Aktuality webu ZČU https://zcu.cz/ Rektor ZČU podepsal smlouvu s ministrem školství o česko-německé spolupráci ve vzdělávání mládeže https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1195.html <p>Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech a rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček podepsali dne 15. 11. 2017 smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti systémového rozvoje česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže.&nbsp;<br></p> <p>Na jejím základě smlouvy poskytne ministerstvo dotaci na konkrétní projekty česko-německých výměn, realizované Koordinačním centrem TANDEM, které je součástí Západočeské univerzity v Plzni.<br></p><p>Ministr Štech potvrdil, že rozvoj česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání mládeže je potřebný: <i>„Pro ministerstvo školství je velmi užitečné, že Tandem rozvíjí široké spektrum činnosti v oblasti formálního i neformálního vzdělávání, a to od zabezpečení hospitací, profesních praktik či vzdělávacích seminářů pro pracovníky s mládeží až po podporu dobrovolnictví, příhraniční spolupráce a jazykové animace,“</i> uvedl. </p> <p>Právě se zmíněnou jazykovou animací, která je originální metodou výuky vyvinutou Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže TANDEM, se bude ministr školství moci seznámit osobně – obdržel totiž od ředitele Tandemu Jana Lontschara dárkový poukaz pro sebe i své rodinné příslušníky. „<i>Pana ministra voucher velmi zaujal, zajímal se o způsob, jakým výuku němčiny na středních školách podporujeme a jaké máme výsledky,</i>“ popisuje Jan Lontchar a dodává: „<i>Rád bych ocenil, jak se ministerstvo k podpoře naší činnosti postavilo. Díky řediteli Odboru pro mládež Michalu Urbanovi se podařilo během půl roku vyjednat podmínky podpory a zajistit financování na další období.“</i></p> <p>&nbsp;<i>"Tandem jako součást Západočeské univerzity má velký potenciál i pro univerzitu samotnou. Považuji proto za velmi důležité, že jeho aktivity v oblasti česko-německé spolupráce jsou nyní ministerstvem školství podpořeny smluvně. Věřím, že to přispěje i k tomu, aby se o Tandemu, který je v Německu velmi oceňovaný, více vědělo i u nás,"</i> říká rektor ZČU Miroslav Holeček.</p> <p>Podpora Česko-německé spolupráce vyplývá z realizace Dohody mezi vládou ČSFR a SRN o spolupráci a výměně mládeže z 29. listopadu 1990. Realizací těchto cílů bylo v České republice pověřeno od roku 1997 Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Po celou dobu své dvacetileté činnosti je činnost českého Koordinačního centra financováno ze strany MŠMT, fungování Tandemu v Regensburgu zajišťuje německá strana. </p> <p>Nový rámec pro česko-německé vztahy vytvořilo Společné prohlášení ke strategickému dialogu, podepsané dne 3. 7. 2015 mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Spolkové republiky Německo. Ve smlouvě o dlouhodobé spolupráci, uzavřené mezi MŠMT a ZČU, se pak výslovně uvádí: „<i>S ohledem na vše výše uvedené a s důrazem na mezinárodněprávní dokumenty je rozvoj česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže vládní prioritou</i>.“</p> Více o činnosti Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže se dozvíte na stránkách <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://tandem-org.cz">Tandemu</a>.