Přejít k obsahu


Principy veřejného zadávání v EU

Citace:
BUREŠOVÁ, K. Principy veřejného zadávání v EU. Obchodní právo, 2017, roč. 26, č. 4, s. 132-143. ISSN: 1210-8278
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Public Procurement Principles in EU
Rok vydání: 2017
Autoři: JUDr. Kateřina Burešová
Abstrakt CZ: Veřejné zadávání významným způsobem ovlivňuje vnitřní trh EU. Je to dáno obrovským objemem finančních prostředků vydaných veřejnými zadavateli. Cílem EU je otevřený vnitřní trh přístupný všem členským státům, a to i v oblasti smluv uzavíraných veřejnoprávními subjekty. Evropské zadávací směrnice stanoví základní zásady veřejného zadávání. Současná generace směrnic stanoví zásady, jejichž původ je třeba hledat v zakládacích smlouvách, jejich základních principech a cílech. Příspěvek popisuje historický vývoj komunitární úpravy veřejného zadávání na pozadí základních zásad veřejného zadávání. Nová generace směrnic stojí na zásadě transparentnosti, zákazu diskriminace, rovného zacházení, přiměřenosti a soutěžního prostředí. Všechny tyto zásady jsou v příspěvku stručně charakterizovány.
Abstrakt EN: Public procurement affects the internal market in EU due to the amount of money spend by contracting authorities. The aim of EU is to open the intenal market to the Member states and that includes also public contracts. Special EU procurement Directives set the general rules for public procurement. The actuall procurement directive stands on the principles that had been developed earlier based on the foundation documents and its basic principles and objectives. This article delineates the historical development of public procurement directives as a backround for the public procurement principles. The current procurement directives are based on transparency, non-discrimination, equal treatment, proportionality and the competition principles, as desribed in the article.
Klíčová slova

Zpět

Patička