Přejít k obsahu


Zánik účasti společníka v obchodní společnosti - právní hledisko

Citace:
DVOŘÁK, T. Zánik účasti společníka v obchodní společnosti - právní hledisko. In Ukončení podnikání. Praha : Wolters Kluwer, 2017, s. 135-196. ISBN: 978-80-7552-565-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ending a partner's participation in a business company - legal aspect
Rok vydání: 2017
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola 5 monografie se zabývá jednotlivými způsoby zániku účasti společníka v některých formách obchodních společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným) podle právního řádu ČR. Pojednány jsou výlučně právní aspekty této problematiky.
Abstrakt EN: The chapter 5 of the monograph deals with individual ways of ending a partner's participation in certain forms of business companies (public company, limited partnership, limited liability company) under the Czech legal order. Only the legal aspects of this issue are dealt with.
Klíčová slova

Zpět

Patička