Aktuality webu ZČU http://zcu.cz/ Vybrané fakulty otevírají druhé kolo přijímacího řízení http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_985.html Zájemci o studium na fakultě ekonomické, elektrotechnické, strojní, zdravotnických studií či filozofické mají ještě během léta možnost podat přihlášku ke studiu. Tyto fakulty totiž vyhlásily druhé kolo přijímacího řízení.&nbsp; <div>K dnešnímu dni eviduje ZČU 11 816 přihlášek ke studiu bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Největší zájem je tradičně o fakultu pedagogickou, která obdržela 2200 přihlášek. Uchazeči se zde nejčastěji hlásí na bakalářské obory Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením na vzdělávání, Tělovýchova a sport, Učitelství pro mateřské školy a pětiletý magisterský obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol. Následuje fakulta filozofická s 1689 přihláškami, mezi nimiž vedou obory Mezinárodní vztahy – teritoriální studia a Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina—němčina. 1654 přihlášek přišlo na fakultu ekonomickou, nejvíce na bakalářské obory Podniková ekonomika a management a Management obchodních činností. K žádaným fakultám patří rovněž fakulta právnická s 1439 přihláškami. Fakulta zdravotnických studií má zatím 1230 přihlášek, na fakultu aplikovaných věd jich dorazilo 1039, fakulta elektrotechnická přijala 952 přihlášek, fakulta designu a umění Ladislava Sutnara 904 přihlášek a fakulta strojní 709 přihlášek. Loni zaznamenala Západočeská univerzita ve stejnou dobu 13 315 přihlášek, celkově pak po uzavření druhých kol přijímacího řízení 14 612.<br><br></div><div><div>Přihlášky ke studiu bakalářských a navazujících magisterských oborů stále přijímají tyto fakulty:</div><div><b><br>Fakulta ekonomická: do 31. 7.</b> (pouze vybrané obory) <br>Bakalářské studium:<br></div><div>Podniková ekonomika a management, Management obchodních činností (Cheb)</div><div>Systémy projektového řízení, Ekonomická a regionální geografie (Plzeň)</div><div>Navazující magisterské studium: </div><div>Systémy projektového řízení (Plzeň)</div><div><b>Fakulta strojní: do 11. 8.</b></div><div><b>Fakulta elektrotechnická: do 15. 8.</b></div><div><b>Fakulta zdravotnických studií: do 24. 8. </b>(pouze vybraný obor)</div><div>Navazující magisterské studium: Ošetřovatelská péče v interních/chirurgických oborech </div><div><b>Fakulta filozofická: do 31. 8.</b> </div></div><div><br></div><div><br></div> Wed, 28 Jun 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_985.html 2017-06-28T22:00:00Z Univerzita třetího věku má další úspěšné absolventy http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_983.html V uplynulých dnech proběhly promoce posluchačů Univerzity třetího věku v Karlových Varech a v Plzni. Osvědčení o absolutoriu převzalo celkem 240 posluchačů. <div>Univerzita třetího věku má kromě Plzně dalších 11 poboček po celých západních Čechách: v Aši, Chebu, Sokolově, Tachově, Karlových Varech, Mariánských Lázních, Stříbře, Klatovech, Plasích, Spáleném Poříčí a Zbirohu. V akademickém roce 2016/17 ji navštěvovalo 1600 posluchačů. Letos na podzim oslaví 25 let své existence.</div> Tue, 27 Jun 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_983.html 2017-06-27T22:00:00Z Sportovci přivezli z Českých akademických her 39 medailí http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_982.html Západočeskou univerzitu v Plzni letos na 16. Českých akademických hrách v Praze reprezentovalo 145 sportovců. Ti vybojovali celkem 39 cenných kovů a v celkovém pořadí zajistili naší univerzitě velmi lichotivé 4. místo v silné konkurenci 40 českých vysokých škol. <div>Titulem akademického mistra se tak mohou pyšnit fotbalisté ZČU, stříbro získaly házenkářky a bronzové medaile přivezli futsalisté a házenkáři. Úspěšné byly ale i další týmy, které si musely vybojovat postup v kvalifikačních turnajích.</div><div>V individuálních disciplínách dosáhli na titul akademického mistra ČR atleti – T. Hrochová (1500 m a 3000 m) a T. Klailová (oštěp), plavci – P. Laudová (100 m volný způsob. a 200 m polohový závod), R. Bischof (50 m a 100 m prsa) a M. Šimáček (100 m volný způsob), J. Cimická (lukostřelba) a J. Krych (karate). Další medaile přidali atleti, plavci, badmintonisté, karatisté a lukostřelci v individuálních i týmových soutěžích. Stříbro ve sportovním lezení na obtížnost vybojoval T. Binter.<br>Letošní České akademické hry uspořádaly společnými silami dvě pražské vysoké školy – ČVUT a ČZU. Ve dnech 18. až 23. června zápolili sportovci z celé ČR o osobní úspěch i o body pro svoje univerzity ve 27 sportovních disciplínách. Reprezentanti ZČU soutěžili v atletice, badmintonu, florbalu, frisbee, futsalu, házené, karate, lukostřelbě, orientačním běhu, plavání, softballu, sportovním lezení a volejbalu.<br><br></div> Mon, 26 Jun 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_982.html 2017-06-26T22:00:00Z První český nanosatelit letí do vesmíru také díky týmu z Fakulty elektrotechnické ZČU http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_977.html V pátek 23. června v 5:59 středoevropského času odstartovala z indického vesmírného střediska Satish Dhawan raketa s českým technologickým nanosatelitem VZLUSAT-1 na palubě. Nanosatelit vyvinuli čeští odborníci pod vedením Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Praze (VZLÚ), mezi nimiž je i tým PilsenCUBE z katedry aplikované elektroniky a telekomunikací Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. <br> <p>Náplní mise je testování a ověření několika unikátních českých technologií, např. rentgenové optiky na principu račího oka s pixelovým detektorem částic, kompozitních materiálů pro radiační stínění či koutového odražeče. Satelit bude také plnit úkoly v rámci mezinárodního projektu QB50, zabývajícího se výzkumem termosféry Země. Na satelitu je nainstalován belgicko-německý přístroj experimentu FIPEX pro měření aktivity atomárního kyslíku a povrchové teploty. Jádrem aktivit plzeňského týmu je komunikační a povelovací subsystém satelitu, který zahrnuje i pozemní řídicí středisko PilsenCUBE na Fakultě elektrotechnické ZČU, jehož anténní systém je viditelný již z dálky. </p> <p><i></i>„Start satelitu je pro náš tým významným milníkem v jeho již 13 let trvajících vesmírných aktivitách. Kromě zmíněného nanosatelitu zahrnují také pikosatelit PilsenCUBE, vyvíjený s podporou projektu Grantové agentury ČR, a jeho novou připravovanou verzi PilsenCUBE II,“ uvádí vedoucí výzkumného týmu Jiří Masopust. Nová verze pikosatelitu by mohla vzniknout díky přislíbené finanční dotaci města Plzně a významně podpoří technické vzdělávání studentů v regionu a jejich provázání s výzkumnými <br> a průmyslovými partnery v oblasti kosmických technologií v ČR i zahraničí.</p> <p>„Hned v pátek ráno se nám podařilo úspěšně navázat rádiovou komunikaci s nanosatelitem. Postupně budou zprovozňovány jednotlivé subsystémy satelitu a prováděny plánované experimenty,“ dodává Jiří Masopust. &nbsp;</p> <p>Kromě VZLÚ se do projektu také zapojily další výzkumné instituce a technologické firmy (Rigaku, ČVUT, 5M, HVM Plasma, IST, TTS). Na financování projektu se kromě zmíněných institucí podílela také Technologická agentura ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR formou institucionální podpory.</p> <p></p><p> </p><p>Aktuální informace ke startu rakety s českou družicí je možné nalézt na stránkách indického vesmírného střediska, na stránce plzeňského pozemního segmentu a stránkách VZLISAT-1:</p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.isro.gov.in/launcher/pslv-c38-cartosat-2-series-satellite">http://www.isro.gov.in/launcher/pslv-c38-cartosat-2-series-satellite</a></p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.reddit.com/r/ISRO/comments/6i7nmh/pslvc38_cartosat2e_mission_updates_and_discussion/">https://www.reddit.com/r/ISRO/comments/6i7nmh/pslvc38_cartosat2e_mission_updates_and_discussion/</a></p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.isro.gov.in/pslv-c38-cartosat-2-series-satellite/pslv-c38-cartosat-2-series-mission-live-details">http://www.isro.gov.in/pslv-c38-cartosat-2-series-satellite/pslv-c38-cartosat-2-series-mission-live-details</a></p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.pilsencube.zcu.cz/vzlusat1/static.html">http://www.pilsencube.zcu.cz/vzlusat1/static.html</a></p> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://vzlusat1.cz/cs/">http://vzlusat1.cz/cs/</a></p><p></p><p> </p><p>Tým PilsenCUBE na FEL ZČU:&nbsp; </p> <p><i>Jiří Masopust, Ivo Veřtát, Richard Linhart, Aleš Voborník, Michal Pokorný, Pavel Fiala, Jan Mráz, Luděk Dudáček</i></p> <br><p></p> <p></p><br> Wed, 21 Jun 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_977.html 2017-06-21T22:00:00Z Ocenění v soutěži Česká dopravní stavba, technologie a inovace putuje na strojní fakultu http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_978.html Petr Macher ze strojní fakulty získal cenu rektora Západočeské univerzity v Plzni ve 14. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2016 za svoji práci nazvanou Dvoupodlažní elektrická jednotka pro příměstskou dopravu. <br> Soutěž o nejlepší závěrečnou bakalářskou, diplomovou či ročníkovou práci z oboru doprava a dopravní stavitelství je každoročně vypisována se záměrem podpořit zájem o studium technických oborů na vysokých školách v České republice. Soutěž se pořádá již od roku 2009 a zúčastnilo se jí již 260 studentů ze 6 vysokých škol, kteří získali nejen nemalé finanční ceny, ale především možnost kontaktu z praxí. &nbsp; <br>Slavnostní galavečer se konal ve čtvrtek 15. června v Betlémské kapli v Praze, ocenění za Západočeskou univerzitu předával prorektor pro výzkum a vývoj Tomáš Kaiser.<br> Tue, 20 Jun 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_978.html 2017-06-20T22:00:00Z Západočeská univerzita bude vzdělávat sestry v Karlovarském kraji http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_976.html Fakulta zdravotnických studií ZČU otevře od září konzultační střediska v Karlovarském kraji. Všeobecné sestry, kterých je v této oblasti nedostatek, tak budou moci studovat při zaměstnání přímo v jejich kraji. Do kombinovaného studia přijme fakulta zhruba 25 studentů.<br> <p>"Do budoucna bychom chtěli v Karlovarském kraji vytvořit i pobočku naší fakulty a nechat ji akreditovat. Zatím půjde o konzultační střediska. Největší přínos vidím v tom, že sestry budou moci studovat při zaměstnání a nebudou muset dojíždět na všechny předměty do Plzně. Dalším přínosem je, že ty, co budou zaměstnané v nemocnicích Karlovarského kraje, v nich, doufám, už zůstanou,“ řekla děkanka Ilona Mauritzová. </p> <p>Karlovarskému kraji chybí kolem 150 sester, z toho asi 100 akutně. Nedostatek středního personálu vede k omezování počtu lůžek, ale i k vysokému přetížení těch sester, které musí zastat práci za chybějící personál.</p> <p>Fakulta zdravotnických studií částečně využije v Chebu objekt Fakulty ekonomické ZČU, kde je dobré zázemí i propojení s univerzitou. V Karlových Varech bude mít středisko v prostorách Střední a vyšší odborné školy zdravotnické. Vedení Karlovarského kraje plánuje, že rozjezd výuky v letošním roce finančně podpoří.</p> <br><br> Tue, 20 Jun 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_976.html 2017-06-20T22:00:00Z Letní školy zahájí koncert pod širým nebem http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_975.html <p>Nejen pro účastníky Mezinárodní letní jazykové školy a ArtCampu je připraven zahajovací koncert, který se uskuteční v úterý 11. července od 19 hodin pod širým nebem v prostoru před Univerzitní knihovnou ZČU. <br></p> <p>Na koncertě vystoupí od 19 hodin studentská folkrocková skupina RightNow a od 20:30 originální Together se svými rockovými baladami ozvláštněnými houslovým kvartetem.V případě velké nepřízně počasí se koncert uskuteční v prostorách Univerzitní knihovny ZČU.</p><p><b>RightNow</b> je začínající studentská kapela, která zahájí seznamovací koncert letních škol. Čtyři kamarádi ze ZČU a ČVUT rádi hráli a zpívali s kytarou u ohně, spolu vystupovali na různých akcích s přejatými písněmi a už třetím rokem tvoří vlastní skladby. Jejich muzika nemá vyloženě vyhraněný žánr, snad by se dala zařadit nejvíce k folku a rocku. Nedávno vystupovali na Kapeláži a na Slavnostech břeclavského piva.<b> <br></b></p> <p><b>Together</b> je devítičlenná hudební skupina z Prahy a Plzně, ve které klasickou rockovou kapelu doplňuje houslový kvartet. Získává tak osobitý sound a vlastní tvorbou chce zaujmout nejen tuzemské posluchače, ale i posluchače ze zahraničí. První koncert kapela odehrála v září roku 2015, během krátké doby své existence stihli Together řadu koncertů převážně na plzeňské a pražské klubové scéně, dostali se ale už i na přední české festivaly. V rámci soutěže REC.stage čistých festivalů totiž získali v konkurenci 250 kapel 1. místo, a zahráli si tak na OAMF Přeštěnice a na Sázavafestu 2016. Vystoupili i v rámci festivalu Rock iN Roll v Nové Roli a podpořili sportovce v Olympijském parku Plzeň 2016. V současné době Together pracuje na natáčení debutového alba.</p> <br><br><br> Mon, 19 Jun 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_975.html 2017-06-19T22:00:00Z Vedení univerzity poděkovalo Akademikům Plzeň http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_972.html Za výbornou propagaci univerzity i dosavadní úspěchy poděkovalo ve středu 14. června vedení ZČU hokejovému týmu Akademici Plzeň. Studentskému týmu se letos mimořádně dařilo, v Evropské univerzitní hokejové lize vybojoval skvělé 3. místo.<br> Akademici Plzeň je univerzitní hokejový tým, který je složen ze studentů nejen Západočeské univerzity Plzeň, ale také ze studentů plzeňské lékařské fakulty. Ačkoli tým vznikl teprve před třemi lety, sklízí jeden úspěch za druhým. Kromě zápasů v lize organizují také řadu doprovodných či dobročinných akcí, které propagují Západočeskou univerzitu. Populární se již stala Plyšáková bouře, přátelský zápas, na kterém členové týmu vybírají plyšové hračky, které následně putují pro nemocné děti hospitalizované ve Fakultní nemocnici v Plzni. Divácké oblibě se také těší listopadová Bitva o Plzeň, zápas mezi Lékařskou fakultou Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni či Z lavic až na zimák, utkání pro děti ze základních a středních škol.<br><i>"Jsme moc vděční za podporu, kterou nám Západočeská univerzita poskytuje</i>," poděkoval univerzitě místopředseda Akademiků Vilém Franěk.&nbsp; Zároveň doplnil, že <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://akademiciplzen.com/">Akademici</a> ve svém týmu rádi uvítají nejen další hráče z řad studentů, ale i členy do realizačního týmu. <br><br><br> Wed, 14 Jun 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_972.html 2017-06-14T22:00:00Z Studenti uspěli s aplikací zobrazující počasí po celém světě http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_968.html Aplikace Ventusky, která vizualizuje meteorologická data z numerických modelů, uspěla na soutěži Vodafone Nápad roku 2017. Za aplikací stojí studenti doktorského studia David Prantl z fakulty ekonomické a Martin Prantl z fakulty aplikovaných věd, kteří aplikaci vyvinuli spolu s Markem Mojzíkem. Ze soutěže si odnesli stříbrnou medaili a zároveň mimořádnou cenu za startup roku.<br> Výsledky soutěže Vodafon nápad roku 2017 byly vyhlášeny 7. června ve výstavní síni Mánes v Praze. Porota ocenila především užitečnost a zajímavé zpracování projektu Ventusky. <i>„Počasí na Zemi funguje jako provázaný systém – například hurikán v Atlantiku ovlivní i rozložení tlakových útvarů v Evropě. Naše aplikace umožňuje zajímavým způsobem zobrazovat právě tuto provázanost celého systému,“</i> vysvětluje David Prantl, který na projektu spolupracoval se svým bratrem Martinem. <br><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.ventusky.com/?p=49.4;14.3;5&amp;l=temperature">Aplikace Ventusky</a> na mapě světa zobrazí vývoj tlaku, větru, oblačnosti, srážek nebo teplot. Kromě počasí dokáže sledovat také výšky vln a v oblastech postižených hurikány nebo tajfuny může pomoci s přesnější předpovědí počasí. <p>Při zpracování aplikace využili tvůrci své dlouholeté zkušenosti v oboru. Martin Prantl se v doktorském studiu na fakultě aplikovaných věd věnuje vizualizacím dat, David Prantl z fakulty ekonomické již před několika lety založil v Plzni meteorologickou společnost InMeteo, která se zabývá poskytováním meteorologických dat společnostem v České republice. <br></p> <p><i>„Do soutěže se přihlásilo téměř 200 projektů a máme velkou radost, že v silné konkurenci uspěl právě ten náš. Soutěž nám pomohla navázat nové kontakty a dostali jsme také důležitou zpětnou vazbu od zákazníků a potencionálních klientů,“</i> dodává David Prantl. O aplikaci Ventusky už projevily zájem velké letecké nebo námořní společnosti.&nbsp; </p> <br> Thu, 08 Jun 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_968.html 2017-06-08T22:00:00Z Technické fakulty se představily na DronFestu http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_926.html Unikátního festivalu bezpilotního létání, který se těší čím dál většímu zájmu veřejnosti, se zúčastnily i technické fakulty.<br> Více než 7 tisíc lidí dorazilo na druhý ročník DronFestu – unikátního festivalu bezpilotního létání, který se odehrál 2. a 3. června v areálu DEPO2015 v Plzni.<b> </b>Letošní <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://dronfest.cz/">DronFest </a>přichystal veletrh bezpilotních letadel, letecké ukázky či exhibiční závody. Návštěvníci se zde dozvěděli celou řadu zajímavostí, například o využití bezpilotních letadel pro policii, hasiče nebo zemědělce, nechyběl ani zábavný program pro děti.<br>Technické fakulty ZČU zde představily ukázky svého výzkumu a jejich stánky se těšily velkému zájmu návštěvníků.<br> Wed, 31 May 2017 22:00:00 GMT http://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2015/info_926.html 2017-05-31T22:00:00Z