Aktuality webu ZČU http://zcu.cz/ Novým děkanem filozofické fakulty se stane David Šanc http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1018.html Akademický senát filozofické fakulty zvolil 10. srpna kandidáta na děkana na další funkční období. V tajném hlasování uspěl jediný navržený kandidát, dosavadní proděkan pro studijní záležitosti a vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů David Šanc. Funkce děkana se ujme v listopadu.<br> <div><div><b></b>Nový kandidát na děkana získal 14 hlasů od 14 přítomných senátorů. Po jmenování do funkce rektorem ZČU povede fakultu další čtyři roky, tedy do roku 2021.<br><div>Ve svém programovém prohlášení David Šanc uvedl, že nové vedení Fakulty filozofické ZČU se musí zaměřit na několik zásadních oblastí. Mezi ně patří příprava fakulty na akreditaci studijních programů v souladu s novelou vysokoškolského zákona tak, aby zůstala zachována pestrost nabízených programů v rámci humanitních a společenských věd – s tím přirozeně souvisí i důraz na zvyšování kvality pedagogické a vědecké činnosti. Další významnou oblastí je internacionalizace, a to ve smyslu podpory studentských a učitelských mobilit i začleňování fakulty filozofické do mezinárodních projektů a týmů. V neposlední řadě se nové vedení fakulty bude snažit upevňovat povědomí o nezastupitelné roli humanitního a společenskovědního vysokoškolského vzdělávání pro stabilitu a kultivaci společnosti.</div><div><br></div><div>PhDr. David Šanc, Ph.D&nbsp;(*1978) vystudoval sociální a kulturní antropologii a politologii na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2007 zde působí jako odborný asistent na katedře politologie a mezinárodních vztahů, přičemž od roku 2012 je vedoucím katedry. Od roku 2007 vykonává funkci proděkana fakulty pro studijní záležitosti. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se zaměřuje na témata související s politickou geografií, geopolitikou a regionalismem.</div></div><div><b></b></div></div><div><b></b></div> Wed, 09 Aug 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1018.html 2017-08-09T22:00:00Z Studentská formule si připsala další úspěch na mezinárodních závodech http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1017.html Soutěže Formula Student Czech Republic se zúčastnilo celkem 33 týmů se spalovacím motorem z celé Evropy. Studentský Racing Team Pilsen dokončil na těchto závodech závěrečnou vytrvalostní disciplínu na 22 km na výborném 4. místě, což mu v soutěži zajistilo celkové 7. místo.&nbsp;<br> <div>Mezinárodní závody Formula Student Czech Republic se konaly 2. - 6. srpna na a polygonu mosteckého autodromu. Svým úspěchem tak plzeňský tým navázal na na svůj výsledek z předchozího závodu Formula Student Italy 2017, kde skončil čtvrtý. <br>„<i>Celý závod provázela díky domácímu prostředí velmi příjemná atmosféra – vytvořili ji zejména naši fanoušci, kteří nás přijeli podpořit. Náš vůz dokončil všechny disciplíny bez technických problémů. Velmi cenné je pro nás 4. místo ve vytrvalostním závodě – je to zatím náš nejlepší výsledek v této disciplíně</i>,“ uvedl člen týmu Michal Skovajsa.</div><div>Přestože je jen několik dní po posledním závodě, plzeňský tým už zahájil přípravu na novou sezónu. „<i>Abychom mohli v příštím roce vylepšit svoje výsledky, začali jsme již s vývojem nového vozu UWB05. Zaměříme se především na zlepšení statických disciplín a odlehčení vozu</i>,“ řekl nový týmový kapitán pro rok 2017 Martin Mrázek.<br><p><b>Výsledky plzeňského týmu v závodě Formula Student </b><b>Czech Republic 2017:</b></p><p>Acceleration:   &nbsp;     &nbsp; 6. místo</p></div><div><p>Skid Pad:    &nbsp; &nbsp;     &nbsp; &nbsp;6. místo</p></div><div><p>Autocross:    &nbsp;     &nbsp; &nbsp;6. místo</p></div><div><p>Endurance:        &nbsp; &nbsp; 4. místo</p><p>Fuel Economy:      &nbsp;14. místo</p><p>Design:          &nbsp;28. místo</p><p>Presentation:       12. místo</p><p>Cost &amp; Manufacturing:   24. místo</p><p><b>Celkové pořadí: 7. místo s 637 body</b></p><p><br></p> <p><br></p></div> Mon, 07 Aug 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1017.html 2017-08-07T22:00:00Z V srpnu se na univerzitě rozběhnou letní školy pro děti a mládež http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1013.html Kampus ZČU přivítá malé i větší zájemce o počítače, roboty a elektrotechniku. Letní školy připravily fakulty aplikovaných věd a elektrotechnická.<br> TyLIDi - Týden letní informatiky pro dívky (7.