Přejít k obsahu


Privatizace (po roce 1989)

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Privatizace (po roce 1989). In Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra – Prob. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017, s. 782-785. ISBN: 978-80-7380-648-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Privatisation
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D.
Abstrakt CZ: Heslo v Encyklopedii českých právních dějin popisuje metody a rozsah privatizace majetku v ČSFR po roce 1990. Zabývá se restitucemi, malou a velkou privatizací, kupónovou privatizací. Uvádí zákony, na jejichž základě byla privatizace prováděna. Stručně jsou zhodnoceny výsledky privatizace.
Abstrakt EN: An entry in Encyclopedia of Czech legal history describes methods and scope of the privatisation of property in the Czech and Slovak Federal Republic after 1990. It deals with restitutions, small scale and large scale privatisation, voucher privatisation. It states legal acts that privatisation was based on. The results of privatisation are briefly evaluated.
Klíčová slova

Zpět

Patička