Přejít k obsahu


Online Evaluation of Material Fatigue Limit Using Infrared Thermography

Citace:
TESAŘ, J., SKÁLA, J., ŠVANTNER, M., NOVÁK, M. Online Evaluation of Material Fatigue Limit Using Infrared Thermography. In 26th Int. Conf. on Metallurgy and Materials Metal 2017. Ostrava: TANGER, spol. s r. o., 2017. s. nestránkováno. ISBN: 978-80-87294-73-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Online Evaluation of Material Fatigue Limit Using Infrared Thermography
Rok vydání: 2017
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER, spol. s r. o.
Autoři: Ing. Jiří Tesař Ph.D. , Ing. Jiří Skála Ph.D. , Ing. Michal Švantner Ph.D. , Matyáš Novák
Abstrakt CZ: Mechanické testování a cyklické únavové testování patří mezi důležité materiálové zkoušky. Standardní únavové testování je většinou časově náročné a vyžaduje množství identických vzorků, které zkoušky prodražují. Infračervená termografie jako bezkontaktní metoda měření teploty je používána v mnoha průmyslových aplikacích. Infračervená termografie může být použita i při únavových testech, protože během cyklického zatěžování se mechanická energie přeměňuje v energii tepelnou. Většina z publikací zabývajících se vyhodnocením meze únavy pomocí infračervené termografie je zaměřena na dodatečné zpracování naměřených dat. V tomto příspěvku je představeno online vyhodnocení termovizního měření během cyklického zatěžování vzorku.
Abstrakt EN: Mechanical testing and cyclic fatigue testing belong to the important material examinations. Standard fatigue testing is mostly time-consuming and needs a number of identical samples that makes the testing expensive. Infrared thermography as a noncontact method of temperature measurement is used in many industrial applications. As the mechanical energy is changed to thermal energy during the cyclic loading, the infrared thermography can be used for fatigue testing. Most of the research regarding fatigue limit evaluation by infrared thermography has been focused on a measured data post-processing. An online evaluation of infrared thermography measurement during a sample cyclic loading is introduced in this contribution.
Klíčová slova

Zpět

Patička