<br> Wed, 15 Nov 2017 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1195.html 2017-11-15T23:00:00Z Ekonomickou fakultu povede Michaela Krechovská https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1196.html <p><b></b>Fakultu ekonomickou (FEK) Západočeské univerzity v Plzni povede od března 2018 další čtyři roky Michaela Krechovská, dosavadní vedoucí katedry financí a účetnictví. Kandidátkou na děkanku ji ve středu 15. listopadu odpoledne zvolil v tajné volbě Akademický senát fakulty. Vyslovilo se pro ni deset z šestnácti přítomných senátorů. &nbsp;<b></b></p> <p>Ing. Michaela Krechovská, Ph. D., obstála v konkurenci dalších čtyř kandidátů. Nebyl mezi nimi současný děkan Miroslav Plevný, který stál v čele ekonomické fakulty dvě po sobě jdoucí funkční období. Michaela Krechovská se po jmenování rektorem Miroslavem Holečkem ujme své funkce 1. března 2018. Funkční období končí 28. února 2022. </p> <p>&nbsp;Michaela Krechovská (nar. 1982) absolvovala na Fakultě ekonomické ZČU magisterské i doktorské studium v oboru Podniková ekonomika a management. Ve stejném oboru v letošním roce absolvovala habilitační řízení na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci a v prosinci bude jmenována docentkou. Od roku 2016 je Michaela Krechovská vedoucí katedry financí a účetnictví Fakulty ekonomické ZČU. Od roku 2015 je zástupkyní vedoucí Centra podnikání FEK. Několik let také pracuje jako fakultní koordinátorka pro smlouvy v rámci programu Erasmus s dánskou Copenhagen Business Academy a University of Pécs v Maďarsku.</p> <p>&nbsp;<i>„Mým cílem je moderní, konkurenceschopná ekonomická fakulta se spokojenými studenty a zaměstnanci, která bude vyhledávaným partnerem zaměstnavatelů v České republice,“</i> říká kandidátka na děkanku. Studenti by si podle ní měli vytvářet vazby s různými institucemi už v průběhu studia. Michaela Krechovská chce více respektovat požadavky praxe a aktuální vývoj oboru a na základě toho inovovat studijní plány a předměty. Prostor pro rozvoj vidí také ve větší internacionalizaci studia, tedy posílení výuky odborných předmětů v cizím jazyce, studijních pobytech studentů v zahraničí a ve spolupráci se zahraničními fakultami.&nbsp;</p> <p>Michaela Krechovská je vedoucí řešitelského týmu dvou mezinárodních vědeckovýzkumných úspěšně dokončených projektů a vedoucí či členkou řešitelského týmu deseti interních výzkumných grantů ZČU.</p> <p>&nbsp;Výzkumná a publikační činnost Michaely Krechovské je zaměřena na oblasti finančního řízení podniků, investičního rozhodování a auditu. Výsledky její práce byly publikovány v mnoha příspěvcích na tuzemských i zahraničních konferencích, článcích v odborných vědeckých časopisech a vydaných knižních publikacích.&nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 15 Nov 2017 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1196.html 2017-11-15T23:00:00Z Aplikace Ventusky zpřesnila předpovědi počasí pro Evropu https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1194.html <p><b></b>Webová Aplikace Ventusky, vyvinutá studenty doktorského studia na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) Davidem a Martinem Prantlovými ve spolupráci s Markem Mojzíkem, dokáže nyní předpovídat počasí v Evropě ještě přesněji.&nbsp;<b></b></p> Studenti totiž využili data s vysokým rozlišením a přesností zpřístupněná Německým meteorologickým institutem (Deutscher Wetterdienst/DWD). Ventusky se tak staly první internetovou aplikací, která data německého institutu v takovém rozsahu využívá.<br><p>Německý meteorologický institut v minulých měsících volně zpřístupnil značné množství svých meteorologických dat všem uživatelům jako tzv. open data. Jejich součástí je i podrobný numerický model ICON EU a COSMO, který zachycuje počasí v Německu a v sousedních státech a je význačný svým velmi vysokým rozlišením a přesností. Tato data využili studenti doktorského studia na ZČU David Prantl z fakulty ekonomické a jeho bratr Martin Prantl z fakulty aplikovaných věd a zpřístupnili je v aplikaci Ventusky, kterou vyvíjejí od minulého roku. Jejich internetová aplikace, dostupná na adrese <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.ventusky.com">www.ventusky.com</a>, která vizualizuje meteorologická data z numerických modelů, začala v takovém rozsahu německá open data využívat jako první.