Přejít k obsahu


Softwarová implementace optického extenzometru

Citace:
HECZKO, J. Softwarová implementace optického extenzometru. In Studentská vědecká konference 2017 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: ZČU v Plzni, 2017. s. 17-18. ISBN: 978-80-261-0706-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software implementation of optical extensometer
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Jan Heczko
Abstrakt CZ: Tento př??spěvek se zabývá vyhodnocen??m deformac?? zkušebn??ch vzorků na základě polohy kontrastn??ch značek na fotografi??ch.
Abstrakt EN: The contribution deals with assessing specimen deformation based on the position of high-contrast marks in photographs.
Klíčová slova

Zpět

Patička