Aktuality webu ZČU http://zcu.cz/ Rektor ZČU předal čestné ocenění Stavbě roku Plzeňského kraje http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_945.html Ve čtvrtek 25. května byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2016. Kromě hlavního ocenění byla udělena také dvě čestná uznání. Rektor ZČU Miroslav Holeček předal jedno z nich, které získala dostavba posluchárny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.<br> Čestné uznání odborné poroty převzal z rukou rektora ZČU architekt Daniel Němeček. V soutěži o nejkrásnější stavbu plzeňského regionu se letos utkalo 27 staveb. Titulem Stavba roku Plzeňského kraje 2016 se nakonec mohou pyšnit tři z nich, zrekonstruovaná jízdárna v Tachově-Světcích, bytový dům ve Veleslavínově ulici v Plzni a plzeňské sídlo společnosti Workpress Aviation.<br>Kompletní výsledky letošní soutěže Stavba roku Plzeňského kraje najdete na <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.stavbarokupk.cz/">stránkách soutěže</a>. <br><br><br><br> Thu, 25 May 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_945.html 2017-05-25T22:00:00Z Den s fyzikou představil vědu netradičním způsobem http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_943.html Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy pedagogické fakulty uspořádala ve čtvrtek 25. května tradiční akci Den s fyzikou, která se snaží přilákat žáky základních a středních škol ke studium tohoto oboru.<br> <p>V prostorách plzeňského Středního odborného učiliště elektrotechnického ve Vejprnické ulici čekal na žáky a studenty nabitý program plný netradičních experimentů. Poznali statisíce voltů, které neuškodí, levitaci v několika provedeních či mlžnou komoru. Dozvěděli se také na jakém principu funguje elektrická kytara či měli možnost ochutnat vesmír všemi smysly, například pomocí jedlé komety, výroby mlhy či kouřových signálů. <br></p><p>Plzeňská hvězdárna zpestřila program pozorováním Slunce. Předseda Ústřední komise Astronomické olympiády Jan Kožuško prozradil, jak souvisí tělesná výchova s astronomickými úlohami. V rámci Dne s fyzikou byli rovněž vyhlášeni vítězové krajských kol fyzikální a astronomické olympiády. <br></p> <p><i>„Už nyní víme, že v příštích letech bude na základních a středních školách citelný nedostatek fyzikářů. Rádi bychom tedy mladé lidi získali pro studium tohoto oboru, který je základem pro široké spektrum dalších specializací. Potřebujeme zapálené učitele, kteří dokážou vědomosti zajímavým způsobem předávat dál, proto chceme děti pro fyziku nadchnout i pomocí této akce,“ </i>uvedl rektor Miroslav Holeček, který nad akcí společně s náměstkyní hejtmana Plzeňského kraje Ivanou Bartošovou převzal záštitu. &nbsp; <br></p> <p>Spolupořadateli Dne s fyzikou jsou Krajská komise Fyzikální olympiády Krajského úřadu Plzeňského kraje, Česká astronomická společnost a plzeňská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků. Akci finančně podpořil Plzeňský kraj.</p> Wed, 24 May 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_943.html 2017-05-24T22:00:00Z Studenti se utkali na olympiádě techniky http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_940.html Jedenáctý ročník Olympiády techniky Plzeň uspořádala v úterý 23. května v plzeňském kongresovém centru Courtyard-Marriott katedra matematiky, fyziky a technické výchovy pedagogické fakulty. Zúčastnilo se ho téměř 50 studentů z devíti univerzit pěti států.<br> <p>Cílem akce je umožnit výměnu zkušeností mezi studenty učitelských oborů zaměřených na techniku, upozornit na nutnost kvalitního technického vzdělávání a na aktuální trendy ve výuce technických předmětů.<b><br></b></p> <p>Mezi prezentovanými projekty vynikl a to i svým ztvárněním projekt studentů z Pedagogické fakulty v Banské Bystrici představující zážitkovým způsobem středověké technické dovednosti. Tým studentů nastoupil k prezentaci oděn do středověkých obleků včetně loveckého i kuchařského vybavení. Pro odbornou porotu a diváky si připravili i drobné středověké pohoštění. Studentka Anastasia Karagiannopulou z Řecka uvedla výsledky svého výzkumu z oblasti využití sociálních sítí. Slovinská studentka Lara Koglot přijela do Plzně s projektem inovativních environmentálních proměn námořního mola v Portoroži. <br></p> <p>„<i>Silné zastoupení mají tradičně české univerzity. Výprava z brněnské Masarykovy univerzity doslova protlačila přes ucpanou dálnici D1 velké modelové kolejiště i s regulací a systémem pro řízení vlaků. Poprvé jsme na Olympiádě techniky Plzeň mohli přivítat i studenty Technické univerzity v Českých Budějovicích. Bratři Kůsovi přijeli s projektem v podobě zajímavé reálné závodní buginy plné nových řešení</i>,“ uvedl Jan Krotký z pořádající katedry.