Aktuality webu ZČU https://zcu.cz/ Career Centre zahájilo svoji činnost pro studenty ZČU https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1450.html Kariérní centrum Západočeské univerzity v Plzni, tzv. Career centre, se ve středu 18. dubna oficiálně představilo studentům a zahájilo svou činnost.<br> <p>V prostorách Univerzitní knihovny na Borech uspořádalo Odpoledne s Kariérním centrem. Při této příležitosti nejprve vystoupil prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Ladislav Čepička a vedoucí Kariérního centra Jarmila Ircingová, kteří studenty přivítali a představili plánovanou činnost Kariérního centra. <i>„Služby Kariérního centra představují jeden z prvků zvyšování kvality studia na ZČU,“ </i>vysvětlil prorektor Čepička.</p> <p>Kariérní centrum, jakožto nově vzniklé pracoviště univerzity, bude poskytovat studentům a absolventům individuální kariérové poradenství, pořádat workshopy a semináře rozvíjející tzv. “soft skills“ jako například komunikační nebo prezentační dovednosti. Další cílovou skupinou Kariérního centra jsou firmy a možnosti jejich užší spolupráce se ZČU a studenty.</p> <p>Vrcholem programu byla zajímavá přednáška Rostyy Gordon Smith, přední české HR manažerky a konzultantky v oblasti profesního rozvoje. Po mnoha letech, která strávila ve vrcholných manažerských pozicích v mezinárodních firmách, se nyní věnuje své neziskové organizaci Minerva21. Spolek Minerva21 vznikl v roce 2015 s cílem posílit sebevědomí a spolupráci žen a jejich větší zapojení do společenského dění.</p> <p>Tématem přednášky byla kariéra v měnící se budoucnosti. Mluvilo se o současných trendech na trhu práce a v oblasti HR, a to formou konkrétních praktických ukázek podpořených otevřenou diskusí.. Přednášející například poradila přítomným studentům, jak to udělat, aby jejich CV neskončilo v koši. Především ale Rostya Gordon Smith motivovala studenty, aby rozvíjeli své měkké dovednosti. <i>„Rozvoj komunikačních dovedností, emoční inteligence a silné osobní hodnoty jsou dnes klíčem k úspěchu,“</i> konstatovala Gordon Smith, jež během svého života žila a pracovala na všech kontinentech, také proto motivovala studenty k zahraniční studijní či pracovní zkušenosti. <i>„Všichni by měli jít na vandr a pak se s nabytými znalostmi a zkušenostmi vrátit domů,“</i> dodala paní Rostya.</p> Velká účast studentů i zaměstnanců ZČU byla příslibem, že o činnost Kariérního centra bude v budoucnu zájem. Aktuality týkající se činnosti Kariérního centra můžete sledovat <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/CareerZCU/">na jeho facebookových stránkách</a>.<br> Wed, 18 Apr 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1450.html 2018-04-18T22:00:00Z Na ZČU začaly Jaderné dny. Diskutovat se bude o budoucnosti jaderné energetiky https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1443.html Již poosmé se letos v Plzni koná akce nazvaná Jaderné dny. Ve dnech od 19. dubna do 23. května ji v prostorách Fakulty strojní ZČU v Plzni pořádají společně ŠKODA JS a.s., Západočeská univerzita a CENEN (Czech Nuclear Education Network).<br> Jedná se o výstavu doplněnou přednáškami, které mají za cíl přiblížit oblast využití jaderné energie zejména studentům středních a vysokých škol.<br><br>Akce chce mladým lidem pomoci najít odpovědi na otázky typu <b><i>„</i></b><i>Jaké jsou energetické problémy současnosti? Jak funguje</i><b><i> </i></b><i>jaderný reaktor? Je jaderná energie bezpečná? Ekologická? Užitečná?“</i> Vystaveny zde jsou jak modely různých jaderných zařízení, tak i skutečná zařízení či jejich části a přístroje spojené s využitím jaderné energie. K vidění je mimo jiné maketa palivové kazety reaktoru VVER 1000, jaké pracují například v Temelíně, modely reaktorů a kontejnerů na použité palivo, stejně jako model hlubinného úložiště a mnoho dalších exponátů.<br><br>Součástí programu Jaderných dnů jsou v letošním ročníku také různé semináře. V první den akce se za účasti vládního zmocněnce Jána Štullera, vedení ŠKODA JS a ZČU a dalších odborníků uskutečnil seminář s panelovou diskusí na téma <i>Budoucnost jaderné energetiky a technické vzdělávání v ČR</i>.<br><br>Zajímavý bude jistě i seminář <i>Nové projekty pro nové bloky</i>, který proběhne ve středu 25. dubna. Je určený studentům vysokých škol a odborné veřejnosti, podobně jako další semináře, které budou po dobu konání Jaderných dnů probíhat vždy ve středu odpoledne. K účasti byli pozváni zájemci o výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR, svou účast potvrdili zástupci ATMEA (francouzsko-japonské konsorcium), KHNP (Jižní Korea) nebo ROSATOM (Rusko).<br><br>Samozřejmými účastníky a návštěvníky akce jsou vždy studenti ZČU i dalších vysokých škol. ŠKODA JS již řadu let spolupracuje nejen s Fakultou strojní ZČU a její katedrou energetických strojů a zařízení. Klíčovou součástí programu jsou ovšem i přednášky pro studenty středních škol, zvláště technických oborů a gymnázií. Konat se budou od 25. dubna do 23. května každou středu dopoledne. Pro studenty bude jistě zajímavé podívat se na univerzitní půdu, kam možná bude směřovat jejich další studium. Jedním ze záměrů pořadatelů je prohloubit a vyvolat v nich zájem o studium technických oborů.<i><br><br>„Západočeská univerzita je jedna z mála univerzit v České republice, která připravuje odborníky pro jadernou energetiku. Jaderné dny, které se už podruhé konají přímo na Fakultě strojní, jsou ideální příležitostí, jak na té nejvyšší úrovni přiblížit aktuální dění v této oblasti studentům vysokých i středních škol,“ </i>uvedl rektor ZČU Miroslav Holeček.