Přejít k obsahu


Constitutional Conflict as the Basis for American Revolution

Citace:
VRBA, V., HOMOLKA, P. Constitutional Conflict as the Basis for American Revolution. Journal on European History of Law, 2017, roč. 8, č. 1, s. 142-149. ISSN: 2042-6402
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Constitutional Conflict as the Basis for American Revolution
Rok vydání: 2017
Autoři: Vojtěch Vrba , Pavel Homolka
Abstrakt CZ: Článek se zaobírá problémem neústavnosti kolkového zákona vydaného britským parlamentem v roce 1765. Autoři analyzují primární zdroje získané z databáze Yaleské univerzity v kontextu literatury vztahující se k problematice. Vzhledem k rozsahu zkoumané problematiky byla zvolena pouze jedna ze 13 kolonií - Connecticut. Práce se snaží obhájit tezi, že neexistovala formální chyba zákona a tudíž musel být odvolán nikoliv z důvodů právních, ale z důvodů politických.
Abstrakt EN: Presented work deals with the issue of unconstitutionality of the Stamp Act, issued by British Parliament in the 1765. Authors analyse the primary sources (obtained from the Yale University database of Avalon project) in context with literature related to the issue. Because of the extent of the issue, only one particular colony of the Thirteen was chosen – the colony of Connecticut. The work tries to argue, that there was no formal imperfection of the Act, and so it had to be repealed not because of legal reasons, but because of the reasons presented by a public opinion.
Klíčová slova

Zpět

Patička