Aktuality webu ZČU http://zcu.cz/ Univerzita zve na reprezentační ples http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_773.html Pátek 24. března se roztančí Měšťanská beseda v Plzni na 26. ročníku reprezentačního plesu Západočeské univerzity v Plzni. Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 20. února.<br> K tanci i poslechu zahraje oblíbený orchestr Miroslava Novotného a večerem provede moderátor Jan Anderle. Primátorský salónek bude patřit koncertu smyčců a během večera čeká na návštěvníky několik zajímavých tanečních vystoupení a chybět nebude ani tradiční překvapení na schodech před začátkem plesu.<br>Vstupenky v ceně 190; 290; 390 Kč je možné zakoupit či telefonicky zarezervovat na těchto místech:<br>Kancelář SUS ZČU, Riegrova 17, tel.: 377 631 592<br>Informační centrum města Plzně, náměstí Republiky <br>ZČU Bory, budova CIV, paní Šlosarová, UI 125, tel.: 377 632 701<br><br> Wed, 15 Feb 2017 23:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_773.html 2017-02-15T23:00:00Z Startuje informační týden určený studentům, absolventům i uchazečům http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_771.html Tým Informačního a poradenského centra ZČU připravil IPC týden. V prostoru Kulturky přivítá od čtvrtka 16. února studenty, absolventy i uchazeče o studium, kteří se zde dozvědí potřebné informace, mohou využít poradenství i právní pomoc či získat inspirativní rady pro svou profesní kariéru.<br><br> Program IPC týdne:<br><br>16. 2. 9:00 – 11:00 - SNÍDANĚ S IPC <br>Zájemci se dozví vše, co spadá do poradenské činnosti IPC, prostor bude i na otázky týkající se studia a kariérních plánů.<br> <br> 16. 2. 8:00 – 14:00 - BEZBARIÉROVÁ UNIVERZITA<br> IPC poskytuje servis uchazečům a studentům se specifickými potřebami. Zajišťuje osobní, sociální, právní a studijní poradenství. Cílem práce se studenty se specifickými potřebami je kompenzace negativních důsledků plynoucích z jejich postižení a vyrovnávání příležitostí. Jde o vytváření takových podmínek, které pomohou se seberealizací ve všech oblastech jejich života. Pokud potřebujete pomoci či radu, přijďte na konzultaci.<br> <br> 17. 2. 15:00 – 18:00 - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA <br> Speciálně-pedagogická diagnostika je určená studentům ZČU se speciálními vzdělávacími potřebami za účelem úpravy studijního plánu. Nutná rezervace termínu <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://ropovportal.zcu.cz/">zde</a>. <br> <br> 22. 2. 13:00 - 16:00 - CO S POPLATKY ZA STUDIUM?<br> Přijďte si pro radu ohledně poplatků za studium.<br> <br> 23. 2. 2017 od 13:00 a od 14:00 - CO VŠE BYSTE MĚLI VĚDĚT O POPLATCÍCH A JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ODVOLÁNÍ<br> Informace ke změnám ve vyměřování poplatků za studium dle par. 58 odst. 3 v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách, právní výklad, informace k parametrům pro vyměřování poplatků za studium či odvolání poskytne právník univerzity Jan Podola.<br> <br> Informační a poradenské centrum Západočeské univerzity v Plzni (IPC) představuje ucelený systém studijních, sociálních, psychologických, právních a kariérových služeb. Poradenští pracovníci pomáhají svým klientům (tj. uchazečům o studium, stávajícím studentům a absolventům) s orientací v určité problematice, řešením problémů a překonáváním nesnází, se kterými se setkají v osobním, studijním nebo profesním životě. <br><br>Více informací o <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/events/1414613381914433/">IPC týdnu zde</a>. <br><br><br> Tue, 14 Feb 2017 23:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_771.html 2017-02-14T23:00:00Z Výzkumníci z NTC objevili, jak měřit čas bez použití hodin http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_768.html Vědci z NTC změřili ultrakrátké časové zpožďování při elektronové foto-emisivitě bez použití hodin. Objev má významné dopady pro základní výzkum i pro nejnovější technologie.<br> <p>Když světlo s dostatečnou energií svítí na určité materiály, způsobuje to uvolňování elektronů. Tento proces se nazývá foto-emisivita. Tato metoda se již dříve používala při studiu elektronových vlastností materiálů, jako jsou například kovy či polovodiče. Ale teprve nedávno se podařilo touto metodou pomocí velmi rychlých laserů studovat procesy, které se dějí na femto a atto sekundové úrovni. Výzkumníkům z NTC na Západočeské univerzitě v Plzni, ve spolupráci s <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://http://actu.epfl.ch/news/measuring-time-without-a-clock/">kolegy ze švýcarské univerzity EPFL v Laussane</a>, se podařilo nalézt popis procesů při fotoemisi bez použití ultra-rychlých laserů měřením spinové polarizace elektronů. Tento významný objev je publikovaný i v časopise Physical Review Letters.</p><p>Nové excelentní výzkumné centrum CEDAMNF, které vzniklo na NTC pod vedením J. Minára se podílelo na teoretickém vysvětlení výše uvedené spinové polarizace elektronů v tenké vrstvě media. Ta, jak se ukázalo, je úzce propojena s ultra rychlými procesy, jenž se dějí při interakci světla s elektrony. „<i>Tyto kvantové procesy, které jsou základem foto-efektu objeveného již Albertem Einsteinem a je možné je dnes měřit velmi náročnými laserovými experimenty</i>,“ uvedl Minár a dále doplnil: „<i>Zajímavostí našeho experimentu je, že jsme nalezli novou možnost, jak nepřímo změřit ultra-rychlé procesy bez použití attosekundových laserů</i>.“ Tento základní výsledek otvírá další možnosti studia těchto procesů v materiálech. Interakce mezi světlem a elektrony je v centru zájmu například u solárních článků nebo v LED diodách. Společně s kolegy ze Švýcarska se budou tyto materiály experimentálně a teoreticky studovat v nově připravované fotoemisivní laboratoři na NTC. </p> Sun, 12 Feb 2017 23:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_768.html 2017-02-12T23:00:00Z Na univerzitě se vyhlašovaly výsledky technické olympiády http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_765.html Vítěze 4. ročníku soutěže Technická olympiáda Plzeňského kraje ocenil ve čtvrtek 9. února rektor Miroslav Holeček a náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová. Letos se v dovednostech v technických oborech utkalo 10 středních škol s počtem 77 žáků, prezentováno bylo 31 soutěžních prací. <br><br> Technická olympiáda Plzeňského kraje je kolektivní soutěž, kde soutěžní tým musí tvořit nejméně dva žáci z jedné střední školy v řešení tematických okruhů technických problémů. Soutěžní tým je veden pedagogem z dané školy, Západočeská univerzita v Plzni poskytuje možnost konzultací s určenými odborníky k jednotlivým tématům, rovněž poskytuje možnost využití laboratorních prostor k potřebným měřením v rámci experimentů a předkládá témata ke zpracování. Práci musí vytvořit skupina žáků z jedné školy, pomoc z jiných subjektů je zakázána. Konzultace jsou povoleny z pedagogického sboru dané školy a ze ZČU. Své výsledky soutěžní týmy prezentují před odbornou porotou. <br>Západočeská univerzita v Plzni přislíbila účastníkům soutěže jednorázové stipendium ve výši 10 tisíc korun tomu, kdo nastoupí studium na ZČU, a úspěšně splní podmínky prvního semestru.<br> Thu, 09 Feb 2017 23:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_765.html 2017-02-09T23:00:00Z Západočeskou univerzitu navštívil předseda Národního akreditačního úřadu http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_764.html Ve čtvrtek 9. února zavítal na univerzitu do Plzně předseda NAÚ Stanislav Labík. V posluchárně budovy výzkumného centra NTIS přiblížil problematiku nového způsobu udělování akreditací podle novely vysokoškolského zákona.<br> Přednáška s následnou diskusí vzbudila velký zájem mezi zástupci vedení univerzity a fakult, ale i dalšími zaměstnanci. V úvodu představil prorektor ZČU pro studijní a pedagogickou činnost Ladislav Čepička, jakým způsobem bude v budoucnu probíhat na Západočeské univerzitě proces akreditace studijních programů. ZČU zvažuje podle něj institucionální akreditaci v deseti oblastech vzdělávání, první akreditační žádost chce podat v roce 2018. Zásadní změnou je, že novela vysokoškolského zákona ruší studijní obory a ponechává pouze studijní programy. První žádosti o akreditace nových studijních programů, podané už podle nového způsobu, chce univerzita odeslat již v letošním roce.<br><br>Předseda Národního akreditačního úřadu Stanislav Labík přiblížil, co jeho úřad v oblasti udělování akreditací připravuje, a poté odpovídal na dotazy z publika. Jeho odpovědi doplňoval také druhý zástupce NAÚ, místopředseda Ivan Barančík.<br><br><br> Wed, 08 Feb 2017 23:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_764.html 2017-02-08T23:00:00Z Rektor Holeček se zúčastnil panelové diskuse s hejtmanem http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_762.html Setkání s novým hejtmanem Plzeňského kraje se uskutečnilo v úterý 7. února v Techmanii.<br> Panelovou diskusi na téma priorit nové krajské vlády uspořádalo vydavatelství Vltava Labe Media, které vydává regionální Deníky. Kromě hejtmana Josefa Bernarda se k plánům krajské vlády vyjádřili i další pozvaní hosté. Jedním z nich byl rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček, který hovořil o tom, jak univerzita reaguje na potřeby trhu práce. Zdůraznil, že vysoké školy mají nyní nově možnost regulovat si samy a s předstihem vnitřní rozdělení financí, a ovlivnit tak počty studentů jednotlivých oborů do budoucna v závislosti na poptávce trhu. Konkrétní požadavky by měly být specifikovány na základě dlouhodobého vyjednávání s firmami v regionu. Důležité je rozhodovat se za pomoci reálných dat - zde vidí rektor prostor pro spolupráci s krajem prostřednictvím Regionální rozvojové agentury, například v rámci projektu Kompas.<br><br>Západočeskou univerzitu v Plzni zastupovala v diskusi rovněž děkanka fakulty zdravotnických studií Ilona Mauritzová, která se vyjadřovala zejména k nedostatku finančních prostředků ve vzdělávání zdravotních sester. Fakulta nemá problém s nezájmem uchazečů, ale nemůže jich přijmout více kvůli chybějícím financím. <br><br>S pozvanými zástupci významných firem a institucí z regionu dále diskutovali například ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, Magdalena Čadová z plzeňské pobočky Úřadu práce, ředitelka Okresní hospodářské komory Radka Trylčová či Ludvík Urban z Českých drah.<br> Mon, 06 Feb 2017 23:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_762.html 2017-02-06T23:00:00Z Akademie Ostbayern-Böhmen představila bavorské veřejnosti spolupráci se ZČU http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_760.html Fakulta strojní, fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a ekonomická fakulta se zapojily do spolupráce s bavorskou OTH Amberg-Weiden. Cílem vzájemného partnerství je vytvoření interdisciplinárních sítí se zahraničními partnery a posílení integrace česko-bavorského pohraničí.<br> <p>Původní úspěšná spolupráce fakulty strojní s bavorskou OTH Amberg-Weiden se rozšířila během Dnů vědy a techniky 2016, na kterých prorektor ZČU Vladimír Duchek a předseda představenstva Akademie Ostbayern-Böhmen Peter Deml, podepsali další partnerskou smlouvu, která deklaruje spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje, designu a umění.</p><p>Jako svého klíčového partnera představila Západočeskou univerzitu bavorská akademie na tiskové konferenci, která se konala 12. ledna pod záštitou starosty města pana Martina Birnera v Neunburgu vorm Wald, a kde vedení akademie a zástupci ZČU zveřejnili plánované společné aktivity pro tento rok, na nichž se budou podílet všechny tři fakulty ze Západočeské univerzity.</p><p>První letošní symposium na téma "Náš region se mění: Demograficky vyvoj-migrace-integrace" proběhlo 4. února.<br></p> Mon, 06 Feb 2017 23:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_760.html 2017-02-06T23:00:00Z Univerzita navázala strategické partnerství s firmou Diebold Nixdorf http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_759.html Smlouvu podepsal rektor ZČU Miroslav Holeček v pondělí 6. února. Klíčovou součástí této dohody je také spolupráce s ekonomickou fakultou.