Přejít k obsahu


Práva vlastníků jednotek plynoucí z existence bytového spoluvlastnictví podle občanského zákoníku

Citace:
DVOŘÁK, T. Práva vlastníků jednotek plynoucí z existence bytového spoluvlastnictví podle občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 9, s. 321-326. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The rights of unit owners arising from the existence of housing ownership under the Civil Code
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato stať podrobně pojednává o právech vlastníků jednotek v režimu právní úpravy bytového spoluvlastnictví podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnost dne 1.1.2014. Stať se zabývá pouze těmi právy, které jsou imanentní pouze bytovému spoluvlastnictví. O právech, které má bezvýjimečně vlastník každé nemovitosti, se zde nehovoří.
Abstrakt EN: This paper discusses in detail the rights of unit owners under the regulation of housing ownership by Act no. 89/2012 Coll., Civil Code, which came into effect on 1.1.2014. This paper deals only with those rights they are immanent only to the housing ownership. The rights which has without exception each property owner is not speaking here.
Klíčová slova

Zpět

Patička