</p> <p>Aplikace zobrazuje na mapě světa vývoj tlaku, větru, oblačnosti, srážek nebo teplot. Kromě počasí dokáže sledovat také výšky vln a v oblastech postižených hurikány nebo tajfuny může pomoci s přesnější předpovědí počasí.<i> „Nové modely nyní výrazně zpřesňují předpovědi počasí pro Českou republiku. Například model COSMO je s horizontálním rozlišením 2,7 km nejdetailnějším modelem, jehož výstupy uživatelé volně na internetu pro naše území najdou,“</i> vysvětluje David Prantl. Model je aktualizován každé tři hodiny, takže uživatelé získávají nejaktuálnější data. V modelu je možné sledovat i vývoj lokálních bouřek, přesná je také předpověď sněhové pokrývky. <i>„Během minulého víkendu model například dobře zachytil očekávané sněžení na západě Čech,“ </i>říká David Prantl, který již před několika lety založil v Plzni meteorologickou společnost InMeteo, zabývající se poskytováním meteorologických dat společnostem v České republice. Hranice toho, jak přesná může předpověď být, se podle něj opět posouvá.</p> <p>Studenti ZČU David Prantl a jeho bratr Martin ve spolupráci s Markem Mojzíkem vytvořili aplikaci Ventusky v minulém roce a slaví s ní úspěch po celém světě. Jen v září stránky navštívilo až 20 milionů lidí z celého světa. Předpovědi pomáhaly především lidem v Karibiku a na Floridě, které na začátku měsíce zasáhly silné hurikány. Lidé v postižených oblastech sledovali prostřednictvím aplikace, jak silný vítr se v jejich oblasti vyskytne či kolik srážek naprší. Vizualizace meteorologických dat z aplikace Ventusky využívají ve svých článcích i přední světové deníky jako americký Washington Post, francouzský Libération či britský Daily Mail.</p> <p>&nbsp;S aplikací Ventusky studenti uspěli také v soutěži Vodafone Nápad roku 2017. Odnesli si stříbrnou medaili a zároveň mimořádnou cenu za startup roku, která se uděluje projektům s největším potenciálem do budoucna.&nbsp;</p> Tue, 14 Nov 2017 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1194.html 2017-11-14T23:00:00Z Hokejová Bitva o Plzeň je tu! https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1192.html <p>Ve středu 22. listopadu v 19:45 hodin vypukne na ledové ploše Home Monitoring Arény <b>Bitva o Plzeň. </b>Popáté se proti sobě postaví hokejový tým Západočeské univerzity a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.</p> <p>V prvních třech ročnících zvedl nad hlavu vítězný pohár tým Západočeské univerzity, v loňském klání si se skóre 4:2 zajistili vítězství hokejisté lékařské fakulty. Jaký bude výsledek letos? Přijďte fandit a podpořit hokejový výběr ZČU.</p> <p>Na fanoušky čekají soutěže, bohatý doprovodný program a hlavně bouřlivá atmosféra a velká show, kterou diváky provede moderátor Jirka Pelnář.</p> <p> </p> <p>Vstupné stojí v předprodeji 50 Kč a na místě 80 Kč. <br> </p> <p>Předprodej probíhá dle níže uvedeného rozpisu: <br> </p> <p> </p> <p> Středa 15. listopadu <br> <br> 11:00 - 15:00 menza Kollárova<br> 10:00 - 16:00 Vestibul FEL Bory<br> 10:00 - 20:00 - Vestibul Bolevecké koleje (VŠ Klub Ucho)<br> <br> Pondělí 20. listopadu<br> <br> 11:00 - 15:00 menza Kollárova<br> 10:00 - 16:00 Vestibul FEL Bory<br> 14:00 - 20:00 - Vestibul Bolevecké koleje <br> <br> Úterý 21. listopadu<br> <br> 11:00 - 15:00 menza Kollárova<br> 10:00 - 16:00 Vestibul FEL Bory<br> 14:00 - 20:00 - Vestibul Bolevecké koleje</p><p><br></p> Mon, 13 Nov 2017 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1192.html 2017-11-13T23:00:00Z 17. listopad v odrazu dvou diktatur https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1184.html Výročí 17. listopadu si studenti připomenu panelovou diskusí nazvanou <i>Nežít ve lži - 17. listopad v odrazu dvou diktatur</i>. Uskuteční se 16. listopadu od 17 hodin ve vzdělávacím centru Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.