<br><br>Předseda představenstva a generální ředitel společnosti ŠKODA JS Vladimír Poklop k tomu uvedl: <i>„</i><i>V naší společnosti vycházíme ze zkušenosti, že čím dříve dokážeme potenciální budoucí spolupracovníky oslovit a začneme s nimi pracovat, tím rychlejší, kratší a efektivnější je pak proces jejich začleňování do praxe ve firmě. Dlouhodobě spolupracujeme s dvěma klíčovými VŠ v oboru, s Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni a Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT. Nepodílíme se však jen na přípravě vysokoškoláků, již před lety navázala ŠKODA JS úspěšnou spolupráci se Střední průmyslovou školou strojní a odborným učilištěm, odkud přichází do pracovního poměru nejen např. technologové, strojírenští technici, kontroloři apod., ale také obráběči kovů, zámečníci atd. Stáli jsme u zrodu Jaderných dnů a jsme hrdi, že se na nich můžeme podílet i letos.“</i><br><br>Na dopolední středeční přednášky pro studenty středních škol vždy navazují soutěže, jejichž vítězové vyhrávají tablet. V soutěži studenti projevují velkou snahu a především její praktická část je vždy velmi pohltí.<br><br>Veškeré informace najdou zájemci <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.jadernedny.cz/">na webových stránkách Jaderných dnů</a>.<p><br></p><p>Témata přednášek a soutěží pro střední školy v letošním roce jsou:</p> <p>25. 4. Žijeme v poli záření<br></p><p>2. 5. Od přírodního jaderného reaktoru k jaderné energetice </p><p>9. 5. Mýty a fakta o jádru + Fukušima 7 let poté </p> <p>16. 5. Energetický mix a role jaderné energetiky </p> 23. 5. Životní prostředí a radioaktivní odpady<br> Wed, 18 Apr 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1443.html 2018-04-18T22:00:00Z Odpoledne v kampusu patřilo sportu i relaxaci https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1449.html Běh s rektorem a další sportovní aktivity, grilování, studentské kapely a pivo, slam poetry, žonglér či posezení na trávníku pod téměř již letním sluníčkem - to bylo osmnácté dubnové odpoledne plné pohody v univerzitním kampusu na Borech.<br> Na start v pořadí již třetího ročník Běhu s rektorem se postavilo 48 dvojic. Startovní číslo 1 patřilo tradičně rektoru Miroslavu Holečkovi, který při zahřívacím kole zaujal pozici v čele skupiny běžců spolu s prorektorem Ladislavem Čepičkou. Poté již odstartoval samotný závod. Běželo se opět formou štafety, takže každý z dvojice zdolal střídavě dva okruhy v délce 1,5 kilometru. Za odměnu si běžci mohli dát jedno pivo zdarma, a ne ledasjaké – čepovala se nefiltrovaná a nepasterizovaná dvanáctka Záškolák ze studentského pivovaru Študák.<br><br>Nejrychlejší tři dvojice si odnesly dárkové tašky s propagačními předměty univerzity. Na prvním místě se umístila dvojice Jan Majer a Roman Vodička z pedagogické fakulty, která doběhla v čase 23 minut a 47 sekund. Ze druhého místa se radovala dvojice Jiří Petrou – Vojtěch Koželuh z fakulty strojní s časem 25:54, třetí skončila dvojice ve složení Marek Švejnoha – Tomáš Matějka z téže fakulty, která trasu zvládla v čase 24:05. Kompletní výsledky najdete na <a href="https://kts.zcu.cz/export/sites/kts/Dokumenty/beh_s_rektorem/Vysledky-BsR_2018.pdf" target="_blank" rel="nofollow">webu katedry tělesné výchovy a sportu</a>. <br><br>Zároveň byl vyhlášen také vítěz celouniverzitní soutěže O pohár rektora, který letos ve velmi těsném soupeření poprvé získala fakulta ekonomická a po dvouletém kralování sesadila z pomyslného trůnu fakultu aplikovaných věd. Pohár převzala z rukou rektora Miroslava Holečka děkanka fakulty ekonomické Michaela Krechovská.<br><br>Běh s rektorem letos poprvé doprovodil piknik v kampusu, odpoledne plné sportovních a kulturních aktivit připravené samotnými studenty ZČU pro jejich kolegy. Na pódiu se vystřídala slam poetry v podání Anatola Svahilce, kapela Cox&amp;Vox, Kašpar Klepal a jeho žonglování s diaboly a kuželkami, v dalších prostorách kampusu si studenti mohli vyzkoušet parkour, slackline, zahrát si frisbee či kinball nebo jen tak relaxovat na trávníku, užívat si krásného počasí a u toho si připravit dobroty na grilu. Program zakončili DJ's Flazha a RE:FUSE.<br><br><br> Wed, 18 Apr 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1449.html 2018-04-18T22:00:00Z Navrhněte kampus snů společně s architekty. Zapojte se do procházek a workshopů https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1439.html Další částí průzkumu, jehož cílem je navrhnout úpravy veřejných prostranství v univerzitním kampusu na Borech, jsou procházky s architekty a následný workshop. Proběhnou 23. a 25. dubna. Setkání doplní názory studentů a zaměstnanců ZČU získané prostřednictvím pocitové mapy a elektronického dotazníku.<br> <p>Možnosti vyplnit online dotazníky v březnu využilo 452 respondentů, z toho ¾ tvořili studenti a ¼ zaměstnanci ZČU. <i>„Z výsledků je zřejmé, že třetina respondentů se v univerzitním kampusu zbytečně nezdržuje, pouze jím prochází. Ostatní využívají služby, které jsou v kampusu umístěné, a část dotazovaných, konkrétně jedenáct procent, zde tráví i svůj volný čas,“</i> přibližuje za realizátory průzkumu Pavla Dusíková z Centra pro komunitní práci západní Čechy. &nbsp; </p> <p>Nejvíce respondentům chybí možnost venkovního občerstvení, například v podobě altánku u menzy nebo posezení u kavárny, a vybavení venkovních prostor více a lepšími lavičkami, stoly, případně dalším mobiliářem. Naopak dotázaní pozitivně hodnotí údržbu a vzhled travnatých prostranství a vzrostlé zeleně v kampusu. </p> <p>Ze „smart“ prvků, na které se dotazník také ptal, nejvíce zaujal interaktivní informační systém, jenž by přinášel například přehled o probíhajících přednáškách či odjezdech a příjezdech autobusů, a jednotná mobilní aplikace ZČU sdružující všechny „smart“ prvky, tedy propojení informačních systémů menzy, knihovny atd.