<br> Rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček za účasti děkana fakulty ekonomické Miroslava Plevného podepsal rámcovou dohodu o strategickém partnerství mezi mezi ZČU a firmou Diebold Nixdorf, předním světovým výrobcem a dodavatelem informačních technologií pro bankovnictví a retail. <br>Klíčovou součástí této dohody je spolupráce s fakultou ekonomickou, která nabízí obor informační management. Právě v něm se otevírá příležitost ke spolupráci formou zajištění konzultantů pro bakalářské či diplomové práce v daném oboru, nabídkou stáží či zaměstnání nebo vzájemnou podporu "public relations".<br>Obě smluvní strany deklarovaly, že velmi stojí o vyhledávání talentovaných studentů, což bude podpořeno i Stipendiem Diebold Nixdorf pro studenty 1. ročníku bakalářského studia oboru Informační management s výbornými výsledky ze střední školy. Absolventům oboru Informační management firma umožní uplatnění v praxi a celkově tak nabízí současným i budoucím zájemcům o studium Informačního managementu příležitost spolupracovat s úspěšnou nadnárodní firmu s globálním dopadem, která sídlí v Plzni. <br> Sun, 05 Feb 2017 23:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_759.html 2017-02-05T23:00:00Z Malí absolventi promovali na Dětské univerzitě http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_755.html <p>Třetí ročník Dětské univerzity absolvovalo letos 61 studentů. Ve čtvrtek 2. února jim slavnostně předal diplomy rektor ZČU Miroslav Holeček a děkan FPE Miroslav Randa.<br></p> <p>Pedagogická fakulta přichystala na podzim loňského roku třetí ročník Dětské univerzity. Pro žáky základních škol to byla výborná příležitost seznámit se s vysokoškolským prostředím a zároveň možnost využít svůj volný čas k získávání zkušeností a vzdělání. </p> <p>Chlapci a děvčata ze základních škol a nižších ročníků gymnázií docházeli na pedagogickou fakultu jednou za týden, aby se zde účastnili zajímavých přednášek a workshopů nejen z matematiky, fyziky, technické výchovy, chemie, biologie, ale také hudební výchovy, německého jazyka, pedagogiky a tělesné výchovy. Tradičně se na výuce podílel také Dům digitálních dovedností a nově přispěly i firma Pilsen Steel a &nbsp;Zoologická a botanická zahrada města Plzně. <i>„Velký zájem byl o pokusy s tekutým dusíkem a magnety či o strojní a ruční obrábění materiálů. Zájem vzbudily i aktivity kateder hudební kultury, jazyků a pedagogiky. Osvědčily se i akce pořádané novými partnery,“</i> řekl garant Dětské univerzity Josef Kepka. <br></p><p></p><p> </p><p>Ve spolupráci s Plzeňským krajem, Nakladatelstvím Fraus a dalšími partnery se na podzim uskuteční čtvrtý ročník akce, která navazuje na Komenského „Školu hrou“. Už nyní se mohou zájemci registrovat na webu <a href="https://deti.zcu.cz/cs/clanek/1-informace" rel="nofollow" target="_blank">Dětské univerzity</a>. Pořadatelé pro příští ročník slibují nejen další rozšíření nabídky kurzů, ale vyloučeno není ani pokračování na jaře roku 2018.&nbsp; </p> <p></p> Thu, 02 Feb 2017 23:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_755.html 2017-02-02T23:00:00Z Strojní fakulta pořádá 7. ročník mezinárodní vědecké konference http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_754.html Konference Strojírenská technologie - Plzeň 2017 se uskuteční 7. - 8. února za účasti odborníků z předních tuzemských i světových firem a univerzit, které představí aktuální trendy ve strojírenství.<br> Katedra technologie obrábění pořádá prestižní vědeckou konferenci již sedmým rokem, a letošní představí nejnovější trendy v oblasti třískového obrábění kovů, včetně metrologie, NC programování a novinek z oblasti řezných nástrojů a jejich materiálů. Dvoudenní konference proběhne od 7. do 8. února v areálu Plzeňského Prazdroje.<br>Více informací najdete na stránkách <a href="https://www.kto.zcu.cz/en/Konference/index.html" rel="nofollow" target="_blank">konference.</a><br><br><br> Wed, 01 Feb 2017 23:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_754.html 2017-02-01T23:00:00Z