</p> <p>Nejvíce prezentujících a zároveň soutěžících bylo z domovské Západočeské univerzity v Plzni. K vidění byly projekty výzkumného i praktického charakteru. Kolektiv studenta Tomáše Průchy vyvinul model nákladní lodi ovládané mobilním telefonem s dosahem přes 50 metrů. Tato loď je plně funkční a slouží k distribuci krmiva pro ryby. Celý rok se studenti Martin Červený a Jiří Kratochvíl zabývali inovací modelu aerodynamického tunelu. Nová varianta je teď schopna měřit jak rychlost větru, tak i sílu, kterou je těleso z tunelu vytlačováno.<br></p> <p><b>Výsledky:</b> V sekci odborných didaktických a multimediálních prací ocenila prvním místem dalšího řeckého účastníka Vasileiose Kasiolase s prací o využití cloud computingu ve vzdělávání. V podsekci bylo druhé první místo uděleno zmiňovanému projektu středověkých technických dovedností slovenských studentů z Banské Bystrice. Skvělá druhá místa obsadily naše studentky a to Pavla Karpíšková s prací o hodnocení výrobků žáků a studentka Gabriela Kaufnerová s projektem „Děti pomáhají dětem“. Třetí místo obsadil student ze slovenské Nitry s inovativním internetovým rádiem a jeho kolega s multimediální podporou vzdělávání.</p> <p>V sekci odborných prací si odnesli první místo zaslouženě domácí studenti s modelem zavážecí loďky pro rybáře a studenti z Českých Budějovic s projektem stavby buginy. Také studenti z brněnské fakulty nezklamali a z Plzně si odváží krásná druhá a třetí místa. <br></p> <p>Soutěžní přehlídka se konala pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně, společnosti Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy. <b>Letos byla doprovodnou akcí i vernisáž výstavy fotografa Čeňka Vladaře na téma Ženy a technika, která bude po dobu června a července zdobit vestibul fakulty pedagogické na Klatovské třídě 51.</b><br></p><br><br> Tue, 23 May 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_940.html 2017-05-23T22:00:00Z Výzkumníci z fakulty aplikovaných věd pomáhají vyvíjet 3D modely pro výuku mediků http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_938.html Tým Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni, který dlouhodobě spolupracuje s Fakultou aplikovaných věd ZČU na výzkumu pokročilé výpočetní asistence v onkochirurgii, se stal součástí nedávno spuštěného evropského projektu MedTRain3DModsim.<br> <p>Cílem projektu je podpora pregraduální a postgraduální výuky v medicíně pomocí 3D modelů. Tyto modely, ilustrující specifické anatomicko-patologické souvislosti komplikovaných onkologických diagnóz, budou implementovány jak fyzickou formou 3D tisku, tak v podobě virtuální reality a aplikací augmented reality. <br></p><p>Projekt je spolufinancován evropským programem Erasmus+ a probíhá v koordinaci týmu z turecké Hacettepe University. Dalšími spoluřešiteli projektu jsou University Roma Tre (Itálie), Chosun University (Jižní Korea) a National and Kapodistrian University of Athens (Řecko).</p> <p>1. a 2. července letošního roku bude Biomedicínské centrum hostit druhé mezinárodní setkání projektu, které bude spojené s představením interdisciplinárního týmu Laboratoře nádorové léčby a Fakulty aplikovaných věd ZČU ostatním řešitelům projektu, což povede k rozšíření nejen výukové, ale také výzkumné mezinárodní spolupráce. Na rok 2018 je pak v Biomedicínském centru plánována realizace pilotního výukového kurzu vyvinutého v rámci projektu MedTRain3DModsim.</p> Chcete-li se o projektu dozvědět více, jsou Vám k dispozici jeho <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.medtrain3dmodsim.eu">webové stránky</a>, <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/Medtrain3dmodsim-233777447079887/">Facebook</a> a také možnost zapojit se do širšího publika projektu odběrem novinek a diskusí s řešiteli na <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.medtrain3dmodsim.eu/join-us">webu projektu</a>.<br><br><br><br> Mon, 22 May 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_938.html 2017-05-22T22:00:00Z Závěrečný seminář Jaderných dnů hostil odborníky na jadernou energetiku http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_923.html Na aktuální stav a perspektivy jaderné energetiky se zaměřil odborný seminář, který se konal 18. května na fakultě aplikovaných věd v rámci Jaderných dnů 2017.