Přejít k obsahu


Japonská expedice na Tchaj-wan v roce 1874

Citace:
KRIŠTOFOVÁ, V. Japonská expedice na Tchaj-wan v roce 1874. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2017, roč. 9, č. 1, s. 95-118. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Japanese expedition to Taiwan in 1874
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Veronika Krištofová
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje japonskou expedici na Tchaj-wan v roce 1874. Expedice byla součástí japonské transformace z tradičního na konzervativní asijského státu podporujícího modernizační program, vedoucí k prosperujícímu státu inspirujícímu se v západních hodnotách. Tato změna ovšem způsobila zhrošení vztahů s asijskými sousedy, Koreou a Čínou. Zatímco rostoucí spor mezi Japonskem a Koreou vedl k japonské invazi na Korejský poloostrov, rozpor s Čínou se projevil v japonských snahách expandovat na Tchaj-wan a na souostroví Rjúkjú. Expedice na Tchaj-wan v roce 1874 byla manifestací japonských snah získat dominantní postavení v dané oblasti. Ačkoliv byly japonské jednotky staženy z Tchaj-wanu bez většího úspěchu, součástí konfliktu byla následná inkorporace souostroví Rjúkjú do japonského císařství.
Abstrakt EN: This study describes the Japanese expedition to Taiwan in 1874. The expedition was a part of Japan's transformation from a traditional and conservative Asian state to one supporting a programme of modernization, leading it to become a rapidly prosperous state that was newly inspired by Western values. This change, however, caused relations to deteriorate with its other Asian neighbours Korea and China. While the growing conflict with Korea culminated in Japan's invasion of the Korean Peninsula, the dispute with China was reflected in Japan's efforts to expand into Taiwan and the Ryukyu Archipelago. The expedition to Taiwan in 1874 was a manifestation of Japan's efforts to gain dominance in the region. Although Japanese units withdrew from Taiwan without significant success, part of the conflict was the subsequent incorporation of the Ryukyu Archipelago into the Japanese Empire.
Klíčová slova

Zpět

Patička