Přejít k obsahu


Zrušení a zánik obchodní společnosti - právní hledisko

Citace:
DVOŘÁK, T. Zrušení a zánik obchodní společnosti - právní hledisko. In Ukončení podnikání. Praha : Wolters Kluwer, 2017, s. 213-235. ISBN: 978-80-7552-565-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cancellation and termination of a business company - legal aspect
Rok vydání: 2017
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola 7 monografie se zabývá jednotlivými důvody zrušení a zániku obchodních společností bez univerzálního právního nástupce (jde o zrušení s likvidací) podle právního řádu ČR. Pojednány jsou výlučně právní aspekty této problematiky.
Abstrakt EN: The chapter 7 of the monograph deals with the individual reasons for cancellation and termination of the business companies without a universal legal successor (cancellation with liquidation) under the Czech legal order. Only the legal aspects of this issue are dealt with.
Klíčová slova

Zpět

Patička