Aktuality webu ZČU https://zcu.cz/ Fakulta aplikovaných věd při dni otevřených dveřích zpřístupní své atraktivní laboratoře https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1287.html Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni se otevře zájemcům o studium i široké veřejnosti ve středu 24. ledna. V době od 8.30 do 14 hodin zde budou probíhat interaktivní prohlídky výukových a laboratorních prostor.&nbsp; <p>V kongresovém sále US 217 se uchazeči v 9 a v 11 hodin dozvědí bližší informace o přijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění absolventů.</p> <p>Fakulta během dne otevřených dveří zpřístupní řadu laboratoří, ve kterých návštěvníci uvidí například počítačově řízené robotické modely či plazmová zařízení pro přípravu tenkovrstvých nanostrukturních materiálů s unikátními vlastnostmi, jako jsou supertvrdé materiály nebo materiály s antibakteriálními vlastnostmi.</p> <p>Nově se budou moci návštěvníci seznámit s rozšířenou realitou umožňující věrohodně kombinovat reálné scény z okolí uživatele s virtuálními prvky vytvářenými prostředky počítačové grafiky. K vidění bude studentská práce umožňující po zmapování terénu navigaci v interierových prostorech pomocí virtuálních navigačních prvků.</p> <p>Uchazeči budou dále moci nahlédnout do specializované neuroinformatické laboratoře, kde jim bude poskytnuta základní analýza jejich biosignálů, včetně vyhodnocení schopnosti koncentrace mozku, reakční doby či BMI.</p> <p>Letos poprvé si zájemci budou moci vyzkoušet řízení vlaku v modelovém kolejišti pomocí myšlenek. Rovněž bude k vidění elektronický 3D displej založený na lentikulární technologii, známé např. z &nbsp;3D pohlednic.</p> <p>Pracovníci fakulty představí automatického pseudo-pilota pro řízení letového provozu, vyhledávání ve dvojjazyčném audiovizuálním archivu výpovědí svědků holokaustu nebo robotickou ponorku na diagnostiku potopených objektů. Návštěvníci se budou moci seznámit s počítačovými modely lidského těla používanými pro testování bezpečnosti cestujících v automobilovém průmyslu. K vidění bude prototyp chráničů a závodní kombinézy, v jaké jezdí přední český motocyklový závodník Karel Abrahám, či sportovní luk vytvořený z moderních kompozitních materiálů.</p> <p>V neposlední řadě pracovníci katedry geomatiky představí výsledky platformy Google Tango, konkrétně možností, které tato platforma nabízí v oblasti mapování trojrozměrných tvarů objektů. </p> <p>Představen bude rovněž nový certifikátový program Technologie pro bezpilotní létání (zkráceně Drony na ZČU), který Fakulta aplikovaných věd ZČU otevřela spolu s Fakultou elektrotechnickou a Fakultou strojní. Toto studium je doplňkem jakéhokoli řádného studia, je vhodné především pro studenty technických fakult a jeho absolventi ke svému diplomu dostanu certifikát o jeho absolvování.</p> Během dne otevřených dveří budou zpřístupněny také výzkumné laboratoře evropského centra excelence NTIS – Nové technologie pro informační společnost, které je součástí fakulty. Thu, 18 Jan 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1287.html 2018-01-18T23:00:00Z Fakulta právnická zve k návštěvě budoucí studenty https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1286.html Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni uspořádá den otevřených dveří ve středu 24. ledna. Zájemci se mohou vydat v době od 10 do 13 hodin do budovy fakulty v sadech Pětatřicátníků 14. V posluchárně PC 408 pro ně budou připraveny informace o studiu a několik odborných přednášek. <p>Návštěvníky uvítá v 10 hodin děkan fakulty Jan Pauly. Proděkanka pro studijní záležitosti Petra Jánošíková společně se zástupcem společnosti SCIO poté poskytnou uchazečům informace o studiu a přijímacím řízení.<br></p> Od 11 hodin vystoupí emeritní prezident Notářské komory v Plzni Josef Burda s odbornou přednáškou, v níž se bude věnovat profesi notáře. Problematiku činnosti advokáta přiblíží přítomným absolvent fakulty, v současné době advokát, Pavel Ungr. Odpoledne budou mít zájemci možnost nahlédnout do prostor a učeben fakulty. Thu, 18 Jan 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1286.html 2018-01-18T23:00:00Z ZČU má nového prorektora pro transfer znalostí a technologií https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1289.html <p><b></b>Od ledna 2018 působí nově na Západočeské univerzitě v Plzni prorektor pro transfer znalostí a technologií.