <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://isls.zcu.cz/" title="Link: https://isls.zcu.cz/">Mezinárodní letní jazykové školy</a>.<br></p> <br><br><br><br><br><br> Sun, 26 Mar 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_832.html 2017-03-26T22:00:00Z