<br> Seminář zahájil rektor ZČU Miroslav Holeček. Dopolední přednášky na téma Státní energetická koncepce ČR se zhostil Vlastimil Šantín z odboru strategie a mezinárodní spolupráce v energetice Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. O Národním akčním plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR poté hovořil jeho kolega z ministerstva Tomáš Smejkal<b>. </b><br><br>Odpolední sekci zahájil předseda představenstva a generální ředitel Škoda JS a.s. Josef Perlík, kterého za mikrofonem vystřídal vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller. Ve své přednášce se zaměřil na aktuální stav rozvoje jaderné energetiky v ČR. Poté následovala panelová diskuse o rozvoji jaderné energetiky v ČR, které se zúčastnila mimo jiné Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Petr Závodský z Aliance české energetiky či Stanislav Kázecký, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. <br><br>Seminář uzavřel již sedmé Jaderné dny, více než měsíční akci, jejíž součástí byly kromě atraktivní výstavy také přednášky a semináře pro studenty zejména středních škol. Západočeská universita a ŠKODA JS touto cestou pomáhají mladým lidem najít cestu ke studiu technických oborů a současně propagují aktuální poznatky a vývoj v jaderné energetice ve světovém měřítku.<br><br> Thu, 18 May 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_923.html 2017-05-18T22:00:00Z Záverečný koncert akademického roku rozezněl katedrálu http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_925.html V zaplněné katedrále sv. Bartoloměje vystoupily ve středu 17. května akademické sbory pod vedením Romany Feiferlíkové a Víta Aschenbrennera.<br> V podání Dívčího akademického sboru Fakulty pedagogické ZČU, Plzeňského akademického sboru Fakulty pedagogické ZČU, souborů Consortim musicum, Laetitia Praha a Kolegia pro duchovní hudbu Klatovy zazněly skladby W. A. Mozarta, J. .A. Vitáska, P. H. Erlebacha či F. J. Kraffta. Foto: ZČU a Vladimír Křivka<br><br><br> Wed, 17 May 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_925.html 2017-05-17T22:00:00Z Univerzita běžela s rektorem http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_922.html <p>Jarní běh okolo kampusu přilákal přes čtyřicet studentů, zaměstnanců a dalších příznivců pohybu.</p> <p>Po loňské premiéře uspořádala Západočeská univerzita v Plzni v úterý 16. května opět Běh s rektorem. Zatímco minule v den akce sněžilo a teploměr stěží dosáhl čtyř stupňů, letošní ročník provázelo krásné, téměř letní počasí, a běžci se tudíž pořádně zapotili. Na start se postavilo 22 dvojic, které si nejprve zaběhly krátké zahřívací kolo a v 16.30 hodin již odstartoval samotný závod. Stejně jako loni šlo o štafetový běh, takže každý z dvojice běžel střídavě dva okruhy v délce 1,5 kilometru. Odměnou za vynaloženou dřinu bylo pro přihlášené běžce pivo zdarma. <br></p><p>Nejrychlejší tři dvojice si odnesly dárkové tašky s propagačními předměty univerzity. Prvenství si připsal Lukáš Kadlec z fakulty ekonomické, který doběhl společně s Tomášem Kadlecem v čase 23 minut a 55 sekund. Na druhém místě se umístili s časem 25:13 Jana Brantlová a David Tolar z fakulty strojní, třetí skončila dvojice ve složení Karolína Šiková z fakulty aplikovaných věd a Daniel Čapek z fakulty strojní, kteří trasu zvládli v čase 26:20. Kompletní výsledky najdete na <a href="http://kts.zcu.cz/news/index.html?file=/news/2017/vysledkybehusrekt.html" target="_blank" rel="nofollow">webu katedry tělesné výchovy a sportu</a>.<br></p><p>Zároveň byl vyhlášen také vítěz celouniverzitní soutěže O pohár rektora, který po loňském vítězství obhájila fakulta aplikovaných věd. Pohár tak zůstane i letos v kanceláři děkanky Vlasty Radové, která ho symbolicky znovu převzala z rukou rektora Miroslava Holečka. <br></p><p>Součástí letošního programu bylo také slavnostní otevření nových sportovišť - travnaté volnočasové plochy a boulderingové stěny, jehož se ujala dvojice se startovním číslem 1, tedy rektor Miroslav Holeček a kvestor Petr Beneš. Jako první si lezeckou stěnu vyzkoušel právě rektor Holeček, který ji suverénně pokořil během necelé minuty. Sportovní výkon poté doplnil spolu s kvestorem Benešem 14. místem v celkovém pořadí štafetového běhu.