</p> <h3>Procházky a workshopy: Další možnost, jak vyjádřit váš názor</h3> <p>Na průzkum a pocitovou mapu, jejíž výsledky si můžete přečíst <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1378">v samostatném článku</a>, navážou <b>v pondělí 23. dubna a ve středu 25. dubna procházky a workshopy se studenty</b>. Jejich součástí bude procházka po kampusu s architekty a diskuse o problematických místech a možnostech jejich úprav. Akce je primárně určená pro studenty. Se zaměstnanci ZČU organizátoři plánují samostatné setkání na konci května.<b><br></b></p><p> </p><p><strong></strong><b>Procházky</b> s architekty Jakubem Marešem a Janem Retem z plzeňského Ateliér k světu proběhnou po oba dva dny vždy <b>od 9:30 do 10:15 hodin</b> a <b>od 14:00 do 14:45 hodin</b>. Sraz je před vchodem Fakulty elektrotechnické, v případě nepřízně počasí ve foyer budovy.</p> Na proběhlé procházky navážou <b>plánovací a tvůrčí dílny</b>. Ty se uskuteční <b>od 10:30 do 12:30 hodin</b> a <b>od 15:00 do 17:00 hodin</b>, vždy v prostorách Univerzitní knihovny na Borech (studovny 137 a 138). Pro zapojení se do workshopu není nutné absolovovat předchozí procházku po kampusu. Zúčastnit se může každý bez nutnosti registrace.<br></p> <p>Srdečně zveme studenty, aby se přišli podělit o svůj názor. Setkání pro ZČU pořádá Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s Ateliérem k světu.<br></p> Sun, 15 Apr 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1439.html 2018-04-15T22:00:00Z FAV bude hostit programátorskou soutěž Catalysts Coding Contest https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1433.html <p><b></b>Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd bude 27. dubna hostit mezinárodní programátorskou soutěž Catalysts Coding Contest.&nbsp;Zájemci o programování, kteří chtějí porovnat své schopnosti s ostatními, se mohou přihlásit na webových stránkách soutěže.<b></b></p> <p>Catalysts Coding Contest je programovací soutěž s tradicí od roku 2007. Jedná se o jednu z největších soutěží svého druhu v Evropě. Jen v loňském roce se jí zúčastnilo přes 2000 programátorů z 27 měst ve 13 zemích světa. Letos je zapojených měst bezmála 50 a nacházejí se ve více než 20 zemích. </p> <p>Letošní ročník soutěže zavítá poprvé i do České republiky, a to díky katedře informatiky a výpočetní techniky, která se stala jedním z hostitelů. </p> <p>„<i>Cílem soutěže je v omezeném čase vyřešit několik programátorských výzev různých úrovní obtížnosti. Je povolen jakýkoliv programovací jazyk, nicméně mezinárodní ráz soutěže vyžaduje základní znalost angličtiny. Je možné soutěžit jak individuálně, tak v týmech o dvou nebo třech lidech,</i>“ uvádí Martin Maňák z FAV, který je organizátorem plzeňské části soutěže.</p> <p>Zúčastnit se může kdokoliv z řad široké veřejnosti, kdo si chce v pátek 27. dubna odpoledne poměřit své síly s ostatními soutěžícími z různých koutů světa. Vítáni jsou opravdu všichni – od začínajících programátorů až po zkušené lovce soutěžních trofejí, kteří se jen tak nějaké výzvy nezaleknou.</p> <p>Pro účast je nutná on-line registrace <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://register.codingcontest.org/">na webu soutěže</a>. Registraci je možné provést i v průběhu soutěže až do naplnění maximální kapacity.</p> Wed, 11 Apr 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1433.html 2018-04-11T22:00:00Z Do nabídky letních škol letos přibyly dvě nové https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1436.html Ani v letních měsících nezůstane kampus Západočeské univerzity bez studentů. Budou tu opět probíhat letní školy. Z nabídky si vyberou zástupci všech věkových skupin. Nově se letos uskuteční kybernetické soustředění pro pokročilé Campo Lampone a také MechCamp, určený zájemcům o počítačové modelování. <br> <p><b>MEZINÁRODNÍ LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA</b></p> <p>&nbsp;29. ročník Mezinárodní letní jazykové školy (MLJŠ) se koná již tradičně po dobu tří týdnů v červenci. Jazykové kurzy, na které se hlásí stovky zájemců, jsou vedeny kvalifikovanými lektory včetně rodilých mluvčích, a to neformální, zábavnou formou. Díky účasti zahraničních lektorů i studentů se tak na ZČU sejde pestrá mezinárodní společnost a vzniká zde jedinečné interkulturní prostředí. Účastníci se nejen zdokonalí v komunikaci v cizím jazyce, ale zažijí i mnoho zábavy a navážou nová přátelství. </p><p>Vybrat si mohou z kurzů angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a také češtiny pro cizince, a to jak obecného, tak profesně zaměřeného jazyka, ve všech jazykových úrovních. Letní škola je určena pro zájemce různého věku – pro děti od šesti let, žáky základních škol, studenty středních škol, vysokoškoláky a samozřejmě pro širokou veřejnost. Kurzy jsou v délce jednoho, dvou nebo tří týdnů, přičemž v některých z nich se vyučuje pouze odpoledne nebo dopoledne. </p> <p>Dětské kurzy nabízejí obzvláště bohatý program a jejich předností je celodenní kontakt dítěte s rodilým mluvčím. <b>Novinkou v letošním roce jsou pobytové kurzy angličtiny pro děti ve věku od 7 do 11 let a pro teenagery od 12 do 15 let na zámku v Nečtinech.</b> Zajímavou příležitostí jsou také týdenní intenzivní kurzy všeobecné i obchodní angličtiny nebo odpolední jazykové kurzy, které dovolují zúčastnit se i časově vytíženým lidem. V rámci letní školy je možné připravit se rovněž na mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku FCE či absolvovat kvalifikační kurz pro učitele angličtiny jakožto cizího jazyka (TEFL). </p> <p>Nově jsou otevřeny také metodické kurzy angličtiny pro učitele na základních a středních školách, u kurzů angličtiny a němčiny má Ústav jazykové přípravy požádáno o akreditaci MŠMT, která umožní zahrnutí kurzu do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na základních a středních školách.</p> <p>Na odpoledne a víkendy je připraven doprovodný program, který zahrnuje sportovní a kulturní akce, výlety, exkurze a party. Mimoplzeňští zájemci mohou bydlet na univerzitní koleji, pro všechny je připravena možnost stravování v menze v areálu univerzity. </p> <p>Pořadatel: <b>Ústav jazykové přípravy ZČU</b> </p> <p>Termín: <b>9. 7. – 27. 7. 2018</b></p> <p>Místo konání: <b>areál ZČU v Plzni na Borech, Univerzitní 22</b></p> <p>Uzávěrka přihlášek: <b>20. 5. 2018</b> </p> <p>Kontakt: Bc. Daniela Kopřivová, tel.: 377 63 5210, 735 713 895, e-mail: dkoprivo@ujp.zcu.cz </p> Podrobné informace a přihlášku najdou zájemci na <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://isls.zcu.cz/">webových stránkách.</a><p><br></p><p><b>ArtCamp 2018 </b> </p><p><b>Čtrnáctý ročník mezinárodní letní školy umění ArtCamp</b> opět nabízí všem příznivcům umění nejen příjemné zpestření léta, ale i možnost objevit či prohloubit svůj talent nebo se připravit ke studiu umění na vysokých uměleckých školách. Letošní ročník se bude opět konat v inspirativních prostorách ateliérů moderní budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. <b>Zájemci mohou vybírat z osmatřiceti uměleckých kurzů</b>, které proběhnou pod vedením pedagogů fakulty a hostujících umělců z Polska, Itálie, Španělska, Mexika, Japonska, Kanady, Velké Británie a České republiky. </p><p>Mezi novinky letošního roku patří <b>kurz digitální malba</b> anebo <b>arts management</b> – <b>projekty a podnikavost</b>. Kurz zaměřený na knižní ilustraci povede oceňovaný španělský ilustrátor <b><i>Josep Antoni Tàssies</i></b>. Opět se do naší nabídky vrátil výběrový kurz automobilový design. Vhled do automobilového designu, jeho procesů a principů poskytne účastníkům profesionální designér <b><i>Boris Fabris</i></b> působící u italské firmy Fioravanti. Kurz japonského hostujícího umělce <b><i>Tatsua Inagakiho</i></b> bude zahrnovat řadu praktických workshopů z oblasti japonského umění <i>Bunjinga</i>, japonské umělecké školy 18. a 19. století. Umění, které spojuje básnictví, literaturu, aranžování a samozřejmě malbu<i>.</i> Kurz participativní umění povede rodilý Mexičan působící pod pseudonymem <b><i>CHema Skandal!</i></b>, jenž žije v Chicagu ve čtvrti Pilsen, kde na zdi domů, které vystavěli přistěhovalci z Plzně, maluje svůj výrazný street-art. Stalo se již milou tradicí, že na letní školu přijíždí známý kanadský umělec žijící v Praze <b><i>Kurt van der Basch</i></b>, aby se podělil o svoje zkušenosti z oblasti storyboardu. Letos podruhé jej doprovodí neméně charismatický Angličan <b><i>Chris Rosewarne</i></b>, který povede kurz Science fiction design pro film. Rozumět sobě i ostatním skrze umění se účastníci naučí pod vedením profesora <b><i>Wiesława Karolaka</i></b>, který do Plzně přijede již popáté.</p> <p>Čtrnáctý ročník letní školy umění nabídne široké veřejnosti již podruhé kurzy hudební kompozice a sborového zpěvu, které fakulta pořádá ve spolupráci s katedrou hudební kultury Fakulty pedagogické. Nebudou chybět ani oblíbené kurzy digitální fotografie, figurální kresby, komiksu, designu interiéru, tvorby šperku, fashion designu a další. Pro účastníky bude jako vždy připraven i atraktivní doprovodný program, který zahrnuje přednášky, promítání studentských filmů, návštěvy výstav a mnoho dalšího.</p> <p>Letošní <b>vizuál letní školy umění spolu s logem vytvořil</b> renomovaný grafický designér, laureát Ceny Ladislava Sutnara, který mimo jiné v roce 2017 za svoji obsáhlou uměleckou a pedagogickou činnost vstoupil do síně slávy českého designu, <b>Rostislav Vaněk</b>. </p> <p>Pořadatel: <b>Fakulta </b><b>designu a umění Ladislava Sutnara ZČU</b><b></b></p> <p>Termín: <b>9. – 27. 7. 2018</b> </p> <p>Místo konání: <b>ateliéry v budově FDULS, Univerzitní 28, Plzeň (areál Bory) + Klatovská 51 (FPE – hudební kurzy)</b></p> <p>Uzávěrka přihlášek: <b>17. 6. 2018</b></p> <p>Kontaktní osoby: </p> <p>Mgr. Markéta Kohoutková, tel.: 377 63 6716, 723 617 691, e-mail: <a target="_blank" rel="nofollow">mkohoutk@fdu.zcu.cz</a>,</p> <p>Mgr. Lenka Thomayer Opatrná, tel.: 377 636 719, e-mail: <a target="_blank" rel="nofollow">lopatrna@fdu.zcu.cz</a></p> <p>Podrobné informace a registrační formulář jsou zveřejněny na <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://fdu.zcu.cz/cz/415-artcamp-obecne-informace">webových stránkách</a>. </p><p><strong><br></strong></p><p><strong>JUNIORFEL</strong></p> <p>Fakulta elektrotechnická pořádá 12. ročník letní univerzity JuniorFEL. Ta je tradičně určena pro žáky 5. – 9. tříd základních škol nebo primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku. </p> <p>Druhým rokem bude také otevřena <b>[JuniorFEL2]</b>, která je určena pro studenty netechnických středních škol ve věku 16 – 19 let. Během posledního srpnového týdne se všichni účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika. Pro obě části JuniorFEL je připraven samostatný program zohledňující věkovou skupinu a znalosti účastníků. Během týdne se tak zájemci dozví, co je vlastně elektřina, jak vznikají blesky, jak si mohou vytvořit a zapojit elektrický obvod, jakým způsobem se šíří rádiové vlny, co pohání tramvaje a trolejbusy nebo jak funguje gyroskop. Všichni si také vyzkoušejí naprogramovat robota, poměřit své síly při výrobě elektřiny nebo odhalit skrytý vysílač. </p> <p>Účastníci [JuniorFEL2] se budou věnovat i satelitní technice – příjmu dat z českého pikosatelitu VZLUSAT-1, praktickým elektrotechnickým zapojením (zásuvka, zvonek, světlo, transformátor) i reálnému využití 3D tisku při sestavování jednoduchého elektrického motoru nebo chodicího robota. Na závěr účastníky čeká slavnostní promoce, při které jim budou předány absolventské diplomy. </p><p>Pořadatel: <b>Fakulta elektrotechnická ZČU</b></p> <p>Termín: <b>27. &nbsp;– 31. 8. 2018</b></p> <p>Místo konání: <b>Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, Plzeň (areál Bory)</b></p> <p>Uzávěrka přihlášek: <b>30. 4. 2018</b> </p> <p>Kontakt: Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D., tel.: 377 63 4229, e-mail: &nbsp;<a target="_blank" rel="nofollow">firt@kae.zcu.cz</a> nebo junior@fel.zcu.cz</p> <p>Podrobné informace a přihláška jsou zveřejněny na <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://juniorfel.zcu.cz/">webových stránkách</a>. </p> <p>&nbsp;</p><b>TYLIDI – TÝDEN LETNÍ INFORMATIKY PRO DÍVKY </b><p>Akce je určena pro studentky druhých a třetích ročníků středních škol zejména z Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje, které se již zajímají o informační technologie (IT) nebo které tuší, že IT by mohlo být dobrou alternativou jejich dalšího studia. Cílem soustředění je zvýšit informovanost středoškolaček o možnostech studia informatiky a jejich následného uplatnění v IT profesích. Letošní ročník bude zaměřen na téma neuroinformatika a související disciplíny. Účastnice letní školy zjistí, jak funguje mozek z pohledu jeho elektrické aktivity, co jsou a jak se sbírají neuroinformatická a jiná elektrofyziologická data u nás i ve světě, jaká zařízení a aplikace se pro sběr takových dat používají, jak se taková data popisují, ukládají a zpracovávají, a nakonec, co se v nich dá najít. S pomocí vyučujících si pak samy naměří data k dalšímu zpracování a postupně je budou zpracovávat a interpretovat. Jako určitý bonus se dozví, jaké je uplatnění žen v současném IT. O tom budou mluvit ženy, které již v IT pracují a uspěly, a také současné studentky Fakulty aplikovaných věd. Doplňkový program pak zahrnuje exkurze na různá pracoviště katedry informatiky a výpočetní techniky a další aktivity.</p> <p>Pořadatel:<b> Katedra informatiky</b> <b>a výpočetní techniky</b> <b>Fakulty aplikovaných věd ZČU</b></p> <p>Termín: 2<b>7. - 31. 8. 2018</b></p> <p>Místo konání:<b> Katedra informatiky</b> <b>a výpočetní techniky FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)</b></p> <p>Uzávěrka přihlášek: <b>30. 6. 2018</b><br></p><p>Kontakt: Ing. Zuzana Majdišová, tel.: 377 63 2494, e-mail: <a target="_blank" rel="nofollow">tylidi@mail.kiv.zcu.cz</a><br></p><p> Podrobné informace a přihláška je zveřejněna na <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.kiv.zcu.cz/">webu katedry</a>.<br></p> <p><strong><br></strong></p><p><strong>CAMPO ARDUINO</strong></p> <p>Šestý ročník letního kybernetického soustředění bude uspořádán ve spolupráci s Plzeňským krajem jako kemp robotiky v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji. Kemp je tradičně určen žákům 2. stupně základních škol a studentům středních škol, včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Téma soustředění je „kybernetika hrou“. Účastníci si postaví jednoduché roboty založené na platformě Arduino a naučí se je programovat s pomocí vizuálního prostředí Scratch. V průběhu kempu budou řešit rozmanité úlohy a účastnit se soutěží, jejichž výsledky se započítávají do „celotáborové hry“. Na závěr je čeká slavnostní vyhodnocení, během něhož obdrží všichni drobné věcné ceny. Nově se kemp bude konat také v Klatovech a Domažlicích.</p> <p>Pořadatel: <b>Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU</b> </p><p>Termín: <b>20</b><b>. – 24. 8. 2018</b></p> <p>Místo konání: <b>Katedra kybernetiky a centrum NTIS FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)</b></p> <p>Termín: <b>9</b><b>. – 13. 7. 2018</b></p> <p>Místo konání: <b>Klatovy (místo bude upřesněno)</b></p> <p>Termín: <b>30</b><b>. 7. – 3. 8. 2018</b></p> <p>Místo konání: <b>Domažlice (místo bude upřesněno)</b></p> <p>Uzávěrka přihlášek: <b>15. 6. 2018</b></p> <p>Kontakt: doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D., tel.: 377 63 2548, e-mail: <a target="_blank" rel="nofollow">campardu@kky.zcu.cz</a>&nbsp; &nbsp; </p> <p>Podrobné informace a přihláška jsou k dispozici na <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://campoarduino.zcu.cz/">webových stránkách</a>. </p> <p><strong><br></strong></p><p><strong>CAMPO LAMPONE</strong></p> <p>V návaznosti na úspěšné Campo Arduino pořádá Fakulta aplikovaných věd první ročník vyšší úrovně letního kybernetického soustředění. Určeno je zejména pro ty, kteří už by se na Campu Arduinu nudili a chtějí se dozvědět více. Fakulta tak reaguje na zájem z řad těch, kteří soustředění navštívili i několikrát, rádi by se ho zúčastnili znovu, ale nechtějí opakovat podobné jednoduché úlohy. Tématem soustředění zůstává „kybernetika hrou“. Účastníci však budou pracovat s platformou jednodeskového počítače Raspberry Pi, případně podobnou. Odtud také název, ve kterém je zachována italština (raspberry - anglicky malina, italsky lampone). Od účastníků se bude očekávat mnohem vyšší samostatnost. Formát výuky bude jiný než v Campo Arduino, každý den bude čekat na účastníky jedna vybraná úloha z oblasti kybernetiky, kterou bude lektorovat někdo z výzkumných pracovníků katedry kybernetiky FAV nebo z výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS).</p> <p>Pořadatel: <b>Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU</b> </p><p>Termín: <b>27</b><b>. – 31. 8. 2018</b></p> <p>Místo konání: <b>Katedra kybernetiky a centrum NTIS FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)</b></p> <p>Uzávěrka přihlášek: <b>15. 6. 2018</b></p> <p>Kontakt: doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D., tel.: 377 63 2548, e-mail: <a target="_blank" rel="nofollow">campardu@kky.zcu.cz</a>&nbsp; &nbsp; </p> <p>Podrobné informace a přihláška jsou zveřejněny na <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://campoarduino.zcu.cz/">webových stránkách</a>. </p> <p><b><br></b></p><p><b>LETNÍ ŠKOLA VIRTUÁLNÍ REALITY</b> </p><p>Již pošesté pořádá katedra průmyslového inženýrství a managementu Letní školu virtuální reality, a to s podtitulem „Udělej si vlastní hru“. Akce je určena pro zvídavé studenty středních škol, kteří se seznámí s možnostmi 3D zobrazení, se speciálními haptickými ovladači a s náhlavním displejem, 3D skenerem aj. Zjistí, jak lze rychle a efektivně vytvářet za pomocí nástroje Unity3D virtuální herní prostředí, např. krajinu, která bude obsahovat stromy, vlastní 3D modely (např. domek), vodu, pohybující se objekty (např. plošinky, padající objekty s fyzikálními vlastnostmi) atd. Studenti si pak sami zkusí vytvořit jednoduchou 3D hru, určenou jak pro konvenční PC sestavu, tak i pro laboratoř virtuální reality a náhlavní displej. </p><p>Pořadatel: <b>Katedra průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní ZČU</b> </p><p>Termín:<b>&nbsp; 10. - 12. 7. 2018</b></p> <p>Místo konání: <b>Fakulta strojní ZČU,</b> <b>Univerzitní 22, Plzeň</b></p> <p>Uzávěrka přihlášek: <b>průběžně (do obsazení kapacit)</b></p> <p>Kontakt: Ing. Petr Hořejší, Ph.D., tel.: 377 63 8495, e-mail.: <a target="_blank" rel="nofollow">tucnak@kpv.zcu.cz</a></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>HOMO ECONOMICUS</strong></p> <p>Sedmý ročník letní školy Homo Economicus je určen žákům a studentům základních a středních škol ve věku od šesti let, kteří mají zájem nahlédnout do světa ekonomických věd. Účastníci zjistí, že na Fakultě ekonomické ZČU se studenti nezabývají jen nudnými čísly, tabulkami a grafy, ale že studium může být kreativní a zábavné. Stěžejním tématem tohoto ročníku budou „Změny přístupů v ekonomice od první republiky po současnost“, čímž tato škola navazuje na oslavy výročí 100 let od založení republiky. Pro letošní rok bude program rozšířen i na odpolední hodiny, tedy od 9:00 do 15:00 hod. Jako obvykle jsou pro studenty připraveny interaktivní workshopy, přednášky, hry z oblasti marketingu, propagace a financí a samozřejmě i exkurze. Program je koncipován tak, aby více rozvíjel samostatnou týmovou práci žáků. Tradiční je též zakončení letní školy v podobě slavnostní promoce s předáním certifikátů.</p> <p>Pořadatel:<b> Fakulta ekonomická ZČU</b></p> <p>Termín: <b>9. - 13. 7. 2018</b></p> <p>Místo konání:<b> Fakulta ekonomická ZČU, Univerzitní 22, Plzeň</b></p> <p>Uzávěrka přihlášek: <b>15. 6. 2018</b></p> <p>Kontakt: Ing. Pavla Říhová, tel.: 377 63 3103, e-mail: <a target="_blank" rel="nofollow">divisova@kem.zcu.cz</a>&nbsp; &nbsp; </p> <p>Podrobné informace a přihláška na <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.lsfek.zcu.cz/">webu</a> letní školy.<br></p> <p><b>MechCamp &nbsp; &nbsp; </b><br></p><p><b> </b>MechCamp se uskutečníletos poprvé, a to na začátku školního roku. Je určen pro studenty středních škol, které baví matematika a fyzika a kteří se chtějí dozvědět něco o moderních materiálech, dynamice vozidel nebo biomechanice. Účastníci si vyzkouší výrobu kompozitních vzorků a jejich testování na trhacím stroji, seznámí se s počítačovým modelováním silničních vozidel, např. simulace jízdy trolejbusu a formule, a uvidí, jak probíhá počítačové modelování srážky vozidla s chodcem. Dozví se, jak se určují mechanické vlastnosti lidských tkání nebo jak probíhá počítačová simulace proudění krve v cévách člověka. <br> S těmito tématy se seznámí nejen v laboratořích Západočeské univerzity, ale i v rámci exkurze do firmy, která se využitím počítačových simulací v praxi zabývá. <br> <br> Pořadatel: <b>Katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd ZČU</b> <br> Termín: <b>5. - 7. 9. 2018</b> <br> Místo konání: <b>Fakulta aplikovaných věd ZČU, Technická 8, Plzeň</b> <br> Uzávěrka přihlášek: <b>30. 6. 2018 <br> </b>Kontakt: Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D., tel.: 377 63 9168, e-mail: <a target="_blank" rel="nofollow">vlukes@kme.zcu.cz</a> <br> Podrobné informace a přihláška jsou k dispozici na <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/pg/kme.zcu/events/">facebookovém profilu katedry</a>. <br></p> Wed, 11 Apr 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1436.html 2018-04-11T22:00:00Z Studenti a akademici opět poměří síly při Běhu s rektorem https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1432.html <p><b></b>V univerzitním kampusu na Borských polích se ve středu 18. dubna odpoledne uskuteční už třetí ročník sportovní akce Běh s rektorem. <b></b>Svoji běžeckou zdatnost poměří ve štafetovém závodě dvojic na trati o délce 1,5 kilometru studenti a akademici, ale také běžci z řad absolventů a veřejnosti.&nbsp;</p> <p>Nejprve odstartuje zahřívací kolo v délce 400 metrů a poté samotný závod. Každý ze dvojice poběží střídavě dva okruhy, tedy celkem 3 kilometry. Trasa povede okolo celého kampusu, start a cíl bude před tělocvičnou. Přihlásit se může kdokoli, kvůli organizaci štafetového běhu je pouze třeba, aby se zájemci po dvojicích předem zaregistrovali na <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://kts.zcu.cz/news/index.html?file=/news/2018/Beh_s_rektorem.html">stránkách katedry tělesné výchovy a sportu</a>. Ti, kdo nepoběží, mohou přijít alespoň fandit svým kolegům ve sportovních dresech.</p><p><i>„Po zahřívacím kolečku, které vedu já, se odstartuje, což je chvíle, kdy se rázem víc než polovina závodníků ocitne přede mnou,“ </i>říká s úsměvem rektor Miroslav Holeček.<i> „Ve správném závodě samozřejmě má jít o vítězství, ale pro mě samotného je výhrou spíše to, že můžu strávit příjemné odpoledne mezi studenty,“</i> dodává rektor, který letos, stejně jako při prvním ročníku akce, poběží ve dvojici s prorektorem Ladislavem Čepičkou.</p> <p>Prvních padesát přihlášených dvojic obdrží po doběhnutí pivo na osobu zdarma, nejrychlejší tři dvojice budou oceněny. Zároveň bude vyhlášen i vítěz celouniverzitní soutěže O pohár rektora, v níž fakultní týmy soupeřily od října do dubna v individuálních i kolektivních sportech.