Přejít k obsahu


Experimental Design and Collection of Brain and Respiratory Data for Detection of Driver´s Attention

Citace:
MOUČEK, R., HNOJSKÝ, L., VAŘEKA, L., PROKOP, T., BRŮHA, P. Experimental Design and Collection of Brain and Respiratory Data for Detection of Driver´s Attention. In BIOSTEC 2017 Proceedings of the 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies Volume 5: HEALTHINF. Setúbal: SciTePress, 2017. s. 441-450. ISBN: 978-989-758-213-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimental Design and Collection of Brain and Respiratory Data for Detection of Driver´s Attention
Rok vydání: 2017
Místo konání: Setúbal
Název zdroje: SciTePress
Autoři: Ing. Roman Mouček Ph.D. , Lukáš Hnojský , Ing. Lukáš Vařeka , Ing. Tomáš Prokop , Ing. Petr Brůha ,
Abstrakt CZ: Pozornost řidičů je velmi důležitá pro bezpečnost silničního provozu a stojí za to věnovat ji pozornost i v laboratorních podmínkách během simulované jízdy. Tento příspěvek se zabývá návrhem experimentu zkoumajícího pozornost řidiče, validací shromážděných dat a prvními kroky předběžného zpracování a analýzy dat. Mozková aktivita je považován za primární biosignál, který je měřen a analyzován technikami a metodami elektroencefalografie a evokovaných potenciálů. Dýchání se považuje za sekundární biosignál, který je zaznamenáván spolu s mozkovou aktivitou. Validace shromážděných dat pomocí stacked autoenkoderu je zdůrazněna jako důležitý krok před analýzou dat.
Abstrakt EN: Attention of drivers is very important for road safety and it is worth observing even in laboratory conditions during a simulated drive. This paper deals with design of an experiment investigating driver’s attention, validation of collected data, and first preprocessing and processing steps used within data analysis. Brain activity is considered as a primary biosignal and is measured and analyzed using the techniques and methods of electroencephalography and event related potentials. Respiration is considered as a secondary biosignal that is captured together with brain activity. Validation of collected data using a stacked autoencoder is emphasized as an important step preceding data analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička