Přejít k obsahu


One-dimensional model of a suspension bridge: Revision of uniqueness results

Citace:
HOLUBOVÁ, G., JANOUŠEK, J. One-dimensional model of a suspension bridge: Revision of uniqueness results. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2017, roč. 71, č. September 2017, s. 6-13. ISSN: 0893-9659
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: One-dimensional model of a suspension bridge: Revision of uniqueness results
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. Ing. Gabriela Holubová Ph.D. , Mgr. Jakub Janoušek ,
Abstrakt CZ: V tomto článku provádíme revizi známých výsledků ohledně existence a jednoznačnosti slabého řešení jednorozměrného modelu visutého mostu s tlumením. Značného rozšíření přípustného intervalu parametru tuhosti lan dosahujeme použitím klasických nástrojů, avšak za pomoci několika nových poznatků a technik.
Abstrakt EN: This paper brings a revision of the so far known uniqueness result for a onedimensional damped model of a suspension bridge. Using standard techniques, however with finer arguments, we provide a significant improvement and extension of the allowed interval for the stiffness parameter.
Klíčová slova

Zpět

Patička