</p> <p>Letos pro účastníky Běhu s rektorem i všechny ostatní návštěvníky připravili sami studenti pestrý sportovní a kulturní program v areálu univerzity. Ještě před startovním výstřelem vyplní dobu během výdeje závodních čísel slam poetry a skupina Unlucky Funkers. Přibližně od čtyř do pěti se bude pozornost plně ubírat na běžce a po sportovních výkonech se univerzitní kampus promění v relaxační zónu, kde se bude grilovat a kde bude probíhat velký komunitní piknik, do kterého každý přispěje podle svých možností. K zakoupení bude nefiltrované a nepasterizované pivo Záškolák, uvařené studenty ZČU.</p> <p>Účastníci akce se mohou těšit také na žonglérskou exhibici s workshopem, Team Overfly předvede a bude učit streetovou gymnastiku, k dispozici bude lezecká stěna, zájemci se můžou zúčastnit utkání ve frisbee, vyzkoušet slackline nebo diskgolf. Od šesti hodin zahraje studentská skupina Cox&amp;Vox a o úplný závěr se postarají DJ Flazha a RE:FUSE.</p> Tue, 10 Apr 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1432.html 2018-04-10T22:00:00Z StudFest ukáže studentům možnosti mimoškolních aktivit https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1420.html <p>StudFest – to je název akce, kterou pro své kolegy, studenty ZČU, připravili zástupci studentských organizací. Cílem je ukázat, jak lze roky vysokoškolského studia využít na maximum. StudFest se uskuteční ve středu 11. dubna v Univerzitní knihovně ZČU.&nbsp; </p> <p><i>„Chceme, aby studenti věděli, jaké studentské organizace na naší univerzitě působí, čemu se věnují, a hlavně chceme studenty seznámit s tím, co jim samotným členství v některé ze studentských organizací může přinést,“</i> říká Miroslav Procházka, bývalý prezident plzeňské pobočky studentské organizace AIESEC. Dodává, že nepsaným mottem, v jehož duchu se festival studentských organizací StudFest koná, je přeměna pasivních studentů na aktivní.</p> <p>Na StudFestu se představí dvanáct studentských organizací a spolků – AIESEC, IAESTE, ESN, ELSA, Stavovská unie studentů ZČU, Koordinátoři Fakulty elektrotechnické (KOO FEL), Přednáškový klub, AEGEE, UWB Racing Team Pilsen, Otevřeno, Arabfest a Akademici Plzeň. Jejich zaměření je různé, od podpory mezinárodních studentských mobilit přes pořádání přednášek, konferencí či festivalů až po sportovní či vědecké aktivity. </p> <p><i>„Studentské organizace hrají v životě univerzity velmi důležitou roli, ovlivňují dění a atmosféru a inspirují studenty i veřejnost, proto nám na jejich rozvoji záleží a jejich aktivity podporujeme,“</i> říká rektor ZČU Miroslav Holeček, pod jehož záštitou se StudFest koná.</p> <p>Zahájení akce se za účasti rektora Miroslava Holečka uskuteční ve středu 11. dubna v 9 hodin v Univerzitní knihovně ZČU. Program potrvá až do 17 hodin a bude tvořen přednáškami o činnosti studentských organizací, workshopy a panelovými diskusemi. Prezentovat se budou jednotlivé organizace také na stáncích. Celým dnem bude provázet moderátor, chybět nebude hudba, fotokoutek, občerstvení a účastníci se můžou těšit i na afterparty. Cílem je zkrátka vytvořit tu pravou festivalovou atmosféru, v níž se návštěvníci budou cítit dobře. Organizátoři tak vsázejí na spojení informací, zábavy a zajímavé nabídky osobnostního rozvoje studentům a očekávají, že akce přivede do života studentských organizací více mladých lidí, kteří se pak budou aktivněji zapojovat do dění na univerzitě.</p> <p><i>„Chceme ukázat, že studentské organizace jsou ideální variantou pro sbírání zkušeností během studia a že jsou přidanou hodnotou při vstupu na pracovní trh. Navíc mají v mnohých případech i společenský přesah,“</i> vysvětluje Miroslav Procházka s odkazem na dobrovolnickou činnost řady organizací.</p> <p>Festival studentských organizací je součástí projektu ESF ZČU. Tento projekt je zaměřen na adaptaci studentů prvních ročníků, stávajících studentů, ale třeba i na vytvoření systému mentoringu. <br></p><p>Aktuální informace a přehled zúčastněných studentkých organizací je zveřejněn na <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/events/1817184724968691/">facebookovém profilu události</a>.<br></p><img alt="" src="https://info.zcu.cz/img/op-vvv.jpg" title="Image: https://info.zcu.cz/img/op-vvv.jpg"><br><br>Název projektu: ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni <br>Registrační číslo projektu:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287<br><br> Wed, 04 Apr 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1420.html 2018-04-04T22:00:00Z Dejte si na univerzitě dostaveníčko s francouzštinou https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1385.html Ústav jazykové přípravy na 10. dubna přichystal celodenní akci s názvem RENDEZ-VOUS À LA FRANÇAISE, během níž představí možnosti studia francouzštiny i výhody, jež znalost tohoto románského jazyka přináší.<br> <p>„Cílem akce je ukázat studentům naší univerzity využitelnost francouzštiny v praxi, umožnit jim přímý kontakt s firmami, s nimiž si mohou domluvit stáže, vedení bakalářských nebo magisterských prací či mohou rovnou získat pracovní nabídku,“ přibližuje vedoucí oddělení románských jazyků a latiny UJP Pavla Kocourková s tím, že se studiem francouzštiny je možné začít kdykoliv. V široké nabídce jsou i kurzy odborného jazyka.</p><p>Program akce je rozdělen do tří na sebe navazujících částí - pro středoškoláky, studenty ZČU a pro absolventy studia ve Francii (včetně stáží Erasmus) a francouzských studijních programů v Česku (frankofonní gymnázia).</p><p>V rámci všech sekcí budou probíhat prezentace jednotlivých firem, v části určené studentům univerzity a středních škol navíc proběhne představení možností studia francouzštiny na ZČU a ve Francouzské alianci. „Do programu pro středoškoláky jsme zařadili i prezentaci programu Rok ve Francii, v jehož rámci mohou studenti středních škol strávit rok na vybraném francouzském lyceu,“ přibližuje Kocourková.