Přejít k obsahu


K otázce adaptace anglicismů ve francouzštině v porovnání s češtinou na příkladu názvů subkultur

Citace:
KOLÁŘÍKOVÁ, D. K otázce adaptace anglicismů ve francouzštině v porovnání s češtinou na příkladu názvů subkultur. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2017, roč. 9, č. 1, s. 133-152. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The question of adaptation of English loanwords to the French language system in comparison with the Czech language on the example of subculture names
Rok vydání: 2017
Autoři: PhDr. Dagmar Koláříková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek předkládá analýzu anglicismů ve francouzštině a češtině. Základem pro tuto analýzu jsou názvy subkultur mládeže (jako jsou beatníci, hipsteři, hippies, mods, Teddy boys, Rudy boys, skinheads, rastafariáni a punkové), které byly popisovány v knize Dicka Hebdige Subculture: The Meaning of Style a jejích překladech do češtiny a francouzštiny. Cílem této analýzy je zjistit různé stupně adaptace těchto anglických výpůjček ve francouzštině v porovnání s češtinou. V teoretické části jsou definovány pojmy anglicismus a adaptace a jsou zkoumány různé typy adaptace anglicismů ve francouzštině a češtině.
Abstrakt EN: The article deals with the analysis of English borrowings in French and Czech. The base for the presented analysis is the field of youth subcultures (such as beats, hipsters, hippies, mods, teddy boys, rude boys, skinheads, rastafarians and punks) outlined by Dick Hebdige in his Subculture: The Meaning of Style. The aim of this analysis is to trace varying degrees of adaptation of English loanwords to the French language system in comparison with the Czech language. The article also describes the use of the term English loanword and various related concepts, for example the term adaptation, and examines different types of English borrowings adapted, as well as adopted, in French and Czech.
Klíčová slova

Zpět

Patička