Přejít k obsahu


Modelování torzních kmitů vačkového hřídele s hydraulickým fázovým přestavovačem

Citace:
SMOLÍK, L., BYRTUS, M., HAJŽMAN, M. Modelování torzních kmitů vačkového hřídele s hydraulickým fázovým přestavovačem. In Sborník: studentská vědecká konference: magisterské a doktorské studijní programy. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 31-32. ISBN: 978-80-261-0706-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of torsional vibrations in a camshaft with a hydraulic phase variator
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Luboš Smolík , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D. , Ing. Michal Hajžman Ph.D.
Abstrakt CZ: Fázový přestavovač umožňuje pootočení vačkového hřídele vůči rozvodovému ozubenému kolu (tzv. systém proměnného časování ventilů). Díky tomu je možné dosáhnout vyšší účinnosti motoru napříč provozními otáčkami. Natočení je realizováno pomocí hydraulického rotačního aktuátoru, který se nachází v rozvodovém ozubeném kole a je napájen motorovým olejem. U vyšetřovaného systému, 16 ventilového benzínového motoru o zdvihovém objemu 1,6~l, se čtyřkomorový fázový přestavovač nachází na sací straně. Na této straně byly při provozu na zkušebním standu naměřeny při volnoběhu zvýšené hladiny vibrací a~hluku, který by posádka vnímala jako nepříjemný. Cílem práce je zjištění příčiny tohoto jevu.
Abstrakt EN: A phase variator is a system for changing the phase of the camshaft and valves (so-called variable valve timing system). This allows the engine to deliver high power in a wider speed interval. The phase shifting is executed by a hydraulic rotary actuator, which is located inside a camshaft pulley and is fed with an engine oil. The phase variator of the analysed 1,6 l engine with 16 valves is a part of an intake camshaft. There were measured high leveles of vibrations on the intake side of an engine block and an annoying noise was perceived. The aim of the analysis is to find a root cause of vibrations and noise.
Klíčová slova

Zpět

Patička