&nbsp; Regionální klub Mladých konzervativců v Plzni a studentský právnický spolek ELSA Plzeň připravili ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje přednáškový panel na téma <i>17. listopad v odrazu dvou diktatur</i>. Při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii chtějí připomenout význam 17. listopadu 1939 a 1989.&nbsp;<br><br>Hosty panelové diskuse budou:<br><br>JUDr. Jiří Pospíšil, poslanec Evropského parlamentu, bývalý ministr spravedlnosti a emeritní děkan Právnické fakulty ZČU<br><br>Prof. MUDr. Zdeněk Mraček, neurochirurg a bývalý primátor města Plzně<br><br>Doc. Lukáš Novotný, vedoucí katedry historických věd Fakulty filozofické ZČU<br><br><br><br> Sun, 12 Nov 2017 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1184.html 2017-11-12T23:00:00Z Výstava vytvořená na ZČU boduje v Africe https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1179.html Afrika snů a skutečností po 70 letech. To je název expozice, kterou u příležitosti 70 let od první cesty Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky na černý kontinent připravila fakulta filozofická a ekonomická. Před pár dny si ji nadšeně prohlédli Etiopané. <p>Výstava na třinácti panelech ukazuje, jak se od dob legendárních cestovatelů v Africe změnila například doprava, komunikace nebo postavení žen.</p> <p>Zájemci si ji mohli prohlédnout nejprve na ambasádě v Etiopii, kde byla vystavena u příležitosti 28.října, a poté 5. listopadu v prostorách British Council v Addis Abebě. Tentokrát v rámci Evropského filmového festivalu, během nějž se promítal také dokument Století Miroslava Zikmunda. Ten převážně etiopské publikum zaujal nejen africkým kontextem, ale také popisovanými událostmi v tehdejším Československu.</p> <p>„Po skončení filmu se tak výstava zaplnila ještě více než před ním, takže jsme ji namístě ponechali i přes následující projekci britského filmu,“ uvedl velvyslanec v Addis Abebe Karel Hejč.</p> <p>Po Etiopii panely čekají další zastávky v Káhiře, Lusace a Pretorii. Zpět do České republiky by se měla vrátit na jaře příštího roku, kdy bude využita na afrikanistické konferenci, již chystá na filozofická fakulta.</p> <p>„Plzeňská radnice chce v termínu od 13. července do 3. srpna 2018 rollupy ještě vystavit v mázhausu radnice. Výstava zde bude navíc doplněna o fotografie a příběhy z její cesty po Africe, jež právě pilně sbíráme,“ uvedl za autory projektu Jiří Preis (katedra geografie FEK), který výstavu realizoval společně s Janem Záhoříkem (katedra blízkovýchodních studií FF) a Lindou Pinknerovou (katedra politologie a mezinárodních vztahů FF).</p> Výstava vznikla z podnětu zastupitelských úřadů v Africe a ZČU ji vytvořila ve spolupráci s Muzeem Jihovýchodní Moravy ve Zlíně a za podpory města Plzně. Thu, 09 Nov 2017 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1179.html 2017-11-09T23:00:00Z S univerzitním upírem darovalo krev 37 prvodárců https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1177.html <p>Od 6. do 8. listopadu proběhl na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Plzeň 22. ročník tradiční akce Západočeské univerzity nazvané Univerzitní upír. Darovat krev přišlo 191 osob, 37 z nich poprvé.