Přejít k obsahu


Student Projects and e-Learning Study Materials

Citace:
JIRÁSKO, J., MAX, A., HYNEK, M. Student Projects and e-Learning Study Materials. In Proceedings of the 12th International Conference on e-Learning. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 103-108. ISBN: 978-1-911218-35-7 , ISSN: 2048-8882
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Student Projects and e-Learning Study Materials
Rok vydání: 2017
Místo konání: Reading
Název zdroje: Academic Conferences and Publishing International Limited
Autoři: Ing. Jakub Jirásko , Ing. Antonín Max , Doc. Ing. Martin Hynek Ph.D.
Abstrakt CZ: Cíle tohoto dokumentu jsou výsledky z projektů, které se soustřeďují na e-learningové studijní materiály. Projekty obsahují stroje, jako jsou lisy, obráběcí stroje, formy na vstřikování plastů a další relativně sofistikované zařízení. Jedná se o velmi komplexní projekty, kde jsou stroje popsány doslova od vrcholu po špičku. Výsledkem projektu jsou e-learningové vzdělávací materiály obsahující zadávací dokumentaci, výrobní výkresy, technologie, listy s zakoupenými díly atd.
Abstrakt EN: The aims of the paper are outcomes from projects that are foucusing on e-learning study materials. The projects contain machines such as: presses, machine tools, moulds for plastic injection moulding and other relatively sophisticated equipment. These are very comprehensive projects where the machines are described literally from top to toe. The outcomes of the projects are e-learning educational materials containing the tender documentation, production drawings, technology, datasheets with purchased parts, etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička