Přejít k obsahu


Synthesis, Structural, Thermal, and Electronic Properties of Palmierite-Related Double Molybdate α‑Cs2Pb(MoO4)2

Citace:
SOLODOVNIKOV, S. F., ATUCHIN, V. V., SOLODOVNIKOVA, Z. A., KHYZHUN, O. Y., DANYLENKO, M. I., PISHCHUR, D. P., PLYUSNIN, P. E., PUGACHEV, A. M., GAVRILOVA, T. A., YÈLISSEYEV, A. P., AL-JAARY, A. H. R., ALAHMED, Z. A., HABUBI, N. F. Synthesis, Structural, Thermal, and Electronic Properties of Palmierite-Related Double Molybdate α‑Cs2Pb(MoO4)2. INORGANIC CHEMISTRY, 2017, roč. 56, č. 6, s. 3276-3286. ISSN: 0020-1669
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Synthesis, Structural, Thermal, and Electronic Properties of Palmierite-Related Double Molybdate α‑Cs2Pb(MoO4)2
Rok vydání: 2017
Autoři: Sergey F. Solodovnikov , Victor V. Atuchin , Zoya A. Solodovnikova , Oleg Yu Khyzhun , Mykola I. Danylenko , Denis P. Pishchur , Pavel E. Plyusnin , Alexey M. Pugachev , Tatiana A. Gavrilova , Alexander P. Yèlisseyev , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Zeyad A. Alahmed , Nadir F. Habubi
Abstrakt CZ: Krystaly Cs2Pb (MoO4) 2 byly připraveny krystalizací ze své vlastní taveniny a struktura krystalů byla podrobně studována. Při 296 K molybdenát krystalizuje v a-formě s nízkou teplotou a má monoklinickou nadstavbu příbuznou palmititu (prostorová skupina C2 / m, a = 2,13755 (13) nm, b = 1,23123 (8) nm, c = 1,68024 ) Nm, P = 115,037 (2) °, Z = 16)
Abstrakt EN: Cs2Pb (MoO4)2 crystals were prepared by crystallization from their own melt, and the crystal structure has been studied in detail. At 296 K, the molybdate crystallizes in the low temperature α-form and has a monoclinic palmierite-related superstructure (space group C2/m, a = 2.13755(13) nm, b = 1.23123(8) nm, c = 1.68024(10) nm, β = 115.037(2)°, Z = 16)
Klíčová slova

Zpět

Patička