&nbsp;</p> <p>Tento post zastává Jan Musil, bývalý vědecko-výzkumný pracovník Akademie věd, manažer a například také bývalý generální ředitel společnosti Škoda Power. Fakultám a součástem by měl pomoci zkvalitnit propojení na externí subjekty z oblasti průmyslu a na instituce působící v zájmových oblastech univerzity.<br></p><p>IIng. Jan Musil, CSc. (nar. 1959) vystudoval obor elektroenergetika se zaměřením na jaderné elektrárny. Svoji kariéru zahájil v roce 1984 v Akademii věd jako vědecko-výzkumný pracovník v oboru plazmové technologie a nové materiály, v němž také obhájil svojí disertační práci. Publikoval v renomovaných zahraničních časopisech a sbornících světových konferencí, je také autorem dvou patentů. Byl řešitelem a koordinátorem mezinárodních vědecko-výzkumných projektů. V oboru plazmové technologie a nové materiály absolvoval odborné stáže např. v Castolin-Eutectic a na L´Ecole Polytechnique Lausanne ve Švýcarsku, na University of Minnesota v USA či na University of Karlsruhe / Institute of Ceramics v Německu.</p> <p>Později si doplnil také manažerské vzdělání MBA. Na ZČU přichází se zkušenostmi z průmyslové praxe, pracoval mimo jiné v plzeňské Škodovce, konkrétně například jako generální ředitel společnosti ŠKODA Power. </p> <p>Byl členem evropské komise Industry Fusion Committee pro přípravu projektu a výstavbu termonukleárního experimentálního reaktoru ITER pro středisko jaderného výzkumu Cadarache ve Francii. Jan Musil byl také předsedou poradních rad ministrů průmyslu a obchodu ČR, konkrétně Rady pro obchod a investice a poté Rady pro inovace a konkurenceschopnost.</p> <p>Se Západočeskou univerzitou v Plzni spolupracoval Jan Musil už v letech 1990 - 1996 jako externí přednášející a vedoucí diplomových prací na katedře fyziky a katedře fyzikální metalurgie a materiálů. V letech 2009 - 2011 přednášel na VŠE Praha. </p> <p>Jako prorektor pro transfer znalostí a technologií chce Jan Musil pomoci fakultám a součástem univerzity zkvalitnit propojení na externí subjekty, které mohou čerpat kvalitní know-how a využívat výsledků vědeckých a výzkumných projektů ZČU. </p> <p><i>„Chtěl bych, aby náš úsek kromě kvalitní administrace univerzitních projektů s dotací byl schopen nabízet fakultám a součástem univerzity dobrou znalost průmyslového světa se zaměřením na nové technologie a perspektivní směry a stejně tak nabídnout řadu kvalitních kontaktů na vybrané instituce a firmy v rámci zájmových oblastí univerzity. </i></p> <p>Tam, kde bude poptávka, by chtěl Jan Musil předat své zkušenosti ze spolupráce akademického světa a průmyslu v oblasti transferu know-how, které získal v Německu a USA. Podělit se může i o zkušenosti s projektovým řízením. </p><p>Nejdříve se Jan Musil chce co nejrychleji seznámit s potřebami všech fakult a součástí ZČU, získat názor jejich vedení a rozumět jejich potřebám. <i>„Poté sám musím vysvětlit a obhájit nabídku spolupráce ze strany mého úseku a v případě dohod ji kvalitně naplnit,“ </i>vysvětluje. V každém případě podle něj platí, že úsek pro transfer znalostí a technologií, pokrývající činnosti Projektového centra a útvaru transfer, musí být <i>"efektivní nezištnou službou a kvalitním servisem pro všechna pracoviště univerzity v duchu pravidla </i>&nbsp;‚<i>učíme se od okolního světa a rosteme s ním</i>&nbsp;‘<i>“</i>.</p><p><em></em></p> Thu, 18 Jan 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1289.html 2018-01-18T23:00:00Z Fakulta ekonomická se představí uchazečům o studium https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1285.html Fakulta ekonomická ZČU v Plzni přivítá zájemce o studium v úterý 23. ledna v univerzitním kampusu v Plzni na Borech. V pátek&nbsp;26. ledna otevře dveře své budovy v Chebu.<b></b> <p>V Plzni se zájemci o bakalářské studium sejdou v 9 a 10.30 hodin v posluchárně EP 130 (Univerzitní 22), kde jim proděkanka pro studijní záležitosti Hana Kunešová a proděkan pro vnější vztahy Jiří Preis poskytnou informace o studijních oborech, možnostech studia v zahraničí a přijímacím řízení. Součástí dne otevřených dveří bude také prohlídka kampusu ZČU. Uchazečům o navazující magisterské studium pracovníci fakulty poskytnou informace v posluchárně EP 130 od 13 hodin.</p> Obdobný program fakulta nabídne i ve své budově v Chebu v posluchárně CD 254 (Hradební 22), kde bude den otevřených dveří probíhat v pátek 26. ledna. Zájemci o bakalářské studium se vše potřebné dozvědí ve 13 hodin, uchazeči o navazující magisterské studium v 15 hodin. Wed, 17 Jan 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1285.html 2018-01-17T23:00:00Z Při hledání zaměstnání i brigády pomůže Veletrh práce a vzdělávání Klíč k příležitostem https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1283.html Akce, na níž se bude prezentovat několik desítek firem, proběhne 30. ledna od 10 do 18 hodin v KD Peklo. Doprovodný program nabídne přednášky o tom, jak se připravit na pohovor, začít podnikat či jak "prodat" sám sebe. <p>Návštěvou veletrhu příchozí získají lepší přehled o současném trhu pracovních příležitostí i osobní kontakt s personalisty renomovaných společností. Uchazeči o zaměstnání by s sebou neměli zapomenout vzít životopis, který budou moci osobně předat personalistům. Organizátoři slibují i bohatou nabídku brigád.</p> <p>Po celý den bude probíhat zdarma <strong></strong>poradenství pro trh práce a vzdělávání, image poradna, měření zrakové kondice či grafologické poradenství pro osobní rozvoj. <strong></strong>Na veletrhu najdou zájemci také rekvalifikace, jazykové vzdělávání a další kurzy, které souvisejí s pracovním životem.<strong></strong></p> <p>Zahájení veletrhu, jehož partnerem je Západočeská univerzita v Plzni, se zúčastní děkan Fakulty strojní Milan Edl. Seznam vystavujících, nabízených pracovních pozic i program akce je k dispozici <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://praci.najdisi.cz/">na webu</a>. Vstup je zdarma.</p> <p>Veletrh Klíč k příležitostem ovšem není jedinou možností, jak se dozvědět o aktuální situaci na pracovním trhu, nabídce míst pro absolventy či možných brigádách a stážích ve firmách. Už 21. března totiž proběhne v univerzitním kampusu Veletrh pracovních příležitostí při ZČU.</p> Tue, 16 Jan 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1283.html 2018-01-16T23:00:00Z Podpis memoranda otevírá možnosti konkrétní spolupráce s významnými čínskými univerzitami https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1281.html <p><i></i>Zástupci Fakulty strojní, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a ústavu Nové technologie – výzkumné centrum navštívili v uplynulém týdnu významné univerzity v Pekingu, Shijiazhuangu, Cangzhou, Tianjinu a Changshe.<i></i><br></p> <div>Vrcholní představitelé navštívených univerzit vyjádřili zájem o studentské výměny i o vysílání studentů samoplátců na jednotlivé fakulty ZČU. Pro studenty fakult ZČU nabízejí studijní stipendia. Rovněž se intenzivně zajímali o možnosti realizace společných studijních programů (tzv. double degree) a o společné výzkumné projekty. </div><div><br></div><div>V rámci cesty byla podepsána dvě memoranda o porozumění, a to s Tianjin University of Science and Technology a Jilin University. </div><div><br></div><div>Memoranda o porozumění zahrnují oblasti možné spolupráce, a to nejen příjezdovou i výjezdovou mobilitu, ale i případnou spolupráci na společných výzkumných projektech a transferu technologií. Luděk Hynčík a jeho tým zaměřující se na impaktní biomechaniku již v březnu přivítá nového zaměstnance právě z Tianjin University of Science and Technology. Docent Hynčík rovněž navázal úzkou spolupráci s profesorem Mikem Ma z Jilin University, který je významnou světovou osobností výzkumu v oblasti automotive. Tato partnerství jsou cenná především pro ústav Nové technologie – výzkumné centrum a pro Fakultu strojní, která bude rozvíjet spolupráci především formou společných studijních programů a studentských mobilit.