Přejít k obsahu


Spin-polarized Second Harmonic Generation from the Antiferromagnetic CaCoSO Single Crystal

Citace:
AL-JAARY, A. H. R. Spin-polarized Second Harmonic Generation from the Antiferromagnetic CaCoSO Single Crystal. Scientific Reports, 2017, roč. 7, č. APR 13 2017, s. nestránkováno. ISSN: 2045-2322
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Spin-polarized Second Harmonic Generation from the Antiferromagnetic CaCoSO Single Crystal
Rok vydání: 2017
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Druhá generace polarizovaných druhých harmonických (SHG) nedávno syntetizovaného CaCoSO monokrystalu se provádí na základě vypočtené elektronické struktury pásma. Výpočet ukazuje, že spin-up (↑) kanál CaCoSO má přímou energetickou mezeru (Γv-Γc) kolem 2,187 eV, 1,187 eV (Kv-Kc) pro spindown kanál Γv-Kc) asi 0,4 eV pro spin-polarizovaný CaCoSO singl krystal.
Abstrakt EN: The spin-polarized second harmonic generation (SHG) of the recently synthesized CaCoSO single crystal is performed based on the calculated electronic band structure. The calculation reveals that the spin-up (↑) channel of CaCoSO possesses a direct energy gap (Γv-Γc) of about 2.187 eV, 1.187 eV (Kv-Kc) for the spin-down (↓) channel and an indirect gap (Γv-Kc) of about 0.4 eV for the spin-polarized CaCoSO single crystal.
Klíčová slova

Zpět

Patička