Přejít k obsahu


Ukázka UAV v environmentalním výzkumu

Citace:
MYSLIVEČKOVÁ, V., MORAVCOVÁ, J. Ukázka UAV v environmentalním výzkumu. In Symposium GIS Ostrava 2017 Geoinformatika v pohybu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 1-12. ISBN: 978-80-248-4029-1 , ISSN: 1213-239X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Demonstration of UAV in environmental research
Rok vydání: 2017
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Autoři: Ing. Veronika Myslivečková , Ing. Jana Moravcová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tématem publikace je ukázka možnosti využití bezpilotní technologie v environmentálním výzkumu. V příspěvku bude prezentována práce s bezpilotní hexakoptérou DJI S 900 pro účely řešení vlivu aplikace rybničních kalů a hnojiva na kvalitu porostu ozimého triticale na vybraném pozemku v obci Dynín (okres České Budějovice, Jihočeský kraj). Pro tyto účely byla pořízena série leteckých snímků nejprve pomocí běžného fotoaparátu Sony Alpha 5100 a následně pomocí termální kamery Optris PI 450. V publikaci budou prezentovány výsledky tohoto monitoringu v podobě ortofotomap a jejich porovnání s termálními snímky.
Abstrakt EN: The theme of the publication is an example of the possibilities for the use of unmanned aerial vehicle technology in environmental research. In the article there will be presented the work with hexacopter DJI S 900 for the purposes of the pond mud and fertilizers application impact on the winter triticale crop on the selected plots by Dynin municipality (District Ceske Budejovice, South Bohemia). A series of earial photographs from Sony Alpha 5100 camera and thermal images from thermal camera Optris PI 450 were taken on the selected sites. The publication will present the results of this monitoring in the form of orthophotos and their comparison with thermal images.
Klíčová slova

Zpět

Patička