<br><br></div><div>Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara zaujala čínské partnery nejen nabídkou letního Art Campu, na kterém přislíbili účast, ale i možnostmi pořádání společných výstav a kulturních akcí. I zde se také široce diskutovalo o možnostech společných studijních programů. </div> Mon, 15 Jan 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1281.html 2018-01-15T23:00:00Z Fakulta pedagogická otevře své dveře zájemcům o studium https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1278.html <b></b>Stane se tak v pátek 19. ledna. Uchazeče přivítá ve svých budovách v ulicích Veleslavínova, Klatovská a také na Chodském námě<b></b>stí v<b> </b>dob<b></b>ě od 8 do 16 hodin. Příchozí si budou moci prohlédnout prostory pro výuku, sledovat ukázky práce kateder či zábavné experimenty v laboratořích. <p>Obecné informace ke studiu a přijímacímu řízení sdělí zájemcům zástupci vedení fakulty v 9, 11 a 14 hodin v posluchárnách KL 228 na Klatovské 51 a VC 301 ve Veleslavínově ulici 42. Po skončení asi 45minutové prezentace bude prostor pro dotazy.</p> <p>Podrobnější informace o studiu konkrétních oborů dostanou návštěvníci dne otevřených dveří na příslušných katedrách. Na většině z nich si mohou prohlédnout laboratoře a učebny, popovídat si s jejich pracovníky či studenty, některé katedry připravily i odborný program.</p> <p>Kde najít učebny a jednotlivá pracoviště a také jaké to je, být studentem pedagogické fakulty v Plzni, prozradí návštěvníkům ve vstupních halách budov Veleslavínova a Klatovská studenti z iniciativy OTEVŘENO. Ti letos návštěvníky v případě jejich zájmu doprovodí až na katedru. Pro letošní den otevřených dveří připravili také fotokoutek, odkud si zájemci o studium odnesou fotografii ze své návštěvy na pedagogické fakultě.</p> <p>Uchazeči o studium českého nebo ruského jazyka, historie a chemie budou očekáváni v budově ve Veleslavínově 42. Budoucí posluchači matematiky, fyziky, technické výchovy, informatiky, tělesné, výtvarné a hudební výchovy mohou zamířit na příslušné katedry do budovy na Klatovské 51. Jen o kousek vedle, na Chodském náměstí 1, se vše potřebné dozvědí potenciální biologové, geografové, učitelé anglického či německého jazyka a zájemci o obor učitelství pro 1. stupeň základních škol a mateřských škol. Na závěr si uchazeči mohou prohlédnout také sportoviště, knihovnu či studovny.<i>&nbsp; </i></p> Fakulta pedagogická nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy. Ve spolupráci s univerzitou v saském Chemnitz předložila k akreditaci v rámci programu double-degree dvouletý navazující magisterský program Pedagogika pohybové prevence. V případě úspěšné akreditace bude do tohoto programu vyhlášeno dodatečné přijímací řízení. Studentům přinese studium informace spojené se zdravým životním stylem, podporou a prevencí zdraví dětí, mládeže, dospělých i seniorů. Studijní program je jak v Sasku, tak v České republice doposud jedinečný, je určen především pro absolventy sportovních a zdravotnických bakalářských programů. Sun, 14 Jan 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1278.html 2018-01-14T23:00:00Z Začtěte se do nového čísla časopisu ZČU&absolventi https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1268.html Na třiceti stranách se v něm formou rozhovorů a medailonků dozvíte o úspěšných absolventech Západočeské univerzity, Klubu absolventů i pořádaných setkáních. <br> <p>Časopis v tištěné podobně najdete ve stojáncích na všech fakultách či v elektronické podobě <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vv/dokumenty/ZCU-a-Absolventi.pdf">na webu ZČU</a>. </p> <p>Těšit se můžete na rozhovory s ředitelem Jaderné elektrárny Temelín Janem Krumlem, majitelkou firmy Dlouhovláska Petrou Valentovou a ředitelem Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR Martinem Proškem.</p> Univerzitní časopis ZČU&amp; ... věnovaný absolventům navazuje na tři předchozí čísla, jež se zaměřila na vědu, umění a 25. výročí ZČU.<br><br> Tue, 09 Jan 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1268.html 2018-01-09T23:00:00Z Velvyslankyně Peru se zajímala o možnosti spolupráce https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1272.html V úterý 9. ledna navštívila Západočeskou univerzitu v Plzni J. E. Liliana De Olarte de Torres-Muga, velvyslankyně Peruánské republiky. <p>V první části své návštěvy se velvyslankyně Peru setkala s rektorem Miroslavem Holečkem a Margaritou Gianino Sánchez, vyučující španělštiny na Ústavu jazykové přípravy ZČU.