Přejít k obsahu


Čeští vojáci na italské frontě v době první světové války

Citace:
RAŠKOVÁ, E. Čeští vojáci na italské frontě v době první světové války. Historický obzor, 2017, roč. 28, č. 5/6, s. 98-105. ISSN: 1210-6097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Czech Legionaries at the Italian Front during the First World War
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Eva Rašková
Abstrakt CZ: Působení českých a slovenských legionářů v době první světové války patřilo k charakteristickému projevu zahraničního odboje. Československým legiím se prostřednictvím boje podařilo podpořit politické snahy českých a slovenských diplomatů v zahraničí. Hlavním úsilím legionářů bylo přispět k rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Legionářské vojsko v Itálii dosáhlo větších úspěchů až v posledním roce války (1918). Italští legionáři byli velice úspěšní zejména během rakousko-uherské letní ofenzívy na Piavě. Tisíce Čechů bojovalo na Piavě na straně Itálie, ale rovněž se zde našla řada těch, kteří zůstali věrni císaři.
Abstrakt EN: The action of the Czech legionaries was one of the main manifestation of the foreign resistance during the First World War. They wanted to contribute to the disintegration of the Austro-Hungary and establishing the new Czechoslovak state. The Legionaries in Italy attained the main successes in the year 1918 (the last year of war). They became the constituent part of the Italian army. The were very successful during the Austro-Hungarian summer offnsive at the Piava. The hundreds of the Czech soldiers fought on the side of Italy. There were also a lot of those, who fought on the side of imperial army.
Klíčová slova

Zpět

Patička