Přejít k obsahu

Publikace za rok 2017

  Počet Rok
Počet titulů 339
CHOCHOLATÝ, M. "Hrobaři, ti praví a nejbídnější, jsou tam vedle za valem." Psychologická percepce vyhlazovacího sektoru Treblinky a Sobiboru v širším "mezitáborovém" kontextu. Historický obzor, 2017, roč. 28, č. 3/4, s. 79-88. ISSN: 1210-6097
  Detail publikace
MUSIL, J., ZENKIN, S., ČERSTVÝ, R., HAVIAR, S., ČIPEROVÁ, Z. (Zr,Ti,O) alloy films with enhanced hardness and resistance to cracking prepared by magnetron sputtering. Surface and Coatings Technology, 2017, roč. 322, č. AUG 15 2017, s. 86-91. ISSN: 0257-8972
  Detail publikace
KABELA, A., KAISER, T. 10-tough chordal graphs are Hamiltonian. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 2017, roč. 122, č. 1, s. 417-427. ISSN: 0095-8956
  Detail publikace
BERGMANN, B., PICHOTKA, M., POSPÍŠIL, S., VYCPÁLEK, J., BURIAN, P., BROULÍM, P., JAKUBEK, J. 3D track reconstruction capability of a silicon hybrid active pixel detector. European Physical Journal C, 2017, roč. 77, č. 6, s. 1-9. ISSN: 1434-6044
  Detail publikace
SZKANDERA, J., KAAS, O., KOLINGEROVÁ, I. A Clustering Approach to Path Planning for Groups. In Computational Science and Its Applications, ICCSA 2017. Cham: Springer, 2017. s. 465-479. ISBN: 978-3-319-62394-8 , ISSN: 0302-9743
  Detail publikace
DEVOS, M., ROLLOVÁ, E., ŠÁMAL, R. A new proof of Seymour's 6-flow theorem. JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B, 2017, roč. 122, č. ?Neuveden?, s. 187-195. ISSN: 0095-8956
  Detail publikace
PETRÁŠOVÁ, Š., ZEMKOVÁ, D., MAŘÍKOVÁ, A., MYSLIVEC, R., HUDÁKOVÁ, O., MAŘÍK, I. ANTROPOMETRICKÉ MĚŘENÍ TIBOFEMORÁLNÍHO ÚHLU, ÚHLU PATY, TORSE BÉRCŮ A ROTACE KYČELNÍCH KLOUBŮ Z FOTOGRAFIÍ. Pohybové ústrojí, 2017, roč. 24, č. 1, s. 68-69. ISSN: 2336-4777
  Detail publikace
HOLATA, L., PREUSZ, M. Abandoned Rural Settlements and Landscape Transformations in the Early Modern and Modern Period: Innovative Methodological Approaches of Historical Archaeology within a Central European Context. Forth Worth, Texas, USA, 2017.
  Detail publikace
VČELÁK, P., KRYL, M., RAČÁK, L., KLEČKOVÁ, J. Acquisition of Confidential Patient Data Over Shared Mobile Device. In BIOSTEC2017 ? 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies. Setúbal: ScitePress, 2017. s. 334-339. ISBN: 978-989-758-213-4
  Detail publikace
PIKNEROVÁ, L. Afričtí lvi: nové rostoucí ekonomiky černého kontinentu. Geografické rozhledy, 2017, roč. 26, č. 4, s. 28-29. ISSN: 1210-3004
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Akciová společnost jako účastník zadávacího řízení. Obchodněprávní revue, 2017, roč. 9, č. 5, s. 142-147. ISSN: 1803-6554
  Detail publikace
BŽOCH, P., ŠAFAŘÍK, J. Algorithms for Maintaining Consistency of Cached Data for Mobile Clients in Distributed File System. International Journal of Distributed Systems and Technologies, 2017, roč. 8, č. 1, s. 17-33. ISSN: 1947-3532
  Detail publikace
TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P. Alternative ways of financing new ventures. In Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Norristown: International Business Information Management Association, 2017. s. 901-909. ISBN: 978-0-9860419-7-6
  Detail publikace
ZEMAN, P., ZÍTEK, M., ZUZJAKOVÁ, Š., ČERSTVÝ, R. Amorphous Zr-Cu thin-film alloys with metallic glass behavior. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2017, roč. 696, č. 5 March 2017, s. 1298-1306. ISSN: 0925-8388
  Detail publikace
FREI, J., HRKALOVÁ, A. Amyotrofická laterální skleróza. 1. vyd. Plzeň : Andrea Hrkalová, 2017, 36 s. ISBN: 978-80-270-1395-1
  Detail publikace
ZEMČÍK, R., SRBOVÁ, H., EKŠTEIN, K., PIRNER, I., MEDLÍN, R. Analysis of the fiber distribution, size, and volume ratio of unidirectional composite plates with different thicknesses. Materiali in Tehnologije, 2017, roč. 51, č. 1, s. 59-64. ISSN: 1580-2949
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, S., KŘÍŽ, A., BENEŠ, P. Analysis of the join between blade and stator disc in steam turbine. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 1, s. 3-7. ISSN: 1213-2489
  Detail publikace
KADLEC, P., POLANSKÝ, R. Analýza vlivu plnění tubulárním halloysitem na termooxidační stabilitu pompozitů s HDPE matricí. In 39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 155-158. ISBN: 978-80-7560-060-8
  Detail publikace
KOČANDRLE, R. Anaximander?s Innumerable Worlds. London, 2017.
  Detail publikace
AGUDELO RICO, O. I., DRÁBEK, P. Anisotropic semipositone quasilinear problems. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2017, roč. 452, č. March 2017, s. 1145-1167. ISSN: 0022-247X
  Detail publikace
MATOUŠEK, J., TIHELKA, D. Anomaly-based annotation error detection in speech-synthesis corpora. COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE, 2017, roč. 46, č. November, s. 1-35. ISSN: 0885-2308
  Detail publikace
KOUT, J., VLASÁK, J., VLASÁK, Antrodia multiformis and A. tenerifensis spp. nov. (Fomitopsidaceae, Basidiomycota): new brown rot polypores. Mycological Progress, 2017, roč. 16, č. 7, s. 737-742. ISSN: 1617-416X
  Detail publikace
KOČANDRLE, R., COUPRIE, D.L. Apeiron. Anaximander on Generation and Destruction. 1. vyd. Cham : Springer International Publishing, 2017, 112 s. ISBN: 978-3-319-49753-2
  Detail publikace
RABAN, P. Aplikace záměrů EU v oblasti alternativního řešení spotřebitelských sporů v právním prostředí České republiky a Slovenské republiky v posledních letech. Studia Iuridica Cassoviensia, 2017, roč. 5, č. 1, s. 47-67. ISSN: 1339-3995
  Detail publikace
SEIFERT, Z., FRIEDL, L., CHAUMOITRE, K., BRŮŽEK, J. Applicability and limitations of sex assessment based on foramen magnum. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, 2017, roč. 271, č. February, s. 126.e1-126.e9. ISSN: 0379-0738
  Detail publikace
VAŘEKA, L., PROKOP, T., MOUČEK, R., MAUTNER, P., ŠTĚBETÁK, J. Application of Stacked Autoencoders to P300 Experimental Data. In Artificial Intelligence and Soft Computing. Cham: Springer, 2017. s. 187-198. ISBN: 978-3-319-59062-2 , ISSN: 0302-9743
  Detail publikace
PAPEŽ, V., MOUČEK, R. Applying an Archetype-Based Approach to Electroencephalography/Event-Related Potential Experiments in the EEGBase Resource. Frontiers in Neuroinformatics, 2017, roč. 11, č. 24, s. 1-13. ISSN: 1662-5196
  Detail publikace
SOSNA, D. Archaeologies of waste: encounters with the unwanted. Oxford, 2017., ISBN: 978-1-78570-327-0,
  Detail publikace
KOHOUT, J., CHOLT, D. Automatic reconstruction of the muscle architecture from the superficial layer fibres data. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2017, roč. 150, č. October 2017, s. 85-95. ISSN: 0169-2607
  Detail publikace
VYŠATA, J. Automatizace některých činností při experimentu se znáhodněním s využitím řídicího systému stroje. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-10. ISBN: 978-80-261-0636-4
  Detail publikace
SOVA MARTINOVSKÝ, V. Benefits of using the cloud EDI in the automotive industry: case study. In Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Norristown: International Business Information Management Association, 2017. s. 1560-1568. ISBN: 978-0-9860419-7-6
  Detail publikace
TOUŠEK, L., PLACHÝ, O., WALACH, V., KUPKA, P., TVRDÁ, K., LUPTÁK, Ľ. Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Prezentace vybraných výsledků viktimizačního šetření. Plzeň, 2017.
  Detail publikace
SÁDLÍKOVÁ, M., KOUT, J. Bibliografie mykologických a liheologických prací publikovaných v časopise Erica. Mykologické listy, 2017, roč. 136, č. duben, s. 83-85. ISSN: 1213-5887
  Detail publikace
MAJDIŠOVÁ, Z., SKALA, V. Big geo data surface approximation using radial basis functions: A comparative study. Computers & Geosciences, 2017, roč. 109, č. December 2017, s. 51-58. ISSN: 0098-3004
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Bytové družstevnictví. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2017, 280 s. ISBN: 978-80-7400-643-2
  Detail publikace
PAŘÍZKOVÁ, A., GLAJCHOVÁ, A. Být těhotnou cizinkou v systému zdravotní péče.. In Sborník příspěvků; VI. ročník mezinárodní konference; Lidská práva v proměnách času. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2017. s. 33-39. ISBN: 978-80-7394-646-3
  Detail publikace
HYNEK, M., MÜLLER, E., MAX, A. CNC MILLING MACHINE. Alexandria, Virginia, USA, 2017.
  Detail publikace
MRÁZEK, M., POSPÍŠIL, J. Calibration and simulation of Heston model. Open Mathematics, 2017, roč. 15, č. 1, s. 679-704. ISSN: 2391-5455
  Detail publikace
HANZL, P. Cellular lattice structures in metal additive manufacturing. In Elektronický sborník příspěvků SVOČ 2017. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-261-0702-6
  Detail publikace
KOVÁŘÍK, T., KŘENEK, T., POLA, M., RIEGER, D., KADLEC, J., FRANČE, P. Ceramic-like open-celled geopolymer foam as a porous substrate for water treatment catalyst. In IOP Conf. Series: Materials Science and d Engineering. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND, 2017. s. 1-4. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1757-8981
  Detail publikace
MILLEROVÁ, M., RYAN, J., RYJÁČEK, Z. Characterisation of graphs with exclusive sum labelling. Electronic Notes in Discrete Mathematics, 2017, roč. 60, č. July 2017, s. 83-90. ISSN: 1571-0653
  Detail publikace
LIU, C., ZHANG, Y., DONG, F., AL-JAARY, A. H. R., YE, L., PINNA, N., ZENG, C., ZHANG, T., HUANG, H. Chlorine intercalation in graphitic carbon nitride for efficient photocatalysis. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 2017, roč. 203, č. APR 2017, s. 465-474. ISSN: 0926-3373
  Detail publikace
ŠMOLÍK, M., SKALA, V. Classification of Critical Points Using a Second Order Derivative. In Procedia Computer Science 108C. Zurich: Elsevier, 2017. s. 2373-2377. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-0509
  Detail publikace
JIŘINEC, S., ROT, D. Cold crucible HFG160. Electroscope, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1802-4564
  Detail publikace
BACSÓ, G., RYJÁČEK, Z., TUZA, Z. Coloring the cliques of line graphs. DISCRETE MATHEMATICS, 2017, roč. 340, č. 11, s. 2641-2649. ISSN: 0012-365X
  Detail publikace
BRUNCKO, J., ŠUTTA, P., NETRVALOVÁ, M., MICHALKA, M., VINCZE, A., KOVÁČ, J. Comparative study of ZnO thin film prepared by pulsed laser deposition - Comparison of influence of different ablative lasers. Vacuum, 2017, roč. 138, č. APR 2017, s. 184-190. ISSN: 0042-207X
  Detail publikace
POLANSKÝ, R., PROSR, P., VIK, R., MORAVCOVÁ, D., PIHERA, J. Comparison of the mineral oil lifetime estimates obtained by differential scanning calorimetry, infrared spectroscopy, and dielectric dissipation factor measurements. Thermochimica Acta, 2017, roč. 647, č. January 2017, s. 86-93. ISSN: 0040-6031
  Detail publikace
JANEČKA, K., VÁŠA, L. Compression of 3D Geographical Objects at Various Level of Detail. In The Rise of Big Spatial Data. Cham: Springer, 2017. s. 359-372. ISBN: 978-3-319-45122-0
  Detail publikace
VRBA, V., HOMOLKA, P. Constitutional Conflict as the Basis for American Revolution. Journal on European History of Law, 2017, roč. 8, č. 1, s. 142-149. ISSN: 2042-6402
  Detail publikace
FEHÉR, M., STRAKA, O., ŠMÍDL, V. Constrained time-optimal control of double-integrator system and its application in MPC. In Journal of Physics: Conf. Series 783 (2017) 012024. neuvedeno: IOP Publishing Ltd., 2017. s. 1-12. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1742-6588
  Detail publikace
KOUDELA, L., KOTLAN, V., DOLEŽEL, I. Construction improvement of the thermoelastic clutch based on shape optimization. COMPEL : the International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 2017, roč. 36, č. 2, s. 489-496. ISSN: 0332-1649
  Detail publikace
DRÁBEK, P., ROBINSON, S. Convergence to higher-energy stationary solutions of a bistable equation with nonsmooth reaction term. ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK, 2017, roč. 68, č. 3, s. 1-19. ISSN: 0044-2275
  Detail publikace
DRÁBEK, P., TAKÁČ, P. Convergence to travelling waves in Fisher?s population genetics model with a non-Lipschitzian reaction term. JOURNAL OF MATHEMATICAL BIOLOGY, 2017, roč. 75, č. 4, s. 929-972. ISSN: 0303-6812
  Detail publikace
DIRGA, L. Convict criminology: nový směr vězeňského výzkumu?. Česká kriminologie, 2017, roč. 1, č. 1, s. 1-10. ISSN: 2464-6210
  Detail publikace
PRANTL, M., SKORKOVSKÁ, V., MARTÍNEK, P., KOLINGEROVÁ, I. Curvature-Based Feature Detection for Head Modeling. In Procedia Computer Science 108C. Zurich: Elsevier, 2017. s. 2323-2327. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-0509
  Detail publikace
EGER, L., MIČÍK, M. Customer-oriented communication in retail and Net Promoter Score. Journal of Retailing and Consumer Services, 2017, roč. 35, č. March 2017, s. 142-149. ISSN: 0969-6989
  Detail publikace
DAŇA, M., ZETEK, M., SCHORNÍK, V. Cutting tool life when tapping nickel based super alloy. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 1, s. 18-23. ISSN: 1213-2489
  Detail publikace
HRDINA, A., PIŠTORA, A. Církevní tresty ukládám výjimečně. Zpravodaj pražské arcidiecéze, 2017, roč. 25, č. 2, s. 6-7.
  Detail publikace
MAŘÍK, I., ZEMKOVÁ, D., MAŘÍKOVÁ, A., MYSLIVEC, R., ČERNÝ, P., KRAWCZYK, P. DEFORMITY U VROZENÝCH A ZÍSKANÝCH VAD SKELETU JAKO FUNKČNÍ ADAPTACE KOSTÍ. Pohybové ústrojí, 2017, roč. 24, č. 1, s. 64-68. ISSN: 2336-4777
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J. Das Objektivitätsproblem in der Philosophie und Wissenschaft. Universität Regensburg, 2017.
  Detail publikace
JEŽEK, P., MOUČEK, R. Data Format for Storing ANT Sensors Data. In Proceedings of the 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies. Setúbal: ScitePress, 2017. s. 396-400. ISBN: 978-989-758-213-4
  Detail publikace
JIŘINEC, S., ROT, D. Data acquisition system for cold crucible. Transactions on Electrical Engineering, 2017, roč. 6, č. 1, s. 28-31. ISSN: 1805-3386
  Detail publikace
NAXERA, V. Democracy, corruption and (in)security: a theoretical interpretation and several observations from the Czech environment. Banská Bystrica, 2017.
  Detail publikace
TOUŠEK, L., PLACHÝ, O., KUPKA, P., WALACH, V., TVRDÁ, K., LUPTÁK, Ľ. Design a metodologie ve výzkumu viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách. Plzeň, 2017.
  Detail publikace
VAŘEKA, L., BRŮHA, P., MOUČEK, R., MAUTNER, P., ČEPIČKA, L., HOLEČKOVÁ, I. Development coordination disorder in children ? experimental work and data annotation. GigaScience, 2017, roč. 6, č. 4, s. 1-6. ISSN: 2047-217X
  Detail publikace
EGER, L., PISOŇOVÁ, M., TOMCZYK, L. Development programs for head teachers in four Central European countries: an international comparison. International Journal of Management in Education, 2017, roč. 11, č. 1, s. 25-45. ISSN: 1750-385X
  Detail publikace
MEHNERT, E. Dietrich Scholze: Jurij Brězan. Leben und Werk. Lětopis, 2017, roč. 64, č. 1, s. 147-148. ISSN: 0943-2787
  Detail publikace
VANÍČEK, P., NOVÁK, P., SHENG, M., KINGDON, , JANÁK, J., FOROUGHI, I., MARTINEC, Z., SANTOS, M. Does Poisson's downward continuation give physically meaningful results?. Studia Geophysica et Geodaetica, 2017, roč. 61, č. 3, s. 412-428. ISSN: 0039-3169
  Detail publikace
BULÍN, R., HAJŽMAN, M., POLACH, P., ŠIKA, Z., ZAVŘEL, J. Dynamical Analysis of a Cable Manipulator Using Multibody Approaches. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 2, s. 152-157. ISSN: 1213-2489
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Dynamický nákupní systém nové generace. Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 6, s. 202-205. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
FISCHER, P. Dálnice pohledem československého tisku koncem 30. let 20. století. Moderní dějiny, 2017, roč. 25, č. 1, s. 279-297. ISSN: 1210-6860
  Detail publikace
BRABCOVÁ, D., KOHOUT, J., WEBEROVÁ, V., KOMÁREK, V. Educational video and story as effective interventions reducing epilepsy-related stigma among children. Epilepsy & Behavior, 2017, roč. 69, č. April 2017, s. 12-17. ISSN: 1525-5050
  Detail publikace
HANZL, P., ZETKOVÁ, I., ZETEK, M., ŠTĚPÁNEK, M. Effect of Selected Factors on the Accuracy of Load Capacity of the Schoen Gyroid Cellural Structure. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 3, s. 302-306. ISSN: 1213-2489
  Detail publikace
DAŇA, M., ZETEK, M., SCHORNÍK, V. Effect of cutting edge geometry on cutting forces when drilling Inconel 718. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 1, s. 24-29. ISSN: 1213-2489
  Detail publikace
TENZER, R., FOROUGHI, I., PITOŇÁK, M., ŠPRLÁK, M. Effect of the Earth's inner structure on the gravity in definitions of height systems. GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL, 2017, roč. 209, č. 1, s. 297-316. ISSN: 0956-540X
  Detail publikace
MEHNERT, E. Einmal Oberschlesier - immer Oberschlesier. Germanoslavica, 2017, roč. 28, č. 1-2, s. 151-161. ISSN: 1210-9029
  Detail publikace
NASERI, M., JALILIAN, J., AL-JAARY, A. H. R. Electronic and optical properties of pentagonal B2C monolayer: A first-principles calculation. INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B, 2017, roč. 31, č. 8, s. nestránkováno. ISSN: 0217-9792
  Detail publikace
AL-JAARY, A. H. R. Electronic structure and optical properties of b-RbSm(MoO4)2 from spin polarization calculations: DFT?U. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 2017, roč. 192, č. MAY 1 2017, s. 260-267. ISSN: 0254-0584
  Detail publikace
ASSALI, A., BOUSLAMA, M., AL-JAARY, A. H. R., ZERROUG, S., ABID, H. Electronic structure and optical properties of dilute boron-bismide quaternary alloys 13(x)Ga(1-x)As(1-y)Bi(y)/GaAs for infrared optoelectronic devices. OPTIK, 2017, roč. 135, č. 1 April 2017, s. 57-69. ISSN: 0030-4026
  Detail publikace
MENTLÍK, V., ULRYCH, J. Elektroizolační biologicky odbouratelná kapalina. Praha, 2017.
  Detail publikace
LENC, L. Evaluation of Local Descriptors for Automatic Image Annotation. In Proceedings of the 9th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2017). Setúbal: SciTePress, 2017. s. 527-534. ISBN: 978-989-758-220-2
  Detail publikace
MOUČEK, R., VAŘEKA, L., PROKOP, T., ŠTĚBETÁK, J., BRŮHA, P. Event-related potential data from a guess the number brain-computer interface experiment on school children. Scientific Data, 2017, roč. 4, č. March 2017, s. 1-11. ISSN: 2052-4463
  Detail publikace
MUSIL, J., JAROŠ, M., ČERSTVÝ, R., HAVIAR, S. Evolution of microstructure and macrostress in sputtered hard Ti(Al,V)N films with increasing energy delivered during their growth by bombarding ions. Journal of Vacuum Science and Technology A, 2017, roč. 35, č. 2, s. '020601-1'-'020601-5'. ISSN: 0734-2101
  Detail publikace
BRŮHA, P., MOUČEK, R., ŠNEJDAR, P., BOHMANN, D., KRAFT, V., ŘEHOŘ, P. Exercise and Wellness Health Strategy Framework Software Prototype for Rapid Collection and Storage of Heterogeneous Health Related Data. In Proceedings of BIOSTEC 2017 - Volume 5: HEALTHINF. Setúbal: SciTePreess, 2017. s. 477-483. ISBN: 978-989-758-213-4
  Detail publikace
MOUČEK, R., HNOJSKÝ, L., VAŘEKA, L., PROKOP, T., BRŮHA, P. Experimental Design and Collection of Brain and Respiratory Data for Detection of Driver´s Attention. In BIOSTEC 2017 Proceedings of the 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies Volume 5: HEALTHINF. Setúbal: SciTePress, 2017. s. 441-450. ISBN: 978-989-758-213-4
  Detail publikace
STEHLÍK, P. Exponential number of stationary solutions for Nagumo equations on graphs. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2017, roč. 455, č. 1-2, s. 1749-1764. ISSN: 0022-247X
  Detail publikace
KOMZÁKOVÁ, M., SLAVÍK, J. Exprese jako experimentace mezi obrazností a doslovností. Kultura, umění a výchova, 2017, roč. 5, č. 1, s. nestránkováno. ISSN: 2336-1824
  Detail publikace
SLAVÍK, J. Exprese jako způsob poznávání. Kultura, umění a výchova, 2017, roč. 5, č. 1, s. nestránkováno. ISSN: 2336-1824
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J. External factors and their impact on internal political dynamics in Ethiopia. In The Horn of Africa since the 1960s. Local and International Politics Intertwined. New York : Routledge, 2017, s. 57-72. ISBN: 978-1-4724-7820-7
  Detail publikace
BENTOUAF, A., HASSAN, F. H., AL-JAARY, A. H. R., A?SSA, B. First-Principles Study on the Structural, Electronic, Magnetic and Thermodynamic Properties of Full Heusler Alloys Co2VZ (Z = Al, Ga). JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, 2017, roč. 46, č. 1, s. 1-13. ISSN: 0361-5235
  Detail publikace
TARANT, Z. From Khaled Said to Moaz Al-Kasasba: Critical Thoughts on the Role of New Media in the Arab Uprisings. In Beyond the Arab Spring in North Africa. Lanham (MA) : Lexington Books, 2017, s. 83-106. ISBN: 978-1-4985-4723-9
  Detail publikace
ZETEK, M., SCHORNÍK, V. Fréza s rozpěrami. Praha, 2017.
  Detail publikace
PŘIBIL, J., PŘIBILOVÁ, A., MATOUŠEK, J. GMM-based speaker age and gender classification in Czech and Slovak. Journal of ELECTRICAL ENGINEERING, 2017, roč. 68, č. 1, s. 3-12. ISSN: 1335-3632
  Detail publikace
BRENDLE, J., BLOBNER, J. Generic existence of ultrafilters on the natural numbers. FUNDAMENTA MATHEMATICAE, 2017, roč. 236, č. 3, s. 201-245. ISSN: 0016-2736
  Detail publikace
BRITUN, N., BELOSLUDTSEV, A., SILVA, T., SNYDERS, R. Ground state atomic oxygen in high-power impulse magnetron sputtering: a quantitative study. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, 2017, roč. 50, č. 7, s. "075204-1"-"075204-13". ISSN: 0022-3727
  Detail publikace
RIEGER, D., KULLOVÁ, L., ČEKALOVÁ, M., KOVÁŘÍK, T. Hardening kinetics investigation of alkali-activated binder by small amplitude oscillatory rheometry. In Journal of Physics: Conference Series. Lillafured, HUNGARY: Int Sci Advisory Board; Int Organizing Comm; IGREX Engn Serv Ltd, 2017. s. nestránkováno. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1742-6588
  Detail publikace
BIZZARRI, M., LÁVIČKA, M., ŠÍR, Z., VRŠEK, J. Hermite interpolation by piecewise polynomial surfaces with polynomial area element. COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN, 2017, roč. 51, č. February, s. 30-47. ISSN: 0167-8396
  Detail publikace
SOSNA, D. Heterotopias behind the Fence: Landfills as Relational Emplacements. In Archaeologies of Waste: Encounters with the Unwanted. Oxford : Oxbow Books, 2017, s. 162-178. ISBN: 978-1-78570-327-0
  Detail publikace
SHLYKEVICH, A., BYSTŘICKÝ, T., BLECHA, T. High frequency properties of RF planar passive components. Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science, 2017, roč. 61, č. 1, s. 48-53. ISSN: 2064-5260
  Detail publikace
MAREK, P., VÁVRA, F. Home Team Advantage in English Premier League. In Mathsport International 2017 Conference Proceedings. Padova: Padova University Press, 2017. s. 244-254. ISBN: 978-88-6938-058-7
  Detail publikace
SLAVÍK, J. Hra jako nástroj mentalizace a světatvorby ve službě terapii. In Hra v terapii. Praha : Portál, 2017, s. 27-49. ISBN: 978-80-262-1190-7
  Detail publikace
SKŘIVAN, A., SKŘIVAN, A., NOVOTNÝ, L., KOČVAR, J., KODET, R. Hra o Říši středu. Politické a hospodářské zájmy Velké Británie a Německa v Číně, 1894?1914. 1. vyd. Praha : Agentura Pankrác, s.r.o., 2017, 460 s. ISBN: 978-80-86781-27-3
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Hromadný kmenový list. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
  Detail publikace
MAŇÁK, M., ZEMEK, M., SZKANDERA, J., KOLINGEROVÁ, I., PAPALEO, E., LAMBRUGHI, M. Hybrid Voronoi diagrams, their computation and reduction for applications in computational biochemistry. Journal of Molecular Graphics and Modelling, 2017, roč. 74, č. 6, s. 225-233. ISSN: 1093-3263
  Detail publikace
HOROVÁ, J., ŠAFRÁNKOVÁ, Z., ŠTICH, L. Hygiena rukou jako prevence nozokomiálních nákaz. Florence, 2017, roč. 13, č. 4/17, s. 24-25. ISSN: 1801-464X
  Detail publikace
KUREKOVÁ, L., HEJDUKOVÁ, P. INTER-REGIONAL MIGRATION IN CZ AND SK: THE EMPIRICAL STUDY OF PANEL DATA AT NUTS3 LEVEL. In Proceedings of the 7th Economics & Finance Conference, Tel Aviv. Prague, Czech Republic: International Institute of Social and Economic Sciences, 2017. s. 178-188. ISBN: 978-80-87927-32-8
  Detail publikace
KOLÁŘÍKOVÁ, D. Idiomatická spojení v hovorové francouzštině z pohledu cizinců. Cizí jazyky.: časopis pro teorii a praxi, 2017, roč. 60, č. 4, s. 29-38. ISSN: 1210-0811
  Detail publikace
MEHNERT, E. In den Furchen des Lichts. Der Stacheldraht, 2017, roč. Neuveden, č. 2, s. 17-18.
  Detail publikace
POLANSKÝ, R., KADLEC, P., KOLSKÁ, Z., ŠVORČÍK, V. Influence of dehydration on the dielectric and structural properties of organically modified montmorillonite and halloysite nanotubes. Applied Clay Science, 2017, roč. 2017, č. 147, s. 19-27. ISSN: 0169-1317
  Detail publikace
FERKOVÁ, Z., KINDL, V. Influence of skewed squirrel cage rotor with intermediate ring on magnetic field of air gap in induction machine. Elektronika ir Elektrotechnika, 2017, roč. 23, č. 1, s. 26-30. ISSN: 1392-1215
  Detail publikace
PLEVNÝ, M. Influence of the Fare Funding Type on Public Transport Demand ? Case of Pilsen. Administratie si Management Public, 2017, roč. Neuveden, č. 28, s. 45-65. ISSN: 1583-9583
  Detail publikace
NOVÁK, P., ŠPRLÁK, M., TENZER, R., PITOŇÁK, M. Integral formulas for transformation of potential field parameters in geosciences. EARTH-SCIENCE REVIEWS, 2017, roč. 164, č. 1, s. 208?231. ISSN: 0012-8252
  Detail publikace
PRUTKIN, I., VAJDA, P., JAHR, T., BLEIBENHAUS, F., NOVÁK, P., TENZER, R. Interpretation of gravity and magnetic data with geological constraints for 3D structure of the Thuringian Basin, Germany. JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS, 2017, roč. 136, č. 1, s. 35-41. ISSN: 0926-9851
  Detail publikace
KŘÍŽEK, D., ZÁHOŘÍK, J. Introduction. In Beyond Arab Spring in North Africa. Lanham, USA : Lexington Books, 2017, s. 1-9. ISBN: 978-1-4985-4723-9
  Detail publikace
SOSNA, D., BRUNCLÍKOVÁ, L. Introduction. In Archaeologies of Waste: Encounters with the Unwanted. Oxford : Oxbow Books, 2017, s. 1-13. ISBN: 978-1-78570-327-0
  Detail publikace
PÁNEK, D., KOTLAN, V., HAMAR, R., DOLEŽEL, I. Inverse technique for determining temperature dependence of material properties. COMPEL : the International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 2017, roč. 36, č. 2, s. 427-435. ISSN: 0332-1649
  Detail publikace
HRDINA, A. Jak tomu bylo s papežským zákazem studia a výuky římského práva?. In Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno : The European Society for History of Law, 2017, s. 165-174. ISBN: 978-80-87475-51-5
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J. Jaké místo náleží idejím v Platónových nepsaných naukách?. Ostium, 2017, roč. 13, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1336-6556
  Detail publikace
KRIŠTOFOVÁ, V. Japonská expedice na Tchaj-wan v roce 1874. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2017, roč. 9, č. 1, s. 95-118. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
BOČEK, M. Jižní cesta emigrantů z habsburské monarchie do USA. Historica Olomucensia, 2017, roč. 52, č. 1, s. 113-129. ISSN: 1803-9561
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Juristické vzdělávání českých studentů v době rudolfínské. In Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno : The European Society for History of Law, 2017, s. 28-34. ISBN: 978-80-87475-51-5
  Detail publikace
KOLÁŘÍKOVÁ, D. K otázce adaptace anglicismů ve francouzštině v porovnání s češtinou na příkladu názvů subkultur. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2017, roč. 9, č. 1, s. 133-152. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
HOROVÁ, H. K textové lingvistice: diachronní a synchronní hledisko uplatněné v rámci české a frankofonní lingvistiky. Akta Fakulty filozofické, 2017, roč. 9, č. 1, s. 119-131. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
HRUBÁ, H., MENŠÍK, P. Katedra archeologie FF ZČU v Plzni - možnosti studia 1. Plzeň, 2017.
  Detail publikace
HRUBÁ, H., MENŠÍK, P. Katedra archeologie FF ZČU v Plzni - možnosti studia 2. Plzeň, 2017.
  Detail publikace
MENŠÍK, P. Katedra archeologie FF ZČU v Plzni - možnosti studia 3. Plzeň, 2017.
  Detail publikace
KRÁL, V., MENŠÍK, P. Katovice "Kněží hora". Nová zjištění v roce 2016. Prachatice, 2017.
  Detail publikace
SOSNA, D. Každodenní etika v časech nejistoty: klopýtání transakční logiky v neformální ekonomice odpadu. Etnologický ústav, Praha, 2017.
  Detail publikace
OČENÁŠEK, J., NOVÁK, P., PRUŠÁKOVÁ, L. Kinetics of the laser-induced solid phase crystallization of amorphoussilicon ?Time-resolved Raman spectroscopy and computersimulations. APPLIED SURFACE SCIENCE, 2017, roč. 392, č. 15 January 2017, s. 867-871. ISSN: 0169-4332
  Detail publikace
HOLUBEC, L. Klinická propedeutika v klinických a interních oborech. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017, 62 s. ISBN: 978-80-261-0671-5
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Kmenový list. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
  Detail publikace
PROCHÁZKA, M., MENŠÍK, P., HLOŽEK, J. Knowledge of Disappeared Villages in Bohemia from Early Middle Ages till 20th Ćentury. In SREDNJOVJEKOVNA NASELJA U SVJETLU ARHEOLOŠKIH IZVORA. Zbornik radova drugog međunarodnog znanstvenog skupa srednjovjekovne arheologije Instituta za arheologiju Zagreb, 2. ? 3. lipnja 2015. Zagreb: Matica hrvatska, 2017. s. 15-25.
  Detail publikace
SVOBODA, M. Kognitivně behaviorální terapie a její využití v léčbě obezity. Aplikovaná psychologie, 2017, roč. 2, č. 3, s. 173-180. ISSN: 2336-8276
  Detail publikace
KUMPERA, J. Komenského Vlastní životopis: autobiografie Komenského pro období 1628-1658: zachycená ve spisu Pokračování v bratrském napomínání S. Maresia o mírnění horlivosti láskou..... 1. vyd. Petrovice : ProfiSales, 2017, 130 s. ISBN: 978-80-87494-26-4
  Detail publikace
EGER, L., PRANTL, D., PTÁČKOVÁ, K. Komerční komunikace. 2. vyd. 2017, 146 s. ISBN: 978-80-261-0689-0
  Detail publikace
MONKA, P., MONKOVÁ, K., KOLOŠ, D., MORÁVEK, M. Konstrukce řezného nástroje pro speciální pracovní podmínky. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-261-0636-4
  Detail publikace
HORNAK, J., TRNKA, P. Konstrukční návrh a realizace diagnostické jednotky pro sledování rozložení prostorového náboje v dielektrických materiálech. Electroscope, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-4564
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Kérky za tabák - význam a symbolika vězeňských tetování v prostředí českých mužských věznic. Plzeň, 2017.
  Detail publikace
ČERNÍKOVÁ, V. La représentation et la fonction de Montréal dans la Canicule des pauvres de Jean-Simon DesRochers. Études romanes de Brno, 2017, roč. 38, č. 1, s. 69-86. ISSN: 1803-7399
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. Lady Mary Sidney Herbert a Lady Mary Wroth: labutí píseň a imaginativní svět jako součást rodinného odkazu. Ostium, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 1-16. ISSN: 1336-6556
  Detail publikace
PÁNEK, T., MENTLÍK, P., ENGEL, Z., R?GIS, B., ZONDERVAN, A., ASTER, T. Late Quaternary sackungen in the highest mountains of the Carpathians. Quaternary Science Reviews, 2017, roč. 159, č. March 2017, s. 47-62. ISSN: 0277-3791
  Detail publikace
TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., PERKTOLD, J., KUBÍKOVÁ, T., DEMJEN, E., LIŠKA, V., KRÁLÍČKOVÁ, M., WITTER, K. Links between the Orientation of Vascular Smooth Muscle and Microscopical Composition of Aortic Segments. Solid State Phenomena, 2017, roč. 258, č. 1, s. 329-332. ISSN: 1662-9779
  Detail publikace
FENCLOVÁ, M., HOROVÁ, H. L?expression de la politesse et de la modestie dans des textes des sciences humaines. X LINGUAE - Eurepean Scientific Language Journal, 2017, roč. 10, č. 1, s. 42-48. ISSN: 1337-8384
  Detail publikace
KAŠPAROVÁ, M. Martina Tesařová a kol. - Jak na žáky: zvládání náročných situací ve třídě. Učitel matematiky, 2017, roč. 25, č. 2(102), s. 127-128. ISSN: 1210-9037
  Detail publikace
KOHOUT, J., RAUNER, K. Maximální rychlost podání v tenisu. Matematika - fyzika - informatika, 2017, roč. 26, č. 1, s. 43-48. ISSN: 1210-1761
  Detail publikace
RIEGER, D., KADLEC, J., POLA, M., KOVÁŘÍK, T., FRANČE, P. Mechanical properties of non-woven glass fiber geopolymer composites. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND, 2017. s. nestránkováno. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1757-8981
  Detail publikace
RIEGER, D., KULLOVÁ, L., ČEKALOVÁ, M., NOVOTNÝ, P., POLA, M. Mechanically activated fly ash as a high performance binder for civil engineering. In 2nd International Conference on Rheology and Modeling of Materials (IC-RMM2). Bristol: IOP Publishing Ltd., 2017. s. nestránkováno. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1742-6596
  Detail publikace
BUREŠ, M., GÖRNER, T., MILLER, A., KÁBA, M. Methodology of Digital Firearm Ergonomic Design. In Advances in Intelligent Systems and Computing. neuveden: Springer International Publishing, 2017. s. 221-230. ISBN: 978-3-319-41684-7 , ISSN: 2194-5357
  Detail publikace
DIRGA, L. Metodologie vězeňského výzkumu: cesty poznání světa (nejen) za vězeňskými zdmi. Plzeň, 2017.
  Detail publikace
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., PALA, Z., SMAZALOVÁ, E., VOSTŘÁK, M., ČESÁNEK, Z. Microstructure and sliding wear properties of HVOF sprayed, laser remelted and laser clad Stellite 6 coatings. Surface and Coatings Technology, 2017, roč. 318, č. MAY 25 2017, s. 129-141. ISSN: 0257-8972
  Detail publikace
PAŘÍZKOVÁ, A. Migrant pregnant body - risk as the visible issue.. Refettorio Hall of the Chamber of Deputies Via del Seminario 76, Rome, Italy, 2017.
  Detail publikace
DITTRICH, M. Miroslav Hromada - Pracovněprávní spory. Všehrd. Časopis českých právníků, 2017, roč. 2017, č. 2.1.2017, ISSN: 1801-3678
  Detail publikace
PETRUSEK, A., PEŠEK, P., LEŠTINA, D., MARTIN, P., FISCHER, D., KOZÁK, P., VLACH, P. Mitochondrial DNA provides evidence of a double origin for the stone crayfish Austropotamobius torrentium in the Elbe basin. Limnologica, 2017, roč. 62, č. leden 2017, s. 77-83. ISSN: 0075-9511
  Detail publikace
KRÁL, J. Mobilní aplikace pro výuku elektrotechniky. In Olympiáda techniky Plzeň 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 195-199. ISBN: 978-80-261-0710-1
  Detail publikace
ŠTORK, M. Modeling and simulation of some biomedical signals. In Measurement 2017 : Proceedings of the 11th International Conference on Measurement. Bratislava: Institute of Measurement Science SAS, 2017. s. 221-224. ISBN: 978-80-972629-0-7
  Detail publikace
ŠTORK, M., NOVÁK, J., ZEMAN, V. Modeling of heart rate during exercise. In Measurement 2017 : Proceedings of the 11th International Conference on Measurement. Bratislava: Institute of Measurement Science SAS, 2017. s. 251-254. ISBN: 978-80-972629-0-7
  Detail publikace
DYK, Š. Modelování otěru palivových proutků. In Studentská vědecká konference, magisterské a doktorské studijní programy. Plzeň: ZČU v Plzni, 2017. s. 13-14. ISBN: 978-80-261-0706-4
  Detail publikace
SMOLÍK, L., BYRTUS, M., HAJŽMAN, M. Modelování torzních kmitů vačkového hřídele s hydraulickým fázovým přestavovačem. In Sborník: studentská vědecká konference: magisterské a doktorské studijní programy. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 31-32. ISBN: 978-80-261-0706-4
  Detail publikace
ČERMÁK, A. Multi-axis positioning approach of monothic cutting tools for laser micromachining. In Elektronický sborník příspěvků SVOČ 2017. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-261-0702-6
  Detail publikace
VÁŠA, L., KÜHNETT, T., BRUNNETT, G. Multivariate analysis of curvature estimators. Computer-aided design and applications, 2017, roč. 14, č. 1, s. 58-69. ISSN: 1686-4360
  Detail publikace
LOCHMANNOVÁ, A. Muži v sintru. Psychologie Dnes, 2017, roč. 23, č. 2, s. 42-45. ISSN: 1212-9607
  Detail publikace
ČERNÝ, P., MAŘÍK, I., PETRÁŠOVÁ, Š., ZEMKOVÁ, D. MĚŘENÍ TIBIOFEMORÁLNÍHO ÚHLU, ÚHLU PATY, TORSE BÉRCŮ A ROTACE KYČELNÍCH KLOUBŮ Z FOTOGRAFIÍ S VYUŽITÍM PC PROGRAMU. Pohybové ústrojí, 2017, roč. 24, č. 1, s. 70-71. ISSN: 2336-4777
  Detail publikace
KŘIVANCOVÁ, J. Měnová reforma na Plzeňsku. Dělnické povstání 1953. Historický obzor, 2017, roč. 28, č. 7/8, s. 176-187. ISSN: 1210-6097
  Detail publikace
FARSKÝ, J., HRONEK, O., KROFT, L., BAKŠA, T., ZETEK, M. Měřící přípravek pro VBD. 2017.
