Přejít k obsahu


Turbulent political developments in the Horn of Africa in the Cold War: the central role of Ethiopia, 1960s to 1980s

Citace:
ZÁHOŘÍK, J. Turbulent political developments in the Horn of Africa in the Cold War: the central role of Ethiopia, 1960s to 1980s. In The Horn of Africa since the 1960s. Local and International Politics Intertwined. New York : Routledge, 2017, s. 11-22. ISBN: 978-1-4724-7820-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Turbulent political developments in the Horn of Africa in the Cold War: the central role of Ethiopia, 1960s to 1980s
Rok vydání: 2017
Místo konání: New York
Název zdroje: Routledge
Autoři: Doc. PhDr. Jan Záhořík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se vztahuje k období studené války v Rohu Afriky, se zvláštním zřetelem na Etiopii. Etiopie byla vůdčí zemí v Rohu Afriky a nejstrategičtějším partnerem jak pro USA, tak pro SSSR.
Abstrakt EN: The chapter deals with the Cold War in the Horn of Africa with special focus on Ethiopia. Ethiopia was the leading country in the Horn and the most strategic partner for either USA or USSR.
Klíčová slova

Zpět

Patička