</p> <p>Ze 191 dárců bylo 83 studentů, nejvíce z fakulty elektrotechnické (17), hned po ní následovaly fakulta aplikovaných věd (15), fakulta ekonomická (11) a fakulta zdravotnických studií (10). Mezi dobrovolníky bylo 37 prvodárců, z nichž většina byla právě z řad studentů. Univerzitní upír přitom cílí především na prvodárce, kteří díky této akci zůstávají myšlence dobrovolného dárcovství věrní. </p> <p>&nbsp;Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, nejčastější důvodem darování krve bylo pomáhat lidem, kteří to potřebují. „S<i>tudenti také v dotazníku uváděli, že by se do organizace Univerzitního upíra chtěli zapojit,“ </i>řekl Tomáš Dubina, který měl letos organizaci akce na starosti. </p><p>&nbsp;<i>„Chceme poděkovat dárcům, zaměstnancům transfuzního oddělení i společnosti Crosscafé, která pro dárce připravila dárek ve formě slevy,“ </i>doplňuje Tomáš Dubina. </p><p>Statistika a fotografie z akce jsou umístěny <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/univerzitniupir/">na facebookovém profilu Univerzitního upíra</a>. Největší zájem o „Upíra“ byl v jubilejním 10. „semestrníku“, kdy přišlo 272 lidí. &nbsp;</p> <br><br><br><br> Wed, 08 Nov 2017 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1177.html 2017-11-08T23:00:00Z Čestný titul převzal na slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU William Lobkowicz https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1176.html <p><b></b>Ve středu 8. listopadu se uskutečnilo slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity. Čestný titul <i>doctor honoris causa&nbsp;</i>převzal William Lobkowicz, potomek roudnické větve rodu Lobkowiczů. Vědecká rada ZČU ocenila jeho přínos v oblasti péče o kulturní bohatství a jeho rozvoj. </p> <p>&nbsp;<b></b><b></b></p> <p>Odpolední slavnostní ceremoniál, který se každoročně koná u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii, zahájil svým projevem rektor ZČU Miroslav Holeček. Připomněl při něm, že vedle vzdělávací, výzkumné a společenské<i> </i>role univerzit je potřeba uvědomovat si i působení akademického prostředí na jednotlivce. <i>„Vysoké školy hrají v celospolečenském kontextu i další, možná daleko zásadnější roli. Aniž jsme si toho vědomi, máme na studenty určitý vliv, který může být pro jejich pozdější životní postoje zásadní,“</i> uvedl rektor ve svém projevu. <i>„I proto se v současné době jeví jako mimořádně důležité, aby univerzity bránily určité hodnoty. Pravda by neměla být mediálním konstruktem či politickou deklarací. Měla by být hledána a obhajována v kritické otevřené diskusi, která byla vždy silně spojena s prostředím vysokých škol,“</i> řekl rektor Miroslav Holeček. <i>&nbsp;</i></p> <p>Čestný titul <i>doctor honoris causa </i>byl na základě návrhu děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS) ZČU Josefa Mištery udělen Williamu Lobkowiczovi, a to za jeho přínos v oblasti péče o kulturní bohatství a jeho rozvoj. William Lobkowicz (nar. 1961 v Bostonu), který do Plzně přijel v doprovodu své manželky Alexandry Florescu, je potomkem jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, jehož kořeny sahají do 14. století. Pochází z roudnické větve rodu a spravuje část rodinného majetku Lobkowiczů v ČR, kam patří například zámek v Nelahozevsi, zámek v Roudnici nad Labem i známý Lobkowiczký palác v areálu Pražského hradu.</p> <p>&nbsp;Wiliam Lobkwicz je čtvrtým dítětem a třetím synem Martina Lobkowicze, který emigroval do USA. Po absolutoriu na Harvardské univerzitě (obor Evropské dějiny) se William Lobkowicz věnoval podnikání. Krátce po roce 1989 se přestěhoval do Čech a ujal se majetku své rodiny. Posledních 25 let věnuje své úsilí na záchranu, obnovu, uspořádání a zpřístupnění rodinného majetku veřejnosti.</p> <p>Umělecká sbírka roudnické větve Lobkowiczů patří k historicky nejcennějším, rozsahem největším a nejzachovalejším soukromým sbírkám umění a architektury ve střední Evropě. Vyvrcholením úsilí Williama Lobkowicze o zachování národních kulturních pokladů je zřízení Lobkowiczké knihovny na zámku v Nelahozevsi a plánované vytvoření muzea v rodném domě Antonína Dvořáka tamtéž. Za účelem uchování sbírek založil William také Lobkowiczkou nadaci, jejímž posláním je pečovat o památky a umělecké předměty tak, aby se zachovaly pro budoucí generace.</p> <p>&nbsp;V roce 2015 převzal William Lobkowicz od Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Cenu Ladislava Sutnara za svoji vytrvalou práci a za zásluhu na zpřístupnění národních kulturních pokladů pro příští generace.</p> <p>Jako dar od Západočeské univerzity obdržel William Lobkowicz ručně šitý talár a čepec &nbsp;- obojí vytvořené podle návrhu docentky Heleny Krbcové, která vyučuje na FDULS obor Fashion design. <i>„Přemýšleli jsme, co by se dalo přidat k jedinečným uměleckým sbírkám Lobkowiczů, a rozhodli jsme se navrhnout a nechat ušít nádherný talár a čepec z nejvzácnějších materiálů. Na čepec jsme nechali vyrobit speciální schránku, uvnitř které je také certifikát, obsahující, kdo talár dostal, od hoho a proč,“ </i>popisuje děkan FDULS Josef Mištera.<i> </i>Schránku na čepec navrhla Petra Soukupová, vedoucí ateliéru Kniha a tvarování papíru FDULS. Talár je ušit z pravého hedvábí, obsahuje i prvky ze sametu a saténu. Na jeho zadní části je na horizontálním pásu umístěn rodový erb Lobkowiczů. Talár je ručně šitý v krejčovství Jana Prýmka z Plzně. Na jeho uložení je určen zvláštní vak z hedvábného taftu se znakem rodu Lobkowiczů. <i>„Až bude rod Lobkowiczů slavit tisícileté výročí své existence, mohou si jeho členové připomenout i tímto darem ze Západočeské univerzity dnešní slavnostní událost,“ </i>doplňuje Josef Mištera.</p> <p>&nbsp;William Lobkowicz tak získal nejvyšší ocenění, které univerzita uděluje, a stal se členem akademické obce ZČU. V přednášce, která následovala po promočním aktu, připomněl, že ho s Plzní a Západočeskou univerzitou pojí mimo jiné přátelství s Radoslavem Sutnarem, synem významného malíře, grafika a jednoho ze zakladatelů průmyslového designu Ladislava Sutnara, jehož jméno nese fakulta umění ZČU. <i>„Příběh našeho rodu, jenž v posledních sedmdesáti letech dvakrát přišel o veškerý svůj majetek</i><i> a dvakrát jej získal zpět, vykazuje určité podobnosti se Sutnarem. Tou nejvýznamnější je, že jsme nikdy nezapomněli, kde jsou naše kořeny, a že jsme se mohli díky Sametové revoluci vrátit a zapojit do budování budoucnosti České republiky, a to zejména na poli kulturního dědictví a vzdělávání,“</i> uvedl William Lobkowicz.</p> <p>&nbsp;Při slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU byli dále představeni noví profesoři a docenti a rektor Miroslav Holeček předal pamětní medaile a čestná uznání osobnostem, které významně přispěly k rozvoji Západočeské univerzity.</p> <p>&nbsp;V závěru slavnostního odpoledne pokřtil rektor Miroslav Holeček knihu profesora Jaroslava Šestáka <i>Thermal Physics and Thermal Analysis</i>. Jaroslav Šesták, působící v výzkumném&nbsp; centru Nové technologie, převzal letos 28. října státní vyznamenání - <strong></strong>medaili Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství.<strong></strong></p><p><b></b></p> <p>&nbsp;<u>Noví profesoři a docenti</u></p> <p><i>jmenovaní na ZČU:</i></p> <p><b>prof. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D., DSc.</b> – v oboru Aplikovaná matematika</p> <p><b>prof. Ing. Katarína Monková, Ph.D.</b> – v oboru Strojní inženýrství</p> <p><b>&nbsp;</b><b>doc. RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D. </b>- v oboru Aplikovaná matematika</p> <p><b>doc. Daniel Georgiev, Ph.D. - </b>v oboru Technická kybernetika</p> <p><b>doc. RNDr. Přemysl Holub, Ph.D.