Přejít k obsahu


The influence of oxygen vacancies on the linear and nonlinear optical properties of Pb7O(OH)(3)(CO3)(3)(BO3)

Citace:
AL-JAARY, A. H. R., AULUCK, S. The influence of oxygen vacancies on the linear and nonlinear optical properties of Pb7O(OH)(3)(CO3)(3)(BO3). RSC Advances, 2017, roč. 7, č. 24, s. 14752-14760. ISSN: 2046-2069
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The influence of oxygen vacancies on the linear and nonlinear optical properties of Pb7O(OH)(3)(CO3)(3)(BO3)
Rok vydání: 2017
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Sushil Auluck
Abstrakt CZ: Zkoumali jsme vliv volného kyslíku na lineární a nelineární optické vlastnosti asymetrického Pb7O (OH) 3 (CO3) 3 (BO3). Volný kyslík snižuje energetickou mezeru a mění mezeru energetického pásma z nepřímé na přímou.
Abstrakt EN: We have investigated the influence of the oxygen vacancy on the linear and nonlinear optical properties and the microscopic first hyperpol of asymmetric Pb7O(OH)3(CO3)3(BO3). The O-vacancy reduces the energy gap and changes the energy band gap from indirect to direct.
Klíčová slova

Zpět

Patička