Přejít k obsahu


Znalosti o epilepsii a sebedůvěra studentů učitelství a učitelů z praxe v přístupu k žákovi s tímto onemocněním

Citace:
BRABCOVÁ, D., STREJCOVÁ, E., KOHOUT, J. Znalosti o epilepsii a sebedůvěra studentů učitelství a učitelů z praxe v přístupu k žákovi s tímto onemocněním. e-Pedagogium, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 162-173. ISSN: 1213-7758
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Knowledge about epilepsy and confidence in approaching a pupil with epilepsy among teachers in training and practicing teachers
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Dana Brabcová Ph.D. , Eliška Strejcová , Mgr. Jiří Kohout Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Epilepsie je neurologické onemocnění, které má negativní dopad na školní život dětí trpících touto nemocí. Jejich podpora ze strany dostatečně informovaných učitelů je tedy více než potřebná. Cílem této studie bylo srovnat znalosti o epilepsii, postoje k této nemoci a rovněž sebedůvěru v přístupu k žákovi s tímto onemocněním mezi dvěma rozdílnými skupinami. První z nich zahrnovala 123 učitelů 1. stupně z praxe, druhá poté 111 studentů učitelství pro 1. stupeň. Obě skupiny vyplnily 21položkový dotazník ATPE zaměřený na postoje k epilepsii, 18položkový znalostní test a 5položkový dotazník zachycující sebedůvěru ve vztahu k žákovi s epilepsií. Bylo zjištěno, že navzdory lepším výsledkům učitelů z praxe v oblasti znalostí (průměrný výsledek ve znalostním testu 10,21 bodu v porovnání s 9,41 bodu u studentů učitelství, p-hodnota menší než 0,001) i sebedůvěry (průměrný výsledek 17,71 bodu versus 15,55 bodu, p-hodnota rovněž menší než 0,001) nenastal mezi oběma skupinami žádný rozdíl z hlediska postojů k epilepsii. Prezentované výsledky naznačují, že by měla být věnována větší pozornost vzdělávání obou uvažovaných skupin v oblasti epilepsie.
Abstrakt EN: Epilepsy is a neurological disease having negative impact on school life. A support of the affected children from the well-educated teachers is thus highly needed. The aim of this study was to compare knowledge about, attitudes towards epilepsy and confidence in approaching pupils having this condition between two distinct groups. 123 practicing teachers and 111 teachers in training completed the 21-item Scale of Attitudes Toward People with Epilepsy (ATPE), an 18-item multiple-choice test measuring knowledge about epilepsy, and a 5-item questionnaire focused on confidence with epilepsy in a school environment. We found that despite a higher level of knowledge about epilepsy among practicing teachers (mean score of 10.21 points compared with 9.41 points for the teachers in training, p < 0.001) and also the higher confidence (mean score of 17.71 points in the former case and only 15.55 points in the latter case, p < 0.001), the attitudes towards epilepsy did not differ significantly. The presented findings suggest that more attention should be paid to the epilepsy-related training of the both teachers in training and practicing teachers.
Klíčová slova

Zpět

Patička