</b> - v oboru Aplikovaná matematika</p> <p><b>doc. Ing. Vladimír Kindl, Ph. D.</b> - v oboru Elektrotechnika </p> <p><b>doc. Ing. Tomáš Křenek, Ph.D.</b> - v oboru Strojní inženýrství</p> <p><b>doc. Ing. Martin Pitterman, Ph. D. </b>- v oboru Elektrotechnika</p> <p><b>doc. Dr. Ing. Michał Sąsiadek </b>- v oboru Strojní inženýrství</p> <p><b>doc. Ing. Miroslav Zetek, Ph.D.</b> - v oboru Strojní inženýrství</p> <p><b><i></i></b><i></i><i>jmenovaní na jiných vysokých školách:</i></p> <p><b>prof. Dr. Ing. Juraj Kosek</b> – v oboru Chemické inženýrství (na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemickotechnologické Praha)</p> <p><b>prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. </b>– v oboru Geologie (na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy)</p> <p><b>doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.</b> - rektorem Univerzity Karlovy jmenována docentkou v oboru Evropské právo</p> <p><b>doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.</b> - rektorem Slezské univerzity v Opavě jmenována docentkou v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny</p> <p><b>doc. MgA. Luděk Míšek</b> - rektorem Akademie výtvarných umění jmenován docentem v oboru Výtvarné umění se zaměřením Volné umění</p> <p><b>doc. Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D. </b>- rektorem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jmenován docentem v oboru Chemické inženýrství</p> <p><b>doc. MgA. Benedikt Tolar</b> - rektorem Vysokého učení technického jmenován docentem v oboru Výtvarná tvorba</p> <p><b>doc. MgA. Gabriel Vach</b> - rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze jmenován docentem v oboru Architektura a design</p> <p><i>&nbsp;</i><u>Pamětní medaile:</u></p> <p><b>prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc.</b> – za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta elektrotechnická ZČU)</p> <p><b>doc. Ing. Vladimír Bernášek, CSc</b>. - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta strojní ZČU)</p> <p><b>doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.</b> - za vynikající vědecké práce či objevy (Fakulta právnická ZČU)</p> <p><b>doc. PaedDr. Václav Havel, CSc.</b> - za významnou pedagogickou činnost (Fakulta pedagogická ZČU)</p> <p><b>doc. Ing. František Hezoučký</b> - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta strojní ZČU) </p> <p><b>doc. Ing. Jan Kalous, CSc.</b> - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta strojní ZČU) </p> <p><b>prof. Ing. Milan Kraitr, CSc.</b> - za významnou pedagogickou činnost (Fakulta pedagogická ZČU)</p> <p><b>doc. ak. mal. Helena Krbcová</b> - za významnou pedagogickou činnost v oboru fashion design (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU)</p> <p><b>doc. Ing. Jiří Skalický, CSc</b>. – za významnou pedagogickou činnost a za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta ekonomická ZČU)</p> <p><b>JUDr. Miloslav Ungr</b> – za významnou pedagogickou činnost (Fakulta právnická ZČU) </p> <p>&nbsp;<u>Čestná uznání:</u></p> <p><b>doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.</b> – za trvale vynikající umělecké výkony v oblasti kompozice soudobé vážné hudby (Fakulta pedagogická ZČU) </p> <p><b>doc. MA. Petr Vogel, M. A.</b> – za mimořádné výkony v tvůrčí a umělecké činnosti (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU)</p> Wed, 08 Nov 2017 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1176.html 2017-11-08T23:00:00Z Unikátní díla Ladislava Sutnara vystaví galerie přesně 120 let po jeho narození https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1161.html Symbolicky v den výročí narození Ladislava Sutnara zahájí Galerie Ladislava Sutnara výstavu jeho dosud neuvedených obrazů. Stane se tak 9. listopadu. <p>Na jedné ze dvou výstav, na nichž své Venuše představil americkému publiku, si Ladislav Sutnar pohrál s názvem své tehdejší tvorby. Sutnarova poetická hříčka „Join joy art" přímo vyzývala návštěvníky k radostnému spoluzakoušení světa metaforických bohyň, v němž autor reflektoval sexuální, sociální, kulturní, politické, genderové a další hodnotové významy své doby.</p><p>Plzeň poznala v rámci historicky největší prezentace Sutnara v naší republice jeho Venuše v roce 2015. Tomáš Vlček tehdy v katalogu vydaném u příležitosti výstavy pořádané v Galerii města Plzně (Ladislav Sutnar Venuše) napsal: „Sutnar do svých Venuší šedesátých a sedmdesátých let promítal touhu po návratu do let svého mládí a vracel se do všech opojných představ o novém životě, o ženské emancipaci, o pokroku ve vědě, průmyslu, kultuře a umění."</p><p>Uplynuly dva roky od doby, kdy Plzeň převzala žezlo Evropského hlavního města kultury. Zmíněná výstava se konala jako součást oslav spolu s řadou dalších aktivit zastřešených pod projekt Návrat Ladislava Sutnara, na němž úspěšně spolupracovala Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara s městem Plzeň. Od té doby se děkanovi Josefu Mišterovi podařilo získat další unikátní díla Ladislava Sutnara. Díla, která dlouhá desetiletí nespatřilo oko diváka, darovali fakultě Radoslav a Elaine Sutnarovi. FDU je tak na cestě ke zřízení stálé expozice Venuší v nové budově Západočeské galerie v Plzni a ke zřízení archivu Ladislava Sutnara v budově Sutnarky (pozůstalost získaná z Archives of American Art ve Washingtonu a z dalších materiálů pocházejících z Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum's Library v New Yorku). Ladislavu Sutnarovi tuto pozornost dlužíme.</p><p>Výstava bude v galerii v Riegerově ulici k vidění od 10. listopadu do 9. prosince. Otevřeno je od úterý do pátku mezi 11 a 18 hodinou a v sobotu od 10 do 15 hodin.<br></p><p>Od 13. prosince chystá FDU v Galerii Ladislava Sutnara velké překvapení pro děti. Expozici zaplní Sutnarovská herna využívající principu stavebnice Build the Town.</p> Tue, 07 Nov 2017 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1161.html 2017-11-07T23:00:00Z Univerzitní upír opět přiletěl https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1170.html Ve dnech 6.- 8. listopadu se na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Plzeň v ulici 17. listopadu koná tradiční akce s názvem Univerzitní upír.&nbsp;<strong></strong> <p>Studenti, absolventi a vyučující Západočeské univerzity v Plzni tak mají opět příležitost darovat krev. Mohou tak učinit od pondělí do středy vždy od 6:30 do 12 hodin, ve středu dokonce až do 17:30 hodin.<br></p><p>Akce na podporu celouniverzitního dobrovolného dárcovství krve na Západočeské univerzitě v Plzni probíhá vždy jednou za semestr.&nbsp;</p><p>Nováčci by se měli před darováním krve nejprve podívat na <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://to.fnplzen.cz/" title="Link: http://to.fnplzen.cz/">webové stránky transfuzního oddělení</a>.&nbsp;Najdou zde podrobné informace o tom, jak se na odběr připravit a co obnáší.</p><p>Podrobnější informace včetně statistik z předchozích „semestrníků“ je možné najít na <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://univerzitniupir.cz/index.php">webu</a> nebo na <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/univerzitniupir/">facebookovém profilu akce Univerzitní upír</a>.</p> Mon, 06 Nov 2017 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1170.html 2017-11-06T23:00:00Z