  Detail publikace
TARANT, Z., TYDLITÁTOVÁ, V., SOUKUPOVÁ, B., HOLÝ, J., JELÍNEK, T. Na počátku bylo slovo ? verbální projevy antisemitismu v moderním českém diskurzu. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017, 215 s. ISBN: 978-80-261-0654-8
  Detail publikace
VOTÍK, J. Na trenérskou dráhu jsem se chystal již v průběhu fotbalové kariéry. Fotbal a trénink, 2017, roč. Neuveden, č. 1, s. 4-6. ISSN: 1212-3390
  Detail publikace
ČERNÁ, J., ČERMÁKOVÁ, L. Naked in the Old and the New World: Differences and Analogies in Descriptions of European and American herbae nudae in the Sixteenth Century. JOURNAL OF THE HISTORY OF BIOLOGY, 2017, roč. 50, č. 145, s. 1-38. ISSN: 0022-5010
  Detail publikace
MENTLÍK, V., ULRYCH, J. Nanočástice zlepšují vlastnosti fluidních systémů pro elektrotechniku. A-Z elektro : specializovaný odborný časopis, 2017, roč. 8, č. 2, s. 108-109. ISSN: 1805-1073
  Detail publikace
DYK, Š., ZEMAN, V. Natural frequency analysis of the dynamical system with clearance solved by harmonic balance method and additional frequency analysis. In Applied Mechanics 2017 Conference Proceedings. Brno, Czech republic: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., 2017. s. 21-24. ISBN: 978-80-87434-08-6
  Detail publikace
KOLINGEROVÁ, I., FERKO, A., VOMÁČKA, T., MAŇÁK, M. Nearest Neighbour Graph and Locally Minimal Triangulation. In Computational Science and Its Applications ? ICCSA 2017, 17th International Conference, Trieste, Italy, July 3-6, 2017, Proceedings, Part II. Cham: Springer, 2017. s. 455-464. ISBN: 978-3-319-62394-8
  Detail publikace
KOST, O., DUNÍK, J., STRAKA, O. Noise Covariance Matrices Estimation for Systems with Time-Varying Availability of Sensors. In Journal of Physics: Conference Series 783 (2017) 012059. neuvedeno: IOP Publishing Ltd., 2017. s. 1-12. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1742-6588
  Detail publikace
VYCHYTIL, J., ŠPIČKA, J., HYNČÍK, L., MANAS, J., PAVLATA, P., STRIEGLER, R., MOSER, T., VALÁŠEK, R. Novel Approach in Vehicle Front-End Modeling for Numerical Analyses of Pedestrian Impact Scenarios. Sae Technical Paper Series, 2017, roč. 2017-March, č. 28 March 2017, s. nestránkováno. ISSN: 0148-7191
  Detail publikace
HANZL, P., ZETKOVÁ, I., DAŇA, M. Nový návrh porézního tlakového vzorku a posouzení jeho vyrobitelnosti technologií Direct Metal Laser Sintering. Strojírenská technologie, 2017, roč. 22, č. 1, s. 20-25. ISSN: 1211-4162
  Detail publikace
SMOLÍK, L., RENDL, J. Numerical investigation of dynamics of rotor with fluid-induced instability. In Applied Mechanics 2017 Conference Proceedings. Brno, Czech republic: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., 2017. s. 109-112. ISBN: 978-80-87434-08-6
  Detail publikace
DOLEŽEL, I., KOTLAN, V., HAMAR, R., PÁNEK, D. Numerical modeling of hybrid laser welding taking into account phase change of material. COMPEL : the International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 2017, roč. 36, č. 2, s. 417-426. ISSN: 0332-1649
  Detail publikace
HROMADA, M. Náklady účastníků a jejich zástupců. In Náklady řízení. Praha : C. H. Beck, 2017, s. 9-57. ISBN: 978-80-7400-650-0
  Detail publikace
MENŠÍK, P., MENŠÍK, J. Několik nových mohylových pohřebišť na dolním toku Lužnice. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 2017, roč. 54, č. 1, s. 29-35. ISSN: 1212-0596
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. O kvalifikovaném společníkovi kapitálové obchodní korporace po rekodifikaci českého obchodního práva. In Obchodní korporace a ochrana slabší strany. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 73-91. ISBN: 978-80-7552-555-0
  Detail publikace
MAŘÍK, I., PETRÁŠOVÁ, Š., MYSLIVEC, R., MAŘÍKOVÁ, A., ZEMKOVÁ, D. OPERAČNÍ ŘEŠENÍ NESTEJNÉ DÉLKY DOLNÍCH KONČETIN. Pohybové ústrojí, 2017, roč. 24, č. 1, s. 15-17. ISSN: 2336-4777
  Detail publikace
KURZ, P. Oddlužení fyzických osob podnikatelů z pohledu věřitele. In Obchodní korporace a ochrana slabší strany. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 156-168. ISBN: 978-80-7552-555-0
  Detail publikace
PRŮCHA, V., BRICÍN, D., KŘÍŽ, A. Odolnost proti kontaktnímu namáhání laserem ovlivněného povrchu slinutého karbidu TH 10. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. s. 245-253. ISBN: 978-80-261-0636-4
  Detail publikace
DYK, Š., ZEMAN, V. On Nonlinear Vibration and Fretting Wear of Nuclear Fuel Rods Influenced by Coolant Cross-flow. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 2, s. 174-179. ISSN: 1213-2489
  Detail publikace
BOBKOV, V., DRÁBEK, P. On some unexpected properties of radial and symmetric eigenvalues and eigenfunctions of the p-Laplacian onadisk. JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, 2017, roč. 263, č. 3, s. 1755-1772. ISSN: 0022-0396
  Detail publikace
BULÍN, R., HAJŽMAN, M. On the Performance of Various Integration Schemes with the Absolute Nodal Coordinate Formulation. In Applied Mechanics 2017 Conference Proceedings. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2017. s. 11-14. ISBN: 978-80-87434-08-6
  Detail publikace
HOLUBOVÁ, G., JANOUŠEK, J. One-dimensional model of a suspension bridge: Revision of uniqueness results. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2017, roč. 71, č. September 2017, s. 6-13. ISSN: 0893-9659
  Detail publikace
HOLUBEC, L. Onemocnění a poranění tlustého střeva a konečníku. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017, 49 s. ISBN: 978-80-261-0673-9
  Detail publikace
TESAŘ, J., SKÁLA, J., ŠVANTNER, M., NOVÁK, M. Online Evaluation of Material Fatigue Limit Using Infrared Thermography. In 26th Int. Conf. on Metallurgy and Materials Metal 2017. Ostrava: TANGER, spol. s r. o., 2017. s. nestránkováno. ISBN: 978-80-87294-73-4
  Detail publikace
HIRMAN, M., STEINER, F. Optimization of solder paste quantity considering the properties of solder joints. Soldering & Surface Mount Technology, 2017, roč. 29, č. 1, s. 15-22. ISSN: 0954-0911
  Detail publikace
NOVÁK, P., BRISCOE, J., KOZÁK, T., KORMUNDA, M., NETRVALOVÁ, M., BACHRATÁ, Š. Optimization of sputtered ZnO transparent conductive seed layer for flexible ZnO-nanorod-based devices. Thin Solid Films, 2017, roč. 634, č. JUL 31 2017, s. 169-174. ISSN: 0040-6090
  Detail publikace
HANZL, P., ZETKOVÁ, I., MACH, J. Optimization of the pressure porous sample and its manufacturability by selective laser melting. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 1, s. 34-38. ISSN: 1213-2489
  Detail publikace
LHOTÁK, J. Organizace poddanské kontribuce v Čechách a její písemnosti v 18. a první polovině 19. století. Archivní časopis, 2017, roč. 67, č. 2, s. 177-207. ISSN: 0004-0398
  Detail publikace
ŠESTÁK, J. Outline of hyperfree energy, equilibrium background and heat inertia opening new frontiers of thermal analysis. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 2017, roč. 128, č. 1, s. 605-610. ISSN: 1388-6150
  Detail publikace
FRKOVÁ, P., VYŠATA, J. Ověření vlivu příčného vyklonění při vlečení na stabilitu řezného procesu. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-261-0636-4
  Detail publikace
BENEŠ, P., VÍTOVEC, V. Ověřování chemickotepelného zpracování metodou vířivých proudů. In Technická konference Hrotovice 2017. Brno: TESYDO, s.r.o., 2017. s. 160-163. ISBN: 978-80-87102-15-2
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Oznámení o snížení základního kapitálu s.r.o.. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
  Detail publikace
FREI, J., HOLOUBKOVÁ, J., KULHÁNKOVÁ, P. POJETÍ OSOBNOSTI SESTRY A MUŽE V OŠETŘOVATELSTVÍ. In Sborník vědecké a odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Pacient je naší prioritou. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 29-31. ISBN: 978-80-7510-226-3
  Detail publikace
TALLA, J., BLAHNÍK, V., STREIT, L. Peak to peak current minimization by differential evolution optimization. Elektronika ir Elektrotechnika, 2017, roč. 23, č. 1, s. 39-42. ISSN: 1392-1215
  Detail publikace
AL-JAARY, A. H. R., AULUCK, S. Photocatalytic water-splitting solar-to-hydrogen energy conversion: Novel LiMoO3(IO3) molybdenyl iodate based on WO3-type sheets. JOURNAL OF CATALYSIS, 2017, roč. 351, č. JUL 2017, s. 1-9. ISSN: 0021-9517
  Detail publikace
BIZZARRI, M., LÁVIČKA, M., VRŠEK, J. Piecewise rational approximation of square-root parameterizable curves using the Weierstrass form. COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN, 2017, roč. 56, č. August, s. 52-66. ISSN: 0167-8396
  Detail publikace
TVAROŽEK, V., SZABÓ, O., NOVOTNÝ, I., KOVÁČOVÁ, S., ŠKRINIAROVÁ, J., ŠUTTA, P. Plasmonic behaviour of sputtered Au nano island arrays. APPLIED SURFACE SCIENCE, 2017, roč. 395, č. FEB 15 2017, s. 1-7. ISSN: 0169-4332
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Plná moc pro zastoupení společníka na valné hromadě společnosti s ručením omezeným. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
  Detail publikace
VALACH, P., FRÖMEL, K., JAKUBEC, L., BENEŠOVÁ, D., SALCMAN, V. Pohybová aktivita a sportovní preference západočeských adolescentů. Tělesná kultura, 2017, roč. 40, č. 1, s. 45-53. ISSN: 1211-6521
  Detail publikace
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Pojmové znaky civilního procesu. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, 279 s. ISBN: 978-80-7380-538-8
  Detail publikace
PITOŇÁK, M., ŠPRLÁK, M., TENZER, R. Possibilities of inversion of satellite third-order gravitational tensor onto gravity anomalies: a case study for central Europe. GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL, 2017, roč. 209, č. 2, s. 799-812. ISSN: 0956-540X
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Postavení obchodní korporace vůči veřejnému zadavateli. In Obchodní korporace a ochrana slabší strany. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 144-155. ISBN: 978-80-7552-555-0
  Detail publikace
QUINN, J.J. Postcolonial Poetry of Ireland. In The Cambridge Companion to Postcolonial Poetry. Cambridge Velká Británie : Cambridge University Press, 2017, s. 98-109. ISBN: 978-1-107-46287-8
  Detail publikace
ČERMÁK, A., KOŽMÍN, P., ŠRACHTA, P. Potential usage of laser technologies for development of cutting tool microgeometries. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-261-0636-4
  Detail publikace
VACÍK, A. Povinnosti ošetřujícího lékaře při posuzování zdravotního stavu pro účely invalidity, sociálních dávek a zaměstnanosti. Praktický lékař, 2017, roč. 97, č. 1, s. 23-25. ISSN: 0032-6739
  Detail publikace
KUPKA, P., TVRDÁ, K., WALACH, V., PLACHÝ, O., LUPTÁK, Ľ., TOUŠEK, L. Predátorské praktiky přispívající k reprodukci sociálního vyloučení. Plzeň, 2017.
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Principy veřejného zadávání v EU. Obchodní právo, 2017, roč. 26, č. 4, s. 132-143. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D. Privatizace (po roce 1989). In Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra ? Prob. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017, s. 782-785. ISBN: 978-80-7380-648-4
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Proměny náboženské paměti na Tachovsku. Praha, 2017.
  Detail publikace
ŘEBOUN, J., HROMADKA, K., HEŘMANSKÝ, V., JOHAN, J. Properties of power electronic substrates based on thick printed copper technology. Microelectronic Engineering, 2017, roč. 167, č. January 2017, s. 58-62. ISSN: 0167-9317
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Práva vlastníků jednotek plynoucí z existence bytového spoluvlastnictví podle občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 9, s. 321-326. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
VNENK, V. Právo nezbytné cesty v ústavněprávních souvislostech. In Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnosti - právne, historické a politologické východiská a problémy aplikačnej praxe. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. s. 537-545. ISBN: 978-80-8152-492-9
  Detail publikace
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Právo včelařské. In Encyklopedie českých právních dějin VII. svazek. Právo pra - Prob. Plzeň : Aleš Čeněk, 2017, s. 613-617. ISBN: 978-80-7380-648-4
  Detail publikace
POLANSKÝ, R., PIHERA, J., PROSR, P., FREISLEBEN, J., BLECHA, T., VIK, R., HAMÁČEK, A. Průmyslová impedanční spektroskopie se zvýšenou citlivostí pro in situ analýzu vytvrzení kompozitů. In 39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 97-100. ISBN: 978-80-7560-060-8
  Detail publikace
ČERNÝ, M., HROMADA, M., CHVÁTALOVÁ, I., KLÍMA, P., KRUPKA, V., MALAST, J., ODEHNALOVÁ, J., ONDŘEJ, J., PULKRÁBEK, Z., STANĚK, J., UXOVÁ, M., SVOBODA, K. Průvodce světem práva. 1. vyd. Praha : EDUKO, 2017, 444 s. ISBN: 978-80-88057-33-8
  Detail publikace
ŠUBELJ, L., FIALA, D. Publication Boost in Web of Science Journals and Its Effect on Citation Distributions. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2017, roč. 68, č. 4, s. 1018-1023. ISSN: 2330-1635
  Detail publikace
KOBES, T. Přerušovaná spojení. Budování infrastrukturního zázemí v jedné východoslovenské romské osadě. Sociální studia, 2017, roč. 13, č. 3, s. 101-119. ISSN: 1214-813X
  Detail publikace
KNOLL, V., KNOLLOVÁ, M. Příběh katedry právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v běhu třiadvaceti let. In Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno: The European Society for History of Law - Evropská společnost pro právní dějiny, 2017. s. 250-258. ISBN: 978-80-87475-51-5
  Detail publikace
HANZL, P., ZETKOVÁ, I., DAŇA, M. Přínos nového návrhu porézního tlakového vzorku a jeho vyrobitelnost technologií Selective Laser Melting. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-9. ISBN: 978-80-261-0636-4
  Detail publikace
HÖPPNEROVÁ, V. Příčestí činné v hospodářské němčině kontrastivně. Cizí jazyky, 2017, roč. 60, č. 1, s. 22-28. ISSN: 1210-0811
  Detail publikace
MENŠÍK, P. Půlstoletí Pavla Vařeky. Hláska, 2017, roč. 28, č. 3, s. 41-44. ISSN: 1212-4974
  Detail publikace
BRITUN, N., KONSTANTINIDIS, S., BELOSLUDTSEV, A., SILVA, T., SNYDERS, R. Quantification of the hysteresis and related phenomena in reactive HiPIMS discharges. Journal of Applied Physics, 2017, roč. 121, č. 17, s. "171905-1"-"171905-10". ISSN: 0021-8979
  Detail publikace
ZEMKOVÁ, D., MAŘÍK, I., PETRÁŠOVÁ, Š., MYSLIVEC, R. RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K PACIENTŮM S NESTEJNOU DÉLKOU DOLNÍCH KONČETIN. PREDIKCE RŮSTU KONČETIN. Pohybové ústrojí, 2017, roč. 24, č. 1, s. 14-15. ISSN: 2336-4777
  Detail publikace
SKALA, V. RBF Interpolation with CSRBF of Large Data Sets. In Procedia Computer Science 108C. Zurich: Elsevier, 2017. s. 2433-2437. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-0509
  Detail publikace
MAJDIŠOVÁ, Z., SKALA, V. Radial basis function approximations: comparison and applications. Applied Mathematical Modelling, 2017, roč. 51, č. neuvedeno, s. 728-743. ISSN: 0307-904X
  Detail publikace
KAŠPAROVÁ, M. Randall Munroe - Co kdyby?: vážné vědecké odpovědi na absurdní hypotetické otázky. Učitel matematiky, 2017, roč. 25, č. 2, s. 124-126. ISSN: 1210-9037
  Detail publikace
CHRÁŠŤANSKÁ, D., BÖHMOVÁ, H., MAREK, P. Rapid palatal expansion in mixed dentition, stability. Ortodoncie, 2017, roč. 26, č. 1, s. 25-31. ISSN: 1210-4272
  Detail publikace
BIZZARRI, M., LÁVIČKA, M. Rational adaptive blends among obstacles in 3D by contour method. COMPUTER-AIDED DESIGN, 2017, roč. 89, č. August, s. 1-11. ISSN: 0010-4485
  Detail publikace
BELOSLUDTSEV, A., VLČEK, J., HOUŠKA, J., ČERSTVÝ, R. Reactive high-power impulse magnetron sputtering of ZrO2 films with gradient ZrOx interlayers on pretreated steel substrates. Journal of Vacuum Science and Technology A, 2017, roč. 35, č. 3, s. "031503-1"-"031503-9". ISSN: 0734-2101
  Detail publikace
KRÁL, P., RAJTMAJER, V. Real-Time Data Harvesting Method for Czech Twitter. In Proceedings of the 9th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2017). Setúbal: SciTePress, 2017. s. 259-265. ISBN: 978-989-758-220-2
  Detail publikace
EGEROVÁ, D., EGER, L. Recruitment Through the Use of Corporate Websites ? A Comparative Study. In Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Norristown: International Business Information Management Association, 2017. s. 1137-1149. ISBN: 978-0-9860419-7-6
  Detail publikace
PITOŇÁK, M., ŠPRLÁK, M., NOVÁK, P., TENZER, R. Regional gravity field modelling from GOCE observables. ADVANCES IN SPACE RESEARCH, 2017, roč. 59, č. 1, s. 114-127. ISSN: 0273-1177
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z., HROMÁDKA, A., HAMMERBAUER, J. Reliability characteristics of power plants. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2017, roč. 15, č. 1, s. 37-45. ISSN: 1336-1376
  Detail publikace
MAX, A., KECKSTEIN, T., HYNEK, M. Reverse Engineering in the Teaching of Technical Disciplines. In Proceedings of the 12th International Conference on e-Learnin. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 148-151. ISBN: 978-1-911218-35-7 , ISSN: 2048-8882
  Detail publikace
ČEKALOVÁ, M., KOVÁŘÍK, T., RIEGER, D. Rheological characterization of geopolymer binder modified by organic resins. In Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND, 2017. s. nestránkováno. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1742-6596
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Rozhodnutí jediného společníka. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu (per rollam). In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
  Detail publikace
STULÍK, O. Rámování bezpečnosti v analýze metafor: příklad politické strany Úsvit - Národní Koalice. Banská Bystrica, 2017.
  Detail publikace
MACKOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L. SUSTAINABLE FINANCING OF NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS. International Journal of Arts and Commerce, 2017, roč. 6, č. 2, s. 61-70. ISSN: 1929-7106
  Detail publikace
KAŠPAROVÁ, M., PĚCHOUČKOVÁ, Š., JEČNÁ, K., SYROVÁ, L. Sada pracovních karet pro 3. ročník. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2017, 104 s.
  Detail publikace
PRANTL, M., VÁŠA, L., KOLINGEROVÁ, I. Screen Space Curvature and Ambient Occlusion. In Communications in Computer and Information Science. Cham: Springer, 2017. s. 51-71. ISBN: 978-3-319-64869-9
  Detail publikace
HOLBA, P. Sestak's proposal of term "tempericity" for non-equilibrium temperature and modified Tykodi's thermal science classification with regard to methods of thermal analysis. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 2017, roč. 127, č. 3, s. 2553-2559. ISSN: 1388-6150
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Seznam společníků. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
  Detail publikace
STEHLÍK, P., VANĚK, P. Sign-changing diagonal perturbations of Laplacian matrices of graphs. Linear Algebra and Applications, 2017, roč. 531, č. October, s. 64-82. ISSN: 0024-3795
  Detail publikace
BIZZARRI, M., LÁVIČKA, M., KOSINKA, Skinning and blending with rational envelope surfaces. COMPUTER-AIDED DESIGN, 2017, roč. 87, č. June, s. 41-51. ISSN: 0010-4485
  Detail publikace
BALÍK, S. Société internationale ďhistoire de la profession ďavocat v letech 1988-1997. In Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno : The European Society for History of Law, 2017, s. 42-47. ISBN: 978-80-87475-51-5
  Detail publikace
HECZKO, J. Softwarová implementace optického extenzometru. In Studentská vědecká konference 2017 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: ZČU v Plzni, 2017. s. 17-18. ISBN: 978-80-261-0706-4
  Detail publikace
DRÁBEK, P., KULIEV, K., MARLETTA, M. Some criteria for discreteness of spectrum of half-linear fourth order Sturm?Liouville problem. NODEA-NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS AND APPLICATIONS, 2017, roč. 24, č. issue 2, article 11, s. 1-39. ISSN: 1021-9722
  Detail publikace
ŠPRLÁK, M., NOVÁK, P. Spherical integral transforms of second-order gravitational tensor components onto third-order gravitational tensor components. JOURNAL OF GEODESY, 2017, roč. 91, č. 2, s. 167-194. ISSN: 0949-7714
  Detail publikace
AL-JAARY, A. H. R. Spin-polarized Second Harmonic Generation from the Antiferromagnetic CaCoSO Single Crystal. Scientific Reports, 2017, roč. 7, č. APR 13 2017, s. nestránkováno. ISSN: 2045-2322
  Detail publikace
AL-JAARY, A. H. R. Spin-polarized antiferromagnetic CaCoSO single crystal: First principles study. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2017, roč. 711, č. JUL 15 2017, s. 229-234. ISSN: 0925-8388
  Detail publikace
VAŘEKA, L., MAUTNER, P. Stacked Autoencoders for the P300 Component Detection. Frontiers in Neuroscience, 2017, roč. 11, č. 302, s. 1-9. ISSN: 1662-453X
  Detail publikace
KROUPA, L., VÁVRA, F., NOVÝ, P. Statistic of Quasi?Periodical Signal with Random Period ? First Application on Vocal Cords Oscillation. In 16th CONFERENCE ON APPLIMAT MATHEMATICS APLIMAT 2017 PROCEEDINGS. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, Bratislava, 2017. s. 905-911. ISBN: 978-80-227-4650-2
  Detail publikace
QUINN, J.J. Stevens across the Iron Curtain. In Poetry and Poetics after Wallace Stevens. New York : Bloomsbury Academic, 2017, s. 89-102. ISBN: 978-1-5013-1348-6
  Detail publikace
BELOSLUDTSEV, A., HOUŠKA, J., VLČEK, J., HAVIAR, S., ČERSTVÝ, R., REZEK, J., KETTNER, M. Structure and properties of Hf-O-N films prepared by high-rate reactive HiPIMS with smoothly controlled composition. CERAMICS INTERNATIONAL, 2017, roč. 43, č. 7, s. 5661-5667. ISSN: 0272-8842
  Detail publikace
THAKUR,, J., KASHYAP, M. K., TAYA, A., RANI, P., SAINI, H. S., AL-JAARY, A. H. R. Structure stability and magnetism in graphene impurity complexes with embedded V and Nb atoms. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 2017, roč. 433, č. JUL 1 2017, s. 109-115. ISSN: 0304-8853
  Detail publikace
LOUKOTOVÁ, L., DODDA, J. M., BĚLSKÝ, P., KULLOVÁ, L., KADLEC, J., PODIVINSKÁ, M., VOHLÍDAL, J. Structure?stability correlation of copolyimide membranes derived from aliphatic/alicyclic/aromatic diamine and aromatic dianhydrides. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 2017, roč. 134, č. 34, s. nestránkováno. ISSN: 0021-8995
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Stručně a prakticky k zakladatelskému právnímu jednání s.r.o. ? zakladatelské listině. Daňová a hospodářská kartotéka, 2017, roč. 25, č. 6, s. 27-32. ISSN: 1210-6739
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Stručně k seznamu společníků s.r.o. při jejím založení. Daňová a hospodářská kartotéka, 2017, roč. 25, č. 7, s. 30-31. ISSN: 1210-6739
  Detail publikace
JIRÁSKO, J., MAX, A., HYNEK, M. Student Projects and e-Learning Study Materials. In Proceedings of the 12th International Conference on e-Learning. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 103-108. ISBN: 978-1-911218-35-7 , ISSN: 2048-8882
  Detail publikace
SKOPEČKOVÁ, E. Student cizího jazyka a/versus překladatel. UCJ PdF UP Olomouc, 2017.
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Surrogacy case law. Studia Iuridica Cassoviensia, 2017, roč. 5, č. 1, s. 92-100. ISSN: 1339-3995
  Detail publikace
BUREŠOVÁ, K. Surrogacy legal issues in the UK and the Czech Republic. The Lawyer Quarterly, 2017, roč. 7, č. 1, s. 29-39. ISSN: 1805-8396
  Detail publikace
ČEJKOVÁ, P. Svařování heterogenních svarových spojů měď-ocel. In Technická konference Hrotovice 2017. Brno: TESYDO, s.r.o., 2017. s. 164-170. ISBN: 978-80-87102-15-2
  Detail publikace
KRUPIČKOVÁ, V., TANKOVÁ, H., SIMBARTL, P. Sváteční tvoření pro děti. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2017, 32 s. ISBN: 978-80-261-0718-7
  Detail publikace
SVOBODA, M., BENEŠ, J., VOBECKÁ, L., SLOUKA, Z. Swelling induced structural changes of a heterogeneous cation-exchange membrane analyzed by micro-computed tomography. JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 2017, roč. 525, č. MAR 1 2017, s. 195-201. ISSN: 0376-7388
  Detail publikace
MINHOVÁ MACOUNOVÁ, K., KLUSÁČKOVÁ, M., NEBEL, R., ZUKALOVÁ, M., KLEMENTOVÁ, M., CASTELLI, I. E., SPO, M. D., ROSSMEISL, J., KAVAN, L., KRTIL, P. Synergetic Surface Sensitivity of Photoelectrochemical Water Oxidation on TiO2 (Anatase) Electrodes. Journal of Physical Chemistry C, 2017, roč. 121, č. 11, s. 6024-6032. ISSN: 1932-7447
  Detail publikace
SOLODOVNIKOV, S. F., ATUCHIN, V. V., SOLODOVNIKOVA, Z. A., KHYZHUN, O. Y., DANYLENKO, M. I., PISHCHUR, D. P., PLYUSNIN, P. E., PUGACHEV, A. M., GAVRILOVA, T. A., Y?LISSEYEV, A. P., AL-JAARY, A. H. R., ALAHMED, Z. A., HABUBI, N. F. Synthesis, Structural, Thermal, and Electronic Properties of Palmierite-Related Double Molybdate ??Cs2Pb(MoO4)2. INORGANIC CHEMISTRY, 2017, roč. 56, č. 6, s. 3276-3286. ISSN: 0020-1669
  Detail publikace
KUBÁTOVÁ, D. Systém filtrace drsnosti povrchu. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-261-0636-4
  Detail publikace
KREJČOVÁ, M., HOLEČEK, M. The Comparison of the Three State Model of Myosin II Motor in the Ensemble Theory and in the Focker-Planck Equation Framework. In Applied Mechanics 2017 Conference Proceedings. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., 2017. s. 53-56. ISBN: 978-80-87434-08-6
  Detail publikace
KRČÁL, P. The Enactment of Security: Dramaturgical Analysis of the Security Aspects of Public Ceremonies. Banská Bystrica, 2017.
  Detail publikace
RAŠKOVÁ, E. The National Association of Northern Bohemia ? A Few Remarks Concerning its Foundation, Organization, and Activities. West Bohemian Historical Review, 2017, roč. 7, č. 1, s. 73-93. ISSN: 1804-5480
  Detail publikace
GOJDA, M. The Value of Complementarity. Integrating the Evidence from Air Survey and ALS in Bohemia. Archaeological Prospection, 2017, roč. 24, č. 1, s. 75-83. ISSN: 1099-0763
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. The effect of easter customs on the development of creative abilities to children. European Journal of Science and Theology, 2017, roč. 13, č. 2, s. 191-201. ISSN: 1841-0464
  Detail publikace
BOBOKHONOV, A., POKRIVČÁK, J., RAJČÁNIOVÁ, M. The impact of agricultural and trade policies on price transmission: The case of Tajikistan and Uzbekistan. Journal of International Trade & Economic Development, 2017, roč. 26, č. 6, s. 677-692. ISSN: 0963-8199
  Detail publikace
AL-JAARY, A. H. R., AULUCK, S. The influence of oxygen vacancies on the linear and nonlinear optical properties of Pb7O(OH)(3)(CO3)(3)(BO3). RSC Advances, 2017, roč. 7, č. 24, s. 14752-14760. ISSN: 2046-2069
  Detail publikace
BENEDIKT, J., GIRG, P., KOTRLA, L., TAKÁČ, P. The strong maximum principle in parabolic problems with the p-Laplacian in a domain. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2017, roč. 63, č. January 2017, s. 95?101. ISSN: 0893-9659
  Detail publikace
KOVÁŘÍK, T., RIEGER, D., KADLEC, J., KŘENEK, T., KULLOVÁ, L., POLA, M., BĚLSKÝ, P., FRANČE, P., ŘÍHA, J. Thermomechanical properties of particle-reinforced geopolymer composite with various aggregate gradation of fine ceramic filler. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 2017, roč. 143, č. JUL 15 2017, s. 599-606. ISSN: 0950-0618
  Detail publikace
DAŇA, M., ZETKOVÁ, I., HANZL, P. Tisk tenkých stěn pomocí metody DMLS. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-10. ISBN: 978-80-261-0636-4
  Detail publikace
KINDL, V., FRIVALDSKY, M., SPANIK, P., PIRI, M., JAROŠ, V. Transfer properties of various compensation techniques for wireless power transfer system including parasitic effects. Compel : the International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 2017, roč. 36, č. 4, s. 1198-1219. ISSN: 0332-1649
  Detail publikace
AL-JAARY, A. H. R. Transport properties of the n-type SrTiO3/LaAlO3 interface. RSC Advances, 2017, roč. 6, č. 95, s. 92887-92895. ISSN: 2046-2069
  Detail publikace
DVOŘÁKOVÁ, L., KRONYCH, J., MALÁ, A. Treasury Management in Strategic and Operative Corporate Management. In Proceedings of the 5th International Conference on Management Leadership and Governance. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 119-127. ISBN: 978-1-911218-27-2 , ISSN: 2049-6818
  Detail publikace
BUKOVNIK, S., DIEMATH, A., OFFNER, G., SMOLÍK, L. Turbocharger dynamic analysis: Advanced design simulation in time domain using CFD predicted thermal boundary conditions. In 12th International Conference on Vibrations in Rotating Machines - Proceedings. Graz: Technische Universität Graz, 2017. s. 440-451.
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J. Turbulent political developments in the Horn of Africa in the Cold War: the central role of Ethiopia, 1960s to 1980s. In The Horn of Africa since the 1960s. Local and International Politics Intertwined. New York : Routledge, 2017, s. 11-22. ISBN: 978-1-4724-7820-7
  Detail publikace
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Téma povinného očkování jako prostor pro artikulaci společenských obav a ustavování představ občanství. Praha, 2017.
  Detail publikace
MYSLIVEČKOVÁ, V., MORAVCOVÁ, J. Ukázka UAV v environmentalním výzkumu. In Symposium GIS Ostrava 2017 Geoinformatika v pohybu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 1-12. ISBN: 978-80-248-4029-1 , ISSN: 1213-239X
  Detail publikace
BENEŠ, P. Ultrazvuková 100 % kontrola keramických izolátorů pomocí metody Phased Array. 2017.
  Detail publikace
HONNEROVÁ, P., MARTAN, J., HONNER, M. Uncertainty determination in high-temperature spectral emissivity measurement method of coatings. APPLIED THERMAL ENGINEERING, 2017, roč. 124, č. September 2017, s. 261-270. ISSN: 1359-4311
  Detail publikace
BAUSTIAN, F., MRÁZEK, M., POSPÍŠIL, J., SOBOTKA, T. Unifying pricing formula for several stochastic volatility models with jumps. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2017, roč. 33, č. 4, s. 422-442. ISSN: 1526-4025
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D. University of South Wales, February 6 - February 10, 2017. 2017.