<br></p><p>V průběhu setkání rektor Miroslav Holeček krátce představil Západočeskou univerzitu v Plzni, její historii, strukturu a největší úspěchy. Připomněl spolupráci mezi Fakultou pedagogicku ZČU a nejstarší peruánskou univerzitou Universidad Nacional Mayor de San Marcos, která probíhala v letech 2006 – 2011 a v rámci níž vyjelo několik studentů na studijní pobyt do Limy. Rektor také ocenil organizaci soutěží ve španělštině pro studenty Západočeské univerzity.<br></p> <p>Peruánské velvyslanectví se spolupodílí na organizaci Iberoamerické ceny, jejíž tradice byla zahájena v roce 1994 a jíž se pravidelně účastní studenti ZČU. Dále velvyslanectví organizuje od roku 2011 literární soutěž Premio de la República del Perú pro studenty středních a vysokých škol, jíž se rovněž pravidelně účastní studenti &nbsp;ZČU, kteří navštěvují kurzy španělštiny na Ústavu jazykové přípravy ZČU. Zástupce peruánského velvyslanectví také pravidelně zasedá v porotě soutěže Studentská konference, kterou pořádá od roku 2008 Ústav jazykové přípravy ZČU, na níž se hodnotí odborné prezentace studentů ve španělštině. V roce 2014 udělilo Velvyslanectví Peru cenu Margaritě Gianino Sánchez, vyučující španělštiny na Ústavu jazykové přípravy ZČU.</p> <p>Velvyslankyně Peru se zajímala o počet studentů španělštiny na Západočeské univerzitě a o úroveň znalostí studentů, kteří navštěvují kurzy španělštiny na ZČU. Z jednání vyplynulo, že jak velvyslanectví, tak ZČU mají zájem o prohloubení vzájemné spolupráce.&nbsp;</p> <p>Po úvodním jednání navštívila velvyslankyně Fakultu umění a designu Ladislava Sutnara, kde ji děkan Josef Mištera provedl několika ateliéry fakulty. Paní velvyslankyni zaujal především ateliér designu kovu a šperku, s nímž ji seznámil vedoucí ateliéru Petr Vogel. V závěru návštěvy na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara paní velvyslankyně navrhla, že prověří možnosti spolupráce v oboru umění a designu s některou z peruánských univerzit.&nbsp;</p> Tue, 09 Jan 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1272.html 2018-01-09T23:00:00Z Univerzitu navštívili tři králové https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1270.html Na Západočeskou univerzitu zavítali v pondělí 8. ledna Kašpar, Melichar a Baltazar v doprovodu malých koledníků, aby získali peníze pro Tříkrálovou sbírku.&nbsp; <p>Do kostýmů mudrců z Východu se oblékli hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, primátor města Plzně Martin Zrzavecký a biskup Tomáš Holub. Proč právě oni? Jména tří králů k tomu sama vybízejí - K jako kraj, M jako město, B jako biskupství. <br></p><p>V našem regionu sbírku pořádá Diecézní charita Plzeň. „V České republice je organizováno velké množství sbírek a jen málokterým z nich se opravdu věří. Právě Tříkrálová sbírka je na prvním místě v důvěryhodnosti, což dokazuje i fakt, kolik se vybere v Plzni a plzeňském regionu peněz. Jsem moc rád, že mohu podpořit již 18. ročník této sbírky,“ řekl primátor Martin Zrzavecký. </p> <p>Výtěžek z Tříkrálové sbírky opět pomůže sociálním službám i jednotlivcům v plzeňské diecézi. „Z vykoledovaných peněz zůstává 65 procent v místě výběru, dalších 15 podpoří projekty v rámci plzeňské diecéze, 10 procent jde na humanitární pomoc v zahraničí, pět procent zůstává na centrální úrovni Charity České republiky a pět procent je určeno na režii sbírky,“ uvedl ředitel Městské charity Plzeň Pavel Janouškovec. </p> <p>&nbsp;V roce 2017 vynesla Tříkrálová sbírka v plzeňské diecézi celkem 4,408 milionu korun. Mezi nejvýznamnější příjemce patřily Domov pro seniory sv. Jiří Plzeň, který obdržel 138 tisíc korun, a Domov pro matky s dětmi v tísni Klatovy, jemuž bylo přiděleno sto tisíc korun. Významné částky také získaly Domov pokojného stáří a denní stacionář Ostrov, a to 93 tisíc korun, Noclehárna pro muže v Rokycanech 65 tisíc korun a Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa Meclov 50 tisíc korun.&nbsp;</p><p>Tříkrálová sbírka probíhá po celé České republice do 14. ledna.</p> Mon, 08 Jan 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1270.html 2018-01-08T23:00:00Z