</p><br> Tue, 16 May 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_922.html 2017-05-16T22:00:00Z Přijďte si zaběhat s rektorem http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_901.html Registrace na Běh s rektorem prodloužena do úterý 16. května do 12 hodin. Štafetový závod dvoučlenných týmů v délce 1,5 km odstartuje v 16. května v 16 hodin v univerzitním kampusu. Zúčastnit se mohou nejen studenti, ale vítáni jsou i zaměstnanci a široká veřejnost.<br> Účastníci závodu si nejprve mohou zkusit zaběhnout zahřívací kolo v délce 400 metrů. Poté již odstartuje samotný závod. Trasa povede okolo celého kampusu, start a cíl bude před tělocvičnou katedry tělesné výchovy a sportu. Prvních 50 přihlášených dvojic se po doběhnutí může těšit na jedno pivo na osobu zdarma.<br>&nbsp;<br>Po skončení závodu čeká na závodníky i diváky vyhlášení výsledků celoroční sportovní akce O pohár rektora a také slavnostní otevření nových venkovních sportovišť.<br><br>Podrobné propozice závodu jsou k přečtení na <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://kts.zcu.cz/news/index.html?file=/news/2017/Beh_rektora.html" title="Link: http://www.kts.zcu.cz/news/index.html?file=/news/2017/Beh_rektora.html">webu katedry tělesné výchovy a sportu</a>.<br>Na Běh s rektorem je nutné se <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://kts.zcu.cz/online/Beh_rektora/" title="Link: http://www.kts.zcu.cz/online/Beh_rektora/">předem přihlásit</a>.<br><br><br><br> Sun, 14 May 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_901.html 2017-05-14T22:00:00Z Na univerzitě proběhlo finální klání o nejlepší vozítko http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_907.html Město Plzeň v rámci programu SmartEdu vyhlásilo pro žáky základních škol na konci loňského roku originální soutěž Kára. Školní týmy měly za úkol sestavit funkční pojízdné vozidlo. V závěrečném souboji, který se odehrál na půdě univerzity, zvítězily děti z 28. ZŠ.<br> „<i>Zadali jsme jim konstrukční požadavky, například mechanické řízení přední nápravy, nejméně tři kola, brzdy, váhu a jiné. Dalšími hodnotícími kritérii byly design nebo prezentace týmu. Máme velkou radost, že se do soutěže přihlásilo přes 50 dětí a dokončit takto obtížné zadání nakonec zvládlo 30 z nich</i>,“ řekl Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií, pod kterou koncept SmartEdu patří. <br>Finálový souboj se konal na půdě Západočeské univerzity v Plzni. Školáci prezentovali své výrobky odborné porotě složené ze zástupců technických fakult, Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy prof. Švejcara v Plzni a Správy informačních technologií města Plzně.Každý člen vítězného týmu si odnesl tablet, pro svoji školu pak děti vyhrály interaktivní tabuli v hodnotě 100 tisíc korun nebo jiné IT vybavení dle vlastního výběru. <br>Žáci si díky finálovému klání prohlédli univerzitní prostředí a seznámili se s technicky zaměřenými vysokoškoláky, například s týmem studentů UWB Racing Team Pilsen, jimiž sestavená formule se dostala až na slavný automobilový okruh v britském Silverstone.<br><br><br><br><br> Mon, 08 May 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_907.html 2017-05-08T22:00:00Z Katedrála sv. Bartoloměje hostí závěrečný koncert akademického roku http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_871.html Koncert se uskuteční 17. května od 19 hodin. Univerzita srdečně zve všechny akademické pracovníky, zaměstnance, studenty i širokou veřejnost. <br> Na koncertě v katedrále sv. Bartoloměje vystoupí Dívčí akademický sbor Fakulty pedagogické ZČU, Plzeňský akademický sbor Fakulty pedagogické ZČU, Consortium musicum, Laetitia Praha a Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy pod vedením Romany Feiferlíkové a Víta Aschenbrennera.<br><br>Program:<br><br><ul><li>François-Joseph Krafft (1721-1795) - <b>Benedicamus Domino</b></li></ul><ul><li>Philipp Heinrich Erlebach (1657-1714) - <b>Halleluja</b></li></ul><ul><li>Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - <b>Missa solemnis c moll, KV 139 (Waisenhausmesse)</b> pro sóla, sbor a orchestr (1768)</li></ul><ul><li>Jan Nepomuk Augustin Vitásek (1770-1839) - <b>Te Deum in D </b>(k poslední pražské korunovaci 1836) pro sóla, sbor a orchestr </li></ul><br>Vstup je zdarma.<br><br><br><br><br><br> Sun, 07 May 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_871.html 2017-05-07T22:00:00Z