  Detail publikace
VARILLAS DELGADO, J., OČENÁŠEK, J., TORNER, J., ALCALÁ, J. Unraveling deformation mechanisms around FCC and BCC nanocontacts through slip trace and pileup topography analyses. ACTA MATERIALIA, 2017, roč. 125, č. 15 February 2017, s. 431-441. ISSN: 1359-6454
  Detail publikace
BRYCHCÍN, T., KRÁL, P. Unsupervised Dialogue Act Induction using Gaussian Mixtures. In 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL2017). Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2017. s. 485-490. ISBN: 978-1-945626-35-7
  Detail publikace
SLAVÍK, J. Uplatnění metodiky 3A při výzkumu edukačního procesu ve výuce. Olomouc, 2017.
  Detail publikace
KECKSTEIN, T., VOTÁPEK, P., JIRÁSKO, J. Use of Social Media for Group Design Project in Higher Technical Education. In Proceedings of the 12th International Conference on e-Learning. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 117-121. ISBN: 978-1-911218-35-7 , ISSN: 2048-8882
  Detail publikace
Dirga, L., Rozum, J., Tomášek, J. V. Kriminologické dny. Plzeň, 30.01.2017 - 31.01.2017.
  Detail publikace
KRAWCZYK, P., MAŘÍK, I., JAKUB, J., MAŘÍK, J., SÝKORA, A., ZEMKOVÁ, D., PETRÁŠOVÁ, Š., UCHYTIL, J., JANDAČKA, D., BUŽGA, M. VLIV HMOTNOSTI TT PROTÉZ DOLNÍ KONČETINY NA POSTURÁLNÍ STABILITU A LOKOMOCI. Pohybové ústrojí, 2017, roč. 24, č. 1, s. 22-24. ISSN: 2336-4777
  Detail publikace
BULÍN, R., HAJŽMAN, M. Various Strategies of Elastic Forces Evaluation in the Absolute Nodal Coordinate Formulation. In Advance in Mechanism Design II. Neuveden: Springer, 2017. s. 179-184. ISBN: 978-3-319-44086-6 , ISSN: 2211-0984
  Detail publikace
ŠMOLÍK, M., SKALA, V. Vector Field Second Order Derivative Approximation and Geometrical Characteristics. In Computational Science and Its Applications -- ICCSA 2017: 17th International Conference. Cham: Springer, 2017. s. 148-158. ISBN: 978-3-319-62391-7 , ISSN: 0302-9743
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Vlastnictví jednotek podle zákona o vlastnictví bytů a bytové spoluvlastnictví podle občanského zákoníku v České republice po rekodifikaci soukromého práva - základní otázky. Studia Iuridica Cassoviensia, 2017, roč. 5, č. 1, s. 77-90. ISSN: 1339-3995
  Detail publikace
BAKŠA, T., HRONEK, O., FARSKÝ, J., ZETEK, M. Vliv broušení na kvalitu břit frézovacích nástrojů ze slinutého karbidu. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-9. ISBN: 978-80-261-0636-4
  Detail publikace
SIMBARTL, P. Vliv používání interaktivních učebnic na výuku. Journal of Technology and Information Education, 2017, roč. 9, č. 1, s. 134-140. ISSN: 1803-537X
  Detail publikace
FARSKÝ, J. Vliv řezných podmínek na kvalitu obrobku a zatížení vřetena při broušení na 5-ti osé brusce. In Elektronický sborník příspěvků SVOČ 2017. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-261-0702-6
  Detail publikace
CIHLÁŘ, J. Vojenské trestní právo ve Francii v letech 1789 až 1815. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017, 158 s. ISBN: 978-80-261-0667-8
  Detail publikace
KURZ, P. Vybrané aspekty přihlášky pohledávky v insolvenčním řízení. Obchodní právo, 2017, roč. 26, č. 3, s. 91-99. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
VYŠATA, J., KROFT, L. Využití i-machiningu při ortogonálním rotačním frézování drážek konstantního profilu. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-9. ISBN: 978-80-261-0636-4
  Detail publikace
BENEDIKTOVÁ, L. Využití tabletů z pohledu učitelů ZŠ. Journal of Technology and Information Education, 2017, roč. 9, č. 1, s. 5-14. ISSN: 1803-537X
  Detail publikace
NOHÁČ, K., NOHÁČOVÁ, L., TESAŘOVÁ, M., MAJER, V., VELEBA, J. Využití událostí zaznamenaných WAMS pro vyhodnocení napěťové stability soustavy. In E 2017 - 3 : Identifikace a řízení poruch v energetice. WAMS, WAPS, WACS, WAMPAC - progresivní varianty systémového monitoringu elektro soustav. Praha: EGÚ Praha Engineering, 2017. s. 1-11. ISBN: 978-80-87774-48-9
  Detail publikace
TOUŠEK, L. Vzestup a pád analýzy sociálních sítí. Praha, 2017.
  Detail publikace
PĚCHOUČKOVÁ, Š. Výchova tvořivého učitele. In Primárne matematické vzdelávanie - teória, výskum a prax. Banská Bystrica: Belianum, 2017. s. 101-104. ISBN: 978-80-557-1236-9
  Detail publikace
VONDRÁŠEK, F., GLASBERGER, T., FOŘT, J., JÁRA, M., MICHALÍK, J. Výkonová elektronika. Sv. 3, Měniče s vlastní komutací a bez komutace. Část 2, Měniče kmitočtu a střídavého napětí. 3. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017, 287 s. ISBN: 978-80-261-0688-3
  Detail publikace
LOVECKÝ, M., ŠKODA, R. Výpočet vyhořívání paliva CANDU kódem UWB1. Bezpečnost jaderné energie = Bezpečnosť jadrovej energie, 2017, roč. 25(63), č. 1/2, s. 33-37. ISSN: 1210-7085
  Detail publikace
MILSIMEROVÁ, A. Výzkum kinematiky nástroje při broušení šnekových odvalovacích fréz. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-12. ISBN: 978-80-261-0636-4
  Detail publikace
FADRHONC, J., HONZÍKOVÁ, J. Výzkum vlivu výuky 3D modelování na prostorovou představivost. In Trendy ve vzdělávání 2017. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017. s. 62. ISBN: 978-80-244-5152-7
  Detail publikace
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Věda o finančním právu a její místo ve vysokoškolském vzdělávání v běhu času. In Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno : The European Society for History of Law, 2017, s. 196-205. ISBN: 978-80-87475-51-5
  Detail publikace
FREI, J., HOLOUBKOVÁ, J. Všeobecná sestra nejenom jako součást nemocniční, ale i přednemocniční neodkladné péče. FN Plzeň, 2017.
  Detail publikace
TUPA, J., STEINER, F. Why a sustainability enterprises risk management is needed. In Conference proceedings : 9th International Scientific Conference Management of Technology Step to Sustainable Production (MOTSP 2017). Zagreb: Croatian Association for PLM, 2017. s. 1-8. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1849-7586
  Detail publikace
Holub, P., Rollová, E., Mockovčiaková, M., Kabela, A., Soták, R. Workshop on Graph Colourings. Plzeň, 06.02.2017 - 10.02.2017.
  Detail publikace
ZÍBAROVÁ, L., KOUT, J. Xylariaceous pyrenomycetes from Bohemia: species of Biscogniauxia and Hypoxylon new to the Czech Republic, and notes on other rare species. Czech Mycology, 2017, roč. 69, č. 1, s. 77-108. ISSN: 1211-0981
  Detail publikace
ČERNÁ, J. Za horama Pyrenejskýma: Obraz španělské vědy v díle českých cestovatelů sklonku 19. a počátku 20. století / Tras los Montes de Pirineos: Imagen de la ciencia espanola en los libros de viajeros checos a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Instituto Cervantes de Praga, 2017.
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Zakladatelská listina. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
  Detail publikace
SKŘIVAN, A., SKŘIVAN, A. Zbraně pro Nebeskou říši. Firma Fried. Krupp na čínském trhu v letech 1885?1914. Historický obzor, 2017, roč. 28, č. 1/2, s. 15-23. ISSN: 1210-6097
  Detail publikace
ŠVANTNER, M. Zkorumpovaná pakáž: eristika vybraných fragmentů současného demagogického diskursu. Mediální studia, 2017, roč. 1, č. 2017, s. 87-97. ISSN: 1801-9978
  Detail publikace
KŘÍŽ, A. Změny vlastností oceli DOMEX 700MC po svaření a porovnání s ocelí S355. In Technická konference Hrotovice 2017. Brno: TESYDO, s.r.o., 2017. s. 149-159. ISBN: 978-80-87102-15-2
  Detail publikace
BRABCOVÁ, D., STREJCOVÁ, E., KOHOUT, J. Znalosti o epilepsii a sebedůvěra studentů učitelství a učitelů z praxe v přístupu k žákovi s tímto onemocněním. e-Pedagogium, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 162-173. ISSN: 1213-7758
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Zrušení a zánik obchodní společnosti - právní hledisko. In Ukončení podnikání. Praha : Wolters Kluwer, 2017, s. 213-235. ISBN: 978-80-7552-565-9
  Detail publikace
MONKA, P., MONKOVÁ, K., FULEMOVÁ, J., SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J. Zvyšování kvality a produktivity obrábění nástřiků odolných opotřebení. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-5. ISBN: 978-80-261-0636-4
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Zákaz kouření na pracovištích a v jiných prostorách. Daňová a hospodářská kartotéka, 2017, roč. 25, č. 12, s. 27-29. ISSN: 1210-6739
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Zánik účasti společníka v obchodní společnosti - právní hledisko. In Ukončení podnikání. Praha : Wolters Kluwer, 2017, s. 135-196. ISBN: 978-80-7552-565-9
  Detail publikace
BENEŠOVÁ, E. Zápis z jednání valné hromady s.r.o., listina přítomných na valné hromadě s.r.o.. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
  Detail publikace
VNENK, V. Zásada poctivosti a nepoctivý záměr v oddlužení. Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 6, s. 198-202. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
HRONEK, O., ZETEK, M., BAKŠA, T., ADÁMEK, P. Úprava rádiusu řezné hrany nástroje pomocí vlečného omílání. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-9. ISBN: 978-80-261-0636-4
  Detail publikace
KINDL, M., ERTL, Z., FORMANOVÁ, N., KINDL, T., ŠÍMA, A. Úskalí spolkového práva. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, 395 s. ISBN: 978-80-7380-642-2
  Detail publikace
HINKE, J., BÁRKOVÁ, D. Účetnictví 1: Aplikace principů a technik. 3. vyd. Praha : Grada publishing, 2017, 144 s. ISBN: 978-80-271-0331-7
  Detail publikace
RAŠKOVÁ, E. Čeští vojáci na italské frontě v době první světové války. Historický obzor, 2017, roč. 28, č. 5/6, s. 98-105. ISSN: 1210-6097
  Detail publikace
ŠESTÁK, J. Šesták?Berggren equation: now questioned but formerly celebrated?what is right. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 2017, roč. 127, č. 1, s. 1117-1123. ISSN: 1388-6150
  Detail publikace
ŠVERDÍK, M., TARANT, Z. Židům nic. Prostějov zažívá kvůli hřbitovu nebývalou vlnu antisemitismu. 2017.
  Detail publikace

Patička