Přejít k obsahu


Modelování otěru palivových proutků

Citace:
DYK, Š. Modelování otěru palivových proutků. In Studentská vědecká konference, magisterské a doktorské studijní programy. Plzeň: ZČU v Plzni, 2017. s. 13-14. ISBN: 978-80-261-0706-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling of Grid-to-rod-fretting of Nuclear Fuel Rods
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Štěpán Dyk
Abstrakt CZ: Otěr je specifickým typem opotřebení, ke kterému dochází v případě, že dvě součásti jsou k sobě ve stykové ploše přitlačovány normálovou silou a zároveň dlouhodobě dochází k jejich relativnímu kmitavému pohybu v tečném směru. Tím je způsoben lokální úbytek hmoty v kontaktní ploše. Palivové proutky (PP) jsou v palivových souborech s předepnutím upnuty do distančních mřížek. V důsledku rozkmitání PP vlivem tlakových pulsací chladiva a vlivem obtékání proudem chladiva dochází v kontaktu s buňkami distančních mřížek k relativnímu skluzovému pohybu, který při dlouhodobém účinku vede k otěru pokrytí PP. Práce se zaměřuje na modelování otěru PP na základě numerických simulací pohybu pokrytí PP a experimentálně zjištěného parametru otěru.
Abstrakt EN: Fretting wear is a specific type of material damage that occurs when two bodies are in contact under load while they are in repetitive relative motion. This causes local mass decrease in contact surface. Fuel rods (FRs) in fuel assemblies are fixed into spacer grids with preload and due to pressure pulsations of coolant, the vibration is induced. Long-term vibration causes so-called grid-to-rod fretting. The contribution focuses on grid-to-rod fretting wear based on numerical simulation of motion of the FR cladding and experimentally estimated material parameter.
Klíčová slova

Zpět

Patička