Přejít k obsahu


Multi-axis positioning approach of monothic cutting tools for laser micromachining

Citace:
ČERMÁK, A. Multi-axis positioning approach of monothic cutting tools for laser micromachining. In Elektronický sborník příspěvků SVOČ 2017. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-261-0702-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Multi-axis positioning approach of monothic cutting tools for laser micromachining
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Adam Čermák
Abstrakt CZ: Článek se zabývá návrhem víceosého přístupu polohování, který u monolitních řezných nástrojů zajišťuje konstantní relativní polohu laserového paprsku vůči obecným plochám analyzovaných břitů nástroje. Pokud jsou monolitní řezné nástroje vyrobeny konvenčním broušením, tak jsou jejich tvarové odchylky větší, než jsou geometrické entity vytvořené laserovým mikroobráběním. Tyto tvarové odchylky obecných ploch monolitních řezných nástrojů neumožňují zachování konstantní relativní polohy laserového paprsku vůči řeznému nástroji, proto byla vytvořena metodika víceosého přístupu polohování, na základě kterého lze zachovat konstantní relativní polohu. Metodika víceosého přístupu polohování pojednává o skupině sub programů, který umožňují analyzovat trajektorie obecných ploch, konkrétně šroubovic, pro účely laserového mikroobrábění. Algoritmy těchto sub programů lze synchronizovat až čtyři mechanické a dvě optické osy, čímž lze zajistit korektní polohu laserového paprsku vůči řeznému nástroji. U tohoto přístupu polohování je především kladen důraz na rychlost provedení analýzy nástroje a jeho přesnost při zachování opakovatelnosti. Všechny zmíněné aspekty zjednodušují implementaci laserového mikroobrábění do výrobního řetězce monolitního řezného nástroje.
Abstrakt EN: This article deals with a design of multi-axis positioning approach, which ensures a constant relative position between laser beam and general surfaces of analyzed cutting edges of monolithic cutting tools. If the monolithic cutting tools are manufactured by conventional grinding, created shape deviations are bigger, than geometrical entities made by laser micromachining. These shape deviations of general surfaces of monolithic cutting tools cannot provide the constant relative position between laser beam and cutting tool, therefore a method of multi axis positioning approach was developed. According to this designed method, the constant relative position is kept. The method of multi axis positioning approach deals with a group of sub programs, which enable to analyze trajectories of general surfaces, especially helixes, for supposes of laser micromachining. Algorithms of these sub programs are able to synchronize up to 4 mechanical and 2 optical axes, which ensure the correct position between laser beam and monolithic cutting tools. Main aspects of multi axis positioning approach must be achieved. Especially it is concerning: speed of execution, high rate of accuracy and repeatability. If all aspects are attained, an implementation of laser micromachining technology is much easier into production chain of monolithic cutting tools.
Klíčová slova

Zpět

Patička