Přejít k obsahu


Photocatalytic water-splitting solar-to-hydrogen energy conversion: Novel LiMoO3(IO3) molybdenyl iodate based on WO3-type sheets

Citace:
AL-JAARY, A. H. R., AULUCK, S. Photocatalytic water-splitting solar-to-hydrogen energy conversion: Novel LiMoO3(IO3) molybdenyl iodate based on WO3-type sheets. JOURNAL OF CATALYSIS, 2017, roč. 351, č. JUL 2017, s. 1-9. ISSN: 0021-9517
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Photocatalytic water-splitting solar-to-hydrogen energy conversion: Novel LiMoO3(IO3) molybdenyl iodate based on WO3-type sheets
Rok vydání: 2017
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Sushil Auluck
Abstrakt CZ: Elektronická struktura nového molybdenyljodátu LiMoO3 (IO3) založeného na fóliích typu WO3 se vypočte za účelem pochopení jeho použití jako fotokatalyzátoru. Použitím rentgenových difrakčních dat jako počátečního vstupu jsme optimalizovali atomové polohy minimalizací síly na každém atomu
Abstrakt EN: The electronic structure of the novel molybdenyl iodate LiMoO3 (IO3) based on WO3-type sheets is calculated in order to understand to its usage as a photocatalyst. Using X-ray diffraction data as the initial input, we have optimized the atomic positions by minimizing the force on each atom
Klíčová slova

Zpět

Patička