Přejít k obsahu


The National Association of Northern Bohemia – A Few Remarks Concerning its Foundation, Organization, and Activities

Citace:
RAŠKOVÁ, E. The National Association of Northern Bohemia – A Few Remarks Concerning its Foundation, Organization, and Activities. West Bohemian Historical Review, 2017, roč. 7, č. 1, s. 73-93. ISSN: 1804-5480
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The National Association of Northern Bohemia – A Few Remarks Concerning its Foundation, Organization, and Activities
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Eva Rašková
Abstrakt CZ: Článek se zabývá založením, organizací a činností národně obranného spolku, který existoval v období 1885-1948 v severním českém pohraničí. Jedná se o Národní jednotu severočeskou (NJS), která se nazývala obranným spolkem a působila proti stále rostoucímu německému etniku v této části země. Spolek se zabýval ekonomickými, sociálními i kulturními aktivitami. Její členové byli činí během sčítání obyvatelstva, pomáhali s organizací voleb a také finančně pomáhali domácímu průmyslu. Spolek mimo jiné poskytoval pomoc také v oblasti vydělávání a kultury.
Abstrakt EN: The paper deals with foundation, organization and activity of the national protective association, which existed in the northern border regions of Bohemia in the period of 1885-1948. It was the National Association of Northern Bohemia (NANB) and it protected the so-called "border guards" against the growing German population. The association performed economic, social and cultural activities. For instance, the members of the association participated in the censuses, helped with the organization of elections and financially supported the Czech industry. Among other things, the association provided various types of loans, was involved in education and cultural lives of the people who lived in the border regions.
Klíčová slova

Zpět

Patička