</p><p>Během fóra s podniky mohou zájemci kontaktovat jednotlivé firmy u jejich stánků, jež budou rozmístěné ve vstupní hale Fakulty strojní, a zeptat se na vše, co je zaujalo například během prezentace. Příchozí se mohou těšit také na ochutnávku francouzských specialit.</p><p>Do programu je zařazeno i setkání zástupců univerzity a Francouzské aliance se zástupci Francouzské ambasády a představiteli prezentujících firem s cílem projednat další možnosti stávající spolupráce.</p><p>Zájem o studium románských jazyků podle Kocourkové poslední dobou klesá na všech typech škol a stává se spíše zálibou. „Zřejmě proto, že si řada lidí neuvědomuje využitelnost získaných dovedností v profesním životě. Tomu sice vládne angličtina, avšak alespoň minimální znalost jazyka vedení firmy, ve které se studenti budou ucházet o stáže nebo zaměstnání, je posune mezi ostatními uchazeči vždy o několik příček výše,“ říká Kocourková.</p><p> Akci pořádá Ústav jazykové přípravy ve spolupráci s Francouzskou aliancí Plzeň a organizací Campus France.<br></p> Tue, 03 Apr 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1385.html 2018-04-03T22:00:00Z Nejlepší studentské experimenty poletí do vesmíru https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1411.html <p>Unikátní projekt studentského satelitu Pilsen Cube II, který vloni spustila plzeňská radnice ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU), má za sebou další etapu. Pět týmu středoškoláků se probojovalo až do nejužšího finále a jejich experimenty vynese družice do vesmíru.<br></p> <p>Úkolem středoškoláků bylo navrhnout a sestrojit experimenty, jež by mohly být implementovány na palubu družice. O možnost poslat svůj nápad do vesmíru se utkalo několik desítek technicky nadaných mladých lidí z celé republiky. Odborná porota vybrala pět vítězných návrhů, mezi nimiž nechybí dva plzeňští zástupci. <br></p><p>Středoškolští studenti, kteří se přihlásili do projektu Pilsen Cube II, za sebou mají několik měsíců práce. Museli projít přes tři postupová kola. Nejprve měli za úkol navrhnout vlastní experiment, takzvaný payload družice, poté sestavit jeho prototyp. Do posledního kola se probojovalo pět týmů, jejichž členové se nyní budou podílet na dokončení letového kusu a zabudování svého experimentu do družice. <i>„Všechny týmy navrhly smysluplné a realizovatelné experimenty. Na nich se středoškolští studenti naučí základní principy kosmických technologií, naučí se pořizovat, zpracovávat a vyhodnocovat experimentální data ze satelitu a v budoucnu na základě získaných zkušeností navrhovat třeba daleko složitější experimenty. Na soutěžících nás příjemně překvapilo nejen nadšení, s jakým se zhostili tak náročné problematiky, ale i schopnost zorientovat se v anglicky psané odborné dokumentaci k použitým komponentům a systémům a dovednost prezentovat výsledky,“</i> zhodnotil průběh soutěže odborný vedoucí projektu za ZČU Jiří Masopust.</p> <p>Experimenty vítězných týmů směřují do několika oblastí. Cílem těchto pokusů je zjistit orientaci, rotaci satelitu ve vesmíru a na Zemi zobrazit tato data ve 3D modelu, získat data o vysokoenergetických částicích z vesmíru, tedy záření beta a gama. Další pokus se týká dálkového snímání teplot a jejich vyhodnocení. Pikosatelit ponese také desku pro testování mikročipů ve vesmíru či miniaturní kameru pro pořízení snímků Země z oběžné dráhy. <i>„Projekt Pilsen Cube, který nemá v České republice ani daleko za hranicemi obdoby, jednoznačně splnil svůj účel. Tím bylo přilákat více studentů k technice, konkrétně k vesmírným technologiím. Obdivuji výkony středoškoláků, kteří jsou ve svém věku schopni vymyslet úžasné věci. Cílem města je tyto nadané jedince podporovat a vytvářet příležitosti, aby mohli svůj talent rozvíjet. I proto jsme projekt zafinancovali částkou 1,5 milionu korun, přičemž tyto prostředky pomohou pokrýt náklady na jeho realizaci a vypuštění družice,“</i> řekl primátor města Plzně Martin Zrzavecký. </p><p>Postup mezi nejlepší si užívá i tým Plzeňanů nazvaný PilsCam. Podle Patrika Vácala, jednoho z členů, je Pilsen Cube obrovská příležitost. <i>„Je úžasné být součástí takto jedinečného projektu. Naskytla se nám možnost poslat naše vlastní výtvory do vesmíru. Čeká nás ještě hodně práce, ale věříme, že náš experiment uspěje,“</i> uvedl. </p><p>Nyní čeká na studenty a odborníky z Fakulty elektrotechnické ZČU náročná etapa začlenění vybraných experimentů do palubních systémů pikosatelitu, úprava softwaru a testování na palubě satelitu. <i>„Družice bude připravena k vypuštění koncem roku 2018, konkrétní datum startu do vesmíru záleží na možnostech vynesení některou z kosmických agentur. Satelit poputuje do výšky 400 až 600 kilometrů a předpokládáme, že z něj studenti budou čerpat data přibližně jeden až dva roky,“ </i>doplnil ředitel Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora. </p><p>Data budou přijímána do řídicí stanice pozemního segmentu Pilsen Cube v Plzni a jednotlivým týmům budou online přístupná. Mnohá data přitom půjde vyhodnocovat z několika experimentů zároveň a podle odborníků bude zajímavé sledovat jejich soulad. Kromě další spolupráce vybraných studentů, kteří se budou pravidelně scházet kvůli interpretaci stažených dat, se otevírá také prostor pro nové účastníky projektu, které bude zajímat zpracování, fúze či výklad získaných dat.</p><p>Pilsen Cube II je součástí konceptu Smart City Plzeň, v rámci něhož vznikají kromě jiného inovativní projekty na podporu technického vzdělávání.</p><p>Zdroj: Magistrát města Plzně<br></p> Fri, 30 Mar 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1411.html 2018-03-30T22:00:00Z