-11. 8.) je určen pro studentky druhých a třetích ročníků středních škol, které se již zajímají o informační technologie nebo které tuší, že IT by mohlo být dobrou alternativou jejich dalšího studia. Cílem je zvýšit informovanost středoškolaček o možnostech studia informatiky a jejich následného uplatnění v IT profesích. Letošní ročník je zaměřen na počítačovou grafiku - dívky se seznámí s postupy pro tvorbu 3D modelů a virtuálních scén, s tvorbou textur pomocí digitální fotografie a metod počítačového zpracování digitálního obrazu a s technikami zobrazování scén ve virtuální realitě. Jako bonus se dozvědí, jaké je uplatnění žen v současném IT. <br><br>5. ročník letního kybernetického soustředění Campo Arduino (14.-18. 8.) je určen studentům středních škol včetně víceletých gymnázií a žákům 2. stupně základních škol. Tématem soustředění je „kybernetika hrou“. Účastníci si postaví jednoduché roboty založené na platformě Arduino a naučí se je programovat. Řešit budou rozmanité úlohy, jako je jízda po čáře, vyhýbání se překážkám nebo průjezd bludištěm.<br><br>11. ročník letní univerzity JuniorFEL (28. 8.-1. 9.) přivítá žáky 5.–9. tříd základních škol nebo primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku. Novinkou v letošním roce je [JuniorFEL2] pro studenty netechnických středních škol ve věku 16–19 let. Během posledního srpnového týdne se všichni účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika. Zjistí, co je elektřina, jak vznikají blesky, jak si vytvořit elektrický obvod, jakým způsobem se šíří rádiové vlny, co pohání tramvaje a trolejbusy nebo jak funguje gyroskop. <p></p> <br> Thu, 03 Aug 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1013.html 2017-08-03T22:00:00Z Tým studentské formule přivezl z Itálie 4. místo http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1012.html <strong></strong>Historicky nejlepšího výsledku pro Západočeskou univerzitu v Plzni dosáhl Racing Team Pilsen na okruhu Riccardo Paletti ve městě Varano de’ Melegari, kam ve dnech 19. - 23. července dorazilo celkem 66 týmů z celého světa.<strong></strong><br> <strong></strong>V závodu Formula Student Italy dokončil plzeňský tým závěrečnou vytrvalostní disciplínu na 22 km na 7. místě, což mu v soutěži zajistilo celkové 4. místo s počtem 734 bodů. <br><br>Do závěrečného vytrvalostního závodu tým vstupoval s celkovým počtem 496 bodů z doposud možných 625 a s velkým očekáváním, protože již tento bodový stav dával týmu šanci umístit se na předních pozicích. Avšak během přípravy vozu na vytrvalostní závod byla odhalena závada na alternátoru, která způsobovala problémy s dobíjením. „Problém jsme vyřešili výměnou alternátoru, který se nám podařilo získat ráno v den závodu v místním servisu. Celý závod navíc provázely vysoké teploty přesahující 40 stupňů Celsia, což bylo pro řidiče i techniku velmi náročné. Přesto se nám podařilo závod dokončit na krásném 7. místě, a celkově jsme tak skončili čtvrtí,“ říká týmový kapitán Michal Skovajsa. <br><br>Na tento úspěch se studenti pokusí navázat ve dnech 2. – 5. srpna na soutěži Formula Student Czech, pořádané na polygonu v Mostě. <br> Tue, 01 Aug 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1012.html 2017-08-01T22:00:00Z O letní školu Univerzity třetího věku byl obrovský zájem http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1009.html Posluchači Univerzity třetího věku ZČU nezahálejí ani o prázdninách. V červenci se uskutečnil čtvrtý ročník letní školy, během níž si mohli prohloubit a upevnit získané znalosti.<br> <p>Posluchači z řad dříve narozených si i letos řekli: „Tak dlouho bez sebe a bez školy nevydržíme!" Všechny nabídnuté programy a exkurze letní školy byly okamžitě obsazené, přihlásilo se celkem 150 posluchačů, kteří si mohli vybrat z pěti aktivit. V rámci studijního kurzu Ochrana práv seniorů navštívili 11. července Krajský soud v Plzni, kde se jim věnoval jeho předseda Miloslav Sedláček. Druhý den posluchači „prošmejdili“ zákoutí zmizelé Plzně, a kdyby ve 20:15 nezačala průtrž mračen, možná by ani nešli domů, jak se jim výlet líbil. Ve stejný týden vyrazili také na Bečov nad Teplou, hrad a zámek s relikviářem sv. Maura, pod vedením Josefa Hložka z katedry archeologie. Ten pro účastníky připravil i výstup na Šibeniční vrch a tam je naučil vázat katovu smyčku. Hned v dalším týdnu se posluchači učili ocenit umění z doby normalizace za pomoci projektu Křížky a vetřelci. Poslední akcí byla exkurze do Prahy na výstavu 13 komnat První republiky, spojená s poznáváním Prahy. <br></p> Thu, 27 Jul 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1009.html 2017-07-27T22:00:00Z Odborníci ze ZČU se podíleli na mapě dopravní intenzity Plzně http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1004.html V přehledné aplikaci mohou lidé v hodinových intervalech zjistit zatížení jednotlivých plzeňských komunikací. <br> <p>Město Plzeň zveřejnilo <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://intenzitadopravy.plzen.eu/">mapu intenzity dopravy</a>, unikátní v České republice i v Evropě. Aplikace modeluje mimořádné situace v dopravě, jakými jsou například plánovaná zúžení nebo uzavírky komunikací, a předpovídá tak dopad těchto staveb na dopravu ve městě. Vybrány byly velké stavební práce, které probíhají nebo budou probíhat na území města v letech 2017-2018. Webová aplikace tak umožňuje zobrazit dopad těchto dopravních omezení na intenzitu dopravy v Plzni pro období od května 2017 do listopadu 2018. Informace o dopravních stavbách jsou aktualizovány ve čtvrtletních intervalech, aby co nejpřesněji reagovaly na případné změny v termínech staveb.</p> <p>Samotný vývoj aplikace trval tři měsíce a spolupracovalo na něm několik institucí sdružených v asociaci <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.plan4all.eu/">Plan4All</a> (konkrétně <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://is-practice.eu/">IS-practice BVBA</a>, EDIP s.r.o., HSRS s.r.o a ZČU), jejímž zakládajícím členem je i Západočeská univerzita v Plzni. Aplikace vznikala v úzké spolupráci se Správou informačních technologií a Správou veřejného statku města Plzně. Tato spolupráce započala již v rámci řešení Evropského inovačního projektu <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://opentransportnet.eu/">OpenTransportNet</a>. &nbsp;</p> <p>Při vývoji webové aplikace bylo potřeba řešit celou řadu dopravně-inženýrských i vizualizačních detailů. „Nejtěžší ale bylo nalézt způsob, jak rozpohybovat klasický statický dopravní model města do hodinových intenzit a jak tato dopravní data poskytnout uživatelům online ve webové aplikaci,“ říká Karel Jedlička z katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, která koordinovala technickou stránku vývoje aplikace. <br></p><p>Novinka je dalším projektem, který spadá pod Smart City Plzeň. Tento koncept přináší chytrá řešení, jež mají za cíl zpříjemňovat život občanům západočeské metropole. V tomto směru se chystá další spolupráce ve výzkumu a vývoji, zaměřená na modelování změn dopravních intenzit v reálném čase. </p> <br><br> Tue, 25 Jul 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1004.html 2017-07-25T22:00:00Z Diplom letos převzalo téměř dva tisíce absolventů http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_996.html Konec června a začátek července patří na univerzitě již tradičně slavnostním promocím. Letošní rok si diplom převzalo na 1742 nových absolventů napříč studijními programy.&nbsp; Nejvíce absolventů v letošním akademickém roce vzešlo z ekonomické fakulty, a to 311, v pomyslném žebříčku se za ní umístila fakulta filozofická se 300 úspěšnými studenty, následovaná elektrotechnickou fakultou s 234 absolventy. Sun, 16 Jul 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_996.html 2017-07-16T22:00:00Z Vychází nové číslo časopisu ZČU&Věda http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_995.html Čtyřicet stran čtení o výzkumu na jednotlivých fakultách, zajímavé fotografie a tři inspirativní rozhovory, to je obsah čísla ZČU&amp;Věda. Od pondělí 17. července najdete nové číslo časopisu ve stojanech na všech fakultách a pracovištích ZČU. <a href="/export/sites/zcu/pracoviste/vv/dokumenty/ZCU_Veda.pdf" target="_blank" rel="nofollow">Nové číslo časopisu ZČU&amp;Věda</a> představuje výzkum na fakultách a ve výzkumných centrech Západočeské univerzity. Najdete v něm také tři rozhovory, s vědcem Danielem Georgievem, Jánem Minárem či socioložkou Jaroslavou Hasmanovou Marhánkovou.<br>Přejeme inspirativní letní čtení!&nbsp; Sun, 16 Jul 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_995.html 2017-07-16T22:00:00Z Studenti vymysleli chytré lavičky pro univerzitní kampus http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_992.html Tým studentů z pěti fakult Západočeské univerzity v Plzni představil 13. července v univerzitním kampusu na Borech dva prototypy celoročně využitelných „chytrých laviček“, vybavených vytápěním, otočným sedátkem, zásuvkami pro dobíjení telefonu či držáky na nápoje.<br> <div>V uplynulých dvou letech se studenti fakult ekonomické, elektrotechnické, strojní, designu a umění a zdravotnických studií pod vedením odborných garantů zabývali návrhem a rozmístěním laviček v areálu ZČU na základě zadání „zákazníka“ – univerzitního pracoviště provoz a služby. „<i>Lavičky se dají využívat celoročně, a to pomocí integrovaného vytápění či otáčení sedátek. Jsou vybaveny i řadou dalších funkcí, jako jsou výsuvné područky, držáky nápojů, věšáky či zásuvky pro dobíjení telefonů</i>,“ uvedl iniciátor projektu Pavel Žlábek, který působí v Regionálním technologickém institutu (RTI) – výzkumném centru Fakulty strojní ZČU.</div><div>Studenti nejprve udělali průzkum mezi spolužáky a zjistili, jaké jsou vlastně vůbec představy o umístění a funkčnosti laviček. Na základě tohoto průzkumu poté vytvořili katalog návrhů pěti variant. Z nich si pracoviště Provoz a služby vybralo dvě, podle kterých byly vyrobeny prototypy. Oba jsou umístěny v prostorách mezi menzou a strojní fakultou, kde si je mohou vyzkoušet studenti, zaměstnanci i ostatní lidé, kteří do kampusu zavítají. Již nyní se uvažuje o výrobě dalších kusů, které zpříjemní prostředí univerzitního areálu. Někteří studenti z původního týmu navíc plánují založit studentský start-up, vycházející z výstupů tohoto pilotního projektu.</div><div>„<i>Západočeská univerzita má pestrý a široký záběr studijních oborů, který je tím nejlepším předpokladem pro vytváření mezioborové spolupráce. Ta je mimo jiné skvělou průpravou pro budoucí zaměstnání, studenti se tak učí poradit si i s věcmi mimo jejich obor, což je v praxi jistě potká. Mezifakultní studentské projekty tak pomáhají vychovávat dobře připravené absolventy pro praktický život, a samozřejmě také zpestřují samotnou výuku</i>,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Holeček.</div><div>"<i>Práce v mezioborovém týmu pro nás byla obrovským přínosem – jednak jsme si v praxi vyzkoušeli své teoretické znalosti, ale hlavně jsme získali nové zkušenosti díky přístupu studentů z odlišného oboru. V současné době zakládáme start-up GoRest, který bude nabízet chytré lavičky na míru</i>," doplnil student Vojtěch Syrovátko, který stojí u zrodu firmy společně s Milanem Pavlovicem a Janem Kotorou.</div><div>Chytré lavičky jsou součástí připravovaného projektu Smart Campus ZČU, na němž pracují odborníci z celé univerzity. Jeho podstatou je využití IoT (z anglického Internet of Things) pro vzájemné propojení a ovládání zařízení v areálu univerzity na dálku. Smart Campus ZČU je odvážnou vizí, jejímž cílem je vytvoření zmenšeného „modelu“ města v rámci dynamicky se rozvíjejícího trendu Smart City.</div><div><br></div> Wed, 12 Jul 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_992.html 2017-07-12T22:00:00Z Katedra archeologie realizuje archeologický výzkum v Letech http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_993.html Tým archeologa Pavla Vařeky mapuje přesnou polohu tábora v Letech a studuje jeho materiální pozůstatky.<br> <p>Terénní archeologický výzkum je součástí projektu <b><i></i></b>“Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage“<i></i>&nbsp;<b></b>(iC-ACCESS; <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.campscapes.org/">program HERA </a>- Humanities in the European Research Area), na jehož řešení se podílí šest evropských univerzit.&nbsp;</p><p>Projekt se zaměřuje na komparativní výzkum evropských pracovních, internačních, koncentračních, zajateckých a vyhlazovacích táborů z 20. století. Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni se v rámci tohoto projektu soustředí na mapování pozůstatků táborů a studium jejich materiálních pozůstatků archeologickými metodami.&nbsp;</p><p>Sondáž bývalého tábora v Letech z 2. světové války se od 4. července realizuje v jeho severozápadní části na pozemcích obce Lety vně vepřína. Odkryv ověřil polohu tábora, zjistil charakter a rozsah jeho pozůstatků, které se pod úrovní dnešního terénu dobře dochovaly. Podařilo se také získat nálezy poskytující bezprostřední svědectví materiální povahy o životě vězňů. Výsledky výzkumu poskytují podklady, které lze využít pro návrh vyhlášení tábora v Letech za kulturní památku, v současnosti je kulturní památkou pouze hřbitov obětí s památníkem.</p> <br><br><br><br> Wed, 12 Jul 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_993.html 2017-07-12T22:00:00Z