Přejít k obsahu


Výchova tvořivého učitele

Citace:
PĚCHOUČKOVÁ, Š. Výchova tvořivého učitele. In Primárne matematické vzdelávanie - teória, výskum a prax. Banská Bystrica: Belianum, 2017. s. 101-104. ISBN: 978-80-557-1236-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Educating a Creative Teacher
Rok vydání: 2017
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Belianum
Autoři: PhDr. Šárka Pěchoučková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tvořivost v matematice můžeme chápat jako tvorbu nových užitečných produktů nebo jako objevení nových postupů. V matematice je tvořivý přístup studentů rozvíjen prostřednictvím konkrétních úloh a postupů, ke kterým patří řešení problémových úloh, zařazování úloh badatelského typu, řešení netradičních úloh nebo herní činnosti. Velký význam má rovněž vlastní tvorba činností a jejich realizace se žáky ve školách. Zaměříme se na to, jaké činnosti vytvořili studenti oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy v oblasti geometrie.
Abstrakt EN: Creativity in mathematics can be understood as the creation of novel useful products or as the discovery of novel procedures. In mathematics, students' creative approach is cultivated using concrete tasks and methods; problem-based task solving, employment of researcher-type tasks, solving of unconventional problems and game-like activities are some of them. The actual process of inventing activities and putting them into practice with pupils at schools is of a great importance as well. We will focus on activities from geometry branch created by students of Elementary School Teaching study programme.
Klíčová slova

Zpět

Patička